Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Stvarno pravo (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 91/96, 68/98-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 137/99-Odluka USRH, 22/00-Odluka USRH, 73/00, 129/00 - Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog NN 91/1996, (1596
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O UREĐENJU IMOVINSKIH ODNOSA NASTALIH SAMOVLASNIM ZAUZEĆEM (UZURPACIJOM) ZEMLJIŠTA U OPĆENARODNOJ IMOVINI («Narodne novine» broj 58/93) NN 58/1993, (1168
ZAKON O ZABRANI RASPOLAGANJA I PREUZIMANJU SREDSTAVA ODREĐENIH PRAVNIH OSOBA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 58/93 i 35/94) 630.201
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRIVREMENOM PREUZIMANJU I UPRAVLJANJU ODREĐENOM IMOVINOM («Narodne novine» broj 101/98) NN 101/1998, (1397
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ARONDACIJI («Narodne novine», broj 27/93) NN 27/1993, (470
ZAKON O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 74/14, 69/17 i 98/19) NN 74/2014, (1389
ZAKON O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA („Narodne novine“, broj 51/15) NN 51/2015, (994
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 606/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. LIPNJA 2013. O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU ZAŠTITNIH MJERA U GRAĐANSKIM STVARIMA („Narodne novine“, broj 92/14) NN 92/2014, (1839
UREDBA O ZABRANI RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine» broj 36/91) NN 36/1991, (997
UREDBA O PREUZIMANJU SREDSTAVA BIVŠE SFRJ U VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine» broj 68/91) NN 68/1991, (1795
UREDBA O AGENCIJI ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 45/97, 63/97, 65/99, 132/02 i 8/04) 630.701
UREDBA O ODRŽAVANJU ZGRADA («Narodne novine», broj 64/97) NN 64/1997, (1002
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA FORMIRANJE EKSPLOATACIJSKOG POLJA RADI EKSPLOATACIJE GIPSA U k.o. RIĐANE, k.o. UZDOLJE I k.o. ZVJERINAC U OPĆINI BISKUPIJA (“Narodne novine”, broj 13/07) NN 13/2007, (548
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU OBJEKATA PLANSKE OZNAKE 2 P MJEŠOVITE PRETEŽITO STAMBENE NAMJENE («Narodne novine», broj 85/06) NN 85/2006, (2031
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU TRGOVA I PJEŠAČKIH POVRŠINA JP 3.3 («Narodne novine», broj 85/06) NN 85/2006, (2033
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU OBJEKATA PJEŠAČKE POVRŠINE JP 3.2 («Narodne novine», broj 85/06) NN 85/2006, (2032
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU RADARSKE POSTAJE PSUNJ (»Narodne novine«, broj 130/06) NN 130/2006, (2872
ODLUKA O UPRAVLJANJU ODREĐENIM POSLOVNIM PROSTOROM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 139/98) NN 139/1998, (1715
ODLUKA O IZUZIMANJU OD ZABRANE RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE PRAVNIH OSOBA SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI SLOVENIJI, REPUBLICI MAKEDONIJI I BOSNI I HERCEGOVINI («Narodne novine», broj 46/00) NN 46/2000, (1063
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA »BIJELA KOSA« U k.o. VRBOVSKO I k.o. GOMIRSKO VRBOVSKO («Narodne novine», broj 57/07) NN 57/2007, (1839
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU POSLOVNE ZGRADE – MIKROBIOLOŠKOG LABORATORIJA U IMOTSKOM (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 131/06 i 57/07) NN 131/2006, (2927
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU DOMA ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, CENTRA ZA HEMODIJALIZU U IMOTSKOM („Narodne novine“, broj 82/07) NN 82/2007, (2587
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU OSNOVNE ŠKOLE U ŠIBENIKU U NASELJU METERIZE (“Narodne novine”, broj 127/07) NN 127/2007, (3649
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU IGRALIŠTA ZA GOLF S PRATEĆIM SADRŽAJIMA »MARLERA«, U k.o. MEDULIN I k.o. LIŽNJAN (“Narodne novine”, broj 14/08) NN 14/2008, (426
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE, PLANSKE OZNAKE 3P, NA RUJEVICI, GRAD RIJEKA („Narodne novine“, broj 41/08) NN 41/2008, (1392
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU ŠPORTSKE DVORANE U k.o. SMOKVICA («Narodne novine», broj 60/08) NN 60/2008, (2059
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA U k.o. PLASE I k.o. DRENOVA („Narodne novine“, broj 9/11) NN 9/2011, (200
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU SPOMEN-OBILJEŽJA POGINULIM HRVATSKIM BRANITELJIMA U DOMOVINSKOM RATU S PODRUČJA RAŠĆANA I ŽUPE U OPĆINI ZAGVOZD („Narodne novine“, broj 33/10) NN 33/2010, (835
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA I. KATEGORIJE ZATON DOLI – NEUM II., U k.o. IMOTICA („Narodne novine“, broj 16/11) NN 16/2011, (298
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU ŠPORTSKO – REKREACIJSKOG CENTRA »RASTOKE« (SLOŽENE GRAĐEVINE) U NASELJU SLUNJ, GRADA SLUNJA, S REKONSTRUKCIJOM POSTOJEĆE ZAŠTIĆENE GRAĐEVINE »FRANCUSKOG MAGAZINA« U k.o. SLUNJ („Narodne novine“, broj 126/11) NN 126/2011, (2538
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA U NASELJU IVANJA REKA ("Narodne novine", broj 76/18) NN 76/2018, (1556
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU OSNOVNE ŠKOLE »HORVATI« U ZAGREBU, S DVODIJELNOM ŠPORTSKOM DVORANOM ("Narodne novine", broj 76/18) NN 76/2018, (1557
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA REKONSTRUKCIJU OSNOVNE ŠKOLE »STJEPAN BENCEKOVIĆ« U HORVATIMA DOGRADNJOM ŠPORTSKE DVORANE ("Narodne novine", broj 76/18) NN 76/2018, (1558
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJU MEĐUNARODNIH GRANIČNIH PRIJELAZA („Narodne novine“, broj 77/14) NN 77/2014, (1451
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU CENTRA ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA U k.o. BREZA („Narodne novine“, broj 83/15) NN 83/2015, (1590
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA EKSPLOATACIJU TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU »KRASE« NA PODRUČJU OPĆINE GRAČIŠĆE, U k.o. GRAČIŠĆE I k.o. LINDAR („Narodne novine“, broj 100/12) NN 100/2012, (2215
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU SKIJALIŠTA »PANOS« U SKLOPU PROJEKTA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA »BIJELI VRH« U k.o. VRHOVINE ("Narodne novine", broj 70/17) NN 70/2017, (1672
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU ZIP LINE 1 ŽIČARE U SKLOPU PROJEKTA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA »BIJELI VRH« U k.o. VRHOVINE I k.o. RUDOPOLJE ("Narodne novine", broj 70/17) NN 70/2017, (1673
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU ZIP LINE 3 ŽIČARE U SKLOPU PROJEKTA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA »BIJELI VRH« U k.o. RUDOPOLJE I k.o. VRHOVINE („Narodne novine“, broj 70/17) NN 70/2017, (1674
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU POSLOVNE GRAĐEVINE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE U SKLOPU PROJEKTA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA »BIJELI VRH« U k.o. VRHOVINE („Narodne novine“, broj 70/17) NN 70/2017, (1675
ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA U NASELJU PIROVAC („Narodne novine“, broj 107/17) NN 107/2017, (2462
PRAVILNIK O OČEVIDNIKU IMOVINE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 46/00) 631.101
PRAVILNIK O SADRŽAJU EVIDENCIJE O PROVEDENIM KOMASACIJAMA («Narodne novine», broj 23/85) 631.201
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZVLAŠTENIH NEKRETNINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 17/16 i 16/20) NN 17/2016, (466
PRAVILNIK O OBAVLJANJU STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM GEODETSKO-TEHNIČKIH RADOVA U POSTUPKU KOMASACIJE («Narodne novine», broj 49/87) 631.301
PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU SREDSTAVA ZA RAD TIJELA NADLEŽNIH ZA PROVEDBU POSTUPKA IZVLAŠTENJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 17/16 i 16/20) NN 17/2016, (467
NAPUTAK O NAČINU I POSTUPKU REVALORIZACIJE IZNOSA DUGA I ROKOVIMA UPLATE DUGOVANJA U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 46/00) 631.401
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava