Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Prava djece
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O NAGRADI ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 96/03 i 33/05) NN 96/2003, (1222
ZAKON O PRAVOBRANITELJU ZA DJECU (“Narodne novine”, broj 73/17) NN 73/2017, (1764
ZAKON O ORGANIZIRANOM ODGOJU DJECE I OMLADINE („Narodne novine“, broj 32/87) 146.102
ZAKON O PROVEDBI KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM VIDOVIMA MEĐUNARODNE OTMICE DJECE („Narodne novine“, broj 99/18) NN 99/2018, (1912
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 67/11 i 98/18) NN 67/2011, (1478
PRAVILNIK O NAGRADI ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA («Narodne novine», broj 111/05) NN 111/2005, (2046
POSLOVNIK O RADU PRAVOBRANITELJA ZA DJECU ("Narodne novine", broj 49/18) NN 49/2018, (978
ODLUKA O POTVRĐIVANJU POSLOVNIKA O RADU PRAVOBRANITELJA ZA DJECU ("Narodne novine", broj 48/18) NN 48/2018, (911
Dječji doplatak
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DOPLATKU ZA DJECU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 94/01, 138/06, 107/07, 37/08 - OUSRH, 61/11, 112/12, 82/15 i 58/18) NN 94/2001, (1588
ZAKON O SREDSTVIMA ZA DOPLATAK ZA DJECU (“Narodne novine”, broj 88/98) NN 88/1998, (1192
UREDBA O UTVRĐIVANJU POSTOTKA O KOJEM OVISI STJECANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU (“Narodne novine”, broj 88/98) 146.401
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOÐENJA OČEVIDNIKA O KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU I DJECI ZA KOJU PRIPADA DOPLATAK (“Narodne novine”, broj 109/99) NN 109/1999, (1785
IZNOS PROSJEČNE NETO PLAĆE SVIH ZAPOSLENIH U REPUBLICI HRVATSKOJ U PRETHODNOJ KALENDARSKOJ GODINI I SVOTE DOPLATKA ZA DJECU IZ ČLANAKA 24., 25., 26., 28. I 29. ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU (“Narodne novine”, broj 44/01) NN 44/2001, (747
Predškolski odgoj
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (UPT, “Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) NN 98/2019, (1955
ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (UPT, “Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) NN 57/2022, (805
ZAKON O DADILJAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 37/13 i 98/19) NN 37/2013, (668
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA I MJERILIMA OSTVARIVANJA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA („Narodne novine“, broj 84/21) NN 84/2021, (1570
DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 63/08 i 90/10) NN 63/2008, (2128
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE ("Narodne novine", broj 89/13) NN 89/2013, (1962
ODLUKA O DIJELU PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE KOJI SU DUŽNE POHAĐATI OSOBE KOJE IMAJU ZAVRŠENU 1., 2. ILI 3. RAZINU VISOKOG OBRAZOVANJA SMJERA: UČITELJSKI, PEDAGOŠKI, PSIHOLOŠKI, EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI STUDIJ, STUDIJ SOCIJALNE PE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 108/13) NN 108/2013, (2416
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA I MJERILIMA OSTVARIVANJA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA (“Narodne novine”, broj 133/97) NN 133/1997, (1928
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME STRUČNIH DJELATNIKA TE VRSTI I STUPNJU STRUČNE SPREME OSTALIH DJELATNIKA U DJEČJEM VRTIĆU (“Narodne novine”, broj 133/97) NN 133/1997, (1927
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA NAPREDOVANJA U STRUCI I PROMICANJU U POLOŽAJNA ZVANJA ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U DJEČJIM VRTIĆIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 133/97, 4/98 i 20/05) NN 133/1997, (1926
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U DJEČJEM VRTIĆU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 133/97 i 4/98) NN 133/1997, (1925
PRAVILNIK O OBRASCIMA I SADRŽAJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE O DJECI U DJEČJEM VRTIĆU (“Narodne novine”, broj 83/01) NN 83/2001, (1422
PRAVILNIK O OBRASCIMA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI I EVIDENCIJE U DJEČJEM VRTIĆU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 114/02 i 63/19) NN 114/2002, (1846
PRAVILNIK O VJEŽBAONICAMA I POKUSNIM PROGRAMIMA U DJEČJIM VRTIĆIMA TE O DJEČJIM VRTIĆIMA KAO STRUČNO-RAZVOJNIM CENTRIMA (“Narodne novine”, broj 105/02) 147.601
PRAVILNIK O UVJETIMA PROSTORA, OPREMLJENOSTI PROSTORA ODGOVARAJUĆOM OPREMOM I OSTALIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 74/13 i 27/20) NN 74/2013, (1504
PRAVILNIK O SADRŽAJU I TRAJANJU PROGRAMA PREDŠKOLE („Narodne novine“, broj 107/14) NN 107/2014, (2081
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST DADILJE, TE OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA IMENIKA DADILJA I IMENIKA POMOĆNIH DADILJA ("Narodne novine", broj 96/13) NN 96/2013, (2158
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA NADZORA NAD PROVEDBOM ZAKONA O DADILJAMA I PROPISA DONESENIH NA TEMELJU TOG ZAKONA ("Narodne novine", broj 96/13) NN 96/2013, (2159
PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE, HIGIJENE I PRAVILNE PREHRANE DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 105/02, 55/06 i 121/07) NN 105/2002, (1735
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava