Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Stranci (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O STRANCIMA („Narodne novine“, broj 133/20) NN 133/2020, (2520
ZAKON O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI "Narodne novine", broj 66/19, 53/20 i 144/20 NN 66/2019, (1288
UREDBA O VIZNOM SUSTAVU („Narodne novine“, broj 55/15) NN 55/2015, (1056
UREDBA O HRVATSKOM VIZNOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 36/13 i 105/17) NN 36/2013, (657
UREDBA O PRIVREMENOJ PRIMJENI PRAVILA O RADU DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI („Narodne novine“, broj 79/13) NN 79/2013, (1629
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O POSEBNIM OSOBNIM ISKAZNICAMA („Narodne novine“, broj 20/22) NN 20/2022, (214
PRAVILNIK O BORAVKU DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 20/22) NN 20/2022, (215
PRAVILNIK O VIZAMA („Narodne novine“, broj 109/21) NN 109/2021, (1919
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ODOBRENJE UKLJUČIVANJA UČENIKA U SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE KROZ PROGRAME RAZMJENE UČENIKA („Narodne novine“, broj 80/21) NN 80/2021, (1489
PRAVILNIK O STATUSU I RADU DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA U REPUBLICI HRVATSKOJ (UPT, „Narodne novine“, broj 52/12, 81/13, 38/15, 100/17, 61/18, 116/18 i 146/20) 111.111
PRAVILNIK O ULASKU I BORAVKU U REPUBLICI HRVATSKOJ DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (UPT, „Narodne novine“, broj 107/20, 148/20 i 86/21) NN 107/2020, (2009
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENA OBRAZACA ISPRAVA ZA DRŽAVLJANE DRŽAVA ČLANICA EGP-a I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI KOJI NISU DRŽAVLJANI DRŽAVA ČLANICA EGP-a („Narodne novine“, broj 25/20 i 86/21) NN 25/2020, (615
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENA OBRAZACA ISPRAVA ZA DRŽAVLJANE DRŽAVA ČLANICA EGP-a I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI KOJI NISU DRŽAVLJANI DRŽAVA ČLANICA EGP-a (UPT, „Narodne novine“, broj 25/20 i 86/21) NN 25/2020, (615
PRAVILNIK O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU POVRATKA („Narodne novine“, broj 132/21) 111.111
UREDBA O NAČINU IZRAČUNA I VISINI SREDSTAVA ZA UZDRŽAVANJE DRŽAVLJANINA TREĆE ZEMLJE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 14/21) NN 14/2021, (273
PRAVILNIK O POSTUPANJU PREMA DRŽAVLJANIMA TREĆIH ZEMALJA („Narodne novine“, broj 136/21) 111.111
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2007. (“Narodne novine”, broj 30/07) NN 30/2007, (1031
PRAVILNIK O BORAVKU U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE I NAČINU IZRAČUNA TROŠKOVA PRISILNOG UDALJENJA („Narodne novine“, broj 145/21) 111.111
UREDBA O VIZNOM SUSTAVU („Narodne novine“, broj 92/21) NN 92/2021, (1661
PRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA IZ POZNAVANJA HRVATSKOGA JEZIKA I LATINIČNOG PISMA U POSTUPKU ODOBRENJA DUGOTRAJNOG BORAVIŠTA („Narodne novine“, broj 100/21) NN 100/2021, (1800
PRAVILNIK O POSTUPANJU PRILIKOM OPĆE PROCJENE PRIVREMENOSTI RADA UPUĆENOGA RADNIKA I PRIVREMENOSTI PODUZIMANJA EKONOMSKIH AKTIVNOSTI POSLODAVCA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 62/21) NN 62/2021, (1198
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2006. (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 153/05 i 131/06) NN 153/2005, (2979
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2008. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 130/07 i 106/08) NN 130/2007, (3715
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2019. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/18 i 60/19) NN 116/2018, (2310
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2010. („Narodne novine“, broj 150/09) NN 150/2009, (3663
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2014. („Narodne novine“, broj 151/13) NN 151/2013, (3188
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2015. („Narodne novine“, broj 151/14) NN 151/2014, (2835
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2012. („Narodne novine“, broj 25/12) NN 25/2012, (641
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2009. (“Narodne novine”, broj 21/09) NN 21/2009, (464
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2011. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/11 i 88/11) NN 19/2011, (366
ODLUKA O PRIVREMENOM OLAKŠANOM ULASKU STRANACA U REPUBLIKU HRVATSKU, NA OSNOVI VALJANIH SCHENGENSKIH DOZVOLA BORAVAKA I VIZA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 144/12 i 60/13) NN 144/2012, (3092
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2013. („Narodne novine“, broj 144/12) NN 144/2012, (3093
ODLUKA O JEDNOSTRANOM PRIZNAVANJU ODREĐENIH ISPRAVA KAO JEDNAKOVRIJEDNIH HRVATSKOJ VIZI, ZA TRANZIT ILI NAMJERAVANI BORAVAK NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE KOJI NE PRELAZI 90 DANA U SVAKOM RAZDOBLJU OD 180 DANA („Narodne novine“, broj 84/14) NN 84/2014, (1671
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2017. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 118/16 i 74/17) NN 118/2016, (2589
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2018. (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 122/17, 53/18 i 71/18) NN 122/2017, (2783
ODLUKA O POVEĆANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2019. U DJELATNOSTI GRADITELJSTVO I TURIZAM I UGOSTITELJSTVO („Narodne novine“, broj 74/19) NN 74/2019, (1577
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2020. („Narodne novine“, broj 113/19) NN 113/2019, (2271
PRAVILNIK O POSTUPANJU PREMA DRŽAVLJANIMA TREĆIH ZEMALJA ("Narodne novine", broj 68/18) NN 68/2018, (1403
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU IZJAVE O UPUĆIVANJU RADNIKA ("Narodne novine“, broj 105/17) NN 105/2017, (2409
PRAVILNIK O POSEBNIM OSOBNIM ISKAZNICAMA („Narodne novine“, broj 130/17) NN 130/2017, (2992
PRAVILNIK O VIZNIM OBRASCIMA („Narodne novine“, broj 111/12) NN 111/2012, (2402
PRAVILNIK O VIZAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 07/13 i 5/18) NN 7/2013, (117
PRAVILNIK O SUGLASNOSTI U POSTUPKU IZDAVANJA POSLOVNE DOZVOLE STRANCIMA („Narodne novine“, broj 61/09) NN 61/2009, (1403
PRAVILNIK O POSTUPKU I UVJETIMA UGOŠĆAVANJA ISTRAŽIVAČA DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA („Narodne novine“, broj 114/18) NN 114/2018, (2219
PRAVILNIK O BORAVKU I RADU VISOKOKVALIFICIRANIH DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA U REPUBLICI HRVATSKOJ "Narodne novine", broj 120/12, 81/13, 38/15 i 146/20 NN 120/2012, (2604
PRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA IZ POZNAVANJA HRVATSKOGA JEZIKA I LATINIČNOG PISMA U POSTUPKU ODOBRENJA STALNOG BORAVKA („Narodne novine“, broj 121/12) NN 121/2012, (2636
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA TEHNIČKIH UVJETA ZA PRIMJEREN SMJEŠTAJ UČENIKA I DOKUMENTACIJI KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI ZAHTJEVU ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA U SVRHU SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA KROZ PROGRAM RAZMJENE UČENIKA („Narodne novine“, broj 99/18) NN 99/2018, (1925
PRAVILNIK O POGRANIČNOJ PROPUSNICI I DOZVOLI ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ ZAJEDNIČKE DRŽAVNE GRANICE "Narodne novine", broj 81/13, 129/13 i 146/20 NN 81/2013, (1710
PRAVILNIK O BORAVKU U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 101/18 i 57/19) NN 101/2018, (1970
PRAVILNIK O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU POVRATKA ("Narodne novine", broj 57/18) NN 57/2018, (1171
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRAZACA IZ ČLANKA 85. STAVKA 1. PRAVILNIKA O PUTNIM ISPRAVAMA ZA STRANCE, VIZAMA, GRANIČNIM PROPUSNICAMA TE O NAČINU POSTUPANJA PREMA STRANCIMA ("Narodne novine", broj 38/04) NN 38/2004, (942
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRAZACA IZ ČANKA 44. STAVKA 1. PRAVILNIKA O STATUSU STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ ("Narodne novine", broj 38/04) NN 38/2004, (941
RJEŠENJE O NAČINU IZRAČUNA TROŠKOVA PRISILNOG UDALJENJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 86/08, 112/08 i 119/11) NN 86/2008, (2776
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRAZACA IZ ČLANKA 85. STAVKA 1. PRAVILNIKA O PUTNIM ISPRAVAMA ZA STRANCE, VIZAMA, GRANIČNIM PROPUSNICAMA TE O NAČINU POSTUPANJA PREMA STRANCIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine" broj 95/04 i 137/05) NN 95/2004, (1804
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE ODOBRENJA ZA PRIVREMENI I STALNI BORAVAK TE OSOBNE ISKAZNICE ZA STRANCA ("Narodne novine", broj 86/08) NN 86/2008, (2775
MIGRACIJSKA POLITIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007./2008. GODINU («Narodne novine», broj 83/07) NN 83/2007, (2613
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2016. („Narodne novine“, broj 39/16) NN 39/2016, (1027
Kretanje i boravak
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O KRETANJU I BORAVKU STRANACA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 53/91, 22/92, 26/93-Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje, 29/94-Zakon o dopunama ... NN 53/1991, (1278
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA ISPRAVA I VIZA STRANCIMA TE O OBRASCIMA TIH ISPRAVA I VIZA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 54/91, 4/97 i 202/03-Pravilnik o statusu stranaca u Republici Hrvatskoj - čl.45., Pravilnik o putnim ispravama za strance, vizama, graničnim propusnicama te o načinu postupanja prema strancima NN 54/1991, (1473
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE OSOBNE KARTE ZA STRANCA, PUTNOG LISTA ZA STRANCA, PUTNE ISPRAVE ZA IZBJEGLICE I PUTNE ISPRAVE ZA OSOBE BEZ DRŽAVLJANSTVA (“Narodne novine”, broj 22/95) NN 22/1995, (445
Zdravstvena zaštita stranaca
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ (UPT, «Narodne novine», broj 80/1, 15/18, 26/21 i 46/22) NN 80/2013, (1667
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STRANCU KOJI NEZAKONITO BORAVI U REPUBLICI HRVATSKOJ ("Narodne novine", broj 116/18) NN 116/2018, (2323
PRAVILNIK O STANDARDIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TRAŽITELJA MEĐUNARODNE ZAŠTITE I STRANCA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM („Narodne novine“, broj 28/20) NN 28/2020, (658
Azil
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 70/15 i 127/17) NN 70/2015, (1328
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O VISINI PLAĆE PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA AZIL I VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA POVJERENSTVA ZA AZIL (“Narodne novine”, broj 14/08) NN 14/2008, (425
ODLUKA O TROŠKOVIMA SMJEŠTAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA („Narodne novine“, broj 47/16) NN 47/2016, (1216
ODLUKA O PROGRAMU HRVATSKOG JEZIKA, POVIJESTI I KULTURE ZA TRAŽITELJE AZILA I AZILANTE („Narodne novine“, broj 129/09) NN 129/2009, (3178
ODLUKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU HRVATSKOGA JEZIKA ZA TRAŽITELJE AZILA, AZILANTE I STRANCE POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM STARIJE OD 15 GODINA RADI PRISTUPA SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVNOM SUSTAVU I SUSTAVU OBRAZOVANJA ODRASLIH („Narodne novine“, broj 100/12) NN 100/2012, (2220
ODLUKA O LISTI SIGURNIH ZEMALJA PODRIJETLA U POSTUPKU ODOBRENJA MEĐUNARODNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 45/16) NN 45/2016, (1166
ODLUKA O VISINI NOVČANE POMOĆI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 135/15) NN 135/2015, (2542
ODLUKA O PREMJEŠTANJU I PRESELJENJU DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA ILI OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA ODOBRENJE MEĐUNARODNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 78/15) NN 78/2015, (1507
PRAVILNIK O OBRASCIMA I ZBIRKAMA PODATAKA U POSTUPKU ODOBRENJA MEĐUNARODNE I PRIVREMENE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 85/16) NN 85/2016, (2080
PRAVILNIK O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU ODOBRENJA MEĐUNARODNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 140/15) NN 140/2015, (2609
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZDRAVSTVENOG PREGLEDA TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA, STRANACA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM I STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM („Narodne novine“, broj 39/08) NN 39/2008, (1346
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU MATERIJALNIH UVJETA PRIHVATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 135/15 i 61/19) NN 135/2015, (2541
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE OSOBNE ISKAZNICE ZA AZILANTA, ISKAZNICE STRANCA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM TE PUTNE ISPRAVE ZA AZILANTA („Narodne novine“, broj 131/08) NN 131/2008, (3750
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRAZACA IZ ČLANKA 48. STAVKA 1. PRAVILNIKA O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA ZA TRAŽITELJE AZILA, AZILANTE I STRANCE POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM (“Narodne novine”, broj 95/04) NN 95/2004, (1802
PRAVILNIK O SUDJELOVANJU AZILANATA, STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM I STRANACA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM U PLAĆANJU TROŠKOVA SMJEŠTAJA ("Narodne novine", broj 59/18) NN 59/2018, (1233
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA PROGRAMA I PROVJERI ZNANJA TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA, STRANACA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM I STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM, RADI PRISTUPA OBRAZOVNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 89/08) NN 89/2008, (2847
POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA AZIL („Narodne novine“, broj 120/10) NN 120/2010, (3136
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava