povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Opći dio - Šumarstvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ŠUMAMA ("Narodne novine", broj 68/18) 501.201
ZAKON O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE («Narodne novine», broj 22/06) 501.402
ZAKON O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI („Narodne novine“, broj 15/18) 502.605
ZAKON O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14) 501.301
ZAKON O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE («Narodne novine», broj 22/06) 186.035
ZAKON O PRIZNAVANJU SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA I GRMLJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 113/03 i 33/05) 501.401
ZAKON O KLASIFIKACIJI NEOBRAĐENOG DRVA («Narodne novine», broj 62/08) 501.501
ZAKON O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O PROMETU DRVA I PROIZVODA OD DRVA („Narodne novine“, broj 25/18) 501.502
UREDBA O POSTUPKU I MJERILIMA ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI U ŠUMI ILI NA ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, U SVRHU OBAVLJANJA TURISTIČKE DJELATNOSTI ("Narodne novine", broj 69/07) 503.012
UREDBA O NAČINU I KRITERIJIMA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 50/18) 503.014
UREDBA O POSTUPKU I MJERILIMA ZA OSNIVANJE SLUŽNOSTI U ŠUMI ILI NA ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U SVRHU IZGRADNJE VODOVODA, KANALIZACIJE, PLINOVODA, ELEKTRIČNIH VODOVA (»Narodne novine«, broj 108/06) 503.013
UREDBA O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA NA ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 61/16) 503.014
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA ZA DONOŠENJE ODLUKA O IZDVAJANJU ŠUMA I/ILI ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE IZ ŠUMSKO-GOSPODARSKOG PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 63/06 i 66/07) 503.016
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽAJU PROGRAMA GOSPODARENJA ŠUMSKIM SJEMENSKIM OBJEKTOM U KATEGORIJI »KVALIFICIRAN« ILI »TESTIRAN« ("Narodne novine", broj 4/11) 501.951
PRAVILNIK O NAČINU MOTRENJA OŠTEĆENOSTI ŠUMSKIH EKOSUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 76/13 i 122/14) 501.702
PRAVILNIK O SADRŽAJU UPISNIKA I PRIJAVE ZA UPIS UZGAJIVAČA UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 23/98) 488.601
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIZNANJE OBJEKATA ZA PROIZVODNJU NORMALNOG ŠUMSKOG SJEMENA («Narodne novine», broj 13/68) 501.801
PRAVILNIK O VRSTI ŠUMARSKIH RADOVA, MINIMALNIM UVJETIMA ZA NJIHOVO IZVOĐENJE TE RADOVIMA KOJE ŠUMOPOSJEDNICI MOGU IZVODITI SAMOSTALNO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 16/15 i 30/18) 502.251
PRAVILNIK O NORMAMA KVALITETE I DRUGIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE U PROMET ŠUMSKOG SJEMENA I O JEDINSTVENOJ METODI ZA VRŠENJE ANALIZE ŠUMSKOG SJEMENA («Službeni list» broj 55/69 i 49/68) 501.901
PRAVILNIK O NORMAMA KVALITETE I DRUGIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE U PROMET («Službeni list», broj 45/68 i 47/68) 502.001
PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VOĐENJU REGISTRA PROIZVOĐAČA I OBRASCIMA ZA VOĐENJE EVIDENCIJE SADNOG MATERIJALA («Službeni list», broj 5/69) 502.101
PRAVILNIK O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA, VOĐENJU REGISTRA TE UVJETIMA KORIŠTENJA PODATAKA O ŠUMSKIM POŽARIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 75/13, 150/14 i 21/17) 501.701
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE ŠUMSKOGOSPODARSTVENIH OSNOVA PODRUČJA, OSNOVA GOSPODARENJA GOSPODARSKIM JEDINICAMA I PROGRAMA ZA GOSPODARENJE ŠUMAMA («Narodne novine», broj 42/85, 21/86, 6/91 i 52/94 ) 502.201
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M02 »SAVJETODAVNE SLUŽBE, SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVOM I POMOĆ POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 123/15) 720.136
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 8, PODMJERE 8.5 POTPORA ZA ULAGANJA U POBOLJŠANJE OTPORNOSTI I OKOLIŠNE VRIJEDNOSTI ŠUMSKIH EKOSUSTAVA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 31/18 i 92/18) 720.138
PRAVILNIK O DOZNACI STABALA, OBILJEŽAVANJU DRVNIH SORTIMENATA, POPRATNICI I ŠUMSKOM REDU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 17/15 i 57/17) 503.301
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA IZRADU ŠUMSKO-ODŠTETNIH CJENIKA («Narodne novine», broj 41/87) 502.401
PRAVILNIK O UREĐIVANJU ŠUMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 97/18 i 101/18) 502.502
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I TROŠKOVIMA IZDAVANJA GLAVNE SVJEDODŽBE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 4/11, 42/11 i 21/17) 502.503
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIK DOBAVLJAČA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 4/11, 58/11 i 21/17) 502.601
PRAVILNIK O PREGLEDU ŠUMSKOGA REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA KOJI SE UVOZI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 91/09 i 21/17) 502.602
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA PRODAJE BOŽIĆNIH DRVACA IZ VLASTITE PROIZVODNJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 176/03, 195/03 i 135/04) 502.701
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI ŠUMARSKOG INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 142/12) 502.811
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU PROVOĐENJA NACIONALNE INVENTURE ŠUMSKIH RESURSA (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 53/06 i 137/08) 502.821
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA ODOBRENJE OPSEGA NUŽNE DOZNAKE STABALA U ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA („Narodne novine“, broj 135/14) 502.831
PRAVILNIK O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA IZ NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA ZA IZVRŠENE RADOVE U ŠUMAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 22/15, 93/15, 57/17 i 46/18) 502.841
PRAVILNIK O UPISNIKU ŠUMOPOSJEDNIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 137/14 i 57/17) 502.851
PRAVILNIK O ČUVANJU ŠUMA („Narodne novine“, broj 28/15) 502.852
PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA I DORAĐIVAČA SJEMENA («Narodne novine», broj 22/67) 501.701
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA PRENESENA I OGRANIČENA PRAVA NA ŠUMI I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU („Narodne novine“, broj 72/16) 501.703
PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA, OBRASCIMA, POSEBNOM RAČUNU I ROKOVIMA UPLATE NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA („Narodne novine“, broj 19/15) 501.902
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA STRUČNIH ISPITA ZA OVLAŠTENE INŽENJERE ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 74/07 i 15/15) 501.903
PRAVILNIK O PODRUČJIMA PROVENIJENCIJA SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA OD GOSPODARSKOG ZNAČAJA (“Narodne novine”, broj 107/08) 501.905
PRAVILNIK O KVALITETI I DEKLARACIJI ZA ŠUMSKI REPRODUKCIJSKI MATERIJAL (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 68/13 i 21/17) 501.904
PRAVILNIK O NAČINU RADA I ZADAĆAMA POVJERENSTVA ZA ŠUMSKI REPRODUKCIJSKI MATERIJAL (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 4/11 i 60/13) 501.905
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE JEDNAKOVALJANOSTI ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA I DRŽAVAMA IZ KOJIH SE MOŽE UVOZITI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 60/13 i 46/15) 501.906
PRAVILNIK O IZRADI NACIONALNOG POPISA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA („Narodne novine“, broj 60/13) 501.907
PRAVILNIK O ZABRANI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE ODREĐENOG ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA („Narodne novine“, broj 60/13) 501.908
PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA INFORMACIJSKE ISPRAVE ZA ŠUMSKI REPRODUKCIJSKI MATERIJAL („Narodne novine“, broj 60/13) 501.909
PRAVILNIK O PROVOĐENJU OCJENJIVANJA POTENCIJALNIH ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA I STRUČNOG NADZORA („Narodne novine“, broj 4/11) 501.908
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 4/11 i 21/17) 501.907
PRAVILNIK O UPISNIKU DOBAVLJAČA BOŽIĆNIH DRVACA („Narodne novine“, broj 27/15) 501.906
PRAVILNIK O PROVENIJENCIJAMA SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 147/11, 96/12, 115/14 i 114/15) 501.907
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 8, PODMJERE 8.6 POTPORA ZA ULAGANJA U ŠUMARSKE TEHNOLOGIJE I PRERADU, MOBILIZACIJU I MARKETING ŠUMSKIH PROIZVODA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. ("Narodne novine", broj 46/18) 501.910
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA KVALITETE SJEMENA SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA („Narodne novine“, broj 147/11) 501.908
PRAVILNIK O NAČINU FORMIRANJA REZERVI SJEMENSKOG MATERIJALA SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA („Narodne novine“, broj 13/15) 501.909
POPIS ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA KOJA ČINE ŠUMSKOGOSPODARSKA I ŠUMSKOKRŠKA PODRUČJA («Narodne novine», broj 54/83) 502.951
POPIS ŠUMSKIH SVOJTI (»Narodne novine«, broj 4/11) 501.902
POPIS ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA ŠUMSKOGOSPODARSKOG PODRUČJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 41/90 i 52/90) 502.901
POPIS ZNANSTVENIH I ZNANSTVENO-NASTAVNIH USTANOVA ODNOSNO DRUGIH PRAVNIH OSOBA OVLAŠTENIH ZA OBVEZATNI STRUČNI NADZOR PROIZVODNJE ŠUMSKOG SJEMENA (“Narodne novine”, broj 22/07) 502.902
POPIS PRIZNATIH SJEMENSKIH SASTOJINA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 79/01, 10/03, 112/03, 22/07, 11/08 i 11/10) 503.003
POPIS IZABRANIH SJEMENSKIH SASTOJINA KOJE SU NA ZAHTJEV PROIZVOĐAČA J.P. »HRVATSKE ŠUME« P.O. ZAGREB IZBRISANE IZ UPISNIKA PROIZVOĐAČA ŠUMSKOG SJEMENA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 79/01, 10/03, 112/03, 22/07 i 11/08) 503.004
STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 136/06 i 61/07) 503.702
NACIONALNA ŠUMARSKA POLITIKA I STRATEGIJA («Narodne novine», broj 120/03) 503.001
DOPUNA POPISA U UPISNIKU UVOZNIKA ŠUMSKOG SJEMENA I ŠUMSKIH SADNICA („Narodne novine“, broj 10/03, 22/07 i 11/08) 503.001
DOPUNA POPISA U UPISNIKU PROIZVOĐAČA ŠUMSKIH SADNICA („Narodne novine“, broj 22/07 i 11/08) 503.002
DOPUNA POPISA U UPISNIKU PROIZVOĐAČA ŠUMSKIH SADNICA („Narodne novine“, broj 11/10) 503.004
ŠUMSKO-ODŠTETNI CJENIK („Narodne novine“, broj 37/15) 503.003
IZMJENA REGISTRA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA TIJEKOM 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 6/17) 503.004
IZMJENA REGISTRA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA TIJEKOM 2017. GODINE („Narodne novine“, broj 6/18) 502.603
IZMJENA UPISNIKA DOBAVLJAČA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA TIJEKOM 2017. GODINE („Narodne novine“, broj 6/18) 502.604
IZMJENA REGISTRA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA TIJEKOM 2015. GODINE („Narodne novine“, broj 8/16) 503.004
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
Računovodstvo i porezi u praksi
Poslovni savjetnik
Business Media Group