Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Željeznički promet (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA („Narodne novine“, broj 63/20) NN 63/2020, (1251
ZAKON O ŽELJEZNICI („Narodne novine“, broj 32/19 i 20/21) NN 32/2019, (642
ZAKON O UGOVORIMA O PRIJEVOZU U ŽELJEZNIČKOM PROMETU ("Narodne novine", broj 87/96) NN 87/1996, (1516
ZAKON O PODJELI TRGOVAČKOG DRUŠTVA HŽ – HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 153/05 i 57/12) NN 153/2005, (2963
ZAKON O REGULACIJI TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA I ZAŠTITI PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU („Narodne novine“, broj 104/17) NN 104/2017, (2382
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆIH ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA NA DIONICI ŽELJEZNIČKE PRUGE R201 ZAPREŠIĆ - ČAKOVEC („Narodne novine“, broj 32/22) NN 32/2022, (395
ODLUKA O OTVARANJU NOVOSAGRAĐENOG STALNOG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA („Narodne novine“, broj 66/21) NN 66/2021, (1283
UREDBA O RAZVRSTAVANJU ŽELJEZNIČKIH PRUGA („Narodne novine“, broj 84/21) NN 84/2021, (1563
Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza („Narodne novine“, broj 106/21) NN 106/2021, (1877
ODLUKA O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆIH ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA I PJEŠAČKOG PRIJELAZA NA ŽELJEZNIČKOJ PRUZI M201 (GYEKENYES) - DRŽAVNA GRANICA - KOPRIVNICA - DUGO SELO („Narodne novine“, broj 119/21) NN 119/2021, (2065
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIJEVOZ IZVANREDNIH POŠILJAKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU („Narodne novine“, broj 16/21) NN 16/2021, (304
ODLUKA O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA („Narodne novine“, broj 101/21) NN 101/2021, (1824
ODLUKA O RAZVRSTAVANJU ŽELJEZNIČKIH PRUGA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 03/14 i 72/17) NN 3/2014, (60
ODLUKA O ODUZIMANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI DIJELU ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE (“Narodne novine”, broj 16/07) NN 16/2007, (656
ODLUKA O ODGODI ROKA PRIMJENE ODREDBI UREDBE EZ br. 1371/2007 O PRAVIMA I OBVEZAMA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU („Narodne novine“, broj 120/14) NN 120/2014, (2295
ODLUKA O KOEFICIJENTU KOREKCIJE ZA MINIMALNI PRISTUPNI PAKET U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 25/14) NN 25/2014, (451
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI ŽELJEZNIČKIH INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 136/14) NN 136/2014, (2584
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA IZGRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA U ZAŠTITNOM POJASU ŽELJEZNIČKE PRUGE („Narodne novine“, broj 19/76, 2/77, 49/80, 53/83 i 42/90) 492.021
PRAVILNIK O PROTUPOŽARNIM MJERAMA RADI OSIGURANJA OD POŽARA UZ ŽELJEZNIČKE PRUGE ("Narodne novine", broj 25/76 i 42/90) 492.031
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA I ELEMENTIMA ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU I ODRŽAVANJE („Narodne novine“, broj 5/79 i 42/90) NN 42/1990, (799
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA I ELEMENTIMA ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ŽELJEZNIČKE PRUGE GRADSKE ŽELJEZNICE („Narodne novine“, broj 55/82, 11/83, 27/83 i 42/90) 492.051
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA I ELEMENTIMA ZA PROJEKTIRANJE I PROIZVODNJU TRAMVAJSKIH VOZILA („Narodne novine“, broj 19/76, 2/77, 49/80, 53/83 i 42/90) 492.061
ODLUKA O KOEFICIJENTU KOREKCIJE ZA MINIMALNI PRISTUPNI PAKET U 2016. GODINI („Narodne novine“, broj 100/15) NN 100/2015, (1944
ODLUKA O TROŠKOVIMA OBAVLJANJA TEHNIČKOG PREGLEDA ŽELJEZNIČKIH VOZILA („Narodne novine“, broj 95/10) NN 95/2010, (2656
PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA RADNICI NEPOSREDNO SUDJELUJU U OBAVLJANJU ŽELJEZNIČKOG PROMETA („Narodne novine“, broj 53/15) NN 53/2015, (1031
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE KRIŽANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE I DRUGIH PROMETNICA („Narodne novine“, broj 111/15) NN 111/2015, (2144
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOGA PROMETA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ŽELJEZNIČKE PRUGE ("Narodne novine", broj 128/08) NN 128/2008, (3670
PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU IZVRŠNIH RADNIKA ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA («Narodne novine», broj 86/17) NN 86/2017, (2064
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA INSPEKTORA SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG PROMETA („Narodne novine“, broj 13/95) NN 13/1995, (260
PRAVILNIK O ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 127/05 i 16/08) NN 127/2005, (2371
PRAVILNIK O ŽELJEZNIČKIM VOZILIMA („Narodne novine“, broj 121/15) NN 121/2015, (2296
PRAVILNIK O NAČINU OSIGURAVANJA PROMETA NA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA I PJEŠAČKIM PRIJELAZIMA PREKO PRUGE („Narodne novine“, broj 111/15) 492.152
PRAVILNIK O IZRADI I OBJAVLJIVANJU VOZNOGA REDA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 128/09 i 56/12) 429.157
PRAVILNIK O VOZNOM REDU U ŽELJEZNIČKOM PROMETU ("Narodne novine", broj 23/20) NN 23/2020, (561
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA OBAVLJANJE SIGURNOG TIJEKA ŽELJEZNIČKOG PROMETA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 133/09, 14/10, 56/12 i 107/16) NN 133/2009, (3252
PRAVILNIK O OPĆIM UVJETIMA ZA GRAĐENJE U ZAŠTITNOM PRUŽNOM POJASU („Narodne novine“, broj 93/10) NN 93/2010, (2609
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI ŽELJEZNIČKI ELEKTROENERGETSKI INFRASTRUKTURNI PODSUSTAV (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/10 i 23/11) NN 129/2010, (3388
PRAVILNIK O OVLAŠTENJU STROJOVOĐA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 96/13, 74/15, 75/16 i 126/19) NN 96/2013, (2154
PRAVILNIK O SLUŽBENIM ISKAZNICAMA I ZNAČKAMA INSPEKTORA ZA ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 136/14 i 01/15) NN 136/2014, (2583
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OVLAŠTENE ZA ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 99/11 i 122/12) 430.172
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 95/17 i 57/18) NN 95/2017, (2195
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOGA PROMETA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI INDUSTRIJSKI I DRUGI ŽELJEZNIČKI KOLOSIJECI KOJI NISU JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI („Narodne novine“, broj 99/11) NN 99/2011, (2045
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA I ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 9/18 i 43/18) NN 9/2018, (222
PRAVILNIK O NAJMANJEM IZNOSU POKRIĆA ODGOVORNOSTI ZA ŽELJEZNIČKE PRIJEVOZNIKE („Narodne novine“, broj 61/19) NN 61/2019, (1178
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI, NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA PRISUTNOSTI ALKOHOLA, OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH TVARI U ORGANIZMU IZVRŠNIH RADNIKA ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA („Narodne novine“, broj 122/16) NN 122/2016, (2679
PRAVILNIK O SIGNALIMA, SIGNALNIM ZNAKOVIMA I SIGNALNIM OZNAKAMA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU („Narodne novine“, broj 94/15) NN 94/2015, (1813
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PROMETNO-UPRAVLJAČKI I SIGNALNO-SIGURNOSNI ŽELJEZNIČKI INFRASTRUKTURNI PODSUSTAV („Narodne novine“, broj 97/15) NN 97/2015, (1883
PRAVILNIK O POPISU POSLOVA IZVRŠNIH RADNIKA ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA („Narodne novine“, broj 53/15) NN 53/2015, (1031
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA SIGURNO ODVIJANJE I UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM PROMETOM („Narodne novine“, broj 107/16) NN 107/2016, (2273
NACIONALNI PROGRAM ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE 2008. DO 2012. GODINE ("Narodne novine", broj 31/08) NN 31/2008, (999
NACIONALNI PROGRAM ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 103/15) 492.156
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava