Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ODREĐIVANJU ORGANA I ORGANIZACIJA NADLEŽNIH ZA PRIKUPLJANJE I EVIDENTIRANJE PODATAKA ZNANSTVENE, KULTURNE, PROSVJETNE, TEHNIČKE I TEHNOLOŠKE SURADNJE S INOZEMSTVOM («Narodne novine» broj 46/83) 1300.001
ZAKON O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA (UPT, „Narodne novine“, broj 151/04 i 116/21) NN 151/2004, (2623
ZAKON O EVIDENCIJI ZNANSTVENE, KULTURNE, PROSVJETNE I TEHNIČKE SURADNJE S INOZEMSTVOM (Urednički pročišćeni tekst, «Službeni list» broj 59/81 i «Narodne novine» broj 53/91) 1300.101
ZAKON O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU (Urednički pročišćeni tekst,“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O, RUSRH, 60/15 - OUSRH i 131/17) NN 123/2003, (1742
ZAKON O OSIGURAVANJU KVALITETE U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU („Narodne novine“, broj 145/09) NN 45/2009, (1031
ZAKON O AKADEMSKIM I STRUČNIM NAZIVIMA I AKADEMSKOM STUPNJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/07 i 118/12) NN 107/2007, (3126
ZAKON O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU („Narodne novine“, broj 110/15) NN 110/2015, (2120
ZAKON O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 96/18 i 16/20) NN 96/2018, (1851
ZAKON O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD SVEUČILIŠTEM SJEVER NA REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 64/15) NN 64/2015, (1222
UREDBA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 101/04 i 8/07) NN 101/2004, (1946
ODLUKA O PROGRAMSKOM FINANCIRANJU JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ U AKADEMSKIM GODINAMA 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. I 2021./2022. („Narodne novine“, broj 87/18) NN 87/2018, (1708
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O MINIMALNIM UVJETIMA RADNIH OBVEZA ZA REIZBOR NA ZNANSTVENA, ZNANSTVE­NO-NASTAVNA, UMJETNIČKO-NASTAVNA, NASTAVNA I STRUČNA RADNA MJESTA TE O OBLIKU IZVJEŠĆA STRUČNOG POVJERENSTVA O RADU ZAPOSLENIKA U POSTUPKU REIZBORA („Narodne novine“, broj 24/21) NN 24/2021, (543
ODLUKA O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U NASTAVNA ZVANJA (UPT, „Narodne novine“, broj 13/12 i 120/21) NN 13/2012, (379
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA (UPT, “Narodne novine”, broj 28/17, 72/19 i 21/21) NN 28/2017, (652
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI („Narodne novine“, broj 102/21) NN 102/2021, (1827
ODLUKA O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I ZNANSTVENO-STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA (UPT, "Narodne novine", broj 122/17 i 120/21) NN 122/2017, (2788
PRAVILNIK O USTROJU I NAČINU RADA MATIČNIH POVJERENSTAVA I PROVEDBI POSTUPKA IZBORA (UPT, „Narodne novine“, broj 118/19 i 62/21) NN 118/2019, (2355
POPIS ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA S KOJIMA SE IZJEDNAČAVA STRUČNI NAZIV STEČEN ZAVRŠETKOM STRUČNOGA DODIPLOMSKOG STUDIJA U TRAJANJU KRAĆEM OD TRI GODINE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 45/08, 87/09, 88/11 i 103/16) NN 45/2008, (1544
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA MATIČNIH POVJERENSTAVA (Urednički pročišćeni tekst,“Narodne novine”, broj 37/01, 38/02 i 67/03) NN 37/2001, (656
ODLUKA O UMJETNIČKIM OSTVARENJIMA KOJA SU UVJET ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE DOCENT, IZVANREDNI PROFESOR I REDOVITI PROFESOR (“Narodne novine”, broj 57/01) NN 57/2001, (924
ODLUKA O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 106/06, 128/08 i 139/13 - Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske) NN 106/2006, (2376
ODLUKA O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U UMJETNIČKO-NASTAVNA I NASTAVNA ZVANJA U PODRUČJU UMJETNOSTI (“Narodne novine”, broj 61/17) NN 61/2017, (1425
ODLUKA O UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U NASTAVNA ZVANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/12, 85/13 i 04/15) NN 20/2012, (547
ODLUKA O PUNOJ SUBVENCIJI PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA STUDIJA ZA REDOVITE STUDENTE NA JAVNIM VISOKIM UČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ U AKADEMSKOJ GODINI 2012./2013., 2013./2014. I 2014./2015. („Narodne novine“, broj 90/12) NN 90/2012, (2085
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA ZA STRUKOVNE UČITELJE I SURADNIKE U NASTAVI („Narodne novine“, broj 49/17) NN 49/2017, (1129
ODLUKA O PLAĆI REKTORA I PROREKTORA JAVNIH SVEUČILIŠTA („Narodne novine“, broj 108/13) NN 108/2013, (2409
ODLUKA O PUNOJ SUBVENCIJI PARTICIPACIJE REDOVITIH STUDENATA U TROŠKOVIMA STUDIJA I SUFINANCIRANJU MATERIJALNIH TROŠKOVA JAVNIM VISOKIM UČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ U AKADEMSKIM GODINAMA 2015./2016., 2016./2017. I 2017./2018. („Narodne novine“, broj 83/15) NN 83/2015, (1594
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVA NA PREHRANU RAZINE 2 („Narodne novine“, broj 124/19) NN 124/2019, (2464
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZDAVANJE DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI, UVJETIMA ZA REAKREDITACIJU ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA I SADRŽAJU DOPUSNICE („Narodne novine“, broj 83/10) NN 83/2010, (2375
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“, broj 98/07 i 83/10) NN 98/2007, (2940
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU INDEKSA I DIPLOME KOJI SE IZDAJU POLAZNIKU PROGRAMA USMJERENOG OBRAZOVANJA ZA STJECANJE STRUČNE SPREMA ŠESTOG ODNOSNO SEDMOG STUPNJA («Narodne novine», broj 12/84, 42/86 i 50 95) 1300.211
PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE („Narodne novine“, broj 9/19) NN 9/2019, (197
PRAVILNIK O VOĐENJU POPISA ZNANSTVENIKA I ISTRAŽIVAČA MINISTARSTVA ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE («Narodne novine», broj 93/95) NN 93/1995, (1516
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI ("Narodne novine", broj 78/18) NN 78/2018, (1592
PRAVILNIK O MJERILIMA I UVJETIMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU SA ZNANSTVENIM NOVACIMA RADI SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA (“Narodne novine”, broj 77/97) NN 77/1997, (1382
PRAVILNIK O UPISNIKU STUDENTSKIH UDRUGA (“Narodne novine”, broj 41/97) NN 41/1997, (583
PRAVILNIK O HABILITACIJSKOM POSTUPKU (“Narodne novine”, broj 69/98) NN 69/1998, (841
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA PRIZNAVANJA POTPUNE ISTOVRIJEDNOSTI ODNOSNO ISTOVRIJEDNOSTI STRANIH DIPLOMA (“Narodne novine”, broj 34/00) NN 34/2000, (701
PRAVILNIK O USTROJU I NAČINU RADA MATIČNIH POVJERENSTAVA (“Narodne novine”, broj 18/01) NN 18/2001, (326
PRAVILNIK O DODJELJIVANJU DRŽAVNIH STIPENDIJA I PRIPOMOĆI STUDENTIMA DODIPLOMSKIH I POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA TE POSLIJEDOKTORANDIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 26/97 i 1/02) NN 26/1997, (334
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POKRIĆE TROŠKOVA PREHRANE STUDENATA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 120/13 i 08/14) NN 120/2013, (2586
PRAVILNIK O FINANCIRANJU PROJEKATA I PROGRAMA STUDENTSKIH UDRUGA (“Narodne novine”, broj 70/03) NN 70/2003, (825
PRAVILNIK O UPISNIKU ZNANSTVENIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 72/04, 101/04 i 82/10) NN 72/2004, (1475
PRAVILNIK O UPISNIKU ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA I UPISNIKU VISOKIH UČILIŠTA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 72/04, 80/04 i 29/18) NN 72/2004, (1476
PRAVILNIK O PROGRAMU, UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA (“Narodne novine”, broj 26/00) NN 26/2000, (521
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOPUSNICE TE UVJETIMA ZA IZDAVANJE DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VISOKOG OBRAZOVANJA, IZVOĐENJE STUDIJSKOG PROGRAMA I REAKREDITACIJU VISOKIH UČILIŠTA ("Narodne novine", broj 24/10) NN 24/2010, (575
PRAVILNIK O SADRŽAJU DIPLOMA I DOPUNSKIH ISPRAVA O STUDIJU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 77/08 i 149/11) NN 77/2008, (2553
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJA O STUDENTIMA VISOKIH UČILIŠTA (“Narodne novine”, broj 9/05) NN 9/2005, (141
PRAVILNIK O VREDNOVANJU ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 104/08 i 83/10) NN 104/2008, (3151
PRAVILNIK O USTROJU I NAČINU RADA PODRUČNIH VIJEĆA I MATIČNIH ODBORA („Narodne novine“, broj 47/17) NN 47/2017, (1118
PRAVILNIK O USTROJU I NAČINU RADA PODRUČNIH VIJEĆA I MATIČNIH ODBORA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 76/05, 113/05 – Odluka USRH, 118/05, 55/09, 38/10, 40/11, 123/12, 32/13 34/13) NN 76/2005, (1501
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 61/17 i 95/17) NN 61/2017, (1414
PRAVILNIK O POSTUPKU PODJELE DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 38/97, 99/97, 41/05, 45/05 i 52/06) NN 38/1997, (555
PRAVILNIK O SADRŽAJU STUDENTSKE ISPRAVE („Narodne novine“, broj 118/13) NN 118/2013, (2522
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZBOR U UMJETNIČKO-NASTAVNA ZVANJA („Narodne novine“, broj 86/10) NN 86/2010, (2434
PRAVILNIK O ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA, POLJIMA I GRANAMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 118/09, 82/12, 32/13 i 34/16) NN 118/2009, (2929
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZBOR I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA LEKTORA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI NA STRANIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/10, 107/10 i 131/12) NN 2/2010, (11
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POTPORU ZA PODMIRENJE DIJELA TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA REDOVITE STUDENTE S INVALIDITETOM („Narodne novine“, broj 23/15) NN 23/2015, (492
PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ISPRAVI („Narodne novine“, broj 90/14) NN 90/2014, (1830
PRAVILNIK O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI POSREDOVANJA U OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA („Narodne novine“, broj 3/19) NN 3/2019, (63
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE („Narodne novine“, broj 63/19) NN 63/2019, (1249
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA („Narodne novine“, broj 3/19) NN 3/2019, (64
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU ZA POSEBNE SKUPINE STUDENATA („Narodne novine“, broj 74/19) NN 74/2019, (1579
MINIMALNI UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA (“Narodne novine”, broj 38/97) NN 38/1997, (556
STATUT NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA («Narodne novine» broj 1/06) NN 1/2006, (7
STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE »HRVATSKA U 21.STOLJEĆU« – ZNANOST (“Narodne novine”, broj 108/03) NN 108/2003, (1429
POPIS AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 87/09, 88/11, 61/12, 144/13, 37/17, 55/19 i 70/20) NN 87/2009, (2138
POPIS STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 87/09, 88/11, 61/12, 144/13, 37/17, 98/19 i 75/20) NN 87/2009, (2139
INTEGRIRANI POPIS AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA („Narodne novine“, broj 50/15) NN 50/2015, (991
INTEGRIRANI POPIS STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA („Narodne novine“, broj 50/15) NN 50/2015, (992
Visoko obrazovanje - znanstvena djelatnost
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI („Narodne novine“, broj 34/21) NN 34/2021, (712
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNE OSOBE U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU OVLAŠTENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA TISKANJA, PAKIRANJA, DISTRIBUCIJE I POVRATA ISPITA DRŽAVNE MATURE I PROBNIH ISPITA DRŽAVNE MATURE („Narodne novine“, broj 19/22) NN 19/2022, (205
Ostalo - visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU ZA STUDENTE PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE (UPT, „Narodne novine“, broj 76/19 i 64/21) NN 76/2019, (1604
ODLUKA O PROMJENI DIZAJNA STUDENTSKE ISKAZNICE („Narodne novine“, broj 127/14) NN 127/2014, (2428
Studenti
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O STUDENTSKOM ZBORU I DRUGIM STUDENTSKIM ORGANIZACIJAMA (“Narodne novine”, broj 71/07) NN 71/2007, (2182
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O ODREĐIVANJU CIJENE IZRADE STUDENTSKE ISKAZNICE SA STANDARDNIM GRAFIČKIM DIZAJNOM ZA AK. G. 2014./2015. („Narodne novine“, broj 111/14) NN 111/2014, (2136
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa („Narodne novine“, broj 106/21) NN 106/2021, (1861
PRAVILNIK O UPISNIKU STUDENTSKIH ZBOROVA (“Narodne novine”, broj 19/98) NN 19/1998, (2330
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU NA TEMELJU SOCIO-EKONOMSKOGA STATUSA („Narodne novine“, broj 83/18) NN 83/2018, (1656
Osnivanje fakulteta, visokih škola i učilišta
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 163/03 i 80/11) NN 163/2003, (2345
ZAKON O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA U PULI (“Narodne novine”, broj 111/06) NN 111/2006, (2450
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (“Narodne novine”, broj 107/96) NN 107/1996, (2053
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE ŠKOLE ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 40/97 i 76/05) 1300.531
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U PETRINJI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 40/97 i 76/05) NN 40/1997, (565
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U ČAKOVCU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 40/97 i 76/05) NN 40/1997, (564
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA U KARLOVCU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 40/97,51/05, 57/07 i 119/13) NN 40/1997, (563
UREDBA O OSNIVANJU VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 40/98, 76/05, 75/07 i 119/13) NN 40/1998, (494
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U ZADRU (“Narodne novine”, broj 75/98) NN 75/1998, (974
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U OSIJEKU (“Narodne novine”, broj 75/98) NN 75/1998, (973
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U SPLITU (“Narodne novine”, broj 75/98) NN 75/1998, (972
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U PULI (“Narodne novine”, broj 75/98) NN 75/1998, (971
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U GOSPIĆU (“Narodne novine”, broj 75/98) NN 75/1998, (970
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U RIJECI (“Narodne novine”, broj 75/98) NN 75/1998, (969
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U ZAGREBU (“Narodne novine”, broj 75/98) NN 75/1998, (968
UREDBA O OSNIVANJU TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 75/98, 51/05, 57/07 i 119/13) NN 75/1998, (966
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA U POŽEGI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 75/98, 51/05, 57/07 i 119/13) NN 75/1998, (965
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA U SPLITU (“Narodne novine”, broj 75/98) NN 75/1998, (964
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA U RIJECI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 75/98, 51/05, 57/07 i 119/13) NN 75/1998, (963
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE POMORSKE ŠKOLE U SPLITU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 80/98 i 83/03) NN 80/1998, (1088
UREDBA O OSNIVANJU VISOKE POMORSKE ŠKOLE U RIJECI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 80/98 i 56/01) NN 80/1998, (1087
UREDBA O PRIPAJANJU VELEUČILIŠTA U SPLITU SVEUČILIŠTU U SPLITU (“Narodne novine”, broj 168/03) NN 168/2003, (2435
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA »MARKO MARULIĆ« U KNINU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 73/05, 57/07 i 119/13) NN 73/2005, (1436
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA »LAVOSLAV RUŽIČKA« U VUKOVARU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 92/05, 57/07 i 119/13) NN 92/2005, (1839
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA »NIKOLA TESLA« U GOSPIĆU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 75/06, 57/07 i 119/13) NN 75/2006, (1775
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 76/06, 57/07 i 119/13) NN 76/2006, (1791
UREDBA O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 108/06, 57/07 i 119/13) NN 108/2006, (2410
UREDBA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 41/96, 39/05, 57/07 i 119/13) 1300.772
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI (Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 34/91, 43/96, 150/02 i 65/09) NN 34/1991, (946
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O POTVRĐIVANJU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI („Narodne novine“, broj 19/11) NN 19/2011, (359
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava