Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Stanovi
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O NAJMU STANOVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 91/96, 48/98-Odluka USRH, 66/98 - ispravak Odluke USRH, 22/06 – Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade i 68/18) NN 91/1996, (1598
ZAKON O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI (UPT, „Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21 - Odl.USRH) NN 109/2001, (1794
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O DAVANJU U NAJAM STANOVA NA OSLOBOĐENOM TERITORIJU («Narodne novine», broj 101/98) NN 101/1998, (1398
ZAKON O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU („Narodne novine“, broj 101/17) NN 101/2017, (2318
ZAKON O SUBVENCIONIRANJU I DRŽAVNOM JAMSTVU STAMBENIH KREDITA («Narodne novine», broj 31/11) NN 31/2011, (678
ZAKON O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 65/17, 61/18 i 66/19) NN 65/2017, (1493
ZAKON O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 43/92, 69/92, 25/93 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 11/97, 68/98, NN 43/1992, (1091
ZAKON O PRODAJI STANOVA NAMIJENJENIH ZA NADSTOJNIKA STAMBENE ZGRADE («Narodne novine», broj 22/06) NN 22/2006, (527
ZAKON O PRIVREMENOM KORIŠTENJU STANOVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 66/91, 26/93 - Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje i 76/93) NN 66/1991, (1685
UREDBA O NAČINU UTVRĐIVANJA CIJENE STANA I GARAŽE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 35/92, 72/92, 83/93 i 110/93 – Odluka USRH) NN 35/1992, (923
UREDBA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE ZAŠTIĆENE NAJAMNINE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 40/97 i 117/05) NN 40/1997, (562
UREDBA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU DUŽNOSNIKA, DJELATNIH VOJNIH OSOBA, VOJNIH SLUŽBENIKA I VOJNIH NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 133/99) NN 133/1999, (2084
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O ODREĐIVANJU STANOVA ZA SLUŽBENE POTREBE («Narodne novine», broj 84/95) NN 84/1995, (1370
ODLUKA O POTREBNIM ZNANJIMA I STRUČNOSTI OSOBLJA KREDITNIH INSTITUCIJA I KREDITNIH POSREDNIKA TE O ZAHTJEVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE USLUGA KREDITNOG POSREDOVANJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 107/17 i 22/19) NN 107/2017, (2480
ODLUKA O DODATNIM KRITERIJIMA ZA PROCJENU KREDITNE SPOSOBNOSTI POTROŠAČA TE PROVOĐENJU POSTUPKA NAPLATE DOSPJELIH NEPLAĆENIH OBVEZA I DOBROVOLJNE NAMIRE („Narodne novine“, broj 107/17) NN 107/2017, (2479
ODLUKA O OBAVJEŠĆIVANJU O PREKOGRANIČNOM PRUŽANJU USLUGA KREDITNOG POSREDNIKA („Narodne novine“, broj 107/17) NN 107/2017, (2478
ODLUKA O REGISTRU KREDITNIH POSREDNIKA („Narodne novine“, broj 107/17) NN 107/2017, (2477
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAJAMNINE ZA STANOVE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJA MINISTARSTVO OBRANE («Narodne novine», broj 66/14) NN 66/2014, (1255
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKA O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJAJU MINISTARSTVO OBRANE, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA I MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I ODLUKE O ZAMJENI NEKRETNINA («Narodne novine», broj 18/01) NN 18/2001, (318
PRAVILNlK O USTROJAVANJU I VOĐENJU KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 42/91 i 16/94) NN 42/1991, (1140
PRAVILNIK O SADRŽAJU PODATAKA O STANOVIMA I OSOBAMA KOJE PLAĆAJU ZAŠTIĆENU NAJAMNINU („Narodne novine“, broj 101/18) NN 101/2018, (1974
PRAVILNIK O UVJETIMA, MJERILIMA I POSTUPKU DAVANJA U NAJAM STANOVA ZA SLUŽBENE POTREBE („Narodne novine“, broj 82/18) NN 82/2018, (1641
PRAVILNIK O VISINI KREDITA KOJI SE ODOBRAVAJU IZ FONDA ZA DUGOROČNO FINANCIRANJE STANOGRADNJE UZ POTPORU DRŽAVE («Narodne novine», broj 37/98) NN 37/1998, (464
PRAVILNIK MINIMALNIH TEHNIČKIH UVJETA ZA PROJEKTIRANJE I GRADNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 106/04, 25/06 i 121/11) NN 106/2004, (2064
PRAVILNIK O NAJMU NEKRETNINA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE („Narodne novine“, broj 101/18) NN 101/2018, (1975
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU UVJETA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JAMSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA OTPLATU KAMATA NA STAMBENE KREDITE („Narodne novine“, broj 38/11) NN 38/2011, (915
STATUT FONDA ZA DUGOROČNO FINANCIRANJE STANOGRADNJE UZ POTPORU DRŽAVE («Narodne novine», broj 64/98) NN 64/1998, (781
UPUTSTVO ZA PRIMJENU ČLANKA 44. DO 48. ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 46/92 i 49/92) NN 46/1992, (1200
NAPUTAK O NAČINU POVRATA RAZLIKE U CIJENI STANA («Narodne novine», broj 15/95) NN 15/1995, (281
NAPUTAK O NAČINU RADA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA U PROVEDBI ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA („Narodne novine“, broj 76/17) NN 76/2017, (1897
POPIS DRŽAVNIH STANOVA KOJI SE NE PRODAJU («Narodne novine», broj 28/99) NN 28/1999, (563
PODATAK O ETALONSKOJ CIJENI GRAĐENJA („Narodne novine“, broj 59/20) NN 59/2020, (1184
PODATAK O ETALONSKOJ CIJENI GRAĐENJA („Narodne novine“, broj 67/19) NN 67/2019, (1352
PLAN DRŽAVNIH SREDSTAVA IZ KOJIH SE ODOBRAVA ZAJAM PRILIKOM KUPNJE STANA („Narodne novine“, broj 44/10) NN 44/2010, (1122
NAPUTAK O NAČINU RADA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA U PROVEDBI ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU I DRŽAVNOM JAMSTVU STAMBENIH KREDITA („Narodne novine“, broj 38/11) NN 38/2011, (916
Poslovni prostori
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 125/11, 64/15, 112/18 i 112/19 - Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 6. stavka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora) NN 125/2011, (2500
UREDBA O KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 137/12 i 78/15) NN 137/2012, (2898
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJA MINISTARSTVO OBRANE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 115/93 i 10/96) NN 115/1993, (2213
ODLUKA O PRODAJI POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U ZGRADAMA NAMIJENJENIM STAMBENOM ZBRINJAVANJU HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA OBITELJI POGINULOGA, UMRLOGA, ZATOČENOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 44/98 i 109/99) NN 44/1998, (542
Zemljišne knjige
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA („Narodne novine“, broj 63/19) NN 63/2019, (1234
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA I IMENOVANJU OVLAŠTENIH ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH REFERENATA („Narodne novine“, broj 85/21) NN 85/2021, (1576
POSLOVNIK ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA („Narodne novine“, broj 6/21) NN 6/2021, (127
ODLUKA O OTVARANJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA ZA K.O. GORNJE PREDRIJEVO I K.O. NOSKOVCI («Narodne novine», broj 142/97) NN 142/1997, (2030
ODLUKA O OTVARANJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA ZA K.O. ZOLJAN («Narodne novine», broj 100/99) NN 100/1999, (1667
ODLUKA O OTVARANJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA ZA k.o. PLETERNICA («Narodne novine», broj 56/99) NN 56/1999, (1059
ODLUKA O OTVARANJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA ZA k.o. RAŠĆANI («Narodne novine», broj 130/99) NN 130/1999, (2049
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU, VOĐENJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA I OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM ODJELIMA SUDOVA (ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSLOVNIK) (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 81/97, 109/02 , 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) NN 81/1997, (1408
PRAVILNIK O USTROJU I DJELOVANJU ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA («Narodne novine», broj 107/10) NN 107/2010, (2862
PRAVILNIK O OBRASCIMA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU («Narodne novine», broj 123/04) NN 123/2004, (2242
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA RAD ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH SLUŽBENIKA («Narodne novine», broj 64/12) NN 64/2012, (1520
PRAVILNIK O POLAGANJU POSEBNOG STRUČNOG ISPITA I IMENOVANJU OVLAŠTENIH ZEMLJIŠNO - KNJIŽNIH REFERENATA («Narodne novine», broj 136/05) NN 136/2005, (2549
PRAVILNIK O POVEZIVANJU ZEMLJIŠNE KNJIGE I KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA I UPISU VLASNIŠTVA POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE (ETAŽNOG VLASNIŠTVA) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 121/13 i 61/18) NN 121/2013, (2596
PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU KORISNIKA I OVLAŠTENIH KORISNIKA SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA („Narodne novine“, broj 108/19) NN 108/2019, (2172
ODLUKA O OTVARANJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA ZA k.o. RAŠĆANI («Narodne novine», broj 130/99) NN 130/1999, (2049
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava