Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Banke
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O BANKAMA («Narodne novine», broj 84/02, 141/06, 117/08 - Zakon o kreditnim institucijama i 153/09 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama) NN 84/2002, (1388
ZAKON O KREDITNIM INSTITUCIJAMA (P2013-159-3328) (UPT, „Narodne novine“, broj 159/13., 19/15., 102/15., 15/18., 70/19., 47/20 i 146/20) NN 159/2013, (3328
ZAKON O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA („Narodne novine“, broj 146/20) NN 146/2020, (2827
ZAKON O PRISILNOJ LIKVIDACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA („Narodne novine“, broj 146/20) NN 146/2020, (2826
ZAKON O VIJEĆU ZA FINANCIJSKU STABILNOST („Narodne novine“, broj 159/13) NN 159/2013, (3329
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O SANACIJI I RESTRUKTURIRANJU BANAKA («Narodne novine», broj 52/00) NN 52/2000, (1136
ZAKON O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 44/94, 79/98, 19/99, 35/00, 60/04, 177/04 – Zakon o osiguranju depozita, 12/12 i 15/13) NN 44/1994, (777
ZAKON O PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ OBLASTI FINANCIJA KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI («Službeni list» broj 77/88 i «Narodne novine» broj 53/91) NN 53/1991, (1288
ZAKON O NAČINU LIKVIDACIJE POSLOVANJA GLAVNIH FILIJALA JUGOBANKE D.D. BEOGRAD KOJE SU POSLOVALE NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 106/93) NN 106/1993, (2032
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1060/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. RUJNA 2009. O AGENCIJAMA ZA KREDITNI REJTING („Narodne novine“, broj 50/16) NN 50/2016, (1335
ZAKON O ELEKTRONIČKOM NOVCU („Narodne novine“, broj 64/18) NN 64/2018, (1304
ZAKON O DAVANJU OVLASTI DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA IZDAVANJE OBVEZNICA («Narodne novine», broj 117/00) NN 117/2000, (2252
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU PRIOPĆAVANJA POVJERLJIVIH INFORMACIJA U SAŽETOM ILI ZBIRNOM OBLIKU („Narodne novine“, broj 28/22) NN 28/2022, (358
ODLUKA O UPRAVLJANJU KAMATNIM RIZIKOM U KNJIZI BANKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 120/16 i 14/17) NN 120/2016, (2619
Odluka o ukidanju Odluke o privremenom ograničenju raspodjela („Narodne novine“, broj 106/21) 111.111
ODLUKA O NAČINU PROVEDBE SUPERVIZIJE KREDITNIH INSTITUCIJA I IZRICANJU SUPERVIZORSKIH MJERA („Narodne novine“, broj 87/21) 111.111
ODLUKA O POSTUPANJU PRI PRIMJENI OVLASTI ZA SMANJENJE VRIJEDNOSTI I PRETVARANJE RELEVANTNIH INSTRUMENATA KAPITALA, PODLOŽNIH OBVEZA I OBVEZA PODLOŽNIH ZA UNUTARNJU SANACIJU („Narodne novine“, broj 95/21) 111.111
ODLUKA O POTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 113/21) 111.111
ODLUKA O NAKNADI ZA SUPERVIZIJU KREDITNIH INSTITUCIJA ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 96/21) 111.111
ODLUKA O INFORMATIČKIM RJEŠENJIMA ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA KREDITNIH INSTITUCIJA U SKLADU S PROPISIMA EUROPSKE UNIJE ("Narodne novine", broj 9/18, 120/18 i 96/21) NN 9/2018, (223
ODLUKA O MINIMALNOM ZAHTJEVU ZA REGULATORNI KAPITAL I PODLOŽNE OBVEZE ZA KREDITNE INSTITUCIJE ZA KOJE SANACIJSKI PLAN PREDVIĐA REDOVNI POSTUPAK ZBOG INSOLVENTNOSTI („Narodne novine“, broj 53/21) NN 53/2021, (1084
ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE SANACIJSKOG NADZORA I NALAGANJU SANACIJSKIH MJERA („Narodne novine“, broj 53/21) NN 53/2021, (1085
ODLUKA O NAČINU PRIMJENE POJEDNOSTAVLJENIH OBVEZA IZ PODRUČJA SANACIJE NA KREDITNE INSTITUCIJE („Narodne novine“, broj 53/21) NN 53/2021, (1086
ODLUKA O UKIDANJU ODLUKE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE IZ PREPORUKE EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE OD 24. LIPNJA 2016. O IZMJENI PREPORUKE ESRB/2015/2 O PROCJENI PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE I O DOBR („Narodne novine“, broj 28/21) NN 28/2021, (615
ODLUKA O UKIDANJU ODLUKE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE IZ PREPORUKE EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE OD 8. SIJEČNJA 2018. O IZMJENI PREPORUKE ESRB/2015/2 O PROCJENI PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE I O DO („Narodne novine“, broj 28/21) NN 28/2021, (616
ODLUKA O ZAŠTITNIM SLOJEVIMA KAPITALA I MJERAMA ZA OČUVANJE KAPITALA (UPT, „Narodne novine“, broj 4/21 i 100/21) NN 4/2021, (84
ODLUKA O POBLIŽIM UVJETIMA OSNIVANJA, POSLOVANJA, IZVJEŠĆIVANJA I PRESTANKA PODRUŽNICE KREDITNE INSTITUCIJE IZ TREĆE ZEMLJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (UPT «Narodne novine», broj 81/14, 4/21 i 19/21) NN 81/2014, (1560
ODLUKA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 575/2013 U DIJELU VREDNOVANJA IMOVINE I IZVANBILANČNIH STAVKI TE IZRAČUNAVANJA REGULATORNOGA KAPITALA I KAPITALNIH ZAHTJEVA (UPT, „Narodne novine“, broj 160/13, 140/15, 113/16, 87/18 i 53/21) NN 160/2013, (3373
ODLUKA O PROCJENI PRIMJERENOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVE, ČLANA UPRAVE, ČLANA NADZORNOG ODBORA I NOSITELJA KLJUČNE FUNKCIJE U KREDITNOJ INSTITUCIJI („Narodne novine“, broj 20/21) NN 20/2021, (486
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU LISTE LIKVIDATORA („Narodne novine“, broj 75/21) 111.111
PRAVILNIK O OBVEZAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA („Narodne novine“, broj 75/21) 111.111
PRAVILNIK O PLAĆANJU DIJELA PREMIJE U OBLIKU NEOPOZIVE OBVEZE PLAĆANJA I O PODUZIMANJU MJERA ZA SMANJENJE RIZIKA NASTUPA OSIGURANOG SLUČAJA („Narodne novine“, broj 75/21) 111.111
PRAVILNIK O OBVEZAMA KREDITNE INSTITUCIJE U ODNOSU NA SUSTAV OSIGURANJA DEPOZITA („Narodne novine“, broj 75/21) 111.111
PRAVILNIK O OBAVJEŠTAVANJU POZNATIH VJEROVNIKA („Narodne novine“, broj 75/21) 111.111
ODLUKA O KUPOPRODAJI PLASMANA KREDITNIH INSTITUCIJA (UPT, „Narodne novine“, broj 127/14, 24/18 i 26/21) NN 127/2014, (2423
ODLUKA O STATISTIČKOM I NADZORNOM IZVJEŠĆIVANJU (P2018-085-w104) (UPT, „Narodne novine“, broj 85/18, 47/19, 14/20, 53/20, 122/20, 53/21 i 142/21) NN 85/2018, (1683
Odluka o privremenom ograničenju raspodjela („Narodne novine“, broj 4/21) NN 4/2021, (83
ODLUKA O NAKNADI ZA SUPERVIZIJU KREDITNIH INSTITUCIJA ZA 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 78/20) NN 78/2020, (1485
ODLUKA O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE IZ PREPORUKE EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE OD 8. SIJEČNJA 2018. O IZMJENI PREPORUKE ESRB/2015/2 O PROCJENI PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE I O DOBROVOLJNOJ... ("Narodne novine", broj 41/18) NN 41/2018, (800
ODLUKA O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD KREDITNE INSTITUCIJE I ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE FINANCIJSKIH USLUGA („Narodne novine“, broj 25/18) NN 25/2018, (503
ODLUKA O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RASPOREĐIVANJE INSTRUMENATA KAPITALA KAO INSTRUMENTA REGULATORNOGA KAPITALA KREDITNIH INSTITUCIJA "Narodne novine", broj 25/18 i 145/20 NN 25/2018, (502
ODLUKA O PRETHODNOJ SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI („Narodne novine“, broj 25/18) NN 25/2018, (501
ODLUKA O NAJREPREZENTATIVNIJIM USLUGAMA POVEZANIMA S RAČUNOM ZA PLAĆANJE ("Narodne novine", broj 42/18) NN 42/2018, (815
ODLUKA O REGULATORNOM KAPITALU INSTITUCIJA ZA ELEKTRONIČKI NOVAC ("Narodne novine", broj 126/19) NN 126/2019, (2549
ODLUKA O POSTUPANJU PRI PRIMJENI OVLASTI ZA SMANJENJE VRIJEDNOSTI I PRETVARANJE INSTRUMENATA KAPITALA ("Narodne novine", broj 23/18) NN 23/2018, (451
ODLUKA O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE IZ PREPORUKE EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE OD 24. LIPNJA 2016. O IZMJENI PREPORUKE ESRB/2015/2 O PROCJENI PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE I O DOBROVOLJNOJ UZAJAMNOS (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 73/17 i 66/19) NN 73/2017, (1781
ODLUKA O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE IZ PREPORUKE EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE OD 16. SRPNJA 2018. O IZMJENI PREPORUKE ESRB/2015/2 O PROCJENI PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE I O DOBROVOLJNOJ... („Narodne novine“, broj 41/19) NN 41/2019, (849
ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE AKTIVNOSTI I NAČINU NALAGANJA MJERA U SVRHU PROVEDBE SANACIJSKIH OVLASTI („Narodne novine“, broj 73/17) NN 73/2017, (1779
ODLUKA O KLASIFIKACIJI IZLOŽENOSTI U RIZIČNE SKUPINE I NAČINU UTVRĐIVANJA KREDITNIH GUBITAKA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 114/17 i 110/18) NN 114/2017, (2666
ODLUKA O VELIKIM IZLOŽENOSTIMA KREDITNIH INSTITUCIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 111/18, 120/18 i 92/20) NN 111/2018, (2162
ODLUKA O POSTUPKU PROCJENJIVANJA ADEKVATNOSTI INTERNOGA KAPITALA I INTERNE LIKVIDNOSTI KREDITNE INSTITUCIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/14 i 126/17) NN 20/2014, (391
ODLUKA O KLASIFIKACIJI PLASMANA I IZVANBILANČNIH OBVEZA KREDITNIH INSTITUCIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 41A/14 i 28/17) NN 41/2014, (777
ODLUKA O NAČINU PROVEDBE SUPERVIZIJE KREDITNIH INSTITUCIJA I IZRICANJU SUPERVIZORSKIH MJERA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 23/14 i 55/14) NN 23/2014, (429
ODLUKA O MINIMALNIM OPĆIM UVJETIMA KREDITNE SPOSOBNOSTI BANAKA I DRUGIH FINANCIJSKIH ORGANIZACIJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 26/92 i 74/92-Zakon o Narodnoj banci Hrvatske) NN 26/1992, (628
ODLUKA O OBVEZI BANAKA DA ODRŽAVAJU ODREĐEN ODNOS IZMEĐU DEVIZNIH POTRAŽIVANJA I DEVIZNIH OBVEZA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 40/95, 47/95, 109/95, 54/96 i 64/99) NN 40/1995, (801
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NADZORNOM IZVJEŠĆU ZA BANKE I ŠTEDIONICE I NAPUTCIMA ZA POPUNJAVANJE NADZORNOG IZVJEŠĆA («Narodne novine», broj 36/99) NN 36/1999, (749
ODLUKA O OBLIKU I SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BANKE («Narodne novine», broj 99/99) NN 99/1999, (1652
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NAČINU I UVJETIMA KORIŠTENJA OBVEZNE REZERVE BANAKA I ŠTEDIONICA («Narodne novine», broj 131/00) NN 131/2000, (2439
ODLUKA O KLASIFIKACIJI PLASMANA I POTENCIJALNIH OBVEZA BANAKA (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 17/03 i 74/06) NN 17/2003, (231
ODLUKA O KONSOLIDIRANIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA GRUPE BANAKA («Narodne novine», broj 17/03) NN 17/2003, (232
ODLUKA O POSTUPKU IZDAVANJA PRETHODNE SUGLASNOSTI HRVATSKE NARODNE BANKE ZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVE BANKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 95/03 i 59/05) NN 95/2003, (1213
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA »NETO POTRAŽIVANJA BANKE OD OPĆE DRŽAVE I JAMSTVA« („Narodne novine“, broj 40/13) NN 40/2013, (766
ODLUKA O PRIMJENI ODREDBI ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA NA KREDITNE INSTITUCIJE U LIKVIDACIJI („Narodne novine“, broj 24/18) NN 24/2018, (472
ODLUKA O EFEKTIVNOJ KAMATNOJ STOPI (“Narodne novine”, broj 105/17) NN 105/2017, (2417
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O KAMATNIM STOPAMA BANAKA NA KREDITE I DEPOZITE („Narodne novine“, broj 99/14) NN 99/2014, (1962
ODLUKA O NAKNADI ZA SUPERVIZIJU KREDITNIH INSTITUCIJA ZA 2017. GODINU ("Narodne novine", broj 33/17) NN 33/2017, (742
ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA BIVŠE POŠTANSKE ŠTEDIONICE BEOGRAD (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 11/93 i 49/94) NN 11/1993, (161
ODLUKA O PRIMJERENOM UPRAVLJANJU INFORMACIJSKIM SUSTAVOM („Narodne novine“, broj 37/10) NN 37/2010, (958
ODLUKA O EKSTERNALIZACIJI („Narodne novine“, broj 118/20) NN 118/2020, (2302
ODLUKA O OBVEZI REZERVIRANJA SREDSTAVA ZA SUDSKE SPOROVE KOJI SE VODE PROTIV KREDITNE INSTITUCIJE (Urednički pročišćeni tekst,«Narodne novine», broj 1/09, 75/09 i 2/10) NN 1/2009, (36
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZVJEŠĆIVANJU O DUŽNICIMA KREDITNE INSTITUCIJE ČIJI DUG PRELAZI ODREĐENI IZNOS („Narodne novine“, broj 116/10) NN 116/2010, (3062
ODLUKA O SUSTAVU UPRAVLJANJA (UPT, "Narodne novine", broj 96/18, 67/19, 145/20 i 145/21) NN 96/2018, (1862
ODLUKA O ODBIJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KREDITNIH INSTITUCIJA I SADRŽAJU REVIZIJE ZA POTREBE HRVATSKE NARODNE BANKE („Narodne novine“, broj 22/19) NN 22/2019, (459
ODLUKA O PREDSTAVNIŠTVIMA KREDITNIH INSTITUCIJA IZ TREĆIH ZEMALJA («Narodne novine», broj 47/14) NN 47/2014, (895
ODLUKA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 575/2013 U DIJELU KOJIM SE UREĐUJU ULAGANJA KREDITNIH INSTITUCIJA U KVALIFICIRANE UDJELE IZVAN FINANCIJSKOG SEKTORA I O OGRANIČENJU ULAGANJA KREDITNIH INSTITUCIJA U MATERIJALNU IMOVINU („Narodne novine“, broj 22/19) NN 22/2019, (458
ODLUKA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 575/2013 I DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 2015/61 U DIJELU KOJIM SE UREĐUJE IZVJEŠĆIVANJE O LIKVIDNOSTI („Narodne novine“, broj 105/16) NN 105/2016, (2259
ODLUKA O SADRŽAJU I OBLIKU U KOJEM SE POTROŠAČU DAJU INFORMACIJE PRIJE UGOVARANJA POJEDINE BANKOVNE USLUGE („Narodne novine“, broj 107/17) NN 107/2017, (2476
PRAVILNIK O VISINI KREDITA KOJI SE ODOBRAVAJU IZ FONDA ZA DUGOROČNO FINANCIRANJE STANOGRADNJE UZ POTPORU DRŽAVE («Narodne novine», broj 37/98) NN 37/1998, (464
ODLUKA O PRIMICIMA RADNIKA (UPT, „Narodne novine“, broj 31/17, 57/17 - Ispr., 4/21 i 145/21) NN 31/2017, (702
ODLUKA O PLANOVIMA OPORAVKA KREDITNIH INSTITUCIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/14 i 67/15) NN 78/2014, (1470
ODLUKA O NAKNADI ZA SUPERVIZIJU KREDITNIH INSTITUCIJA ZA 2015. GODINU („Narodne novine“, broj 139/14) NN 139/2014, (2629
ODLUKA O NAKNADI ZA SUPERVIZIJU KREDITNIH INSTITUCIJA ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 142/13) NN 142/2013, (3058
PRAVILNIK O STRUČNOM BANKARSKOM ISPITU («Narodne novine», broj 32/99) NN 32/1999, (642
UPUTA ZA JEDINSTVENU PRIMJENU ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANAKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 195/03, 39/04, 41/06, 130/06, 14/08, 33/08 i 18/09) NN 195/2003, (3102
ODLUKA O NAKNADI ZA SUPERVIZIJU KREDITNIH INSTITUCIJA ZA 2019. GODINU („Narodne novine“, broj 47/19) NN 47/2019, (925
ODLUKA O NAKNADI ZA SUPERVIZIJU KREDITNIH INSTITUCIJA ZA 2018. GODINU ("Narodne novine", broj 36/18) NN 36/2018, (706
ODLUKA O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2018/1624 („Narodne novine“, broj 27/19) NN 27/2019, (562
ODLUKA O POSTUPKU ODOBRAVANJA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE STUPNJA RIZIČNOSTI KREDITNIH INSTITUCIJA PRI IZRAČUNU PREMIJA ZA OSIGURANE DEPOZITE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/15, 22/16 - Ispravak i 132/17) NN 129/2015, (2453
ODLUKA O NAKNADI ZA SUPERVIZIJU KREDITNIH INSTITUCIJA ZA 2016. GODINU („Narodne novine“, broj 31/16) NN 31/2016, (849
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE MINIMALNOG ZAHTJEVA ZA REGULATORNI KAPITAL I PODLOŽNE OBVEZE, STOPE PRETVARANJA TE OBVEZE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA U POSTUPKU SANACIJE ("Narodne novine", broj 36/18) NN 36/2018, (701
PRAVILNIK O NAČINU PLAĆANJA DIJELA PREMIJE ZA OSIGURANE DEPOZITE U OBLIKU NEOPOZIVE OBVEZE PLAĆANJA („Narodne novine“, broj 3/17) NN 3/2017, (122
PRAVILNIK O NAČINU PRIOPĆAVANJA POVJERLJIVIH INFORMACIJA U SAŽETOM ILI ZBIRNOM OBLIKU („Narodne novine“, broj 27/17) NN 27/2017, (612
PRAVILNIK O NAKNADAMA NA POTROŠAČKE KREDITE („Narodne novine“, broj 15/14) NN 15/2014, (307
PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU PREMA UREDBI (EU) BR. 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI („Narodne novine“, broj 87/20) NN 87/2020, (1663
Hrvatska narodna banka
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU (UPT, „Narodne novine“, broj 63/20 i 126/21) NN 63/2020, (1252
ZAKON O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 75/08, 54/13 i 47/20) NN 75/2008, (2484
ZAKON O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 59/12, 44/16 i 118/20) NN 59/2012, (1456
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 236/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 14. OŽUJKA 2012. GODINE O KRATKOJ PRODAJI I ODREĐENIM ASPEKTIMA KREDITNIH IZVEDENICA NA OSNOVI NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA („Narodne novine“, broj 54/13) NN 54/2013, (1081
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O STOPI PROTUCIKLIČKOGA ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA („Narodne novine“, broj 39/22) NN 39/2022, (484
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA UPUTE ZA PROVEDBU ODLUKE O GRANIČNOJ OBVEZNOJ PRIČUVI („Narodne novine“, broj 119/08) NN 119/2008, (3433
ODLUKA O PRIKUPLJANJU PODATAKA O UVJETIMA KREDITIRANJA POTROŠAČA (UPT, „Narodne novine“, broj 36/20, 116/21 i 34/22) NN 36/2020, (771
ODLUKA O RESEKURITIZACIJI, OBJAVI INFORMACIJA O PRIVATNIM SEKURITIZACIJAMA, MREŽNIM STRANICAMA I O NAKNADAMA ZA NADZOR („Narodne novine“, broj 87/21) NN 87/2021, (1618
ODLUKA O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA ZLATNOGA I SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »DALMATINSKI PAS« („Narodne novine“, broj 119/21) NN 119/2021, (2056
ODLUKA O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA ZLATNOGA KOVANOG NOVCA OD 2 KUNE IZ SERIJE »ZLATNA KUNA« („Narodne novine“, broj 119/21) NN 119/2021, (2057
ODLUKA O INFORMATIČKIM RJEŠENJIMA ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA ZA POTREBE PLANIRANJA SANACIJE KREDITNIH INSTITUCIJA („Narodne novine“, broj 145/21) 111.111
ODLUKA O IZVJEŠTAJIMA ZA POTREBE SUPERVIZIJE KREDITNIH INSTITUCIJA („Narodne novine“, broj 146/21) 111.111
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O KONTNOM PLANU ZA KREDITNE INSTITUCIJE („Narodne novine“, broj 96/21) NN 96/2021, (1743
ODLUKA O OPSKRBI BANAKA GOTOVIM NOVCEM (UPT,"Narodne novine“, broj 157/09, 36/10, 24/16, 17/17, 119/19 i 63/21) NN 157/2009, (3936
ODLUKA O PRAVILIMA RADA NACIONALNOGA KLIRINŠKOG SUSTAVA (UPT, „Narodne novine“, broj 46/16 i 53/21) NN 46/2016, (1194
ODLUKA O POSTUPANJU S NEPRIKLADNIM I SUMNJIVIM GOTOVIM NOVCEM („Narodne novine“, broj 30/21) NN 30/2021, (662
ODLUKA O MINIMALNO POTREBNIM DEVIZNIM POTRAŽIVANJIMA (UPT, „Narodne novine“, broj 101/19, 53/20 i 45/21) NN 101/2019, (2040
ODLUKA O UVJETIMA ZA UTVRDIVANJE NELIKVIDNOSTI BANAKA DRUGIH FINANCIJSKIH ORGANIZACIJA («Narodne novine», broj 26/92) NN 26/1992, (629
ODLUKA O PRIJENOSU NOVČANIH SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA U DEPOZIT NARODNE BANKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 69/94) NN 69/1994, (1199
ODLUKA O NAČINU I UVJETIMA ODOBRAVANJA INICIJALNIH KREDITA BANKAMA ZA PREMOŠĆIVANJE NELIKVIDNOSTI («Narodne novine», broj 70/94) NN 70/1994, (1207
ODLUKA O PRIHVAĆANJU ČLANSTVA NARODNE BANKE HRVATSKE U BANCI ZA MEĐUNARODNA PORAVNANJA (BIS), BAZEL («Narodne novine», broj 54/97) NN 54/1997, (827
ODLUKA O NAKNADI ZA TROŠKOVE POLAGANJA STRUČNOG BANKARSKOG ISPITA («Narodne novine», broj 51/99) NN 51/1999, (957
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU ODOBRAVANJA KRATKOROČNOG INTERVENTNOG KREDITA («Narodne novine», broj 131/00) NN 131/2000, (2440
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NAČINU I UVJETIMA ODOBRAVANJA KREDITA ZA PREMOŠĆIVANJE NELIKVIDNOSTI BANKAMA NAD KOJIMA JE POKRENUT POSTUPAK ZA OCJENU MOGUĆNOSTI I EKONOMSKE OPRAVDANOSTI SANACIJE I RESTRUKTURIRANJA BANKE («Narodne novine», broj 131/00) NN 131/2000, (2444
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PREKONOĆNOM MEĐUBANKARSKOM TRGOVANJU («Narodne novine», broj 131/00) NN 131/2000, (2443
ODLUKA O NAČINU ODREĐIVANJA I OBJAVE PRODAJNIH CIJENA HRVATSKE NARODNE BANKE ZA IZDANI PRIGODNI ZLATNI I SREBRNI KOVANI NOVAC I NUMIZMATIČKE KOMPLETE ("Narodne novine", broj 109/17) NN 109/2017, (2564
ODLUKA O POSTUPKU PRIZNAVANJA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE KOJE SU DONIJELA ODGOVARAJUĆA TIJELA DRUGIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE I POSTUPKU PROCJENE PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE ("Narodne novine", broj 60/17) NN 60/2017, (1371
ODLUKA O POTVRĐIVANJU STATUTA HRVATSKE NARODNE BANKE («Narodne novine», broj 91/01) NN 91/2001, (1532
ODLUKA O NAČINU OBRAČUNA, NAPLATE I PLAĆANJA KAMATA I NAKNADA HRVATSKE NARODNE BANKE (UPT, „Narodne novine“, broj 94/17 i 139/21) NN 94/2017, (2191
ODLUKA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 1338/2001 O UTVRĐIVANJU MJERA POTREBNIH ZA ZAŠTITU EURA OD KRIVOTVORENJA I UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 1339/2001 („Narodne novine“, broj 138/20) NN 138/2020, (2677
ODLUKA O IZVJEŠĆIVANJU O PLANOVIMA FINANCIRANJA („Narodne novine“, broj 122/20) NN 122/2020, (2376
ODLUKA O KRATKOROČNOM KREDITU ZA LIKVIDNOST (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 135/08, 153/09 i 121/16) NN 135/2008, (3836
ODLUKA O OBVEZNOM UPISU BLAGAJNIČKIH ZAPISA HRVATSKE NARODNE BANKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 10/03, 54/03 i 203/03) NN 10/2003, (146
ODLUKA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA I POSLOVNIH FUNKCIJA BANKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 17/03 i 46/06) NN 17/2003, (233
ODLUKA O OBAVLJANJU NADZORA NAD POSLOVANJEM BANAKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 17/03 i 115/03) NN 17/2003, (234
ODLUKA O KONTNOM PLANU ZA KREDITNE INSTITUCIJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine“, broj 104/17 i 23/19) NN 104/2017, (2397
ODLUKA O OBVEZNOJ PRIČUVI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 136/15, 55/16 i 36/20) NN 136/2015, (2562
ODLUKA O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA ČLANOVA KREDITNE UNIJE ("Narodne novine", broj 71/07) NN 71/2007, (2188
ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZIKOM LIKVIDNOSTI KREDITNIH UNIJA ("Narodne novine", broj 71/07) NN 71/2007, (2189
ODLUKA O STOPI SOLVENTNOSTI KREDITNIH UNIJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 71/07 i 51/09) NN 71/2007, (2190
ODLUKA O RASPOREĐIVANJU PLASMANA I POTENCIJALNIH OBVEZA KREDITNIH UNIJATE O UTVRĐIVANJU IZLOŽENOSTI KREDITNOM RIZIKU ("Narodne novine", broj 71/07) NN 71/2007, (2191
ODLUKA O FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH UNIJA ("Narodne novine", broj 71/07) NN 71/2007, (2192
ODLUKA O KONTNOM PLANU ZA KREDITNE UNIJE ("Narodne novine", broj 71/07) NN 71/2007, (2194
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O GRANIČNOJ OBVEZNOJ PRIČUVI („Narodne novine“, broj 116/08) NN 116/2008, (3360
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UNUTARDNEVNOM KREDITU („Narodne novine“, broj 94/17) NN 94/2017, (2190
ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA, DISKONTNOJ (ESKONTNOJ) STOPI I NAKNADAMA HRVATSKE NARODNE BANKE („Narodne novine“, broj 94/17) NN 94/2017, (2189
ODLUKA KOJOM SE POTVRĐUJE DA SUSTAV NKSInst UDOVOLJAVA UVJETIMA IZ ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA („Narodne novine“, broj 118/20) NN 118/2020, (2303
ODLUKA O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O PODACIMA POSLOVANJA S GOTOVIM NOVCEM („Narodne novine“, broj 84/20) NN 84/2020, (1569
ODLUKA O IZVJEŠĆIVANJU O IZLOŽENOSTI KREDITNIH INSTITUCIJA VALUTNOM RIZIKU („Narodne novine“, broj 66/14) NN 66/2014, (1265
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UPISU OBVEZNIH BLAGAJNIČKIH ZAPISA HRVATSKE NARODNE BANKE („Narodne novine“, broj 142/09) NN 142/2009, (3510
ODLUKA O FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ŠTEDNO-KREDITNIH ZADRUGA (“Narodne novine”, broj 35/07) NN 35/2007, (1121
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O POSEBNOJ OBVEZNOJ PRIČUVI NA OBVEZE PO IZDANIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA („Narodne novine“, broj 18/09) NN 18/2009, (398
ODLUKA O DISKONTNOJ (ESKONTNOJ) STOPI HRVATSKE NARODNE BANKE („Narodne novine“, broj 66/11) NN 66/2011, (1473
ODLUKA O PROVOĐENJU MONETARNE POLITIKE HRVATSKE NARODNE BANKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 94/17, 31/20 i 46/20) NN 94/2017, (2188
ODLUKA O POVLAČENJU IZ OPTJECAJA NOVČANICA OD 50, 100 I 200 KUNA S DATUMOM IZDANJA 31. LISTOPADA 1993. („Narodne novine“, broj 135/08) NN 135/2008, (3837
ODLUKA KOJOM SE POTVRĐUJE DA HRVATSKI SUSTAV VELIKIH PLAĆANJA I NACIONALNI KLIRINŠKI SUSTAV UDOVOLJAVAJU UVJETIMA IZ ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA („Narodne novine“, broj 18/09) NN 18/2009, (401
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG CENTRA ZA BORBU PROTIV KRIVOTVORENJA, NACIONALNOG CENTRA ZA ANALIZU NOVČANICA I NACIONALNOG CENTRA ZA ANALIZU KOVANOG NOVCA („Narodne novine“, broj 37/08) NN 37/2008, (1248
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA UPUTE ZA PROVEDBU ODLUKE O POSEBNOJ OBVEZNOJ PRIČUVI NA OBVEZE PO IZDANIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA ("Narodne Novine", broj 23/09) NN 23/2009, (514
ODLUKA O UVJETIMA REDISTRIBUIRANJA NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 91/09 i 126/09) NN 91/2009, (2312
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA HRVATSKE NARODNE BANKE («Narodne novine», broj 17/99) NN 17/1999, (348
ODLUKA KOJOM SE POTVRĐUJE DA SUSTAV EuroNKS UDOVOLJAVA UVJETIMA IZ ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA („Narodne novine“, broj 51/16) NN 51/2016, (1374
UPUTA O NAČINU PROVEDBE ODLUKE O NAČINU DOSTAVE I SADRŽAJU PODATAKA KOJI SE DOSTAVLJAJU MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU («Narodne novine», broj 115/02) NN 115/2002, (1853
ODLUKA O IZVJEŠĆIVANJU O NOVČANOM TRŽIŠTU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 147/11, 155/13, 133/14, 140/14, 27/15 i 100/16) NN 147/2011, (2989
ODLUKA O PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA POTREBE SASTAVLJANJA STATISTIKE VRIJEDNOSNIH PAPIRA ("Narodne novine", broj 71/13) NN 71/2013, (1419
ODLUKA O STOPI PROTUCIKLIČKOGA ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA („Narodne novine“, broj 09/15) NN 9/2015, (202
ODLUKA O PRIMJENI ZAŠTITNOG SLOJA ZA STRUKTURNI SISTEMSKI RIZIK ("Narodne novine", broj 144/20 od 23.12.2020.) NN 144/2020, (2783
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UPISU OBVEZNIH BLAGAJNIČKIH ZAPISA HRVATSKE NARODNE BANKE („Narodne novine“, broj 105/15) NN 105/2015, (2064
ODLUKA O IZVJEŠĆIVANJU O STANJU ODREĐENIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 140/15 i 59/16) NN 140/2015, (2615
ODLUKA KOJOM SE POTVRĐUJE DA SUSTAV TARGET2-HR UDOVOLJAVA UVJETIMA IZ ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA („Narodne novine“, broj 5/16) NN 5/2016, (75
ODLUKA O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ OBAVIJEST O NAMJERI PRIMJENE UNUTARGRUPNOG IZUZETKA OD OBVEZE PORAVNANJA IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. UREDBE (EU) br. 648/2012 („Narodne novine“, broj 64/16) NN 64/2016, (1594
ODLUKA O IZVJEŠĆIVANJU O HIPOTETSKOM KAPITALU („Narodne novine“, broj 129/15) NN 129/2015, (2454
ODLUKA O MINIMALNOM SADRŽAJU EVIDENCIJE O STAMBENIM NEKRETNINAMA („Narodne novine“, broj 109/18) NN 109/2018, (2108
UPUTA ZA PRIMJENU KONTNOG PLANA ZA BANKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 36/99, 39/04 i 29/06) NN 36/1999, (750
UPUTA ZA PROVEDBU ODLUKE O OBVEZNOM UPISU BLAGAJNIČKIH ZAPISA HRVATSKE NARODNE BANKE («Narodne novine», broj 27/03) NN 27/2003, (388
UPUTA ZA PROVEDBU ODLUKE O GRANIČNOJ OBVEZNOJ PRIČUVI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 155/05, 75/06 i 12/08) NN 155/2005, (3027
ODLUKA O POLITIKAMA I PRAKSAMA PRIMITAKA POVEZANIMA S PRUŽANJEM BANKOVNIH PROIZVODA I/ILI USLUGA POTROŠAČIMA („Narodne novine“, broj 106/18) NN 106/2018, (2071
UPUTA ZA PROVEDBU ODLUKE O OBVEZNOJ PRIČUVI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 132/17 i 101/19) NN 132/2017, (3057
ODLUKA O POSEBNOM PROGRAMU KREDITIRANJA U UVJETIMA PANDEMIJSKE KRIZE („Narodne novine“, broj 46/20) NN 46/2020, (936
UPUTA ZA IZRADU ZAŠTIĆENOG PROGRAMA ZA OBAVLJANJE MJENJAČKIH POSLOVA OVLAŠTENIH MJENJAČA („Narodne novine“, broj 99/19) NN 99/2019, (1998
OSTALO
ODLUKA O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA I PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »MEĐUNARODNI DAN DJETETA, 20. STUDENOGA 2021.« („Narodne novine“, broj 119/21) NN 119/2021, (2055
Osiguranje depozita
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OBVEZAMA KREDITNE INSTITUCIJE I DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA U SVEZI OSIGURANJA DEPOZITA I POSTUPAK ISPLATE OBEŠTEĆENJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 25/16 i 76/17) NN 25/2016, (759
ODLUKA O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE DEPOZITA POLOŽENIH POD ZNAČAJNO POVOLJNIJIM UVJETIMA (“Narodne novine”, broj 55/05) NN 55/2005, (1061
Stambena štednja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 109/97, 117/97, 76/99, 10/01, 92/05, 21/10, 15/13, 139/13, 151/14 i 110/15) NN 109/1997, (1660
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O IZNOSU DRŽAVNIH POTICAJNIH SREDSTAVA ZA STAMBENU ŠTEDNJU PRIKUPLJENU U 2021. ("Narodne novine", broj 145/20) NN 145/2020, (2796
ODLUKA O IZNOSU DRŽAVNIH POTICAJNIH SREDSTAVA ZA STAMBENU ŠTEDNJU PRIKUPLJENU U 2020. GODINI („Narodne novine“, broj 7/20) NN 7/2020, (94
ODLUKA O IZNOSU DRŽAVNIH POTICAJNIH SREDSTAVA ZA STAMBENU ŠTEDNJU PRIKUPLJENU U 2019. GODINI („Narodne novine“, broj 4/19) NN 4/2019, (77
Hrvatska garancijska agencija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O HRVATSKOJ GARANCIJSKOJ AGENCIJI (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine» broj 29/94, 105/99 i 64/00) NN 29/1994, (507
PODZAKONSKI AKT(I)
PROGRAM HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE ZA POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 9/00-proč.tekst i 17/02) NN 9/2000, (102
PROGRAM HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE ZA UNAPREÐIVANJE MALIH PODUZETNIKA («Narodne novine», broj 9/00 – proč. tekst) NN 9/2000, (101
PROGRAM HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 9/00-proč.tekst i 60/00) NN 9/2000, (105
PROGRAM HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE "START" («Narodne novine», broj 9/00-proč.tekst) NN 9/2000, (104
PROGRAM HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE "RAZVITAK" («Narodne novine», broj 9/00-proč.tekst) NN 9/2000, (103
Krediti
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O UVJETIMA ODOBRAVANJA KREDITA I ZAJMOVA ODREĐENIH PRAVNIH OSOBA («Narodne novine», broj 97/00) NN 97/2000, (1912
ZAKON O NIŠTETNOSTI UGOVORA O KREDITU S MEĐUNARODNIM OBILJEŽJIMA SKLOPLJENIH U REPUBLICI HRVATSKOJ S NEOVLAŠTENIM VJEROVNIKOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 72/17 i 131/20 - OUSRH) NN 72/2017, (1710
ZAKON O NAČINU I UVJETIMA PODMIRIVANJA OBVEZA PO KREDITIMA MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH ORGANIZACIJA ODOBRENIM KORISNICIMA IZ REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 106/93) NN 106/1993, (2031
ZAKON O PREUZIMANJU DIJELA DUGA PO NOVOM FINANCIJSKOM SPORAZUMU IZ 1988. GODINE TE O IZDAVANJU OBVEZNICA REPUBLIKE HRVATSKE RADI ZAMJENE TOGA DUGA («Narodne novine», broj 87/96) NN 87/1996, (1517
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O ZADUŽENOSTI ODREĐENIH PODUZEĆA („Narodne novine“, broj 76/97) NN 76/1997, (1341
ODLUKA O NAČINU I UVJETIMA ODOBRAVANJA POSEBNOG KREDITA S OSNOVE ISPLATE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA («Narodne novine», broj 47/95) NN 47/1995, (975
ODLUKA O IZDAVANJU DRŽAVNOG JAMSTVA ZA ZADUŽENJE HRVATSKIH ŽELJEZNICA U INOZEMSTVU («Narodne novine», broj 41/00) NN 41/2000, (968
ODLUKA O POLAGANJU DEPOZITA U KUNAMA NA INOZEMNE FINANCIJSKE KREDITE I DANA JAMSTVA («Narodne novine», broj 94/00) NN 94/2000, (1871
UPUTE O POSTUPKU REGISTRACIJE OBVEZA PO ZAKONU O PREUZIMANJU DIJELA DUGA PO NOVOM FINANCIJSKOM SPORAZUMU IZ 1988. G. TE O IZDAVANJU OBVEZNICA REPUBLIKE HRVATSKE RADI ZAMJENE TOG DUGA («Narodne novine», broj 43/97) NN 43/1997, (605
UPUTA O POPUNJAVANJU OBRAZACA ZA REGISTRACIJU KREDITNIH POSLOVA S INOZEMSTVOM («Narodne novine», broj 48/97) NN 48/1997, (706
UPUTE O POSTUPKU REGISTRACIJE OBVEZA PO BILATERALNIM SPORAZUMIMA ZAKLJUČENIM S VLADAMA ZEMALJA ČLANICA PARIŠKOG KLUBA («Narodne novine», broj 17/97) NN 17/1997, (255
Osiguranje depozita
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA („Narodne novine“, broj 146/20) NN 146/2020, (2825
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O POSTUPKU ODOBRAVANJA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE STUPNJA RIZIČNOSTI KREDITNIH INSTITUCIJA PRI IZRAČUNU PREMIJA ZA OSIGURANE DEPOZITE („Narodne novine“, broj 103/21) NN 103/2021, (1842
PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POVEĆANJE SOLVENTNOSTI I LIKVIDNOSTI KREDITNE INSTITUCIJE KOJA POSLUJE S POTEŠKOĆAMA („Narodne novine“, broj 71/16) NN 71/2016, (1691
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava