povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Opći dio - Vatrogastvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O VATROGASTVU (Urednički pročišćeni tekst,»Narodne novine», broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03.139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) 522.601
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U PRVOM TROMJESEČJU 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 127/07) 522.851
ODLUKA MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2005. GODINI («Narodne novine», broj 187/04) 522.701
ODLUKU O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U PRVOM TROMJESEČJU 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 127/07) 522.851
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2006. GODINI («Narodne novine», broj 144/05) 522.751
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2007. GODINI («Narodne novine», broj 143/06) 522.752
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2009. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 8/09 i 76/09) 522.754
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2010. GODINI („Narodne novine“, broj 19/10) 522.755
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2011. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/11, 52/11 i 66/11) 522.756
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE („Narodne novine“, broj 149/11) 522.757
PRAVILNIK O OSNOVAMA ORGANIZIRANOSTI VATROGASNIH POSTROJBI NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 61/94) 522.801
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU OSPOSOBLJAVANJA PUČANSTVA ZA PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, GAŠENJE POŽARA I SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE UGROŽENIH POŽAROM («Narodne novine», broj 61/94) 522.901
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2013. GODINI („Narodne novine“, broj 29/13) 522.759
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 52/12) 522.758
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2019. GODINI („Narodne novine“, broj 2/19) 522.765
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 07/14) 522.759
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2015. GODINI („Narodne novine“, broj 15/15) 522.761
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 122/15) 522.762
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2016. GODINI („Narodne novine“, broj 33/16) 522.763
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2018. GODINI ("Narodne novine", broj 7/18) 522.765
ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2017. GODINI („Narodne novine“, broj 13/17) 522.764
PRAVILNIK O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA VATROGASNIH KADROVA («Narodne novine», broj 61/94) 523.001
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ZAŠTITNU I DRUGU OSOBNU OPREMU KOJU PRIPADNICI VATROGASNIH POSTROJBI KORISTE PRILIKOM VATROGASNE INTERVENCIJE („Narodne novine“, broj 31/11) 523.101
PRAVILNIK O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA VATROGASNIH POSTROJBI U VATROGASNIM INTERVENCIJAMA («Narodne novine», broj 65/94) 523.201
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM OBLIKU I KROJU ODORE ČLANOVA VATROGASNIH POSTROJBI TE OZNAKAMA ZVANJA («Narodne novine», broj 65/94) 523.401
PRAVILNIK O MINIMUMU TEHNIČKE OPREME I SREDSTAVA VATROGASNIH POSTROJBI (Urednički pročišćeni tekst,»Narodne novine» broj 43/95 i 91/02 – Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava) 523.501
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VATROGASCE S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA («Narodne novine» broj 89/01) 523.601
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA («Narodne novine» broj 89/01) 523.701
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ZADOVOLJITI OBRAZOVNA USTANOVA GLEDE ŠKOLOVANJA VATROGASACA («Narodne novine» broj 89/01) 523.801
PRAVILNIK O MINIMUMU OPREME I SREDSTAVA ZA RAD ODREĐENIH VATROGASNIH POSTROJBI DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA («Narodne novine» broj 91/02) 523.901
PRAVILNIK O USTROJU, OPREMANJU, OSPOSOBLJAVANJU, NAČINU POKRETANJA I DJELOVANJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI TE NAKNADI TROŠKOVA NASTALIH NJIHOVIM DJELOVANJEM („Narodne novine“, broj 31/11) 524.001
PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE INSPEKTORA ZA ZAŠTITU OD POŽARA («Narodne novine», broj 28/78 i 58/93-Zakon o zaštiti od požara ) 524.002
POSLOVNIK O RADU NACIONALNOG ODBORA ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA („Narodne novine“, broj 118/10) 524.003
STATUT NACIONALNOG ODBORA ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA («Narodne novine», broj 65/94) 524.101
POPIS PRAVNIH OSOBA OVLAŠTENIH ZA OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE VATROGASNIH KADROVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 34/97 i 60/01) 524.201
PLAN INTERVENCIJA KOD VELIKIH POŽARA OTVORENOG PROSTORA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 25/01) 524.301
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENA NALJEPNICA KOJIMA SE OZNAČAVA ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA („Narodne novine“, broj 85/08) 524.302
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
Računovodstvo i porezi u praksi
Poslovni savjetnik
Business Media Group