povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Državni inspektorat
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DRŽAVNOM INSPEKTORATU („Narodne novine“, broj 115/18) 212.201
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG INSPEKTORATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/12 i 23/13) 212.301
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA RADA („Narodne novine“, broj 59/14) 212.401
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA I PODUZETIM MJERAMA INSPEKTORA DRŽAVNOG INSPEKTORATA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 38/00 i 134/09) 212.501
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA INSPEKTORA U GOSPODARSTVU („Narodne novine“, broj 36/14) 212.502
PRAVILNIK O LEGITIMACIJI ŠUMARSKOG INSPEKTORA, INSPEKTORA ZA ZAŠTITU BILJA U ŠUMARSTVU I LOVNOG INSPEKTORA (Urednički pročišćeni tekst: «Narodne novine» broj 13/91, 10/94 - Zakon o lovu, 105/99 - Pravilnika o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka gospodarskog inspektora, rudarskog i elektroenergetskog inspektora, te inspektora rada i posuda pod tla 212.601
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE I IZGLEDU ZNAKA INSPEKTORA U GOSPODARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 36/14 i 57/14) 212.602
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODORI INSPEKTORA RADA („Narodne novine“, broj 59/14) 212.603
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA INSPEKTORA RADA („Narodne novine“, broj 59/14) 212.604
NAPUTAK O NAČINU PEČAĆENJA KADA SE RJEŠENJE INSPEKTORA U GOSPODARSTVU IZVRŠAVA PEČAĆENJEM (»Narodne novine«, broj 36/14) 212.801
NAPUTAK O PODACIMA KOJE SADRŽI IZVJEŠĆE POVODOM DOGAĐAJA KOJI JE PROUZROČIO SMRT RADNIKA („Narodne novine“, broj 119/14) 212.802
NAPUTAK O NAČINU PEČAĆENJA KADA SE RJEŠENJE INSPEKTORA RADA IZVRŠAVA PEČAĆENJEM („Narodne novine“, broj 59/14) 212.803
Inspekcija cestovnog prometa
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA („Narodne novine“, broj 22/14) 214.601
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O RADU ORGANA KOJI POSTUPAJU PO PREDSTAVKAMA I PRIJEDLOZIMA («Narodne novine» broj 72/94) 214.602
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OBRASCU ISKAZNICE, OBLIKU ZNAČKE, OPREMI I SLUŽBENOJ ODJEĆI INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETA I INSPEKTORA CESTA („Narodne novine“, broj 128/09) 214.701
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETA I INSPEKTORA CESTA («Narodne novine » broj 08/15) 214.801
Prosvjetna inspekcija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 61/11, 16/12 i 32/14 - RUSRH) 214.101
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O ISKAZNICI I ZNAKU OSOBA KOJE OBAVLJAJU INSPEKCIJSKI NADZOR PROSVJETNE INSPEKCIJE („Narodne novine“, broj 31/13) 214.201
PRAVILNIK O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM NADZORIMA PROSVJETNIH INSPEKTORA («Narodne novine», broj 124/12) 214.301
Sanitarna inspekcija
ZAKON(I), UREDBA(E)
UREDBA O GRANIČNIM PRIJELAZIMA NA KOJIMA SE OBAVLJA SANITARNI INSPEKCIJSKI NADZOR („Narodne novine“, broj 33/13) 213.005
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU DAVANJA POTVRDE O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA SANITARNO-TEHNIČKIM UVJETIMA GRADNJE I VRSTAMA GRAĐEVINA KOJE PODLIJEŽU SANITARNOM NADZORU («Narodne novine», broj 24/15) 213.401
PRAVILNIK O ISKAZNICI I ZNAČKI SANITARNOG INSPEKTORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 28/11,120/12 i 116/16) 213.501
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O GRAĐEVINAMA KOJE PODLIJEŽU SANITARNOM NADZORU TE NAČINU OBAVLJANJA SANITARNOG NADZORA TIJEKOM GRADNJE („Narodne novine“, broj 24/15) 213.701
NAPUTAK O OSLOBAĐANJU SANITARNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA PRI UVOZU VOĆA I POVRĆA U POGRANIČNO PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE PROIZVEDENOG U POGRANIČNOM PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE („Narodne novine“, broj 49/14) 213.751
UPUTSTVO O SADRŽAJU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O RADU ORGANA SANITARNE INSPEKCIJE («Narodne novine» broj 18/83) 213.901
UPUTSTVO O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA O RADU SANITARNIH INSPERTORA I STANJU OBJEKATA KOJI SU PODVRGNUTI SANITARNOM NADZORU («Narodne novine» broj 22/82 i «Narodne novine» broj 27/99) 214.001
Upravna inspekcija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O UPRAVNOJ INSPEKCIJI («Narodne novine», broj 63/08) 214.401
ZAKON O UPRAVNOJ INSPEKCIJI („Narodne novine“, broj 15/18) 214.502
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI UPRAVNOG INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 81/18) 214.501
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA UPRAVNE INSPEKCIJE („Narodne novine“, broj 81/18) 214.503
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
Računovodstvo i porezi u praksi
Poslovni savjetnik
Business Media Group