Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Kazneni postupak i kazneni zakon; pomilovanje, oprost, amnestija (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
KAZNENI ZAKON (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 110/97, 27/98, 50/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 ...) NN 110/1997, (1668
KAZNENI ZAKON (UPT, „Narodne novine“, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 - Ispravak, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21) NN 125/2011, (2498
ZAKON O NOVČANOJ NAKNADI ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 80/08 i 27/11) NN 80/2008, (2603
ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA (Urednički pročošćeni tekst, «Narodne novine», broj 151/03, 110/07, 45/11 i 143/12) NN 151/2003, (2178
ZAKON O UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 67/09, 116/10, 145/10 - Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17) 223.601
ZAKON O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O PREUZIMANJU ZAKONA O RJEŠAVANJU SUKOBA ZAKONA I SUKOBA NADLEŽNOSTI U IZVRŠENJU KAZNENIH SANKCIJA („Narodne novine“, broj 65/09) NN 65/2009, (1455
ZAKON O NEZASTARIJEVANJU KAZNENIH DJELA RATNOG PROFITERSTVA I KAZNENIH DJELA IZ PROCESA PRETVORBE I PRIVATIZACIJE („Narodne novine“, broj 57/11) NN 57/2011, (1253
ZAKON O PROBACIJI („Narodne novine“, broj 99/18) NN 99/2018, (1910
ZAKON O PRIMJENI STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA I PROGONU ZA KAZNENA DJELA PROTIV MEĐUNARODNOGA RATNOG I HUMANITARNOG PRAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 175/03, 29/04, 55/11 i 125/11) NN 175/2003, (2554
ZAKON O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 143/12, 105/15 i 32/17) NN 143/2012, (3030
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POSTUPKU ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KAZNENIM DJELOM I PREKRŠAJEM („Narodne novine“, broj 70/17) NN 70/2017, (1662
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA PROBACIJSKIH POSLOVA (UPT, „Narodne novine“, broj 68/19 i 81/21) NN 68/2019, (1368
PRAVILNIK O KAZNENOJ EVIDENCIJI („Narodne novine“, broj 37/21 i 39/21) NN 37/2021, (762
NACIONALNI PROGRAM ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE S AKCIJSKIM PLANOM ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE («Narodne novine», broj 34/02) NN 34/2002, (715
PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU SEKSUALNOG NASILJA ("Narodne novine", broj 70/18) NN 70/2018, (1418
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI SLUŽBENIKA PROBACIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 72/10, 83/10 i 43/11) NN 72/2010, (2152
PRAVILNIK O IZOBRAZBI SLUŽBENIKA PROBACIJE (“Narodne novine”, broj 78/10) NN 78/2010, (2251
PRAVILNIK O MATICI I OSOBNIKU OSOBA UKLJUČENIH U PROBACIJU ("Narodne novine", broj 78/10) NN 78/2010, (2250
PRAVILNIK O POTVRDI PRIJAVE ILI EVIDENCIJE KAZNENOG DJELA ("Narodne novine", broj 129/13) NN 129/2013, (2817
PRAVILNIK O IZVRŠAVANJU PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA IZREČENOG POČINITELJU KAZNENOG DJELA S OBILJEŽJEM NASILJA („Narodne novine“, broj 103/18) NN 103/2018, (2019
PRAVILNIK O MATICI, OSOBNIKU I DRUGIM EVIDENCIJAMA KOJE SE VODE U KAZNIONICAMA I ZATVORIMA (“Narodne novine”, broj 96/06) NN 96/2006, (2226
PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTJEVA ZA NOVČANU NAKNADU ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA ("Narodne novine", broj 124/13) NN 124/2013, (2670
PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE EUROPSKOG PLATNOG NALOGA I PRIGOVORA PROTIV EUROPSKOG PLATNOG NALOGA ("Narodne novine", broj 124/13) NN 124/2013, (2671
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD RADOM UREDA ZA PROBACIJU („Narodne novine“, broj 83/10) NN 83/2010, (2369
PRAVILNIK O IZVRŠAVANJU SIGURNOSNE MJERE ZABRANE PRISTUPA INTERNETU („Narodne novine“, broj 34/13) NN 34/2013, (616
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠENJA SIGURNOSNIH MJERA ZABRANE PRIBLIŽAVANJA I UDALJENJA IZ ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA ("Narodne novine", broj 76/13) NN 76/2013, (1544
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA SIGURNOSNE MJERE ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM („Narodne novine“, broj 95/15) NN 95/2015, (1836
LISTA TVARI ZABRANJENIH U SPORTU ("Narodne novine", broj 116/13) NN 116/2013, (2505
Kazneni postupak
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - Odluka i Rješenje USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19) NN 152/2008, (4149
ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU (pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 121/11) NN 121/2011, (2386
ZAKON O ZAŠTITI FIZIČKIH OSOBA U VEZI S OBRADOM I RAZMJENOM OSOBNIH PODATAKA U SVRHE SPRJEČAVANJA, ISTRAŽIVANJA, OTKRIVANJA ILI PROGONA KAZNENIH DJELA ILI IZVRŠAVANJA KAZNENIH SANKCIJA ("Narodne novine", broj 68/18) NN 68/2018, (1391
ZAKON O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA ("Narodne novine", broj 46/18) NN 46/2018, (859
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA MJERA OPREZA (UPT, „Narodne novine“, broj 92/09, 66/14 i 73/21) NN 92/2009, (2317
PRAVILNIK O USTROJSTVU I NAČINU VOĐENJA ZBIRKI S AUTOMATSKOM OBRADOM PODATAKA O UTVRĐIVANJU ISTOVJETNOSTI OSUMNJIČENIKA („Narodne novine“, broj 147/20) NN 147/2020, (2853
PRAVILNIK O ZVUČNOM SNIMANJU TIJEKA GLAVNE RASPRAVE U KAZNENOM POSTUPKU («Narodne novine», broj 21/05) NN 21/2005, (376
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DOSTAVE U KAZNENOM POSTUPKU («Narodne novine», broj 58/12) NN 58/2012, (1448
PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA BIOLOŠKOG MATERIJALA I PROVOĐENJA MOLEKULARNO - GENETSKE ANALIZE («Narodne novine», broj 120/14) NN 120/2014, (2292
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE POJEDINAČNE PROCJENE ŽRTVE ("Narodne novine“, broj 106/17) NN 106/2017, (2426
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU U ZATVORIMA ZA IZVRŠAVANJE ISTRAŽNOG ZATVORA („Narodne novine“, broj 8/10) NN 8/2010, (174
PRAVILNIK O EVIDENCIJI ODGOJNIH MJERA («Narodne novine», broj 141/11) NN 141/2011, (2839
PRAVILNIK O KUĆNOM PRITVORU („Narodne novine“, broj 3/08) NN 3/2008, (69
PRAVILNIK O MATICI, OSOBNIKU I DRUGIM EVIDENCIJAMA KOJE SE VODE ZA OSOBE KOJIMA JE ODREĐEN KUĆNI PRITVOR („Narodne novine“, broj 3/08) NN 3/2008, (70
PRAVILNIK O ZVUČNOM SNIMANJU RASPRAVE U KAZNENOM POSTUPKU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 82/09 i 50/14) NN 82/2009, (1989
PRAVILNIK O EVIDENCIJI POTVRĐENIH OPTUŽNICA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 82/09 i 65/12) NN 82/2009, (1990
PRAVILNIK O SREDIŠNJOJ EVIDENCIJI, OČEVIDNIKU I DRUGIM EVIDENCIJAMA KOJE SE VODE ZA ZATVORENIKE KOJIMA JE ODREĐEN ISTRAŽNI ZATVOR ("Narodne novine", broj 82/09) NN 82/2009, (1991
PRAVILNIK O PRIJAMU I POSTUPANJU S UHIĆENIKOM I PRITVORENIKOM TE O EVIDENCIJI PRITVORENIKA U PRITVORSKOJ POLICIJSKOJ JEDINICI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 88/09, 78/14, 132/16, 50/19 i 111/20) NN 88/2009, (2171
PRAVILNIK O SNIMANJU DOKAZNE ILI DRUGE RADNJE U PRETHODNOM I KAZNENOM POSTUPKU („Narodne novine“, broj 85/14) NN 85/2014, (1707
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA POSEBNIH DOKAZNIH RADNJI ("Narodne novine", broj 102/09) NN 102/2009, (2639
PRAVILNIK O POSTUPANJU S PRONAĐENIM I ODUZETIM PREDMETIMA („Narodne novine“, broj 58/12) NN 58/2012, (1447
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE NADZORA IZVRŠAVANJA ISTRAŽNOG ZATVORA U DOMU („Narodne novine“, broj 151/14) NN 151/2014, (2840
PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA U KAZNENOM POSTUPKU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 58/12 i 111/12) NN 58/2012, (1449
PRAVILNIK O EVIDENCIJI PRIVREMENO I TRAJNO ODUZETIH PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KAZNENIM DJELOM (“Narodne novine”, broj 99/17) NN 99/2017, (2281
Amnestija
PODZAKONSKI AKT(I)
ZAKON O AMNESTIJI (“Narodne novine”, broj 31/90) NN 31/1990, (612
Izvršenje kaznenih sankcija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA („Narodne novine“, broj 14/21) NN 14/2021, (270
ZAKON O IZVRŠENJU SANKCIJA IZREČENIH ZA KAZNENA DJELA, PRIVREDNE PRIJESTUPE I PREKRŠAJE («Narodne novine», broj 21/74, 39/74, 55/88, 19/90, 26/93 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i kazne, 29/94 – Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene nov 224.601
ZAKON O IZVRŠAVANJU SANKCIJA IZREČENIH MALOLJETNICIMA ZA KAZNENA DJELA I PREKRŠAJE („Narodne novine“, broj 133/12) NN 133/2012, (2823
ZAKON O IZVRŠAVANJU ZAŠTITNOG NADZORA I RADA ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI (“Narodne novine”, broj 128/99) NN 128/1999, (2023
UREDBA O ZVANJIMA, ZNAKOVLJU I UVJETIMA STJECANJA ZVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ODJELA OSIGURANJA U KAZNIONICAMA I ZATVORIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 79/02 i 127/13) NN 79/2002, (1273
UREDBA O ODORAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ODJELA OSIGURANJA U KAZNIONICAMA, ZATVORIMA I ODGOJNIM ZAVODIMA TE SLUŽBENIM VOZILIMA ("Narodne novine", broj 88/11) NN 88/2011, (1871
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O POSLOVIMA OSIGURANJA U ZATVORSKOM SUSTAVU („Narodne novine“, broj 16/22) NN 16/2022, (161
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI OVLAŠTENE SLUŽBENE OSOBE UPRAVNE ORGANIZACIJE ZA ZATVORSKI SUSTAV MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE PRAVOSUĐA („Narodne novine“, broj 16/22) NN 16/2022, (162
PRAVILNIK O TRETMANU ZATVORENIKA („Narodne novine“, broj 123/21) 111.111
PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU U ZATVORSKOM SUSTAVU („Narodne novine“, broj 136/21) 111.111
PRAVILNIK O POSEBNOJ PSIHIČKOJ I TJELESNOJ ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE („Narodne novine“, broj 141/21) 111.111
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU U ZATVORSKOM SUSTAVU („Narodne novine“, broj 137/21) 111.111
ODLUKA O UTVRĐIVANJU POSLOVA NA KOJIMA SE RADNICIMA U OBLASTI IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA RAČUNA STAŽ OSIGURANJA U UVEĆANOM TRAJANJU (“Narodne novine”, broj 29/75) 225.001
ODLUKA O OSNIVANJU OTVORENOG KAZNENO-POPRAVNOG DOMA U LIPOVICI (“Narodne novine”, broj 48/84) 225.101
ODLUKA O UKIDANJU ZAVODA ZA PREODGOJ MALOLJETNIKA U GLINI I OSNIVANJU KAZNENOG ZAVODA ZATVORENOG TIPA U GLINI I ZAVODA ZA PREODGOJ MALOLJETNIKA U TUROPOLJU (“Narodne novine”, broj 65/95) NN 65/1995, (1165
ODLUKA O USTROJAVANJU SLUŽBENIČKOG SUDA ZA ZAPOSLENIKE KAZNIONICA I ZATVORA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SUDA (“Narodne novine”, broj 91/01) NN 91/2001, (1555
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA SIGURNOSNE MJERE OBVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LIJEČENJA I OBVEZNOG LIJEČENJA OD OVISNOSTI IZREČENE MALOLJETNICIMA („Narodne novine“, broj 150/13) NN 150/2013, (3177
PRAVILNIK O NAKNADAMA ZA RAD OSUĐENIH OSOBA (“Narodne novine”, broj 36/75, 128/99 – Zakon o izvršenju kazne zatvora) 225.701
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U KAZNENO-POPRAVNIM USTANOVAMA I ODGOJNO-POPRAVNIM DOMOVIMA (“Narodne novine”, broj 41/74, 128/99 – Zakon o izvršenju kazne zatvora) 225.801
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI PROIZVODNIH I USLUŽNIH DJELATNOSTI U KAZNENO-POPRAVNIM USTANOVAMA KOJE NEMAJU PRIVREDNE JEDINICE (“Narodne novine”, broj 2/78, 128/99 – Zakon o izvršenju kazne zatvora) 225.901
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA ODGOJNIH MJERA POSEBNE OBVEZE, UPUĆIVANJE U DISCIPLINSKI CENTAR, POJAČANA BRIGA I NADZOR, POJAČANA BRIGA I NADZOR UZ DNEVNI BORAVAK U ODGOJNOJ USTANOVI, UPUĆIVANJE U ODGOJNU USTANOVU I UPUĆIVANJE U POSEBNU ODGOJNU UST (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 141/11 i 21/12) NN 141/2011, (2840
PRAVILNIK O OBRASCIMA I NAČINU UPORABE SLUŽBENIH ISKAZNICA I POSEBNIH OZNAKA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I KAZNENIH TIJELA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 93/95 i 128/99-Zakon o izvršavanju kazne zatvora) NN 93/1995, (1514
PRAVILNIK O STRUČNOJ IZOBRAZBI VJEŽBENIKA I ISPITIMA ZA ZVANJA PRIPADNIKA PRAVOSUDNE POLICIJE U KAZNENIM TIJELIMA I ZAVODIMA ZA PREODGOJ MALOLJETNIKA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 93/95 i 128/99 – Zakon o izvršenju kazne zatvora) NN 93/1995, (1513
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU U ZATVORIMA ZA IZVRŠAVANJE PRITVORA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 135/99 i 141/09) NN 135/1999, (2103
PRAVILNIK O VRSTI I UVJETIMA RADA ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI («Narodne novine», broj 43/01) NN 43/2001, (718
PRAVILNIK O NAČINU RADA I ODGOVORNOSTI, IZOBRAZBI I EVIDENCIJI POVJERENIKA I POMOĆNIKA POVJERENIKA, IZBORU POMOĆNIKA POVJERENIKA, MATICI I OSOBNIKU OSUĐENIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 43/01 i 97/04) NN 43/2001, (716
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ODREĐENIM POVJERENICIMA I POMOĆNICIMA POVJERENIKA NA IZVRŠAVANJU KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA UVJETNE OSUDE SA ZAŠTITNIM NADZOROM I RADA ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 43/01 i 97/04) NN 43/2001, (717
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA ODGOJNE MJERE UPUĆIVANJA U ODGOJNI ZAVOD („Narodne novine“, broj 22/13) NN 22/2013, (368
PRAVILNIK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA UVJETNI OTPUST (“Narodne novine”, broj 35/02) NN 35/2002, (756
PRAVILNIK O RADU I STRUKOVNOJ IZOBRAZBI, POPISU I OPISU RADNIH MJESTA ZATVORENIKA TE NAKNADI ZA RAD I NAGRADI („Narodne novine“, broj 12/16) NN 12/2016, (301
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA ODJELA OSIGURANJA U KAZNIONICAMA I ZATVORIMA („Narodne novine“, broj 48/09) NN 48/2009, (1083
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD RADOM KAZNIONICA, ZATVORA I CENTRA ZA IZOBRAZBU (“Narodne novine”, broj 43/02) NN 43/2002, (897
PRAVILNIK O NAČINU PRIMJENE SREDSTAVA PRISILE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/09 i 66/10) NN 48/2009, (1084
PRAVILNIK O RUBLJU, ODJEĆI, OBUĆI I POSTELJINI ZA ZATVORENIKE (“Narodne novine”, broj 61/02) NN 61/2002, (1080
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI OVLAŠTENE SLUŽBENE OSOBE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV MINISTARSTVA PRAVOSUĐA (“Narodne novine”, broj 61/02 i 141/09) NN 61/2002, (1081
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA UZ NASTAVAK RADA ZATVORENIKA KOD POSLODAVCA ILI KOD OBAVLJANJA VLASTITE DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 81/02) NN 81/2002, (1334
PRAVILNIK O IZOBRAZBI ZAPOSLENIKA U KAZNIONICAMA I ZATVORIMA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 81/02, 116/02 i 55/05) NN 81/2002, (1335
PRAVILNIK O RASPOLAGANJU NOVCEM (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 81/02, 102/04 i 111/07) NN 81/2002, (1337
PRAVILNIK O TROŠKOVIMA IZRADE, PROCJENI, IZLAGANJU, POHRANJIVANJU I PRODAJI STVARI NASTALIH RADOM ZATVORENIKA U SLOBODNO VRIJEME (“Narodne novine”, broj 81/02) NN 81/2002, (1336
PRAVILNIK O STANDARDIMA SMJEŠTAJA I PREHRANE ZATVORENIKA (“Narodne novine”, broj 92/02) NN 92/2002, (1496
PRAVILNIK O OSNOVNOJ I STRUKOVNOJ IZOBRAZBI ZATVORENIKA (“Narodne novine”, broj 113/02) NN 113/2002, (1834
PRAVILNIK O POSEBNOJ ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA POSLOVIMA OSIGURANJA U KAZNIONICAMA I ZATVORIMA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV (“Narodne novine”, broj 20/04) NN 20/2004, (544
PRAVILNIK O POGODNOSTIMA ZATVORENIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 66/10 i 126/13) NN 66/2010, (2048
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA KAZNE MALOLJETNIČKOG ZATVORA U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU („Narodne novine“, broj 57/13) NN 57/2013, (1176
PRAVILNIK O OBRAZOVANJU MALOLJETNIKA ZA VRIJEME IZVRŠAVANJA SANKCIJA („Narodne novine“, broj 28/14) NN 28/2014, (482
UPUTSTVO O UPOTREBI VATRENOG ORUŽJA I DRUGIH SREDSTAVA PRISILE OD STRANE KAZNENO-POPRAVNIH USTANOVA I ODGOJNO-POPRAVNIH DOMOVA ("Narodne novine" broj 36/85 i 128/99 - Zakon o izvršenju kazne zatvora (vidi čl. 184.)) 229.901
Pomilovanje
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O POMILOVANJU (“Narodne novine”, broj 175/03) NN 175/2003, (2553
Opći oprost
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OPĆEM OPROSTU (“Narodne novine”, broj 80/96) NN 80/1996, (1390
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava