povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Opći dio - Turizam
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 130/17 i 25/19) 515.001
ZAKON O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA („Narodne novine“, broj 52/19) 515.101
ZAKON O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA (“Narodne novine”, broj 52/19) 515.201
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O RASPOLAGANJU SREDSTVIMA FONDA ZA RAZVOJ TURIZMA („Narodne novine“, broj 122/13) 515.402
PRAVILNIK O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA TURISTIČKIH ZAJEDNICA (“Narodne novine”, broj 114/09) 515.501
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE VODIČE I ISPITNOM PROGRAMU ZA TURISTIČKE PRATITELJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 54/96 i 170/04) 515.701
PRAVILNIK O ISPITNOM PROGRAMU ZA VODITELJA POSLOVNICE, SASTAVU ISPITNE KOMISIJE I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA (“Narodne novine”, broj 62/96) 515.901
PRAVILNIK O UPISNIKU UGOVORA O ZASTUPANJU TURISTIČKIH ZASTUPNIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/96 i 153/02) 516.101
PRAVILNIK O UPISNIKU ODOBRENJA ZA PRUŽANJE TURISTIČKIH USLUGA GRAĐANA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/96 i 75/97) 516.301
PRAVILNIK O UPISNIKU PUTNIČKIH AGENCIJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/96, 78/96 i 75/97) 516.401
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE ANIMATORE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 95/96, 39/00, 81/00 i 170/04) 516.601
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 23/17 i 72/17) 516.702
PRAVILNIK O TURISTIČKIM USLUGAMA U NAUTIČKOM TURIZMU KOJE MOŽE PRUŽATI GRAĐANIN (“Narodne novine”, broj 109/96) 516.701
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA VODITELJA POSLOVNICE („Narodne novine“, broj 50/08) 516.702
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE VODIČE I ISPITNOM PROGRAMU ZA TURISTIČKE PRATITELJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/08 i 120/08) 516.703
PRAVILNIK O ISKAZNICI TURISTIČKOG VODIČA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/08, 90/08, 112/09, 33/10 i 62/10) 516.704
PRAVILNIK O UPISNIKU TURISTIČKIH VODIČA („Narodne novine“, broj 50/08) 516.705
PRAVILNIK O VRSTAMA I KATEGORIJAMA PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 69/08 i 83/09) 516.706
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI LUKA NAUTIČKOG TURIZMA („Narodne novine“, broj 72/08) 316.707
PRAVILNIK O POPISU TURISTIČKIH CJELINA (LOKALITETA) PO ŽUPANIJAMA (“Narodne novine”, broj 76/08) 316.708
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA TURISTIČKIH INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 45/14) 316.715
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI TURISTIČKOG INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 45/14) 316.714
PRAVILNIK O POTPORAMA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 132/17 i 70/18) 316.714
PRAVILNIK O JAVNOJ TURISTIČKOJ INFRASTRUKTURI („Narodne novine“, broj 131/09) 316.714
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA ZA PRIJAVU PODATAKA O OSNOVICI ZA OBRAČUN ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 119/09 i 18/17) 316.711
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA RAD NA STRUČNIM POSLOVIMA U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 121/09, 124/10, 15/13 i 65/13) 316.712
STATUT HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 34/12 i 59/12) 516.801
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 119/10) 316.806
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 117/10) 316.806
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 132/09 i 12/14) 316.802
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 67/10) 316.803
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 73/10) 316.804
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (“Narodne novine”, broj 112/10) 316.805
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 121/10) 316.806
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE BJELOVARSKO- BILOGORSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 121/10) 316.807
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (“Narodne novine”, broj 123/10) 316.808
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 124/10) 316.809
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 130/10, 48/13 i 112/18) 316.810
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 130/10) 316.811
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 147/10) 316.812
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE KARLOVAČKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, 147/10) 316.813
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 01/11) 316.814
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 03/11) 316.815
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 21/11) 316.817
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 11/11) 316.816
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 24/11) 316.817
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 35/10) 316.818
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE ZADARSKE ŽUPANIJE („Narodne novine“, broj 17/19) 316.819
STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 55/13) 316.819
NAPUTAK O NAČINU PEČAĆENJA KADA SE RJEŠENJE TURISTIČKOG INSPEKTORA IZVRŠAVA PEČAĆENJEM („Narodne novine“, broj 45/14) 316.821
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
Računovodstvo i porezi u praksi
Poslovni savjetnik
Business Media Group