Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM („Narodne novine“, broj 115/18 i 34/21) NN 115/2018, (2234
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O UTVRĐIVANJU POSLOVA NA KOJIMA SE OVLAŠTENIM SLUŽBENIM OSOBAMA PRAVOSUĐA RAČUNA STAŽ OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM (“Narodne novine”, broj 32/01) NN 32/2001, (555
PRAVILNIK O METODOLOGIJI IZRADE STRUČNE DOKUMENTACIJE RADI UTVRĐIVANJA STAŽA OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM (“Narodne novine”, broj 20/19) NN 20/2019, (417
Mirovinsko osiguranje (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O MIROVINSKOM OSIGURANJU (UPT, „Narodne novine“, broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 - OUSRH, 62/18, 115/18. 102/19 i 84/21) NN 157/2013, (3290
ZAKON O PRIJENOSU MIROVINSKIH PRAVA ("Narodne novine", broj 117/17) NN 117/2017, (2704
ZAKON O NASTAVKU ISPLATE DOKUPLJENIH MIROVINA („Narodne novine“, broj 130/17) NN 130/2017, (2984
ZAKON O NAJVIŠOJ MIROVINI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 162/98 i 82/01) NN 162/1998, (1996
ZAKON O DOŽIVOTNOJ OTPREMNINI ODNOSNO DOKUPU MIROVINE („Narodne novine“, broj 153/13) NN 153/2013, (3223
ZAKON O POVEĆANJU MIROVINA RADI OTKLANJANJA RAZLIKA U RAZINI MIROVINA OSTVARENIH U RAZLIČITIM RAZDOBLJIMA (“Narodne novine”, broj 127/00) NN 127/2000, (2357
ZAKON O PRAVU NA DODATAK UZ MIROVINU ODREĐENIH KATEGORIJA KORISNIKA MIROVINE (“Narodne novine”, broj 45/02) NN 45/2002, (912
ZAKON O PRENOŠENJU SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA FONDOVIMA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA TE USKLAĐIVANJU MIROVINA (“Narodne novine”, broj 102/98) NN 102/1998, (1410
ZAKON O POSEBNIM PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZAPOSLENIKA NA POSLOVIMA RAZMINIRANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 153/05 i 152/08) NN 153/2005, (2965
ZAKON O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA, POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 128/99, 129/00 – Zakon o policiji 16/01, 22/02, 41/08, 97/12 i 118/12) 256.701
ZAKON O LISTI PROFESIONALNIH BOLESTI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 162/98 i 107/07) NN 162/1998, (1994
ZAKON O POSEBNIM PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA I PRAVA PO OSNOVI NEZAPOSLENOSTI ZAPOSLENIKA U ISTARSKIM UGLJENOKOPIMA "TUPLJAK" d.d. LABIN (“Narodne novine”, broj 19/99) NN 19/1999, (399
ZAKON O ISPLATI MIROVINA KORISNICIMA KOJI SU MIROVINU OSTVARILI U REPUBLIKAMA BIVŠE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE (“Narodne novine”, broj 96/93) NN 96/1993, (1886
ZAKON O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 79/07, 114/11 i 115/18) NN 79/2007, (2478
ZAKON O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 71/10, 130/11, 157/13 i 86/14 - OUSRH) NN 71/2010, (2137
ZAKON O ODGODI USKLAĐIVANJA MIROVINA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2011. GODINE („Narodne novine“, broj 139/10) NN 139/2010, (3540
ZAKON O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STARIJE OSOBE („Narodne novine“, broj 62/20) NN 62/2020, (1233
UREDBA O UTVRĐIVANJU DUŽNOSTI DJELATNIH VOJNIH OSOBA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM I NAČINU RAČUNANJA TOGA STAŽA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 42/03, 99/12, 37/14 i 71/15) NN 42/2003, (540
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE OD 1. SIJEČNJA 2022. („Narodne novine“, broj 26/22) NN 26/2022, (338
ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SIJEČNJA 2022. („Narodne novine“, broj 26/22) NN 26/2022, (339
ODLUKA O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SIJEČNJA 2022. („Narodne novine“, broj 26/22) NN 26/2022, (340
ODLUKA O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2022. („Narodne novine“, broj 26/22) NN 26/2022, (341
ODLUKA O FAKTORU OSNOVNE MIROVINE OD 1. SIJEČNJA 2022. („Narodne novine“, broj 26/22) NN 26/2022, (343
ODLUKA O USKLAĐIVANJU SVOTE NACIONALNE NAKNADE ZA STARIJE OSOBE OD 1. SIJEČNJA 2022. („Narodne novine“, broj 16/22) NN 16/2022, (175
ODLUKA O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE OD 1. SRPNJA 2021. („Narodne novine“, broj 95/21) 111.111
ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SRPNJA 2021. („Narodne novine“, broj 95/21) 111.111
ODLUKA O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SRPNJA 2021. („Narodne novine“, broj 95/21) 111.111
JEDINSTVENA METODOLOŠKA NAČELA ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE O OSIGURANICIMA, OBVEZNICIMA DOPRINOSA I KORISNICIMA PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA (“Narodne novine”, broj 145/20) NN 145/2020, (2818
ODLUKA O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2021. („Narodne novine“, broj 24/21) NN 24/2021, (549
ODLUKA O FAKTORU OSNOVNE MIROVINE OD 1. SIJEČNJA 2021. („Narodne novine“, broj 24/21) NN 24/2021, (551
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU KONTROLE PODATAKA O KOJIMA OVISE PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA („Narodne novine“, broj 139/21) 111.111
PRAVILNIK O OBRAZOVNOM PROGRAMU I ISPITU ZA STJECANJE ZVANJA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIH FONDOVA I STJECANJE KVALIFIKACIJA ZA UPRAVLJANJE MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVOM (UPT, „Narodne novine“, broj 99/19 i 83/21) NN 99/2019, (2000
ODLUKA O UVJETIMA POD KOJIMA SE SMATRA DA JE OSIGURANIK UZDRŽAVAO ČLANA OBITELJI I UVJETIMA PRESTANKA PRAVA NA OBITELJSKU MIROVINU ZBOG NASTALE PROMJENE U IMOVNOM STANJU, ODNOSNO PRIHODIMA U GODINI 2007. (“Narodne novine”, broj 34/07) NN 34/2007, (1100
ODLUKA O NAKNADI ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA I PREHRANE ZA VRIJEME PROFESIONALNE REHABILITACIJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA KORISNIKA U GODINI 2007. (“Narodne novine”, broj 34/07) NN 34/2007, (1101
ODLUKA O DOKUPU STAŽA OSIGURANJA SVEĆENIKA, REDOVNICA I REDOVNIKA (“Narodne novine”, broj 32/99) NN 32/1999, (682
ODLUKA O UVJETIMA POD KOJIMA SE SMATRA DA JE OSIGURANIK UZDRŽAVAO ČLANA OBITELJI I UVJETIMA PRESTANKA PRAVA NAOBITELJSKU MIROVINU ZBOG NASTALE PROMJENE U IMOVNOM STANJU, ODNOSNO PRIHODIMA U 2005. GODINI (“Narodne novine”, broj 38/05) NN 38/2005, (761
ODLUKA O NAKNADI PUTNIH TROŠKOVA U VEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZA GODINU 2007. (“Narodne novine”, broj 24/07) NN 24/2007, (899
ODLUKA O VISINI DOPLATKA ZA POMOĆ I NJEGU OD 1. SIJEČNJA 1999. (“Narodne novine”, broj 32/99) NN 32/1999, (672
ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SRPNJA 2007. ("Narodne novine", broj 91/07) NN 91/2007, (2782
ODLUKA O NAKNADI PUTNIH TROŠKOVA U VEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZA GODINU 2008. („Narodne novine“, broj 26/08) NN 26/2008, (859
ODLUKA O NAKNADI ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA I PREHRANE ZA VRIJEME PROFESIONALNE REHABILITACIJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA KORISNIKA U GODINI 2008. („Narodne novine“, broj 26/08) NN 26/2008, (860
ODLUKA O NAKNADI ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA I PREHRANE ZA VRIJEME PROFESIONALNE REHABILITACIJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA KORISNIKA U GODINI 2009. ("Narodne Novine", broj 28/09) NN 28/2009, (634
ODLUKA O NAKNADI PUTNIH TROŠKOVA U VEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZA GODINU 2009. ("Narodne Novine", broj 28/09) NN 28/2009, (633
ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SRPNJA 2009. („Narodne novine“, broj 104/09) NN 104/2009, (2674
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAJMANJEG IZNOSA JAMSTVENOG KAPITALA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 72/14) NN 72/2014, (1345
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA VOĐENJE JEDINSTVENOG RAČUNOVODSTVA OSOBNIH RAČUNA ČLANOVA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA („Narodne novine“, broj 103/20) NN 103/2020, (1935
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA VOĐENJE JEDINSTVENOG RAČUNOVODSTVA OSOBNIH RAČUNA ČLANOVA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA („Narodne novine“, broj 108/19) NN 108/2019, (2173
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU KONTROLE PODATAKA O KOJIMA OVISE PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/14, 19/17 i 47/20) NN 43/2014, (808
PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJENOSA KAPITALIZIRANIH SREDSTAVA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ("Narodne novine", broj 53/18) NN 53/2018, (1058
PRAVILNIK O NAKNADI PUTNIH TROŠKOVA U VEZI S OSTVARIVANJEM, ODNOSNO KORIŠTENJEM PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/14 i 92/14) NN 43/2014, (809
PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU U VEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA I TIJEKOM PROFESIONALNE REHABILITACIJE U DRUGOM MJESTU, IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA („Narodne novine“, broj 43/14) NN 43/2014, (810
PRAVILNIK O ORGANIZACIJSKIM UVJETIMA I DOKUMENTACIJI ZA IZDVAJANJE POSLOVA I FUNKCIJA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 2/20) NN 2/2020, (29
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU STAŽA OSIGURANJA NA TEMELJU PLAĆENIH DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 12/14) NN 12/2014, (227
ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SRPNJA 2020. („Narodne novine“, broj 98/20) NN 98/2020, (1855
ODLUKA O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 35. ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14. i 33/15.) („Narodne novine“, broj 68/15) NN 68/2015, (1305
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU UTVRĐIVANJA OBVEZA REPUBLIKE HRVATSKE ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (“Narodne novine”, broj 34/99) NN 34/1999, (710
PRAVILNIK O VOĐENJU MATIČNE EVIDENCIJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 159/13, 22/15, 57/15, 125/15, 19/17 i 22/19) NN 159/2013, (3348
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA (UPT, „Narodne novine“, broj 60/14, 91/16 i 34/22) NN 60/2014, (1128
TABLICE AKTUARSKE MATEMATIKE (“Narodne novine”, broj 17/13) NN 17/2013, (292
PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA ISPLATE DODATKA UZ MIROVINU (“Narodne novine”, broj 136/98) NN 136/1998, (1647
PRAVILNIK O VOĐENJU RAČUNOVODSTVA DRUŠTVA ZA DOKUP MIROVINE („Narodne novine“, broj 37/16) NN 37/2016, (1008
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA VISINE SREDSTAVA KOJE REPUBLIKA HRVATSKA OSIGURAVA U DRŽAVNOM PRORAČUNU ZA POKRIVANJE DIJELA OBVEZA MIROVINSKOG OSIGURANJA "Narodne novine", broj 33/17 i 138/20 NN 33/2017, (736
PRAVILNIK O REVIZIJI I NADZORU MEDICINSKOG VJEŠTAČENJA U MIROVINSKOM OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 40/15 i 70/18) NN 40/2015, (832
PRAVILNIK O REVIZIJI U MIROVINSKOM OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU („Narodne novine“, broj 116/19) NN 116/2019, (2328
PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA I ISPLATE JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA IZ SREDSTAVA KOJA PRIPADAJU REPUBLICI HRVATSKOJ KAO ČLANU UMIROVLJENIČKOG FONDA („Narodne novine“, broj 124/15) NN 124/2015, (2370
PRAVILNIK O INTERVENTNIM PRIČUVAMA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 121/16 i 116/19) NN 121/2016, (2670
PRAVILNIK O RASPOREDU ČLANA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA U MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO („Narodne novine“, broj 35/19) NN 35/2019, (741
PRAVILNIK O DJELOMIČNOJ JEDNOKRATNOJ ISPLATI KORISNIKU STAROSNE I PRIJEVREMENE STAROSNE OSNOVNE MIROVINE („Narodne novine“, broj 9/19) NN 9/2019, (199
PRAVILNIK O REDOVITIM IZVJEŠĆIMA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 99/19) NN 99/2019, (2001
STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE »HRVATSKA U 21. STOLJEĆU« – STRATEGIJA RAZVITKA MIROVINSKOG SUSTAVA I SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI (“Narodne novine”, broj 97/03) NN 97/2003, (1230
ODLUKA O PRESTANKU SMANJENJA MIROVINA, ODNOSNO DODATKA MIROVINI PREMA ČLANKU 3.a ZAKONA O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU („Narodne novine“, broj 88/17) NN 88/2017, (2090
Tjelesno oštećenje
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SRPNJA 2021. („Narodne novine“, broj 94/21) NN 94/2021, (1708
Usklađivanje mirovina
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O USKLAĐIVANJU MIROVINA I DRUGIH NOVČANIH PRIMANJA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA, TE UPRAVLJANJU FONDOVIMA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 20/97 i 69/98 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) NN 20/1997, (278
ZAKON O PROVOĐENJU ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE OD 12. SVIBNJA 1998. (“Narodne novine”, broj 105/04) NN 105/2004, (2024
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O USKLAĐIVANJU MIROVINA OD 1. SIJEČNJA 1999. (“Narodne novine”, broj 32/99) 260.401
ODLUKA O USKLAĐIVANJU MIROVINA OD 1. SIJEČNJA 1999. I O NAJVIŠOJ STAROSNOJ I INVALIDSKOJ MIROVINI (“Narodne novine”, broj 32/99) NN 32/1999, (659
ODLUKA O USKLAĐIVANJU MIROVINA, DOPLATKA ZA POMOĆ I NJEGU I NOVČANIH NAKNADA ZA TJELESNO OŠTEĆENJE OD 1. SIJEČNJA 1999. (“Narodne novine”, broj 32/99) NN 32/1999, (664
ODLUKA O USKLAÐIVANJU MIROVINA I DRUGIH PRIMANJA OD 1. SRPNJA 1999., KORISNIKA KOJI SU TA PRIMANJA OSTVARILI DO 31. PROSINCA 1998. (“Narodne novine”, broj 103/99) NN 103/1999, (1690
ODLUKA O PREUZIMANJU OBVEZE PLAĆANJA SUDSKIH PRISTOJBI ZA UMIROVLJENIKE KOJI SU PODNIJELI TUŽBU UPRAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE PROTIV REPUBLIČKOG FONDA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE, ZBOG NEDONOŠENJA RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA U (“Narodne novine”, broj 21/02) NN 21/2002, (487
PRAVILNIK O USKLAĐIVANJU MIROVINA I DRUGIH NOVČANIH PRIMANJA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (“Narodne novine”, broj 136/98) NN 136/1998, (1646
Visina mirovina
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O VISINI MINIMALNE MIROVINE OD 1. SIJEČNJA 1999. (“Narodne novine”, broj 32/99) NN 32/1999, (660
ODLUKA O ZAJAMČENOJ NAJNIŽOJ SVOTI KOJA SE ISPLAĆUJE KORISNIKU MIROVINE OD 1. SIJEČNJA 1999. (“Narodne novine”, broj 32/99) NN 32/1999, (669
ODLUKA O GRANIČNOJ SVOTI NAJNIŽEGA MIROVINSKOG PRIMANJA OD 1. SIJEČNJA 1999. (“Narodne novine”, broj 32/99) NN 32/1999, (661
ODLUKA O GRANIČNOJ SVOTI NAJNIŽEGA MIROVINSKOG PRIMANJA RADI ODREĐIVANJA ZAŠTITNOG DODATKA UZ MIROVINU OD 1. SIJEČNJA 1999. (“Narodne novine”, broj 32/99) NN 32/1999, (670
ODLUKA O GRANIČNOJ SVOTI NAJNIŽEGA MIROVINSKOG PRIMANJA RADI ODREĐIVANJA ZAŠTITNOG DODATKA UZ MIROVINU OD 1. SIJEČNJA 1999. (“Narodne novine”, broj 32/99) NN 32/1999, (670
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAJNIŽE MIROVINE ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA (“Narodne novine”, broj 32/99) NN 32/1999, (677
ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA (“Narodne novine”, broj 91/00, 27/01, 77/01, 31/02 i 105/02) NN 91/2000, (1839
ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 18. PROSINCA 2002. (“Narodne novine”, broj 48/03) NN 48/2003, (615
ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SIJEČNJA 2003. (“Narodne novine”, broj 48/03) NN 48/2003, (616
ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SRPNJA 2003. (“Narodne novine”, broj 144/03) NN 144/2003, (2111
ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SIJEČNJA 2004. (“Narodne novine”, broj 35/04) NN 35/2004, (909
ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SRPNJA 2004. (“Narodne novine”, broj 123/04) NN 123/2004, (2247
ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINUMIROVINSKOG STAŽA OD 1. SIJEČNJA 2005. (“Narodne novine”, broj 38/05) NN 38/2005, (758
ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SRPNJA 2006. («Narodne novine», broj 98/06) NN 98/2006, (2262
Aktualna vrijednost mirovine
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O UTVRĐIVANJU AKTUALNE VRIJEDNOSTI MIROVINE I USKLAĐIVANJU MIROVINE I DRUGIH MIROVINSKIH PRIMANJA OD 1. SIJEČNJA 2000. (“Narodne novine”, broj 35/00) NN 35/2000, (815
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
PODZAKONSKI AKT(I)
STATUT HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ("Narodne novine", broj 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20) NN 28/2014, (485
ODLUKA O OVLAŠTENJU PODRUČNIH USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA RJEŠAVANJE O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA PRIMJENOM MEĐUNARODNIH UGOVORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 61/03, 75/06, 39/09 i 108/10) NN 61/2003, (736
PRAVILNIK O POSTUPKU S PREDSTAVKAMA I PRITUŽBAMA (“Narodne novine”, broj 142/99) NN 142/1999, (2159
Medicinsko vještačenje
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA O MEDICINSKOM VJEŠTAČENJU U MIROVINSKOM OSIGURANJU (“Narodne novine”, broj 120/99) NN 120/1999, (1939
STANDARD MEDICINSKE OPREME, MEDICINSKIH UREĐAJA I PRIBORA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINE („Narodne novine“, broj 80/16) NN 80/2016, (1813
Tjelesno oštećenje
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O LISTI TJELESNIH OŠTEĆENJA (“Narodne novine”, broj 30/15) NN 30/2015, (613
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SIJEČNJA 2021. (“Narodne novine”, broj 24/21) NN 24/2021, (548
ODLUKA O OSNOVICI ZA ODREĐIVNJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SRPNJA 2004. (“Narodne novine”, broj 123/04) NN 123/2004, (2248
Mirovinska osiguravajuća društva
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 22/14, 29/18 i 115/18) NN 22/2014, (399
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA O PRITUŽBAMA KORISNIKA MIROVINE UPUĆENIM MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA („Narodne novine“, broj 26/22) NN 26/2022, (345
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE DEPOZITARU ZA 2018. GODINU („Narodne novine“, broj 128/17) NN 128/2017, (2933
ODLUKA O NAJVIŠOJ NAKNADI ZA POKRIVANJE TROŠKOVA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA U 2021. IZ DOZNAKA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA („Narodne novine“, broj 147/20) NN 147/2020, (2882
PRAVILNIK O MARKETINGU MIROVINA I DRUGIH MIROVINSKIH DAVANJA (“Narodne novine”, broj 26/08) NN 26/2008, (884
PRAVILNIK O POSTUPKU DOSTAVE UGOVORA O MIROVINI I SADRŽAJU NALOGA O DOZNACI SREDSTAVA (“Narodne novine”, broj 47/03) NN 47/2003, (599
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA I POSEBNOJ STRUČNOJ IZOBRAZBI AKTUARA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 47/03 i 29/06) NN 47/2003, (603
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA STJECANJE I OBNAVLJANJE LICENCI ZA UPRAVLJANJE MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA (“Narodne novine”, broj 2/05) NN 2/2005, (30
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE I ČLANA NADZORNOG ODBORA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 121/19) NN 121/2019, (2407
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD I ODOBRENJA ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U MIROVINSKOM OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU („Narodne novine“, broj 121/19) NN 121/2019, (2406
PRAVILNIK O PROMIDŽBENIM AKTIVNOSTIMA I INTERNETSKOJ STRANICI MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 2/20) NN 2/2020, (26
PRAVILNIK O IZBORU OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA I POSTUPKU ZATVARANJA OSOBNOG RAČUNA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 126/07 i 140/09) NN 126/2007, (3621
PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA, NAČINU IZRAČUNA I MJERILIMA ZA IZRAČUN TEHNIČKIH PRIČUVA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 98/14, 45/16 i 42/17) NN 98/2014, (1951
PRAVILNIK O ADEKVATNOSTI KAPITALA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 74/14, 121/16, 116/19 i 98/20) NN 74/2014, (1401
PRAVILNIK O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 2/20) NN 2/2020, (30
PRAVILNIK O IZBORU MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA U OKVIRU OBVEZNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA („Narodne novine“, broj 99/14) NN 99/2014, (1963
PRAVILNIK O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 2/20) NN 2/2020, (28
PRAVILNIK O PONUDI MIROVINSKIH PROGRAMA MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA („Narodne novine“, broj 2/20) NN 2/2020, (27
PRAVILNIK O KONTNOM PLANU MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 103/14) NN 103/2014, (2016
PRAVILNIK O VREDNOVANJU IMOVINE MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 103/14 i 2/20) NN 103/2014, (2015
PRAVILNIK O OSNOVICI ZA IZRAČUN I NAČIN NAPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM („Narodne novine“, broj 116/19) NN 116/2019, (2329
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE KLJUČNE FUNKCIJE U MIROVINSKOM OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU („Narodne novine“, broj 121/19) NN 121/2019, (2405
Naknada troškova
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O NAKNADI ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA IPREHRANE ZA VRIJEME PROFESIONALNE REHABILITACIJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA KORISNIKA U 2005. GODINI (“Narodne novine”, broj 38/05) NN 38/2005, (762
ODLUKA O NAKNADI PUTNIH TROŠKOVA U VEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZA 2005. GODINU (“Narodne novine”, broj 38/05) NN 38/2005, (760
Mirovinski fondovi
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O UMIROVLJENIČKOM FONDU ("Narodne novine", broj 127/17) NN 127/2017, (2875
ZAKON O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20) NN 19/2014, (361
ZAKON O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/14, 29/18 i 115/18) NN 19/2014, (362
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O ZAJAMČENOM PRINOSU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 13/22) NN 13/2022, (137
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA (UPT, „Narodne novine“, broj 104/17 i 118/21) NN 104/2017, (2394
PRAVILNIK O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I DODATNIM OGRANIČENJIMA ULAGANJA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA (UPT, „Narodne novine“, broj 2/20, 15/20 i 24/21) NN 2/2020, (23
PRAVILNIK O GODIŠNJIM, TROMJESEČNIM I DRUGIM IZVJEŠTAJIMA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA (UPT, „Narodne novine“, broj 2/20, 98/20 i 24/21) NN 2/2020, (20
ODLUKA O PRIHVAĆANJU OBRASCA PRIJAVE OSIGURANIKA U OBVEZNI MIROVINSKI FOND (“Narodne novine”, broj 58/01 i 61/01) NN 58/2001, (942
ODLUKA O POČETNOJ VRIJEDNOSTI OBRAČUNSKE JEDINICE I DATUMU KONVERZIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 96/01, 115/01 i 47/03) NN 96/2001, (1618
ODLUKA O VISINI NAKNADA KOJE AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA NAPLAĆUJE ZA PRUŽANJE USLUGA ŠKOLOVANJA (“Narodne novine”, broj 36/02) NN 36/2002, (768
ODLUKA O NAJVIŠOJ POSTOTNOJ VRIJEDNOSTI POZAJMLJENOG NOVCA MIROVINSKOG DRUŠTVA (“Narodne novine”, broj 80/02) NN 80/2002, (1309
ODLUKA O ROKOVIMA IZDAVANJA DOKUMENTA O UDJELU (“Narodne novine”, broj 18/04) NN 18/2004, (539
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE MIROVINSKOM DRUŠTVU ZA 2004. GODINU (“Narodne novine”, broj 18/04) NN 18/2004, (537
ODLUKU O REFERENTNOM PRINOSU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA U 2003. (“Narodne novine”, broj 18/04) NN 18/2004, (538
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE BANKE SKRBNIKA ZA 2004. GODINU (“Narodne novine”, broj 44/04) NN 44/2004, (1054
ODLUKA O REFERENTNOM PRINOSU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA U 2004. (“Narodne novine”, broj 29/05) NN 29/2005, (515
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA UMIROVLJENIČKOG FONDA (“Narodne novine”, broj 42/07) NN 42/2007, (1384
ODLUKA O SADRŽAJU I POSTUPKU DAVANJA IZJAVE O NAČINU STJECANJA I RASPOLAGANJA UDJELIMA U UMIROVLJENIČKOM FONDU (Urednički pročišćeni tekst ,“Narodne novine”, broj 139/05 i 42/07) NN 139/2005, (2627
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE ZA UPRAVLJANJE OBVEZNOM MIROVINSKOM DRUŠTVU ZA 2008. GODINU ("Narodne novine", broj 1/08) NN 1/2008, (27
PRAVILNIK O VREMENU TRAJANJA IZOBRAZBE, PROGRAMU IZOBRAZBE I ISPITA ZA STJECANJE ZVANJA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA U MIROVINSKOM OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 115/01, 107/02, 128/02 i 113/03) NN 115/2001, (1921
ODLUKA O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE DEPOZITARU ZA 2017. GODINU („Narodne novine“, broj 121/16) NN 121/2016, (2669
PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA BANKE SKRBNIKA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 65/01, 47/03 i 73/13) NN 65/2001, (1071
PRAVILNIK O MARKETINGU MIROVINSKIH FONDOVA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 65/01,109/06, 103/07, 129/08 i 42/13) NN 65/2001, (1072
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD MIROVINSKOG DRUŠTVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», 85/01 i 26/08) NN 85/2001, (1452
PRAVILNIK O OBRASCU R-S (“Narodne novine”, broj 92/01) NN 92/2001, (1576
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA R-S (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 118/01, 7/02, 16/02, 158/02, 89/03, 204/03 i 113/04) NN 118/2001, (1994
PRAVILNIK O USPOSTAVI PRIVREMENOG RAČUNA (“Narodne novine”, broj 110/01) NN 110/2001, (1830
PRAVILNIK O NAČINU PRIJENOSA RAČUNA ČLANA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 115/01, 80/02 i 47/03) NN 115/2001, (1918
PRAVILNIK O NAČINU RASPOREĐIVANJA OSIGURANIKA U OBVEZNE MIROVINSKE FONDOVE I NJIHOVOM IZVJEŠĆIVANJU O RASPOREDU (Urednički pročišćen tekst, “Narodne novine”, broj 118/01 i 145/12) NN 118/2001, (2000
PRAVILNIK O ZAŠTITI TAJNOSTI PODATAKA (“Narodne novine”, broj 10/02) NN 10/2002, (273
PRAVILNIK O MARKETINGU MIROVINA I DRUGIH MIROVINSKIH DAVANJA (“Narodne novine”, broj 14/02) NN 14/2002, (350
PRAVILNIK O INFORMATIVNOM PROSPEKTU MIROVINSKOG FONDA (“Narodne novine”, broj 26/02) NN 26/2002, (609
PRAVILNIK O NADZORU MIROVINSKIH DRUŠTAVA I MIROVINSKIH FONDOVA (“Narodne novine”, broj 35/02) NN 35/2002, (759
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE I VRIJEDNOSTI OBRAČUNSKE JEDINICE OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 128/17, 114/18 i 2/20) NN 128/2017, (2924
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE (“Narodne novine”, broj 35/02) NN 35/2002, (760
PRAVILNIK O DODATNIM KRITERIJIMA ULAGANJA I INVESTICIJSKIM OGRANIČENJIMA MIROVINSKIH FONDOVA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 129/07, 32/08, 112/08, 121/08, 2/09, 9/09 i 141/09) NN 129/2007, (3710
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNAVANJA STOPE PRINOSA MIROVINSKOG FONDA (“Narodne novine”, broj 80/02) NN 80/2002, (1308
PRAVILNIK O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZA MIROVINSKOG FONDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 118/07 i 154/11) NN 118/2007, (3437
PRAVILNIK O FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA MIROVINSKIH DRUŠTAVA („Narodne novine“, broj 137/12) NN 137/2012, (2919
PRAVILNIK O FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA MIROVINSKIH FONDOVA („Narodne novine“, broj 137/12) NN 137/2012, (2920
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE RIBOLOVNIH ALATA, OPREME I POGONSKIH STROJEVA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU („Narodne novine“, broj 94/14) NN 94/2014, (1893
PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU DREDŽAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/15, 55/15 i 12/16) NN 48/2015, (942
PRAVILNIK O INFORMATIVNOM PROSPEKTU DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA (“Narodne novine”, broj 113/03) NN 113/2003, (1560
PRAVILNIK O PROVOĐENJU NADZORA NAD POSLOVANJEM SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA (“Narodne novine”, broj 81/04) NN 81/2004, (1610
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU IZDAVANJA TE ROKOVIMA DOSTAVLJANJA DODATNIH INFORMACIJA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA (“Narodne novine”, broj 179/04) NN 179/2004, (3117
PRAVILNIK O STATUSNIM PROMJENAMA DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 72/14 i 41/17) NN 72/2014, (1355
PRAVILNIK O NAČINU PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 1/05 i 29/05) NN 1/2005, (8
PRAVILNIK O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I DODATNIM OGRANIČENJIMA ULAGANJA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 103/14 i 2/20) NN 103/2014, (2007
PRAVILNIK O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MIROVINSKO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 103/14, 39/17 i 2/20) NN 103/2014, (2008
PRAVILNIK O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MIROVINSKO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA („Narodne novine“, broj 2/20) NN 2/2020, (24
PRAVILNIK O GODIŠNJIM, POLUGODIŠNJIM I DRUGIM IZVJEŠTAJIMA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine“, broj 104/17 i 98/20) NN 104/2017, (2395
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE I CIJENE UDJELA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 128/17, 114/18 i 2/20) NN 128/2017, (2925
PRAVILNIK O NAČINU I ROKU IZRAČUNA ZAJAMČENOG PRINOSA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA („Narodne novine“, broj 103/14) NN 103/2014, (2014
STATUT AGENCIJE ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA (“Narodne novine”, broj 50/01) NN 50/2001, (808
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA STJECANJE I OBNAVLJANJE LICENCI ZA UPRAVLJANJE MIROVINSKIM FONDOVIMA (“Narodne novine”, broj 2/05) NN 2/2005, (29
PRAVILNIK O INFORMATIVNOM PROSPEKTU ZATVORENOG MIROVINSKOG FONDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 106/07 i 21/11) NN 106/2007, (3119
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MIROVINSKIH DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA I OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/14 i 39/17) NN 52/2014, (995
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA STOPE PRINOSA MIROVINSKOG FONDA („Narodne novine“, broj 13/08) NN 13/2008, (418
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/14, 41/17, 51/18 i 112/19) NN 52/2014, (997
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MIROVINSKIH DRUŠTAVA I DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA (UPT, „Narodne novine“, broj 52/14, 41/17 i 34/22) NN 52/2014, (996
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/14, 39/17 i 112/19) NN 52/2014, (998
PRAVILNIK O POSTUPCIMA, UVJETIMA I NAČINU PRIJENOSA POSLOVA UPRAVLJANJA DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/14 i 41/17) NN 52/2014, (999
PRAVILNIK O POSTUPCIMA, UVJETIMA I NAČINU PRIJENOSA POSLOVA UPRAVLJANJA OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/14 i 39/17) NN 52/2014, (1000
PRAVILNIK O ODOBRENJU OSNIVANJA, PROSPEKTA I STATUTA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/14 i 41/17) NN 52/2014, (1001
PRAVILNIK O ODOBRENJU OSNIVANJA I STATUTA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA („Narodne novine“, broj 2/20) NN 2/2020, (21
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD I STJECANJU KVALIFICIRANOG UDJELA MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/14 i 51/18) NN 52/2014, (1003
PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD TE STJECANJU DIONICA ILI POSLOVNIH UDJELA MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/14 i 39/17) NN 52/2014, (1004
PRAVILNIK O KAPITALU MIROVINSKIH DRUŠTAVA KOJA UPRAVLJAJU OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 60/14 i 39/17) NN 60/2014, (1121
PRAVILNIK O POSTUPANJU SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA I MIROVINSKIH DRUŠTAVA PREMA ČLANOVIMA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 60/14, 135/15, 86/18, 56/19 i 91/19) NN 60/2014, (1122
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBAVIJESTI O PRIPAJANJU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA I NAČINU NJENE DOSTAVE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 60/14 i 26/17 - Ispravak) NN 60/2014, (1123
PRAVILNIK O STATUSNIM PROMJENAMA MIROVINSKIH DRUŠTAVA KOJA UPRAVLJAJU OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 60/14, 88/14 i 39/17) NN 60/2014, (1124
PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA, UVJETIMA I NAČINU ZA IZBOR TE ODUZIMANJU IZDANOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA (Urednički pričišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 63/14 i 41/17) NN 63/2014, (1213
PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA, UVJETIMA I NAČINU ZA IZBOR TE ODUZIMANJU IZDANOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 63/14, 72/14 i 39/17) NN 63/2014, (1214
PRAVILNIK O KAPITALU I TEHNIČKIM PRIČUVAMA MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 68/14, 41/17 i 112/19) NN 68/2014, (1301
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 37/16, 121/16 i 98/20) NN 37/2016, (1009
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA NUĐENJE MIROVINSKIH PROGRAMA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 101/14, 41/17, 2/20 i 98/20) NN 101/2014, (1978
PRAVILNIK O PROMIDŽBI I OSTALIM INFORMACIJAMA ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 101/14 i 41/17) NN 101/2014, (1977
PRAVILNIK O PROMIDŽBI, INFORMATIVNOM PROSPEKTU I OSTALIM INFORMACIJAMA ZA ČLANOVE OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/20 i 80/20) NN 2/2020, (22
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA MIROVINU TEMELJEM DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA, REGISTRU ČLANOVA TE OBUSTAVI UPLATA I ISPLATA IZ DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA („Narodne novine“, broj 2/20) NN 2/2020, (25
PRAVILNIK O POSTUPKU NAKNADE ŠTETE ČLANOVIMA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA I/ILI OBVEZNOM MIROVINSKOM FONDU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 101/14 i 39/17) NN 101/2014, (1979
PRAVILNIK O POSTUPKU NAKNADE ŠTETE ČLANOVIMA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA I/ILI DOBROVOLJNOM MIROVINSKOM FONDU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 101/14 i 41/17) NN 101/2014, (1980
PRAVILNIK O OBRAZOVNOM PROGRAMU I ISPITU ZA STJECANJE ZVANJA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIH FONDOVA, OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA, BROKERA I INVESTICIJSKOG SAVJETNIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 133/15 i 98/19) NN 133/2015, (2504
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ("Narodne novine“, broj 104/17) NN 104/2017, (2396
STATUT UMIROVLJENIČKOG FONDA («Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 119/05 i 44/07) NN 119/2005, (2170
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava