Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Državni službenici i namještenici (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 - Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 - OiRUSRH, 61/17, 70/19 i 98/19) NN 92/2005, (1831
ZAKON O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) NN 86/2008, (2752
ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 27/01, 92/05, 86/07 i 28/10) NN 27/2001, (471
ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA (pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 49/12) NN 49/2012, (1166
ZAKON O REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU („Narodne novine“, broj 34/11) NN 34/2011, (763
UREDBA O POSLOVIMA I POSEBNIM UVJETIMA RADA U DRŽAVNOJ SLUŽBI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 74/02, 58/08, 119/11, 65/12 - Uredba o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne...) NN 74/2002, (1211
UREDBA O OBLICIMA, NAČINIMA I UVJETIMA IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (“Narodne novine”broj 10/07) NN 10/2007, (439
UREDBA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 78/03 i 57/04) NN 78/2003, (947
UREDBA O USTROJSTVU I NAČINU RADA ODBORA ZA DRŽAVNU SLUŽBU ("Narodne novine", broj 96/17) NN 96/2017, (2203
UREDBA O UPUĆIVANJU DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA RAD IZVAN DRŽAVNE SLUŽBE («Narodne novine», broj 33/06) NN 33/2006, (864
UREDBA O MOGUĆNOSTI RADA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA IZDVOJENOM MJESTU I RADA S NEPUNIM RADNIM VREMENOM («Narodne novine», broj 33/06) NN 33/2006, (865
UREDBA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OSOBNIH OČEVIDNIKA I SREDIŠNJEG POPISA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (“Narodne novine”, broj 113/06) NN 113/2006, (2494
UREDBA O RASPISIVANJU I PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA I INTERNOG OGLASA U DRŽAVNOJ SLUŽBI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19) NN 78/2017, (1921
UREDBA O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 77/07, 13/08 i 81/08) NN 77/2007, (2420
UREDBA O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14) NN 74/2010, (2190
UREDBA O NAČINIMA I UVJETIMA NAPREDOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 77/07, 142/11 i 105/15) NN 77/2007, (2421
UREDBA O POSTUPKU I KRITERIJIMA OCJENJIVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA („Narodne novine“, broj 133/11) NN 133/2011, (2641
UREDBA O SADRŽAJU, NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE, TE MJERAMA ZAŠTITE PODATAKA U REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 55/11 i 57/20) NN 55/2011, (1209
UREDBA O UVJETIMA I NAČINU IZBORA OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM TIJELIMA („Narodne novine“, broj 100/11) NN 100/2011, (2051
PODZAKONSKI AKT(I)
PLAN PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2022. GODINU („Narodne novine“, broj 25/22) NN 25/2022, (317
ODLUKA O MATERIJALNIM I NEMATERIJALNIM PRAVIMA, DRUGIM NAKNADAMA TE VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA („Narodne novine“, broj 16/22) NN 16/2022, (158
PLAN PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED PRAVOBRANITELJA („Narodne novine“, broj 24/21) 111.111
PRAVILNIK O POLAGANJU DRŽAVNOG ISPITA (UPT, „Narodne novine“, broj 70/20, 29/21 i 39/22) NN 70/2020, (1391
ODLUKA O PRIJAMU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I JAVNE SLUŽBE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (“Narodne novine”, broj 25/00) NN 25/2000, (447
ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA («Narodne novine», broj 155/05) NN 155/2005, (2988
ODLUKA O PLAĆI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA DRŽAVNU SLUŽBU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 8/06 i 30/13) NN 8/2006, (165
ODLUKA O RJEŠAVANJU STATUSA NEPREUZETIH DJELATNIKA BIVŠIH ORGANA I TIJELA UPRAVE SA PODRUČJA ISTOČNE SLAVONIJE, BARANJE I ZAPADNOG SRIJEMA (“Narodne novine”, broj 74/98) NN 74/1998, (892
ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 77/07 i 22/11) NN 77/2007, (2423
ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA („Narodne novine“, broj 150/08) NN 150/2008, (4104
ODLUKA O USTROJAVANJU SLUŽBENIČKOG SUDA I VIŠEG SLUŽBENIČKOG SUDA („Narodne novine“, broj 123/19) NN 123/2019, (2429
PRAVILNIK O OCJENJIVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA («Narodne novine» broj 18/02) NN 18/2002, (444
PRAVILNIK O LAKIM POVREDAMA SLUŽBENE DUŽNOSTI (“Narodne novine”, broj 109/06) NN 109/2006, (2435
PRAVILNIK O LAKIM POVREDAMA SLUŽBENE DUŽNOSTI ("Narodne novine", broj 31/10) NN 31/2010, (734
PRAVILNIK O LAKIM POVREDAMA SLUŽBENE DUŽNOSTI (“Narodne novine”, broj 86/07) NN 86/2007, (2682
PRAVILNIK O JEDINSTVENIM STANDARDIMA I MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE NAZIVA I OPISA RADNIH MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI („Narodne novine“, broj 116/07) NN 116/2007, (3406
ETIČKI KODEKS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 40/11 i 13/12) NN 40/2011, (950
KODEKS PROFESIONALNE ETIKE SLUŽBENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA, POREZNE UPRAVE („Narodne novine“, broj 76/09) NN 76/2009, (1852
PRAVILNIK O NAČINU PRIPREME I POSTUPKU DONOŠENJA PLANA PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I STRUČNE SLUŽBE I UREDE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 19/20) NN 19/2020, (476
Plaće u javnim službama
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PLAĆAMA U JAVNIM SLUŽBAMA (“Narodne novine”, broj 27/01) NN 27/2001, (472
UREDBA O DODATKU NA PLAĆE DOKTORA MEDICINE I DOKTORA STOMATOLOGIJE («Narodne novine» broj 44/05) NN 44/2005, (835
UREDBA O DODACIMA NA PLAĆE ZA POJEDINA RADNA MJESTA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA SREDNJE I VIŠE STRUČNE SPREME (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/03 i 20/03) 169.101
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O MATERIJALNIM I NEMATERIJALNIM PRAVIMA, DRUGIM NAKNADAMA TE VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA („Narodne novine“, broj 23/22) NN 23/2022, (282
SPORAZUM O VISINI OSNOVICE ZA IZRAČUN JUBILARNE NAGRADE, VISINI DARA ZA DJECU, BOŽIĆNICE I REGRESA («Narodne novine» broj 33/03) NN 33/2003, (443
Državni stručni ispit
ZAKON(I), UREDBA(E)
UREDBA O POSTUPKU, NAČINU POLAGANJA I PROGRAMU DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 61/06, 145/12, 01/14, 11/15, 124/15 i 27/17) NN 61/2006, (1457
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OBRASCIMA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA («Narodne novine» broj 18/04) NN 18/2004, (540
PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE, OČEVIDNIKA O DRŽAVNIM STRUČNIM ISPITIMA, ZAPISNIKA I SVJEDODŽBE O POLOŽENOM DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU (UPT, “Narodne Novine”, broj 103/06, 103/09, 102/20 i 21/22) NN 103/2006, (2325
PROGRAM OPĆEG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 144/03 i 149/03) NN 144/2003, (2107
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA UGOSTlTELJSTVA I TURIZMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine broj 86/95, 55/97 i 157/98) NN 86/1995, (1398
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA, STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA («Narodne novine» broj 98/95) NN 98/1995, (1645
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE DRŽAVNOG RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE («Narodne novine» broj 2/96) NN 2/1996, (50
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA U PODRUČJU UNUTARNJIH POSLOVA («Narodne novine» broj 19/96) NN 19/1996, (357
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJE VETERINARSKOG INSPEKTORA («Narodne novine» broj 30/96) NN 30/1996, (628
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ DJELOKRUGA VANJSKIH POSLOVA («Narodne novine» broj 32/96) NN 32/1996, (659
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA POSLOVE INSPEKTORA ZAŠTITE BILJA («Narodne novine» broj 51/96) NN 51/1996, (967
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENIM ZA UPRAVNO PODRUČJE VISOKE NAOBRAZBE I ZNANOSTI («Narodne novine» broj 81/96) NN 81/1996, (1425
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA OBNOVE I PODRUČNOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine» broj 92/96) NN 92/1996, (1608
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA PRAVA PROGNANIKA I IZ PODRUČJA PRAVA POVRATNIKA («Narodne novine» broj 101/96) NN 101/1996, (1976
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE NORMIZACIJE, MJERITELJSTVA, OVLAŠĆIVANJA, POTVRĐIVANJA (CERTIFICIRANJA) I NADZORA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA («Narodne novine» broj 22/97) NN 22/1997, (302
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA METEOROLOGIJE I HIDROLOGIJE («Narodne novine» broj 37/97) NN 37/1997, (535
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ DJELOKRUGA ZAŠTITE OBITELJI, MATERINSTVA I MLADEŽI («Narodne novine» broj 22/98) NN 22/1998, (286
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ UPRAVNOG PODRUČJA OSIGURANJA PRAVOSUDNIH TIJELA («Narodne novine» broj 32/03) NN 32/2003, (426
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA SLUŽBENIKE U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 26/98 i 30/99) NN 26/1998, (311
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA EUROPSKIH INTEGRACIJA («Narodne novine» broj 29/01) NN 29/2001, (512
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA SLUŽBENIKE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I TIJELA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENA ZA PODRUČJA GOSPODARSTVA («Narodne novine» broj 7/02) NN 7/2002, (200
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA SLUŽBENIKE MINISTARSTVA ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE («Narodne novine» broj 49/02) NN 49/2002, (968
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ UPRAVNIH PODRUČJA: POMORSTVA, UNUTARNJE PLOVIDBE, CESTOVNOG PROMETA I CESTA, ŽELJEZNIČKOG PROMETA, CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA TE POŠTE I TELEKOMUNIKACIJA («Narodne novine» broj 118/02) NN 118/2002, (1921
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA PRAVA I POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA («Narodne novine» broj 92/02) NN 92/2002, (1499
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOGA STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENIM ZA PODRUČJE ZDRAVSTVA («Narodne novine» broj 106/03) NN 106/2003, (1388
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJE GOSPODARSKOG INSPEKTORA, GOSPODARSKOG INSPEKTORA TREĆE VRSTE ZVANJA, INSPEKTORA RADA, ELEKTROENERGETSKOG INSPEKTORA, RUDARSKOG INSPEKTORA I INSPEKTORA POSUDA POD TLAKOM («Narodne novine» broj 111/03) NN 111/2003, (1519
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ UPRAVNOG PODRUČJA IZVRŠAVANJA KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA I MJERA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE («Narodne novine» broj 32/03) NN 32/2003, (425
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOGA STRUČNOG ISPITA S UPRAVNOG PODRUČJA FINANCIJA («Narodne novine» broj 200/03) NN 200/2003, (3207
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOGA STRUČNOG ISPITA ZA SLUŽBENE OSOBE PROTUOBAVJEŠTAJNE AGENCIJE («Narodne novine» broj 15/04) NN 15/2004, (457
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE IZ UPRAVNOG PODRUČJA OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine» broj 27/04) NN 27/2004, (779
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOGA STRUČNOG ISPITA ZA RADNO MJESTO DRŽAVNOGA MJERITELJSKOG INSPEKTORA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 183/04 i 132/05) NN 183/2004, (3161
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA ZAŠTITE PRAVA I INTERESA DJECE («Narodne novine» broj 57/05) NN 57/2005, (1114
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOGA STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA ("Narodne novine", broj 73/05) NN 73/2005, (1449
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOGA STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENIM ZA PODRUČJE PROSVJETE (PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO I SREDNJE ŠKOLSTVO), ŠPORTA I TEHNIČKE KULTURE («Narodne novine» broj 27/96) NN 27/1996, (536
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENIM ZA PODRUČJE VODNOG GOSPODARSTVA I ZAPOSLENIKE "HRVATSKIH VODA" OVLAŠTENE ZA IZDAVANJE VODOPRAVNIH AKATA («Narodne novine» broj 1/97) NN 1/1997, (9
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENIM ZA GEODETSKE I KATASTARSKE POSLOVE («Narodne novine» broj 26/00) NN 26/2000, (522
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENIM ZA PODRUČJE OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA («Narodne novine» broj 117/00) NN 117/2000, (2260
PROGRAM POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOGA STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENIM ZA PODRUČJE KULTURE («Narodne novine» broj 57/01) NN 57/2001, (914
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava