povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Opći dio - Državna uprava
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE („Narodne novine“, broj 66/19) 163.001
ZAKON O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 93/16, 104/16 i 116/18) 163.101
UREDBA O OPĆIM PRAVILIMA ZA UNUTARNJE USTROJSTVO TIJELA DRŽAVNE UPRAVE („Narodne novine“, broj 70/19) 163.201
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/17 i 4/19) 163.202
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA („Narodne novine“, broj 84/18) 163.252
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU („Narodne novine“, broj 74/19) 163.301
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO („Narodne novine“, broj 37/17) 163.401
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/17 i 79/19) 163.602
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA OBRANE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 26/12, 112/12, 94/14, 93/15 i 2/17) 163.501
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA UPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/17 i 79/19) 163.601
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 11/04, 121/04 i 27/08) 163.701
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/17 i 79/19) 184.802
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 63/19) 184.802
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 70/12, 140/13, 50/14, 32/15, 11/17, 129/17, 5/18, 109/18, 24/19 i 79/19) 163.602
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 45/17 i 79/19) 163.801
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA KULTURE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 17/17 i 79/19) 163.901
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 76/17, 116/17 i 79/19) 164.101
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA PRAVOSUĐA ("Narodne novine", broj 98/17) 164.301
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 94/11, 21/12 - Uredba o unutarnjem ustrojstvu ministarstva socijalne politike i mladih i 28/12 - Uredba o unutarnjem ustrojstvu ministarstva zdravlja) 164.401
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA („Narodne novine“, broj 95/19) 164.402
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 67/06, 21/08, 21/12 - Uredba o unutarnjem ustrojstvu ministarstva socijalne politike i mladih i 28/12 - Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja) 164.501
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/17 i 79/19) 164.204
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 108/17 i 79/19) 164.502
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/17, 58/18 i 79/19) 164.551
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 35/19 i 79/19) 164.572
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 35/08, 118/09, 03/11...) 164.601
UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU "Narodne novine", broj 7/2009 184.805
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 9/18, 67/19 i 79/19) 164.402
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/12 i 125/14) 165.101
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 116/18 i 79/19) 165.151
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 32/12, 67/12, 124/12, 78/13, 102/13, 24/14, 134/14, 154/14 i 54/17) 165.201
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 54/17, 26/18 i 79/19) 165.202
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 41/08, 119/08, 81/10 i 131/10, 21/12 - Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta i 28/12 - Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva) 165.202
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 21/17, 80/18, 116/18, 59/19 i 79/19) 165.204
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 14/17, 90/17 i 79/19) 165.203
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG UREDA ZA TRGOVINSKU POLITIKU („Narodne novine“, broj 21/12) 164.206
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 40/19 i 79/19) 153.301
UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU («Narodne novine» broj 38/87 i «Narodne novine» broj 42/88) 184.901
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA TURIZMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 96/17 i 79/19) 184.803
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 34/08, 31/10 i 27/12 - Uredba o unutarnjem ustrojstvu ministarstva poljoprivrede i Uredba o unutarnjem ustrojstvu ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije) 184.802
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 132/17 i 79/19) 184.804
UREDBA O UREDU ZA RAZMINIRANJE („Narodne novine“, broj 21/12) 184.801
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA DRŽAVNE IMOVINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 8/17 i 79/19) 184.802
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/17, 13/18 i 116/18) 184.803
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 118/16, 58/18 i 40/19) 184.804
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST („Narodne novine“, broj 51/12) 184.801
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE KORIŠTENJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI, OBRASCU UPUTNICE I EVIDENCIJI IZDANIH UPUTNICA ("Narodne novine", broj 128/08) 163.106
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA PRVO TROMJESEČJE 2008. GODINE (“Narodne novine”, broj 108/07) 166.655
ODLUKA O PLANU DEINSTITUCIONALIZACIJE I TRANSFORMACIJE DOMOVA SOCIJALNE SKRBI I DRUGIH PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. – 2016. (2018.) („Narodne novine“, broj 36/11) 163.107
ODLUKA O IZDAVANJU OBVEZNICA REPUBLIKE HRVATSKE UZ PLASMAN NA DOMAĆEM TRŽIŠTU KAPITALA U KUNSKOJ PROTUVRIJEDNOSTI IZNOSA OD 300.000.000 EUR («Narodne novine», broj 112/07) 166.197
ODLUKA O DODJELI DRŽAVNE NAGRADE ZA HUMANITARNI RAD U 2018. GODINI („Narodne novine“, broj 109/18) 166.198
ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA ZASTUPANJA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U STRASBOURGU („Narodne novine“, broj 18/12) 163.107
ODLUKA O PRIMJENI ICCAT NACRTA ZAJEDNIČKE MEĐUNARODNE INSPEKCIJE („Narodne novine“, broj 38/09) 163.104
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O OBRASCIMA ZA DOSTAVLJANJE STATISTIČKIH PODATAKA TIJELIMA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE DRŽAVNE STATISTIKE ("Narodne novine“, broj 105/17) 165.203
ODLUKA O KATALOGU EVIDENCIJA KOJI VODE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE («Narodne novine» broj 157/98) 163.103
ODLUKA O STANDARDU PREHRANE BOLESNIKA U BOLNICAMA („Narodne novine“, broj 59/15) 163.104
ODLUKA O UKIDANJU ODLUKE O DAVANJU POTPORE ZA RAST I RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA I ODLUKE O DAVANJU POTPORE PODUZETNICIMA ZA KORIŠTENJE USLUGA KONZULTANATA, ČLANOVA HRVATSKE MREŽE KONZULTANATA (“Narodne novine”, broj 27/08) 163.106
ODLUKA O PROVEDBI ICCAT REGIONALNOG PROGRAMA PROMATRAČA NA UZGAJALIŠTIMA TUNA (Thunnus thynnus) („Narodne novine“, broj 76/09) 163.106
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA VODE VODONOSCEM I/ILI AUTOCISTERNOM I RAZLIKE DO PUNE CIJENE VODE („Narodne novine“, broj 68/19) 163.106
ODLUKA O MJERILIMA KOJA SE MOGU PODNOSITI NA OVJERAVANJE BEZ ODOBRENJA TIPA MJERILA („Narodne novine“, broj 38/11) 163.107
ODLUKA O UVOĐENJU, PRAĆENJU I VREDNOVANJU PROVEDBE KURIKULUMA ZDRAVSTVENOG ODGOJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 17/13 i 63/13 - OUSRH) 163.108
PRAVILNIK O DODJELI STIPENDIJE ZA UČENJE HRVATSKOGA JEZIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ I ZA INTERNETSKO UČENJE HRVATSKOGA JEZIKA ("Narodne novine", broj 54/19) 165.205
PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE KORIŠTENJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI, OBRASCU UPUTNICE I EVIDENCIJI IZDANIH UPUTNICA ("Narodne novine", broj 128/08) 163.106
PRAVILNIK O KORIŠTENJU AUTOMATA ZA PRODAJU TOPLIH I HLADNIH NAPITAKA, SNEKOVA, TE JEDNOSTAVNIH JELA U ORIGINALNOM PAKIRANJU ZA POTREBE ZAPOSLENIKA KOD KORISNIKA ZONE KOJI OBAVLJA GOSPODARSKU DJELATNOST U SLOBODNOJ ZONI („Narodne novine“, broj 134/11) 163.107
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRUŽATELJA PRIMARNE PRAVNE POMOĆI („Narodne novine“, broj 64/14) 163.106
PRAVILNIK O JEDINSTVENIM KLASIFIKACIJSKIM OZNAKAMA I BROJČANIM OZNAKAMA STVARALACA I PRIMALACA AKATA («Narodne novine» broj 38/88) 163.105
ODLUKA O VISINI OTPREMNINE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA („Narodne novine“, broj 90/19) 163.109
NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA ODOBRENJE ODRŽAVANJA IZOBRAZBE BRODARACA ("Narodne novine", broj 61/12) 163.106
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI INSPEKTORA UPRAVE ZA FINANCIJSKI SUSTAV U MINISTARSTVU FINANCIJA („Narodne novine“, broj 41/09) 163.106
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU STUDENATA – PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 126/17) 165.204
PRAVILNIK O JEDINSTVENIM KRITERIJIMA ZA KATEGORIZACIJU ZADATAKA I POSLOVA DAKTILOGRAFA («Narodne novine» broj 39/85) 163.104
UPUTSTVO ZA IZVRŠENJE UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU («Narodne novine» broj 49/87 i «Narodne novine» broj 38/88) 163.106
PRAVILNIK O UPRAVNOJ STRUKTURI ZA PRIMJENU ZAKONA O USLUGAMA I PRIMJENU IMI SUSTAVA („Narodne novine“, broj 88/12) 163.105
PRAVILNIK O UREDSKOM POSLOVANJU („Narodne novine“, broj 135/15) 163.106
NAPUTAK O PROVOĐENJU ODREDBI PROTOKOLA 4 PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM I S NJIMA POVEZANIM PITANJIMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE («Narodne novine», broj 125/02) 165.501
NAPUTAK ZA PROVEDBU PRAVA ČLANOVA OBITELJI ZATOČENOG ILI NESTALOG PRIPADNIKA HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE I PROVEDBU PRAVA IZ ČLANKA 6. UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O SURADNJI NA PODRUČJU PRAVA STRADALNIKA RATA U ... (»Narodne novine«, broj 128/06) 165.601
NAPUTAK O OSTVARIVANJU CARINSKIH I POREZNIH OSLOBOĐENJA TEMELJEM ČLANKA 13. DODATKA A OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEDU EUROPSKE KOMISIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U SVEZI SUDJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA POMOĆI EUROPSKE ZAJEDNICE... („Narodne novine“, broj 41/08) 165.602
NAPUTAK U SVEZI PRIMJENE POJEDINIH ODREDBI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (»Narodne novine«, broj 152/08 i 21/10) KOJE SE ODNOSE NA RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 124/10) 165.604
NAPUTAK ZA POSTUPANJE U PRIMJENI ODREDBE ČLANKA 51. STAVKA 3. ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (»Narodne novine« broj 39/13. i 48/15.) („Narodne novine“, broj 53/17) 165.607
PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE INVESTICIJSKOG PROJEKTA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 76/18 i 8/19) 165.607
NAPUTAK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA U MINISTARSTVU POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE („Narodne novine“, broj 58/15) 165.607
NAPUTAK O PROVEDBI PRAVILNIKA O UVJETIMA POD KOJIMA POSJEDNICI ŽIVOTINJA MOGU ODABRATI OVLAŠTENU VETERINARSKU ORGANIZACIJU (»Narodne novine« br. 181/03 i 145/08) („Narodne novine“, broj 58/15) 165.608
NAPUTAK O UTVRĐIVANJU POSTUPKA I KRITERIJA ZA PROVEDBU ODLUKE O DODJELI TRŽIŠNE KOMPENZACIJE ZA PRODANI ULOV RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA („Narodne novine“, broj 32/11) 165.605
NAPUTAK ZA DOSLJEDNU PROVEDBU ZAKONA O UPORABI JEZIKA I PISMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 33/12) 165.606
RJEŠENJE - REGISTAR BIRAČA NA DAN 30. SVIBNJA 2015. („Narodne novine“, broj 60/15) 165.706
STRATEGIJA RAZVOJA JAVNE UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 70/15) 165.707
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 117/16) 167.656
Nazivi tijela državne uprave i lokalne(područne) samouprave
ZAKON(I), UREDBA(E)
UREDBA O NATPISNOJ PLOČI I ZAGLAVLJU AKTA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, LOKALNE, PODRUČNE (REGIONALNE) I MJESNE SAMOUPRAVE, TE PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI («Narodne novine», broj 34/02) 259.001
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
Računovodstvo i porezi u praksi
Poslovni savjetnik
Business Media Group