povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Opći dio - Obitelj - Zajednica - Ravnopravnost spolova
ZAKON(I), UREDBA(E)
OBITELJSKI ZAKON („Narodne novine“, broj 103/15) 290.502
ZAKON O ZAKLADI »HRVATSKA ZA DJECU« („Narodne novine“, broj 82/15) 290.502
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA NAKNADE ZA SKLAPANJE BRAKA IZVAN SLUŽBENE PROSTORIJE („Narodne novine“, broj 67/17) 290.701
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU POTVRDE ZA SKLAPANJE BRAKA („Narodne novine“, broj 67/17) 290.601
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OSOBAMA LIŠENIH PRAVA NA RODITELJSKU SKRB (“Narodne novine”, broj 77/04) 290.801
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I DOKUMENTACIJE U SVEZI S POSLOVIMA SUDA U PODRUČJU PRAVA I DUŽNOSTI U ODNOSIMA RODITELJA I DJECE (“Narodne novine”, broj 77/04) 290.901
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I DOKUMENTACIJE U SVEZI S POSLOVIMA SUDA U PODRUČJU BRAKA I ODNOSA U BRAKU (“Narodne novine”, broj 77/04) 291.001
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I SPISA PREDMETA OSOBA POD SKRBNIŠTVOM, NAČINU POPISA I OPISA NJIHOVE IMOVINE, PODNOŠENJU IZVJEŠĆA I POLAGANJU RAČUNA SKRBNIKA TE SADRŽAJU I OBLIKU PUNOMOĆI I ANTICIPIRANIH NAREDBI (“Narodne novine”, broj 106/14) 291.101
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA SUDSKIH ODLUKA O UZDRŽAVANJU I NAGODBA SKLOPLJENIH U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB (“Narodne novine”, broj 32/05) 291.201
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I DOKUMENTACIJE U SVEZI S POSLOVIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U PODRUČJU PRIMJENE OBITELJSKOG ZAKONA O RODITELJIMA I DJECI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 155/05 i 81/06) 291.221
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA ZA PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI U POSTUPKU POSREDOVANJA («Narodne novine», broj 1/06) 291.241
PODACI O PROSJEČNIM POTREBAMA DJETETA S OBZIROM NA TROŠKOVE ŽIVOTA (“Narodne novine”, broj 41/06) 291.261
PODACI O PROSJEČNIM POTREBAMA DJETETA S OBZIROM NA TROŠKOVE ŽIVOTA (“Narodne novine”, broj 50/07) 291.262
PRAVILNIK O VISINI IZNOSA I NAČINU ISPLATE NAKNADE ZA SKRBNIKA („Narodne novine“, broj 05/14) 291.301
PRAVILNIK O OSNOVNIM ELEMENTIMA KOJE MORA SADRŽAVATI STRUČNO MIŠLJENJE U POSTUPKU POSREDOVANJA PRIJE RAZVODA BRAKA (“Narodne novine”, broj 32/05) 291.501
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I SPISA PREDMETA O POSVOJENJU TE SADRŽAJU IZVJEŠĆA O PRILAGODBI DJETETA U POSVOJITELJSKOJ OBITELJI (“Narodne novine”, broj 106/14) 291.401
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I DOKUMENTACIJE U SVEZI S POSLOVIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U PODRUČJU BRAKA I ODNOSA U BRAKU (“Narodne novine”, broj 32/05) 291.601
PRAVILNIK O VISINI IZNOSA I NAČINU ISPLATE NAKNADE ZA PROVOĐENJE NADZORA NAD RODITELJSKOM SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 32/05, 115/13 i 157/13) 291.701
PRAVILNIK O ELEMENTIMA KOJI SE ODNOSE NA PODOBNOST I PRIKLADNOST ZA POSVOJENJE, SADRŽAJU STRUČNOG MIŠLJENJA O PODOBNOSTI I PRIKLADNOSTI ZA POSVOJENJE, METODAMA UTVRĐIVANJA PODOBNOSTI I PRIKLADNOSTI, SADRŽAJU IZVJEŠĆA O DJETETU, VOĐENJU REGISTRA .. («Narodne novine», broj 106/14) 291.702
PRAVILNIK O PROVOĐENJU NADZORA NAD OSTVARIVANJEM OSOBNIH ODNOSA DJETETA I RODITELJA („Narodne novine“, broj 106/14) 291.712
ODLUKA O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG DJETETA („Narodne novine“, broj 41/17) 291.713
PRAVILNIK O MJERAMA ZAŠTITE OSOBNIH PRAVA I DOBROBITI DJETETA („Narodne novine“, broj 123/15) 291.706
PRAVILNIK O NAČINU PRIBAVLJANJA MIŠLJENJA DJETETA („Narodne novine“, broj 123/15) 291.707
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA MIŠLJENJA OBITELJSKOG DOKTORA MEDICINE OSOBE LIŠENE POSLOVNE SPOSOBNOSTI O STANJU ZDRAVLJA ŠTIĆENIKA S OBZIROM NA RAZLOG LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI („Narodne novine“, broj 106/14) 291.704
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA STRUČNE PRIPREME ZA POSVOJITELJE, OBVEZNOM SADRŽAJU I NAČINU PROVEDBE PROGRAMA STRUČNE PRIPREME POTENCIJALNIH POSVOJITELJA TE UVJETIMA STRUČNE ... („Narodne novine“, broj 106/14) 291.705
PRAVILNIK O OBITELJSKOJ MEDIJACIJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 123/15 i 132/15 - Ispravak i 132/17) 291.708
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU OBRASCA PLANA O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI („Narodne novine“, broj 123/15) 291.709
PRAVILNIK O OBVEZNOM SAVJETOVANJU („Narodne novine“, broj 123/15) 291.711
ODLUKA O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA („Narodne novine“, broj 28/17) 291.706
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA SKLAPANJE BRAKA IZVAN SLUŽBENIH PROSTORIJA IZVAN REDOVNOG RADNOG VREMENA („Narodne novine“, broj 77/17) 291.705
ODLUKA O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA ("Narodne novine", broj 30/18) 291.707
ODLUKA O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG DJETETA ("Narodne novine", broj 30/18) 291.708
NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 2005. DO 2007. GODINE (“Narodne novine”, broj 182/04) 291.801
NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 2008. DO 2010. GODINE (“Narodne novine”, broj 126/07) 291.802
PODACI O PROSJEČNIM POTREBAMA DJETETA S OBZIROM NA TROŠKOVE ŽIVOTA (“Narodne novine”, broj 106/04) 291.901
PODACI O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA („Narodne novine“, broj 36/08) 291.902
PODATCI O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA ("Narodne Novine", broj 37/09) 291.903
MINIMALNI NOVČANI IZNOSI POTREBNI ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA („Narodne novine“, broj 40/10) 291.904
MINIMALNI NOVČANI IZNOSI POTREBNI ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA („Narodne novine“, broj 36/11) 291.905
MINIMALNI NOVČANI IZNOSI POTREBNI ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA („Narodne novine“, broj 38/12) 291.907
MINIMALNI NOVČANI IZNOSE POTREBNE ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA („Narodne novine“, broj 38/13) 291.908
MINIMALNI NOVČANI IZNOSI POTREBNI ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA („Narodne novine“, broj 34/15) 291.909
MINIMALNI NOVČANI IZNOSI POTREBNI ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA („Narodne novine“, broj 35/14) 291.908
ODLUKA O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA („Narodne novine“, broj 32/19) 291.911
ODLUKA O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/16 i 39/16) 291.910
ODLUKA O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG DJETETA („Narodne novine“, broj 32/19) 291.912
Ravnopravnost spolova
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 82/08, 125/11 - Zakon o pučkom pravobranitelju i 69/17) 292.501
UREDBA O UREDU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/12 i 28/16) 292.601
PODZAKONSKI AKT(I)
NACIONALNA POLITIKU ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 2006.–2010. («Narodne novine», broj 114/06) 292.651
NACIONALNU POLITIKU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, ZA RAZDOBLJE OD 2011. DO 2015. GODINE („Narodne novine“, broj 88/11) 292.652
Zaštita od nasilja u obitelji
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI („Narodne novine“, broj 70/17) 292.303
PODZAKONSKI AKT(I)
POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE I UNAPRJEĐENJE RADA TIJELA KAZNENOG I PREKRŠAJNOG POSTUPKA TE IZVRŠAVANJA SANKCIJA VEZANIH ZA ZAŠTITU OD NASILJA U OBITELJI ("Narodne novine", broj 37/18) 292.101
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE ZAŠTITNIH MJERA ZABRANE PRIBLIŽAVANJA, UZNEMIRAVANJA ILI UHOĐENJA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI TE MJERE UDALJENJA IZ ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA („Narodne novine“, broj 28/19) 292.201
PRAVILNIK O PROVOĐENJU ZAŠTITNE MJERE OBVEZNOG PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA („Narodne novine“, broj 116/18) 292.301
PRAVILNIK O NAČINU PRIKUPLJANJA, OBRADE I DOSTAVE STATISTIČKIH PODATAKA I IZVJEŠĆA IZ PODRUČJA PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI ("Narodne novine", broj 31/18) 292.302
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE ZAŠTITNE MJERE OBVEZNOG LIJEČENJA OD OVISNOSTI („Narodne novine“, broj 110/18) 292.303
Istospolne zajednice
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU OSOBA ISTOG SPOLA (“Narodne novine”, broj 92/14) 292.401
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA SKLAPANJE ŽIVOTNOG PARTNERSTVA U SLUŽBENIM I IZVAN SLUŽBENIH PROSTORIJA IZVAN REDOVNOG RADNOG VREMENA („Narodne novine“, broj 105/14) 292.402
PRAVILNIK O OBRASCU IZVATKA I POTVRDE KOJI SE IZDAJU IZ REGISTRA ŽIVOTNOG PARTNERSTVA („Narodne novine“, broj 99/14) 292.412
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA I NAMJENI NAKNADE OSTVARENE ZA SKLAPANJE ŽIVOTNOG PARTNERSTVA IZVAN SLUŽBENE PROSTORIJE („Narodne novine“, broj 99/14) 292.411
NAPUTAK ZA VOĐENJE REGISTRA ŽIVOTNOG PARTNERSTVA („Narodne novine“, broj 147/14) 292.423
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
Računovodstvo i porezi u praksi
Poslovni savjetnik
Business Media Group