Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Zdravstveno osiguranje (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 80/13, 137/13 i 98/19) NN 80/2013, (1666
ZAKON O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (UPT,, "Narodne novine", broj 85/06, 150/08, 71/10, 53/20 i 120/21) NN 85/2006, (2016
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU („Narodne novine“, broj 139/10) NN 139/2010, (3534
ZAKON O PRIVREMENOJ MJERI U PODRUČJU OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA („Narodne novine“, broj 70/19) NN 70/2019, (1445
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O UTVRĐIVANJU DODATNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 16/22) NN 16/2022, (173
ODLUKA O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA (P2021-071-1352) (UPT, "Narodne novine", broj 71/21, 87/21 i 93/21-ispr., 106/21, 120/21, 135/21-ispr. i 135/21)) NN 71/2021, (1352
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“, broj 107/21) NN 107/2021, (1883
ODLUKA O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (UPT, „Narodne novine“, broj 47/14, 157/14, 139/15, 28/16, 26/17, 132/17, 119/18, 32/19, 128/19, 22/20, 147/20, 119/21 i 145/21) NN 47/2014, (897
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA BOLNIČKO LIJEČENJE MEDICINSKOM REHABILITACIJOM I FIZIKALNOM TERAPIJOM U KUĆI (UPT, "Narodne novine", broj 46/07 - pročišćeni tekst, 64/08, 91/09, 118/09 i 9/21) NN 64/2008, (2202
ODLUKA O UTVRĐIVANJU DODATNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 125/21) NN 125/2021, (2129
STATUT HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (UPT, "Narodne novine", broj 18/09, 33/10, 8/11, 18/13, 01/14, 83/15 i 108/21) NN 18/2009, (403
ODLUKA O USKLAĐIVANJU PRIHODOVNOG CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PLAĆANJE PREMIJE DOPUNSKOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U 2022. GODINI („Narodne novine“, broj 134/21) NN 134/2021, (2229
ODLUKA O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (P2017-056-w575) (UPT, „Narodne novine“, broj 56/17, 73/17 - Ispravak, 30/18, 35/18 - Ispravak, 119/18, 32/19, 62/19, 94/19, 104/19, 22/20, 84/20, 123/20, 12/21, 45/21, 62/21 i 144/21) NN 56/2017, (1235
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (P2021-125-2128) (UPT, „Narodne novine“, broj 125/21 i 134/21) NN 125/2021, (2128
ODLUKA O UTVRĐIVANJU TERAPIJSKIH I DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA ZA KOJE JE PROPISANA OBVEZA SUDJELOVANJA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU KOD IZABRANOG DOKTORA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Narodne novine", broj 10/18) NN 10/2018, (246
ODLUKA O OTVARANJU POSEBNOG ŽIRO RAČUNA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA TRANSFERNA SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 18/96) NN 18/1996, (324
ODLUKA O OBUSTAVI INVESTICIJSKIH ULAGANJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA UKLJUČENIM U MREŽU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 85/02) NN 85/2002, (1404
ODLUKA O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM RADNICIMA ZA 2006. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 26/06, 49/06, 64/06, 84/06, 88/06 i 142/06) 450.061
ODLUKA O IZNOSU ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE KOJA SE PLAĆA PRILIKOM KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE («Narodne novine», broj 111/05) NN 111/2005, (2042
ODLUKA O PREUZIMANJU I PRIJENOSU SREDSTAVA, PRAVA I OBVEZA ("Narodne novine", broj 32/91) NN 32/1991, (895
PLAN I PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 126/06 i 156/08) NN 126/2006, (2779
ODLUKA O OPSEGU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OSNOVNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2006. GODINU («Narodne novine», broj 153/05) NN 153/2005, (2978
ODLUKA O POČETKU IZDAVANJA ISKAZNICE ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE I VREMENU TRAJANJA ZAMJENE POSTOJEĆE ISKAZNICE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 81/94, 104/95, 53/96 i 93/96) NN 81/1994, (1384
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O MAKSIMALNOM TRAJANJU POSTUPAKA ZDRAVSTVENE NJEGE I REHABILITACIJE U KUĆI (“Narodne novine”, broj 40/07) NN 40/2007, (1362
ODLUKA O NAJNIŽEM IZNOSU NADOKNADE PLAĆE (“Narodne novine”, broj 84/96) NN 84/1996, (1505
ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA BOLESNIČKIH LEŽAJA U STACIONARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZA LIJEČENJE KRONIČNIH BOLESTI (“Narodne novine”, broj 49/92) NN 49/1992, (1307
ODLUKA O UTVRÐIVANJU PROSJEČNOG TRAJANJA LIJEČENJA U STACIONARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (“Narodne novine”, broj 32/92) NN 39/2020, (827
ODLUKA O USKLAĐIVANJU PRIHODOVNOG CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PLAĆANJE PREMIJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U 2021. GODINI („Narodne novine“, broj 131/20) NN 131/2020, (2505
ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA BOLESNIČKIH LEŽAJA U STACIONARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 32/92 i 49/92) NN 32/1992, (807
ODLUKA O USVAJANJU PLANA POTREBNOG BROJA BOLESNIČKIH LEŽAJA U STACIONARNIM USTANOVAMA ZA LIJEČENJE AKUTNIH I KRONIČNIH BOLESTI OSIGURANIKA REPUBLIČKOG FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 70/92) NN 70/1992, (1884
ODLUKA O VISINI PROSJEČNOG TROŠKA S NASLOVA PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI ZA 2005. GODINU ("Narodne novine", broj 46/06) NN 46/2006, (1141
ODLUKA O VISINI PROSJEČNOG TROŠKA S NASLOVA PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 2. KOLOVOZA 2006. GODINE («Narodne novine», broj 136/06) NN 136/2006, (3085
ODLUKA O NAČINU DOSTAVE MATIČNOG BROJA OSIGURANE OSOBE U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU («Narodne novine», broj 11/07) 451.154
ODLUKA O POSEBNIM STANDARDIMA I MJERILIMA NJIHOVE PRIMJENE U PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 156/13, 24/14 i 54/14) NN 156/2013, (3284
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENU STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU ("Narodne novine", broj 112/07) NN 112/2007, (3301
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 18/09) NN 18/2009, (378
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA TROŠKOVE IZDAVANJA ISKAZNICE ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (ISPRAVA 2) („Narodne novine“, broj 113/09) NN 113/2009, (2859
ODLUKA O POSEBNOM STANDARDU I MJERILIMA NJEGOVE PRIMJENE U PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA („Narodne novine“, broj 66/14) NN 66/2014, (1267
ODLUKA O POPISU POSTUPAKA LIJEČENJA KOJI SE PROVODE U OKVIRU PLANIRANE PREKOGRANIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 133/13) NN 133/2013, (2894
ODLUKA O POJEDINIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KOJE SE OSTVARUJE NA OSNOVI UPUTNICE I ROKOVIMA VAŽENJA UPUTNICE („Narodne novine“, broj 127/19) NN 127/2019, (2576
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE STANDARDA I NORMATIVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA („Narodne novine“, broj 135/14) NN 135/2014, (2580
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OBLIKA I SADRŽAJA POTVRDA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 51/19 i 110/19) NN 51/2019, (985
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ KNJIŽICI OD ROĐENJA DO PUNOLJETNOSTI (“Narodne novine”, broj 126/06) NN 126/2006, (2780
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA NADZORA I KONTROLE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 47/14, 11/16, 129/17 i 35/19) NN 47/2014, (896
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA KONTROLE PONAŠANJA OSIGURANIKA ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI SPRIJEČENOSTI ZA RAD (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 39/91, 46/91 i 75/93 – Zakon o zdravstvenom osiguranju) NN 39/1991, (1100
PRAVILNIK O SASTAVU, OVLASTIMA I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 46/09 i 113/09) NN 46/2009, (1057
PRAVILNIK O OVLASTIMA, OBVEZAMA I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 08/15, 17/15 - Ispravak, 41/15 - Ispravak, 104/17 i 34/18) NN 8/2015, (197
PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA PREKOGRANIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 160/13, 11/15, 16/15, 113/16 i 34/18) NN 160/2013, (3360
PRAVILNIK O MJERILIMA I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE NESPOSOBNOSTI ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD I NEDOSTATAK SREDSTAVA ZA UZDRŽAVANJE ZA OSOBE S PREBIVALIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJIMA SE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NE OSIGURAVA PO DRUGOJ OSNOVI (“Narodne novine”, broj 39/02) NN 39/2002, (860
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA PRAVA NA POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA (“Narodne novine”, broj 58/94) NN 58/1994, (1064
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 147/14, 17/15, 41/15 - Ispravak i 129/17) NN 147/2014, (2770
EDUKACIJSKI PROGRAM OSNOVNIH EDUKACIJSKIH VJEŽBI ZA RADNIKE KOJI PROVODE TRIJAŽU U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 80/16) NN 80/2016, (1818
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 63/19) NN 63/2019, (1251
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA ("Narodne novine", broj 46/07) 451.082
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 35/94 i 121/03 – Zakon o zdravstvenoj zaštiti) NN 35/1994, (635
PRAVILNIK O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAŠTITE NA RADU (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 142/06, 11/07 i 120/07) NN 142/2006, (3233
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVOĐENJA DODATNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (“Narodne novine”, broj 112/06) NN 112/2006, (2473
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DOBROVOLJNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 112/06 i 38/08) NN 112/2006, (2474
PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA TE STJECANJU STATUSA OSIGURANE OSOBE U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/14, 17/15, 99/17 i 129/17) NN 82/2014, (1586
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI OSIGURANE OSOBE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 88/10, 01/11, 16/11, 87/11, 38/13, 49/13, 93/13, 62/15, 77/15 - Ispravak i 129/17) NN 88/2010, (2474
PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI (UPT, „Narodne novine“, broj 75/14, 154/14, 79/15, 139/15, 105/16, 40/17, 66/17, 109/17, 132/17, 119/18, 41/19, 22/20, 39/20 i 2/22) NN 75/2014, (1412
PRAVILNIK O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU („Narodne novine“, broj 115/10) NN 115/2010, (3042
PRAVILNIK O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 62/19, 40/20 i 81/20) NN 62/2019, (1224
PRAVILNIK O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA RECEPT (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 17/09, 46/09, 4/10, 110/10, 131/10, 1/11, 16/11, 52/11, 129/13, 146/13, 45/14, 81/14, 17/15, 113/16, 129/17 i 89/20) NN 17/2009, (356
PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA TE IZVJEŠĆIVANJA O PRIHODU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PO OSNOVI OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 135/14 i 128/17) NN 135/2014, (2569
PRAVILNIK O SANITETSKOM PRIJEVOZU ("Narodne novine", broj 123/09) NN 123/2009, (3041
PRAVILNIK O ROKOVIMA NAJDULJEG TRAJANJA BOLOVANJA OVISNO O VRSTI BOLESTI (“Narodne novine”, broj 153/09) NN 153/2009, (3779
PRAVILA USPOSTAVLJANJA I PROVOĐENJA DODATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 01/11) NN 1/2011, (26
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZBORA DOKTORA SPECIJALISTA MEDICINE RADA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 12/14, 149/14, 53/17, 129/17 i 22/20) NN 12/2014, (236
PRAVILA I OPĆI UVJETI UGOVARANJA PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJARNE RAZINE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI I RAZINE ZDRAVSTVENIH ZAVODA ZA 2006. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 29/06, 36/06, 49/06, 64/06, 84/06 i 120/06) NN 29/2006, (694
PRAVILNIK O EUROPSKOJ KARTICI ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA („Narodne novine“, broj 144/14) NN 144/2014, (2701
PRAVILNIK O KONTROLI PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD („Narodne novine“, broj 130/13) NN 130/2013, (2836
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE POLJOPRIVREDNIKA STARIJIH OD 65 GODINA („Narodne novine“, broj 141/13) NN 141/2013, (3030
PRAVILNIK O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 146/13, 160/13, 34/14 i 66/14, 62/15, 129/17 i 22/20) NN 146/2013, (3119
PRAVILNIK O POSTUPKU STAVLJANJA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA I ODREĐIVANJA CIJENA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 68/19 i 81/20) NN 69/2019, (1438
NACIONALNA STRATEGIJA RAZVITKA ZDRAVSTVA 2006. – 2011. (“Narodne novine”, broj 72/06) NN 72/2006, (1719
STATUT HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 90/07 i 55/10) NN 90/2007, (2749
POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (“Narodne novine”, broj 4/94) NN 4/1994, (87
PODATAK O UKUPNIM IZDACIMA OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HZZO-A ZA 2004. G. (“Narodne novine”, broj 51/05) 451.001
PODATAK O UKUPNIM IZDACIMA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2006. GODINU ("Narodne novine", broj 68/07) NN 68/2007, (2097
OPĆI UVJETI UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 11/07, 40/07, 117/07, 11/08, 21/08, 45/08, 85/08, 7/09, 32/09, 46/09, 63/09 i 4/10) NN 11/2007, (482
OPĆI UVJETI UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Narodne novine", broj 2/09) 451.022
OPĆI UVJETI UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Narodne novine", broj 59/09) NN 59/2009, (1388
OPĆI UVJETI UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE I BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/10, 71/10, 88/10, 01/11 i 38/12) NN 50/2010, (1214
OPĆI UVJETI UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 160/13, 17/15, 129/17 i 42/18) NN 160/2013, (3363
OPĆI UVJETI UGOVORA O PROVOĐENJU BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 160/13, 17/15, 129/17 i 42/18) NN 160/2013, (3364
OPĆI UVJETI UGOVORA O PROVOĐENJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 160/13, 17/15, 129/17 i 42/18) NN 160/2013, (3362
STANDARD VOZILA I VANJSKOG IZGLEDA VOZILA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 80/16) NN 80/2016, (1814
Osnovno zdravstveno osiguranje
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O POSEBNIM STANDARDIMA I MJERILIMA NJIHOVE PRIMJENE U PROVOĐENJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2006. GODINU («Narodne novine», broj 26/06 i 142/06) NN 26/2006, (633
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (UPT,, „Narodne novine“, broj 49/14, 51/14, 11/15, 17/15, 123/16 - ispr., 129/17 i 9/21 NN 49/2014, (949
ODLUKA O ISKAZNICI OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (UPT, „Narodne novine“, broj 66/17, 24/20 i 71/21) NN 66/2017, (1555
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CIJENE RADA I MATERIJALA ZUBOTEHNIČARA ZA IZRADU STOMATOLOŠKO-PROTETSKIH POMAGALA, ORTODONTSKIH UREĐAJA, UDLAGA, RESEKCIJSKIH PROTEZA, EPITEZA I OPTURATORA ZA OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2006. GOD («Narodne novine», broj 26/06 i 142/06) 452.301
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI (“Narodne novine”, broj 76/02) NN 76/2002, (1240
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA („Narodne novine“, broj 38/13) NN 38/2013, (712
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA S OSNOVE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI («Narodne novine», broj 32/03) NN 32/2003, (430
Dopunsko zdravstveno osiguranje
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O SADRŽAJU, OBLIKU, IZGLEDU I NAČINU KORIŠTENJA ISKAZNICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA («Narodne novine», broj 78/06) NN 78/2006, (1864
ODLUKA O CIJENI POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 118/13, 11/14, 120/15 i 74/16) NN 118/2013, (2523
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O VISINI POPUSTA NA CIJENU POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Narodne novine", broj 130/07) NN 130/2007, (3728
ODLUKA O NAČINU OSIGURAVANJA I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 91/13, 12/14, 29/15 i 53/15) NN 91/2013, (2065
ODLUKA O IZGLEDU, OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU KORIŠTENJA ISKAZNICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 32/09, 59/09, 118/09, 4/10, 125/13 i 11/16) NN 32/2009, (718
PRAVILNIK O POSTUPKU, UVJETIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA PRAVA NA PLAĆANJE PREMIJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 156/08, 88/10, 31/16, 116/17, 106/18 i 65/20) NN 156/2008, (4273
OPĆI UVJETI UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Narodne novine", broj 156/08) NN 156/2008, (4276
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVOĐENJA DOPUNSKOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/09 i 123/09) NN 2/2009, (49
PRAVILA USPOSTAVLJANJA I PROVOĐENJA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 91/13, 136/13, 21/14, 135/14 i 144/14) NN 91/2013, (2063
OPĆI UVJETI UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 91/13, 119/13, 18/14, 119/14, 135/14, 144/14, 17/15, 139/15, 63/16, 99/17 i 40/19) NN 91/2013, (2064
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava