povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Opći dio - Stočarstvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O STOČARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14 i 30/15 - Zakon o poljoprivredi) 488.251
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ZABRANI NOMADSKE ISPAŠE OVACA («Narodne novine», broj 44/93) 488.201
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ZABRANI KLANJA PODMLATKA POJEDINIH VRSTA STOKE („Narodne novine“, broj 34/10) 488.401
PRAVILNIK O ISPITIVANJU MLIJEČNOSTI UZGOJNO VALJANIH RASPLODNIH GOVEDA, OVACA I KOZA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 7/98 I 134/05 -Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza) 488.501
PRAVILNIK O ODOBRAVANJU ZA UZGOJ UZGOJNO VALJANIH HIBRIDNIH SVINJA ("Narodne novine", broj 53/08) 488.621
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA SUDJELOVANJE KOPITARA NA NATJECANJIMA TE PRIKUPLJANJU PODATAKA S NATJECANJA[1] ("Narodne novine", broj 19/15) 488.711
PRAVILNIK O UVJETIMA UPISA U UZGOJNI UPISNIK UZGOJNO VALJANIH HIBRIDNIH SVINJA ("Narodne novine", broj 53/08) 488.631
PRAVILNIK O METODAMA ZA ISPITIVANJE OSOBINA I PROCJENU UZGOJNIH VRIJEDNOSTI UZGOJNO VALJANIH OVACA I KOZA («Narodne novine», broj 134/05) 488.551
PRAVILNIK O SADRŽAJU UPISNIKA I PRIJAVE ZA UPIS UZGAJIVAČA UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 23/98) 488.601
PRAVILNIK O METODAMA ZA ISPITIVANJE OSOBINAI PROCJENU UZGOJNIH VRIJEDNOSTI UZGOJNO VALJANIH SVINJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», 134/05 i 64/08) 488.651
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA KVALITETNE RASPLODNE STOKE («Narodne novine», broj 52/80) 488.701
PRAVILNIK O METODAMA ZA ISPITIVANJE OSOBINA I PROCJENU UZGOJNIH VRIJEDNOSTI UZGOJNO VALJANIH KOPITARA («Narodne novine», broj 134/05) 488.751
PRAVILNIK O KAKVOĆI STOČNE HRANE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 26/98, 120/98 ,76/03, 22/06 , 54/07 - Pravilnik o označavanju (deklariranju) i stavljanju na tržište krmnih smjesa, 118/07 - Pravilnik o nepoželjnim i zabranjenim tvarima u hrani za životinje 488.801
PRAVILNIK O KAKVOĆI JAJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 115/06, 69/07 i 76/08) 488.802
PRAVILNIK O METODAMA ZA ISPITIVANJE OSOBINA I PROCJENU UZGOJNIH VRIJEDNOSTI UZGOJNO VALJANIH GOVEDA (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 134/05 i 142/08) 488.851
PRAVILNIK O DRŽANJU PČELA I KATASTRU PČELINJE PAŠE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 18/08, 29/13, 42/13 i 65/14) 488.901
PRAVILNIK O TESTIRANJU UZGOJNO VALJANIH RASPLODNIH ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 74/98) 489.001
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI LABORATORIJI ZA ISPITIVANJE KAKVOĆE STOČNE HRANE («Narodne novine», broj 120/98) 489.101
PRAVILNIK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA LICENCIRANJE RASPLODNJAKA («Narodne novine», broj 131/98) 489.201
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA POPISA, IZDAVANJU POTVRDA I DOSTAVLJANJU IZVJEŠĆA PRI OPLOĐIVANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 67/00) 489.301
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU I OZNAČIVANJU GOVEĐIH TRUPOVA I MESA KOJE POTJEČE OD GOVEDA STARIH MANJE OD 12 MJESECI („Narodne novine“, broj 45/14) 489.401
PRAVILNIK O POSTUPKU PRIZNAVANJA NOVIH PASMINA, SOJEVA I HIBRIDA («Narodne novine», broj 164/04) 489.451
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI UZGOJNE ORGANIZACIJE ZA BAVLJENJE UZGOJEM UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA, TE SADRŽAJU OČEVIDNIKA UZGOJNIH ORGANIZACIJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 164/04, 114/11 i 74/12 - Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu...) 489.601
PRAVILNIK O VOĐENJU MATIČNIH KNJIGA I UZGOJNIH UPISNIKA TE UPISU UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 164/04, 135/08, 39/12 i 110/12) 489.701
PRAVILNIK O KAKVOĆI GOVEĐIH TRUPOVA I POLOVICA NA LINIJI KLANJA (“Narodne novine”, broj 40/07) 489.702
PRAVILNIK O KAKVOĆI SVINJSKIH TRUPOVA I POLOVICA NA LINIJI KLANJA (“Narodne novine”, broj 40/07) 489.703
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU I OZNAČIVANJU GOVEĐIH, SVINJSKIH I OVČJIH TRUPOVA TE OZNAČIVANJU MESA KOJE POTJEČE OD GOVEDA STARIH MANJE OD 12 MJESECI ("Narodne novine", broj 71/18) 489.704
PRAVILNIK O UZGOJNOJ POTVRDI O PODRIJETLU UZGOJNO VALJANIH GOVEDA, NJIHOVA SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA („Narodne novine“, broj 114/07) 489.705
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU RODOVNIKA SVINJA ČISTIH PASMINA, NJIHOVA SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA („Narodne novine“, broj 114/07) 489.706
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU POTVRDE O PODRIJETLU HIBRIDNIH SVINJA, NJIHOVA SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA („Narodne novine“, broj 114/07) 489.707
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU POTVRDE O PODRIJETLU SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA UZGOJNO VALJANIH KOPITARA1 („Narodne novine“, broj 93/08) 489.708
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU UZGOJNE POTVRDE O PODRIJETLU UZGOJNO VALJANIH OVACA I KOZA, NJIHOVA SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA1 («Narodne novine», broj 100/08) 489.709
PRAVILNIK O VOĐENJU MATIČNIH KNJIGA I UZGOJNIH UPISNIKA, TE UPISU UZGOJNO VALJANIH GOVEDA[1] („Narodne novine“, broj 135/08) 489.802
PRAVILNIK O ODOBRAVANJU ZA UZGOJ UZGOJNO VALJANIH SVINJA ČISTIH PASMINA („Narodne novine“, broj 43/13) 489.905
PRAVILNIK O IDENTIFIKACIJI I REGISTRACIJI KOPITARA[1] ("Narodne novine", broj 123/09) 489.902
PRAVILNIK O PRIHVAĆANJU ZA UZGOJ UZGOJNO VALJANIH MATIČNIH GOVEDA[1] (“Narodne novine”, broj 81/10) 489.903
PRAVILNIK O ZOOTEHNIČKIM I GENEALOŠKIM UVJETIMA UVOZA UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA, NJIHOVA SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA IZ TREĆIH ZEMALJA („Narodne novine“, broj 83/10) 489.904
PROGRAM UZGOJA KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 99/98) 489.801
PRAVILNIK O UVJETIMA PRIZNAVANJA UZGOJNIH ORGANIZACIJA KOJE VODE ILI USPOSTAVLJAJU MATIČNU KNJIGU ZA UZGOJNO VALJANE SVINJE ČISTIH PASMINA („Narodne novine“, broj 74/12) 489.906
PRAVILNIK O VOĐENJU MATIČNIH KNJIGA I UPISU UZGOJNO VALJANIH KOPITARA („Narodne novine“, broj 39/12) 489.906
PRAVILNIK O UVJETIMA PRIZNAVANJA UZGOJNIH ORGANIZACIJA KOJE VODE ILI USPOSTAVLJAJU MATIČNU KNJIGU ZA UZGOJNO VALJANE KOPITARE („Narodne novine“, broj 114/11) 489.905
PRAVILNIK O VOĐENJU MATIČNIH KNJIGA TE UPISU UZGOJNO VALJANIH SVINJA ČISTIH PASMINA („Narodne novine“, broj 110/12) 489.906
PROGRAM UZGOJA OVACA U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 13/99) 489.901
POPIS IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA I SOJEVA DOMAĆIH ŽIVOTINJA TE NJIHOV POTREBIT BROJ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 127/98, 73/03, 39/06, 126/07, 70/09 i 80/13) 488.951
POPIS PASMINA, SOJEVA I HIBRIDA DOMAĆIH ŽIVOTINJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/11 i 119/15) 488.961
OBJAVA NAZIVA REFERENTNOG LABORATORIJA ZA PROVJERU RADA OVLAŠTENIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KAKVOĆE SVJEŽEG SIROVOG MLIJEKA («Narodne novine», broj 34/02) 490.001
RJEŠENJE O UVJETIMA UVOZA UZGOJNO VALJANIH RASPLODNIH ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 9/99) 490.101
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
Računovodstvo i porezi u praksi
Poslovni savjetnik
Business Media Group