povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Opći dio - Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 33/92, 57/92- Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94., 76/94, 108/95, 108/96 – Zakon o pravima hrvatskih...) 207.001
ZAKON O PRAVIMA ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU U DOMOVINSKOM RATU („Narodne novine“, broj 64/15) 207.005
ZAKON O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI („Narodne novine“, broj 121/17) 707.716
ZAKON O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 174/04, 92/05, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 - OUSRH, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14) 207.101
ZAKON O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 19/13) 207.102
ZAKON O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI („Narodne novine“, broj 99/18) 207.201
ZAKON O ZAKLADI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 79/06 i 99/18) 207.202
ZAKON O PRONALAŽENJU, OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU GROBOVA ŽRTAVA KOMUNISTIČKIH ZLOČINA NAKON DRUGOG SVJETSKOG RATA („Narodne novine“, broj 31/11) 207.204
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 99/18) 207.203
UREDBA O DODJELI STAMBENIH KREDITA ČLANOVIMA OBITELJI POGINULOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 97/02) 207.301
UREDBA O PRIJENOSU PRAVA UPRAVLJANJA DIJELOM STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJA MINISTARSTVO OBRANE (“Narodne novine”, broj 97/03) 207.401
UREDBA O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU OSOBNOG AUTOMOBILA HRVATSKIM RATNIM VOJNIM INVALIDIMA IZ DOMOVINSKOG RATA („Narodne novine“, broj 79/13) 207.501
UREDBA O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA, HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 87/14) 207.601
UREDBA O DAROVANJU STANOVA I KUĆA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI HRVATSKIM BRANITELJIMA TE ČLANOVIMA OBITELJI POGINULIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA («Narodne novine», broj 135/05) 207.641
UREDBA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA TE HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA I DRAGOVOLJACA IZ DOMOVINSKOG RATA («Narodne novine», broj 57/18) 207.621
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2007. (“Narodne novine”, broj 34/07) 208.902
ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2006. (“Narodne novine”, broj 34/07) 208.802
ODLUKA O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2010. („Narodne novine“, broj 34/10) 208.903
ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVI IZ DOMOVINSKOGA RATA ZA GODINU 2009. („Narodne novine“, broj 34/10) 208.803
ODLUKA O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2014. („Narodne novine“, broj 33/14) 208.804
ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2013. („Narodne novine“, broj 33/14) 208.805
ODLUKA O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA 2005. GODINU (“Narodne novine”, broj 62/05) 207.801
ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PRI PREVOĐENJU PRAVA, PREMA OSOBNOM ČINU I USTROJBENOM MJESTU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA 2004. GODINU (“Narodne novine”, broj 62/05) 207.901
ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA 2004. GODINU (“Narodne novine”, broj 62/05) 208.001
ODLUKA O PRODAJI POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U ZGRADAMA NAMIJENJENIM STAMBENOM ZBRINJAVANJU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI («Narodne novine», broj 37/06) 208.021
ODLUKA O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2006. («Narodne novine», broj 35/06) 208.041
ODLUKA O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2018. („Narodne novine“, broj 25/18) 707.722
ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2017. („Narodne novine“, broj 25/18) 707.721
PRAVILNIK O IZBORU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA OSOBA KOJE PRUŽAJU NJEGU I POMOĆ HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA 100% I. SKUPINE („Narodne novine“, broj 16/18) 707.718
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA ("Narodne novine", broj 27/18) 707.723
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA TE SURADNJI I POTPORI UDRUGAMA IZ DOMOVINSKOG RATA ("Narodne novine", broj 21/18) 707.720
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRILAGOĐENI OSOBNI AUTOMOBIL I PRAVA NA NAKNADU TROŠKA PRILAGODBE OSOBNOG AUTOMOBILA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE IZ DOMOVINSKOG RATA ("Narodne novine", broj 21/18) 707.719
ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2005 («Narodne novine», broj 35/06) 208.061
ODLUKA O IZMJENAMA UVJETA KREDITA ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA HRVATSKIH BRANITELJA («Narodne novine», broj 119/06) 206.062
ODLUKA O RASPOLAGANJU STANOVIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NAMIJENJENIM ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OBITELJI POGINULOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 33/03, 11/04 i 23/04) 707.701
ODLUKA O DODATNOJ POMOĆI GRADU BENKOVCU, ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA ELEKTROENERGETSKOG PRIKLJUČKA, U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 142/06) 707.702
ODLUKA O DODATNOJ POMOĆI GRADU BENKOVCU, ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE PRISTUPNE PROMETNICE S PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM, U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA („Narodne novine“, broj 82/07) 707.703
ODLUKA O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2008. („Narodne novine“, broj 26/08) 707.703
ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2007. (“Narodne novine”, broj 26/08) 707.704
ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2008. ("Narodne Novine", broj 28/09) 707.705
ODLUKA O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2009. ("Narodne Novine", broj 28/09) 707.706
ODLUKU O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2011. („Narodne novine“, broj 45/11) 707.707
ODLUKA O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2013. („Narodne novine“, broj 40/13) 707.708
ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2012. („Narodne novine“, broj 40/13) 707.709
ODLUKA O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2015. („Narodne novine“, broj 38/15) 707.711
ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2014. („Narodne novine“, broj 38/15) 707.712
ODLUKA O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2019. („Narodne novine“, broj 27/19) 707.716
ODLUKA O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2016. („Narodne novine“, broj 25/16) 707.713
ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2015. („Narodne novine“, broj 25/16) 707.714
ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2016. ("Narodne novine", broj 23/17) 707.715
ODLUKA O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU ODNOSNO ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2018. („Narodne novine“, broj 27/19) 707.717
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U KOJIMA SE OBAVLJA STRUČNA PROCJENA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI... („Narodne novine“, broj 28/19) 707.718
PRAVILNIK O RADU POVJERENSTVA ZA REVIZIJU (“Narodne novine”, broj 18/02) 208.051
PRAVILNIK O OŠTEĆENJU ORGANIZMA NA OSNOVI KOJIH VOJNI I CIVILNI INVALIDI RATA IMAJU PRAVO NA ORTOPEDSKI DODATAK I O RAZVRSTAVANJU TIH OŠTEĆENJA U STUPNJEVE (“Narodne novine”, broj 29/02) 208.501
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRILAGODBU PRILAZA DO ZGRADE, PRILAGODBU PRILAZA DO STANA U ZGRADI I PRILAGODBU STANA ZA DJECU SMRTNO STRADALOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE IZ DOMOV. RAT ("Narodne novine", broj 38/18) 208.601
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 12/18 i 103/18) 707.717
PRAVILNIK O UVJETIMA, POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA (“Narodne novine”, broj 73/14) 208.701
PRAVILNIK O RADU POVJERENSTVA ZA REVIZIJU OCJENE RADNE SPOSOBNOSTI ("Narodne novine", broj 12/18) 208.801
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI („Narodne novine“, broj 80/18) 208.951
PRAVILNIK O IZBORU, NAČINU I POSTUPKUOSTVARIVANJA PRAVA OSOBA KOJE PRUŽAJU NJEGU I POMOĆ HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA 100% I. SKUPINE (“Narodne novine”, broj 43/05) 209.001
PRAVILNIK O DODJELI STAMBENOG KREDITA I FINANCIJSKE POTPORE („Narodne novine“, broj 64/18) 209.101
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM REGISTRU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 43/05) 209.201
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA TROŠKOVE UKOPA UZ ODAVANJE VOJNIH POČASTI TE GROBNO MJESTO I NJEGOVO ODRŽAVANJE ("Narodne novine", broj 51/18) 209.301
PRAVILNIK O OŠTEĆENJU ORGANIZMA PO OSNOVI KOJIH HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA IMA PRAVO NA ORTOPEDSKI DOPLATAK I RAZVRSTAVANJU TIH OŠTEĆENJA U STUPNJEVE (“Narodne novine”, broj 45/05) 209.401
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA U DOMOVINSKOM RATU („Narodne novine“, broj 97/15) 210.057
PRAVILNIK O MEDICINSKIM INDIKACIJAMA ZA RAZVRSTAVANJE HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA OD I. DO IV. SKUPINE PREMA STUPNJU POTREBE ZA NJEGOM I POMOĆI DRUGE OSOBE (“Narodne novine”, broj 45/05) 209.601
PRAVILNIK O NAČINU ISPLATE NOVČANIH PRIMANJA I DRUGIH TROŠKOVA („Narodne novine“, broj 16/18) 209.901
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJU I PRAVA NA NAKNADU DIJELA TROŠKOVA ŠKOLARINE POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA VISOKIM UČILIŠTIMA (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 123/06 i 157/13) 210.051
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KOJA NISU UTVRĐENA KAO STANDARD PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA („Narodne novine“, broj 104/18) 210.052
PRAVILNIK O REGISTRU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA (“Narodne novine”, broj 141/12) 208.201
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJA, KONTROLI OBRAČUNA I ISPLATA OSTVARENIH PRAVA TE UVJETA ZA OSTVARIVANJE PRAVA ("Narodne novine", broj 21/18) 210.053
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PRIZNAVANJA PRAVA NA OPSKRBNINU („Narodne novine“, broj 89/11) 210.054
PRAVILNIK O USTROJSTVU I NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA („Narodne novine“, broj 97/15) 210.058
NAREDBA O UTVRĐIVANJU SVOTE CENZUSA NOVČANIH PRIHODA IZ ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA (“Narodne novine”, broj 37/01) 210.101
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI ("Narodne novine", broj 12/18) 210.055
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O BRANITELJSKIM SOCIJALNO-RADNIM ZADRUGAMA, NJIHOVIM UPRAVITELJIMA I SAVEZIMA ("Narodne novine", broj 21/18) 210.056
PRAVILNIK O DODJELI BRANITELJSKIH ZAHVALNICA („Narodne novine“, broj 27/19) 210.059
PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM UVJETIMA ZA POČETAK RADA VETERANSKIH CENTARA („Narodne novine“, broj 119/18) 210.057
PRAVILNIK O EVIDENCIJI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA („Narodne novine“, broj 119/18) 210.058
NAREDBA O UTVRĐIVANJU MJESEČNIH SVOTA OSOBNE INVALIDNINE, DRUGIH MJESEČNIH NOVČANIH PRIMANJA I OSNOVICE ZA ODREĐIVANJE OPSKRBNINE OD 1. LISTOPADA 2001. GODINE (“Narodne novine”, broj 84/01) 210.201
STATUT FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (“Narodne novine”, broj 129/04) 210.301
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
Računovodstvo i porezi u praksi
Poslovni savjetnik
Business Media Group