Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Eksplozivne tvari
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA („Narodne novine“, broj 70/17) NN 70/2017, (1657
PRAVILNIK O SADRŽAJU PLANA MINIRANJA I IZVJEŠĆA O MINIRANJU („Narodne novine“, broj 103/21) NN 103/2021, (1830
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013 („Narodne novine“, broj 34/21) NN 34/2021, (713
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 98/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. SIJEČNJA 2013. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA („Narodne novine“, broj 41/16) NN 41/2016, (1063
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA O ORUŽJU I NAPRAVAMA PRAVNIH OSOBA, OBRTNIKA I UDRUGA („Narodne novine“, broj 86/21) NN 86/2021, (1592
PRAVILNIK O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA („Narodne novine“, broj 86/21) NN 86/2021, (1593
PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA ZA PRIJAVU ORUŽJA ZA ISPALJIVANJE SLIJEPOG STRELJIVA ILI IZVOĐENJE GLASNOG PUCANJA („Narodne novine“, broj 81/21) NN 81/2021, (1503
PRAVILNIK O DOKUMENTU ZA TRANSFER EKSPLOZIVNIH TVARI UNUTAR EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 121/21) 111.111
PRAVILNIK O SADRŽAJU OPĆEG ILI DRUGOG AKTA IZ PODRUČJA EKSPLOZIVNIH TVARI, PROIZVODNJE I PROMETA ORUŽJA TE VOĐENJA CIVILNIH STRELIŠTA („Narodne novine“, broj 136/21) 111.111
PRAVILNIK O NAČINU OZNAČAVANJA EKSPLOZIVNIH TVARI („Narodne novine“, broj 139/21) 111.111
PRAVILNIK O IZGLEDU DOZVOLE I VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O DOZVOLI ZA MINIRANJE („Narodne novine“, broj 139/21) 111.111
PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA O PRODAJI ILI POKUŠAJU TRANSAKCIJE STRELJIVA, SASTAVNIH DIJELOVA STRELJIVA I ORUŽJA KOJA SE OPRAVDANO SMATRA SUMNJIVOM („Narodne novine“, broj 96/21) NN 96/2021, (1739
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU ONESPOSOBLJAVANJA VATRENOG ORUŽJA I IZGLEDU ZAJEDNIČKE JEDINSTVENE OZNAKE (UPT, "Narodne novine", broj 54/18 i 70/21) NN 54/2018, (1077
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE, OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE SLUŽBENE OSOBE ZA NADZOR PROIZVODNJE I PROMETA EKSPLOZIVNIH TVARI I ORUŽJA („Narodne novine“, broj 48/21) NN 48/2021, (968
PRAVILNIK O NAČINU OZNAČAVANJA EKSPLOZIVNIH TVARI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 122/12, 51/13 i 47/15) NN 122/2012, (2661
PRAVILNIK O PROSTORNIM, TEHNIČKIM I SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PRODAVAONICE ORUŽJA I STRELJIVA TE PRODAVAONICE PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA ("Narodne novine", broj 42/18) NN 42/2018, (810
PRAVILNIK O SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ZA PIROTEHNIČKA SREDSTVA ZA ZABAVU I TEHNIČKU NAMJENU («Narodne novine», broj 146/05) NN 146/2005, (2745
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA ZA VOÐENJE POPISA O PROIZVEDENIM, PRODANIM, UPORABLJENIM, UNIŠTENIM ILI NA DRUGI NAČIN OTUÐENIM KOLIČINAMA EKSPLOZIVNIH TVARI I O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA (“Narodne novine”, broj 2/96) NN 2/1996, (48
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA EKSPLOZIVNE TVARI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 146/05, 119/07 i 55/13) NN 146/2005, (2743
PRAVILNIK O DOZVOLI ZA MINIRANJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 57/06, 21/07 i 119/07) NN 57/2006, (1360
PRAVILNIK O OPREMI I ZAŠTITNIM SUSTAVIMA NAMIJENJENIM ZA UPORABU U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM (“Narodne novine” broj 123/05) NN 123/2005, (2310
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE TE OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA ZA NADZOR PROIZVODNJE I PROMETA EKSPLOZIVNIH TVARI («Narodne novine», broj 64/05) NN 64/2005, (1214
PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU OSOBA ZA RUKOVANJE EKSPLOZIVNIM TVARIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 134/08 i 97/10) NN 134/2008, (3788
PRAVILNIK O IZVOĐENJU JAVNIH VATROMETA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 131/08, 69/12 i 130/15) NN 131/2008, (3749
PRAVILNIK O SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ZA PIROTEHNIČKA SREDSTVA TE UVJETIMA ZA NJIHOVU PODJELU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 34/10, 124/13 i 150/13) NN 34/2010, (872
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE SIGURNOSNIH MJERA KOD SKLADIŠTENJA EKSPLOZIVNIH TVARI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 26/09, 41/09 i 66/10) NN 26/2009, (570
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROIZVODNJE EKSPLOZIVNIH TVARI («Narodne novine», broj 55/09) NN 55/2009, (1270
PRAVILNIK O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 110/09, 157/09, 47/15 i 130/15) NN 110/2009, (2811
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRASCA DOZVOLE ZA MINIRANJE (“Narodne novine”, broj 82/96) NN 82/1996, (1440
POPIS HRVATSKIH NORMI ZA PRIMJENU PRAVILNIKA O OPREMI I ZAŠTITNIM SUSTAVIMA NAMIJENJENIM ZA UPORABU U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 141/06 i 27/08) NN 141/2006, (3199
POPIS HRVATSKIH NORMI ZA PRIMJENU PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA EKSPLOZIVNE TVARI („Narodne novine“, broj 42/08) NN 42/2008, (1414
POPIS HRVATSKIH NORMI ZA PRIMJENU PRAVILNIKA O OPREMI I ZAŠTITNIM SUSTAVIMA NAMIJENJENIM ZA UPORABU U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA („Narodne novine“, broj 32/11) NN 32/2011, (722
Razminiranje
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROTUMINSKOM DJELOVANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 110/15, 118/18 i 98/19) NN 110/2015, (2122
PODZAKONSKI AKT(I)
Pravilnik o osposobljavanju pirotehničara, voditelja radilišta, polaganju stručnog ispita i obavljanju kontrole kvalitete za potrebe obrane („Narodne novine“, broj 2/21) NN 2/2021, (38
Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja i kontrole kvalitete vojnih lokacija i/ili građevina („Narodne novine“, broj 2/21) NN 2/2021, (39
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA MINISTARSTVA ZA NADZOR NAD POSLOVIMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA („Narodne novine“, broj 48/21) NN 48/2021, (973
PRAVILNIK O MJERILIMA I NAČINU UTVRÐIVANJA DUŠEVNE, TJELESNE I ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI PIROTEHNIČARA (“Narodne novine”, broj 26/96) NN 26/1996, (502
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI ZAPOSLENICI HRVATSKOG CENTRA ZA RAZMINIRANJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 93/98, 147/98, 19/02 i 144/05) NN 93/1998, (1257
PRAVILNIK O OBUCI I ISPITIMA PIROTEHNIČARA I POMOĆNIH DJELATNIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 41/00, 17/02, 149/02 i 121/05) NN 41/2000, (971
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA RAZMINIRANJA, KONTROLE KVALITETE, OPĆEG I TEHNIČKOG IZVIDA I OBILJEŽAVANJA MINSKI SUMNJIVOG PODRUČJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 45/16 i 27/17) NN 45/2016, (1164
PRAVILNIK O OBRASCIMA IZJAVE O PRONAĐENOM MES-u I NUS-u, IZJAVE O UTVRĐENOJ NEZAGAĐENOSTI PODRUČJA I/ILI GRAĐEVINE, IZJAVE O OČIŠĆENOSTI OD MES-a, NUS-a I NJIHOVIH DIJELOVA, TE UPISNIKA S PODACIMA O UNIŠTENJU MES-a i NUS-a («Narodne novine», broj 53/07) NN 53/2007, (1732
PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽAJU I VOĐENJU DOKUMENTACIJE U PROTUMINSKOM DJELOVANJU ("Narodne novine", broj 73/18) NN 73/2018, (1511
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU I UVJETIMA ZA OSPOSOBLJAVANJE POMOĆNOG DJELATNIKA, PIROTEHNIČARA, VODITELJA RADILIŠTA I DJELATNIKA KONTROLE KVALITETE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 49/18 i 61/19) NN 49/2018, (967
PRAVILNIK O NAČINU OCJENJIVANJA SPOSOBNOSTI OVLAŠTENIH PRAVNIH OSOBA I OBRTNIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RAZMINIRANJA («Narodne novine», broj 53/07) NN 53/2007, (1733
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI STROJEVA KOJI SE KORISTE NA POSLOVIMA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 53/07 i 57/13) NN 53/2007, (1734
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU PROVJERE UVJEŽBANOSTI VODIČA I PASA ZA DETEKCIJU MINSKO-EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA NA POSLOVIMA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA («Narodne novine», broj 53/07) NN 53/2007, (1735
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I OCJENI SUKLADNOSTI UREĐAJA I OPREME NAMIJENJENE POSLOVIMA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 53/07, 39/11 i 57/13) NN 53/2007, (1736
PRAVILNIK O IZGLEDU ODORE INSPEKTORA MINISTARSTVA („Narodne novine“, broj 81/10) NN 81/2010, (2312
PRAVILNIK O OSOBNOJ NADZORNOJ KNJIŽICI, ISKAZNICI PROTUMINSKOG DJELOVANJA I VOĐENJU UPISNIKA („Narodne novine“, broj 57/16) NN 57/2016, (1457
PRAVILNIK O POSTUPKU ODOBRAVANJA VEĆIH UČINAKA PIROTEHNIČARA, POSTUPKU KONTROLE ODOBRENIH VEĆIH UČINAKA PIROTEHNIČARA I NAČINU POSTUPANJA PO PRIGOVORU PROTIV ODLUKE PIROTEHNIČKOG NADZORNIKA („Narodne novine“, broj 8/12) NN 8/2012, (185
NAPUTAK O PROVEDBI POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA RADI USTUPANJA POSLOVA RAZMINIRANJA («Narodne novine» broj 144/03) NN 144/2003, (2109
RJEŠENJE O ODREÐIVANJU ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROVJERE DUŠEVNE, TJELESNE I ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI PIROTEHNIÈARA (“Narodne novine”, broj 36/96) NN 36/1996, (718
RJEŠENJE O VISINI TROŠKOVA IZDAVANJA ISKAZNICE HUMANITARNOG RAZMINIRANJA («Narodne novine», broj 30/08) NN 30/2008, (991
Zapaljive tekućine
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA I PLINOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 108/95 i 56/10) NN 108/1995, (1778
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O IZGRADNJI POSTROJENJA ZA TEKUĆI NAFTENI PLIN I O USKLADIŠTENJU I PRETAKANJU TEKUĆEG NAFTENOG PLINA («Službeni list SFRJ», broj 24/71 i 24/76 – vidjeti članak 25 Zakona o skladištenju i prometu zapaljivim tekućinama i plinovima i Nar. nov. 108/95 – vidjeti članak 26. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima) 173.901
PRAVILNIK O POSTAJAMA ZA OPSKRBU PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GORIVOM (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 93/98, 116/07 i 141/08) NN 93/1998, (1255
PRAVILNIK O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA (“Narodne novine”, broj 54/99) NN 54/1999, (1028
Kemikalije
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 63/07, 35/08, 56/10, 39/13 i 62/20) NN 63/2007, (1958
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/13, 47/14, 115/18 i 62/20) NN 39/2013, (726
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 649/2012 O IZVOZU I UVOZU OPASNIH KEMIKALIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 41/14 i 115/18) NN 41/2014, (726
ZAKON O KEMIKALIJAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/13, 115/18 i 37/20) NN 18/2013, (294
ZAKON O GOSPODARENJU KEMIKALIJAMA SADRŽANIM U KONVENCIJI O ZABRANI RAZVIJANJA, PROIZVODNJE, GOMILANJA I KORIŠTENJA KEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVU UNIŠTENJU ("Narodne novine", broj 127/13) NN 127/2013, (2751
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O ISPUNJAVANJU SIGURNOSNO-TEHNIČKOG LISTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/09 i 74/11) NN 39/2009, (900
PRAVILNIK O NAČINU STJECANJA TE PROVJERE ZNANJA O ZAŠTITI OD OPASNIH KEMIKALIJA („Narodne novine“, broj 147/21) 111.111
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O KEMIKALIJAMA TE O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE PODATAKA IZ OČEVIDNIKA (UPT, "Narodne novine", broj 99/13, 157/13 i 147/21) NN 99/2013, (2247
PRAVILNIK O DOBROJ LABORATORIJSKOJ PRAKSI (“Narodne novine”, broj 38/08) NN 38/2008, (1317
PRAVILNIK O POPISU POSTOJEĆIH AKTIVNIH TVARI DOPUŠTENIH U BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA („Narodne novine“, broj 05/14) NN 5/2014, (89
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU, OBILJEŽAVANJU I PAKIRANJU OPASNIH KEMIKALIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 64/11, 137/11 i 71/12) NN 64/2011, (1423
PRAVILNIK O UVOZU I IZVOZU OPASNIH KEMIKALIJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 73/09, 104/10 i 39/12) NN 73/2009, (1761
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU USLUŽNE ILI POSREDNIČKE POSLOVE PRI KOJIMA NE DOLAZE U NEPOSREDAN DOTICAJ S OPASNIM KEMIKALIJAMA (“Narodne novine”, broj 73/09) NN 73/2009, (1762
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE, STAVLJANJA NA TRŽIŠTE I KORIŠTENJA OPASNIH KEMIKALIJA (UPT, "Narodne novine", broj 99/13, 157/13 i 122/14) NN 99/2013, (2244
PRAVILNIK O SKLADIŠTENJU OPASNIH KEMIKALIJA KOJE DJELUJU U OBLIKU PLINA („Narodne novine“, broj 91/13 i 147/21) NN 91/2013, (2060
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA TE PROVJERE ZNANJA O ZAŠTITI OD OPASNIH KEMIKALIJA ("Narodne novine", broj 99/13) NN 99/2013, (2246
PRAVILNIK O GOSPODARENJU KEMIKALIJAMA SADRŽANIM U KONVENCIJI O ZABRANI RAZVIJANJA, PROIZVODNJE, GOMILANJA I KORIŠTENJA KEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVU UNIŠTENJU („Narodne novine“, broj 34/14) NN 34/2014, (610
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA ODOBRAVANJA BIOCIDNIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 55/14) NN 55/2014, (1044
PRAVILNIK O TROŠKOVIMA VEZANIMA ZA STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE BIOCIDNIH PROIZVODA NA TRŽIŠTE („Narodne novine“, broj 55/14) NN 55/2014, (1045
POPIS BIOCIDNIH PRIPRAVAKA KOJIMA JE DANO ODOBRENJE ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE („Narodne novine“, broj 15/16) NN 15/2016, (403
LISTA OPASNIH KEMIKALIJA ČIJI JE PROMET ZABRANJEN, ODNOSNO OGRANIČEN („Narodne novine“, broj 39/10, 37/11 i 40/12) NN 39/2010, (1007
LISTA TVARI KOJE NA RAZINI EUROPSKE UNIJE PODLIJEŽU POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA („Narodne novine“, broj 40/12) NN 40/2012, (1046
NACIONALNA STRATEGIJA KEMIJSKE SIGURNOSTI („Narodne novine“, broj 143/08) NN 143/2008, (3961
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava