povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Opći dio - Obrana i vojna obveza
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OBRANI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 33/02, 58/02, 100/04-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, 174/04-Zakon o zaštiti i spašavanju, 76/07, 153/09 i 72/13) 294.301
ZAKON O OBRANI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 30/18 i 70/19) 294.302
ZAKON O ZAKLADI VOJNE SOLIDARNOSTI ("Narodne novine", broj 68/18) 302.395
ZAKON O SUDJELOVANJU CIVILNIH STRUČNJAKA U MEĐUNARODNIM MISIJAMA I OPERACIJAMA („Narodne novine“, broj 14/19) 294.401
ZAKON O CIVILNOJ SLUŽBI («Narodne novine», broj 25/03) 294.451
ZAKON O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18) 294.601
ZAKON O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 33/02, 173/03, 146/08 i 17/19) 294.701
ZAKON O NADZORU PROMETA ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA („Narodne novine“, broj 80/13) 294.702
ZAKON O ISTRAŽNIM POVJERENSTVIMA ("Narodne Novine", broj 24/96) 294.601
UREDBA O IZVRŠAVANJU RADNE OBVEZE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 11/94 i 101/95) 294.801
UREDBA O VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA OSOBNOG ČINA ZA IZRAČUN PLAĆE DJELATNE VOJNE OSOBE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 46/08 i 25/13) 294.901
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA OBRANE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/17 i 79/19) 163.502
UREDBA O UTVRĐIVANJU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ZA POTREBE ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA («Narodne novine», broj 17/03) 295.001
UREDBA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE OTEGOTNIH UVJETA RADA, OPASNOSTI I ODGOVORNOSTI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 17/03) 295.101
UREDBA O SNIMANJU IZ ZRAKA („Narodne novine“, broj 28/19) 295.201
UREDBA O NAORUŽANJU I VOJNOJ OPREMI NA KOJE SE NE PLAĆA CARINA («Narodne novine», broj 116/03) 295.301
UREDBA O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE IZUMA POVJERLJIVIM I NAČINU PRIZNAVANJA PATENTA ZA TAKVE IZUME («Narodne novine» broj 10/05) 295.401
UREDBA O RADNOJ I MATERIJALNOJ OBVEZI («Narodne novine» broj 71/05) 295.501
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O POPISU ROBE VOJNE NAMJENE I POPISU NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA („Narodne novine“, broj 101/13) 295.503
UREDBA O KRITERIJIMA ZA ODABIR, MJERAMA ZA ZAŠTITU TE NAČINU OZNAČAVANJA VOJNIH I DRUGIH OBJEKATA POSEBNO VAŽNIH ZA OBRANU („Narodne novine“, broj 63/11) 295.502
UREDBA O VOJNOM GRADITELJSTVU („Narodne novine“, broj 125/14) 295.503
UREDBA O POPISU ROBE VOJNE NAMJENE, OBRAMBENIH PROIZVODA I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 26/18, 37/18 i 63/19) 302.706
UREDBA O MJERILIMA ZA PLAĆE I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA DIPLOMATSKIH OSOBA MINISTARSTVA OBRANE, VOJNODIPLOMATSKIH OSOBA I OSOBA UPUĆENIH NA RAD U MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE («Narodne novine», broj 125/17) 301.801
PODZAKONSKI AKT(I)
UREDBA O NAZIVU, SJEDIŠTU, ORGANIZACIJI I UPRAVLJANJU MEĐUNARODNIM SREDIŠTEM ZA OBUKU SPECIJALNIH ZRAČNIH SNAGA („Narodne novine“, broj 97/19) 295.503
ODLUKA O USTROJSTVU DOMOBRANSTVA («Narodne novine», broj 73/91) 295.601
ODLUKA O POSTUPKU IMENOVANJA I ZADAĆAMA VOJNIH IZASLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine» broj 88/93) 295.701
ODLUKA O POSTUPKU DAVANJA SUGLASNOSTI STRANIM VOJNIM IZASLANICIMA («Narodne novine» broj 88/93) 295.801
ODLUKA O POSLOVIMA OBVEZNIKA CIVILNE SLUŽBE («Narodne novine», broj 71/94) 295.901
ODLUKA O USTANOVLJENJU MEDALJA ZA SUDJELOVANJE U VOJNO-REDARSTVENIM OPERACIJAMA I U IZNIMNIM POTHVATIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 60/95 i 14/96) 296.001
ODLUKA O VRSTAMA VOJNIH ODORA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine» broj 1/97) 296.101
ODLUKA O NAKNADI ZA POSEBNE OBLIKE RADA U SLUŽBI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 39/18 i 54/19) 302.392
ODLUKA O PRIPREMI I NAČINU PROVOĐENJA MOBILIZACIJE TIJELA DRŽAVNE VLASTI I PRAVNIH OSOBA TE SLUŽBE MOTRENJA I OBAVJEŠĆIVANJA («Narodne novine» broj 43/97) 296.301
ODLUKA O PRIZNANJU VOJNIH ČINOVA HRVATSKIM GRAÐANIMA KOJI SU BILI PRIPADNICI RAZLIČITIH ORUŽANIH POSTROJBI, ODNOSNO VOJSKI NA TLU HRVATSKE («Narodne novine», broj 49/99) 296.401
ODLUKA O SJEDIŠTU I PODRUČJU NA KOJIMA DJELUJU UPRAVE ZA OBRANU I UREDI ZA OBRANU («Narodne novine» broj 64/99) 296.501
ODLUKA O OZNAKAMA ČINOVA I DUŽNOSTI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 5/00) 296.701
ODLUKA O DODACIMA NA OSNOVNU PLAĆU U MINISTARSTVU OBRANE I ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 92/18) 302.396
ODLUKA O SUDJELOVANJU HRVATSKIH VOJNIH PROMATRAČA U MIROVNOJ MISIJI UNMOGIP (INDIJA/PAKISTAN) («Narodne novine», broj 92/02) 296.801
ODLUKA O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU »SEA GUARDIAN« U SREDOZEMLJU ("Narodne novine", broj 66/18) 302.394
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNIM MISIJAMA UJEDINJENIH NARODA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 76/07 i 38/08) 296.851
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU »RESOLUTE SUPPORT« U AFGANISTANU („Narodne novine“, broj 121/17) 302.387
ODLUKA O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU („Narodne novine“, broj 121/17) 302.388
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU »EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA« („Narodne novine“, broj 121/17) 302.389
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA („Narodne novine“, broj 121/17) 302.390
ODLUKA O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE NA DUŽNOSTIMA U NATO ZAPOVJEDNOJ STRUKTURI, NATO STRUKTURI SNAGA I DRUGIM NACIONALNIM (MULTINACIONALNIM) ZAPOVJEDNIŠTVIMA U OPERACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU POD VODSTVOM NATO-a („Narodne novine“, broj 121/17) 302.391
ODLUKA O IZNOSU NOVČANE NAKNADE ZA OBNAŠANJE DRUGE DUŽNOSTI („Narodne novine“, broj 138/15) 296.901
ODLUKA O SUDJELOVANJU HRVATSKIH VOJNIH PROMATRAČA U MIROVNOJ MISIJI UJEDINJENIH NARODA U ZAPADNOJ SAHARI (MINURSO) («Narodne novine», broj 149/02) 297.001
ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA NAGRADNOG I IZVANREDNOG DOPUSTA ROČNIKA I KADETA («Narodne novine», broj 5/03) 297.101
ODLUKA O RASPOREDU TJEDNOG I DNEVNOG RADNOG VREMENA DJELATNIH VOJNIH OSOBA, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 118/09 i 118/12) 297.201
ODLUKA O ODRŽAVANJU PfP VOJNE VJEŽBE »ZAJEDNIČKO SUDJELOVANJE 2003.« («Narodne novine», broj 32/03) 297.301
ODLUKA O ODRŽAVANJU VOJNIH VJEŽBI PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE I ORUŽANIH SNAGA DRUGIH DRŽAVA TIJEKOM 2006. GODINE (“Narodne novine”, broj 35/06) 297.351
ODLUKA O ODRŽAVANJU VOJNIH VJEŽBI PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE I ORUŽANIH SNAGA DRUGIH DRŽAVA TIJEKOM 2007. GODINE (»Narodne novine«, broj 133/06) 297.352
ODLUKA O NASTAVKU SUDJELOVANJA HRVATSKIH VOJNIH PROMATRAČA U MIROVNOJ MISIJI UNMEE (ETIOPIJA I ERITREJA) («Narodne novine», broj 32/03) 297.401
ODLUKA O OSTVARENJU PRAVA KADETA NA NOVČANU POMOĆ I VISINU NOVČANE POMOĆI ZA NASTAVAK ŠKOLOVANJA U DRUGOJ ŠKOLI («Narodne novine», broj 81/03) 297.601
ODLUKA O IZNOSU MJESEČNE NOVČANE NAKNADE ZA OSPOSOBLJAVANJE BRAČNOG DRUGA VOJNE OSOBE, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA KOJA JE POGINULA ILI UMRLA OD ZADOBIVENE RANE, OZLJEDE ILI BOLESTI, A NEMA UVJETA ZA OBITELJSKU MIROVINU («Narodne novine» broj 81/03) 297.701
ODLUKA O VISINI OTPREMNINE ZA DJELATNE VOJNE OSOBE RASPOREĐENE U AKTIVNU PRIČUVU («Narodne novine», broj 194/03) 297.801
ODLUKA O VISINI OTPREMNINE ZA DJELATNE VOJNE OSOBE KOJIMA SLUŽBA PRESTANE ZBOG PREUSTROJA ILI SMANJENJA SNAGA S PRAVOM NA MIROVINU ("Narodne novine", broj 92/18) 297.901
ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA OTPREMNINE DJELATNIH VOJNIH OSOBA KOJIMA SLUŽBA PRESTANE NAKON ISTEKA ROKA RASPOLAGANJA («Narodne novine», broj 38/04) 298.101
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ MISIJI UNMOGIP (INDIJA I PAKISTAN) («Narodne novine», broj 92/04) 298.201
ODLUKA O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNU MISIJU NA HAITI (MINUSTAH) («Narodne novine», broj 92/04) 298.301
ODLUKA O UVEĆANJU PLAĆE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORUŽANIM SNAGAMA RH... («Narodne novine», broj 44/05) 298.501
ODLUKA O UVEĆANJU PLAĆE NAMJEŠTENIKA RASPOREĐENIH NA USTROJBENO MJESTO VOZAČA OPASNIH TVARI («Narodne novine», broj 44/05) 298.601
ODLUKA O DANIMA RODOVA, SLUŽBI, STRUKA I POSEBNIH DIJELOVA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 128/13, 70/17 i 45/18) 298.701
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U NATO OPERACIJI »ACTIVE ENDEAVOUR« (»Narodne novine«, broj 133/06) 298.603
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ MISIJI U AFGANISTANU (ISAF) (»Narodne novine«, broj 133/06) 298.604
ODLUKA O RADNIM MJESTIMA NA KOJIMA SE ZBOG POSEBNIH UVJETA RADA, TEŽINE I NARAVI POSLOVA I ODGOVORNOSTI UVEĆAVA OSNOVNA PLAĆA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA („Narodne novine“, broj 50/08) 298.605
ODLUKA O VISINI OTPREMNINE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 92/18) 298.808
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ MISIJI UJEDINJENIH NARODA NA GOLANSKOJ VISORAVNI (UNDOF) („Narodne novine“, broj 38/08) 298.609
ODLUKA O RODOVIMA, SLUŽBAMA, STRUKAMA I NJIHOVIM SPECIJALNOSTIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 128/13 i 9/18) 298.608
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNIM MISIJAMA UJEDINJENIH NARODA (”Narodne novine”, broj 53/07) 298.606
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ OPERACIJI U AFGANISTANU (ISAF) („Narodne novine“, broj 152/09) 298.706
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNIM MISIJAMA UJEDINJENIH NARODA („Narodne novine“, broj 152/09) 298.707
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ OPERACIJI EUROPSKE UNIJE »EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA« („Narodne novine“, broj 152/09) 298.708
ODLUKA O NEPOZIVANJU NOVAKA NA OBVEZU SLUŽENJA VOJNOG ROKA („Narodne novine“, broj 105/07) 298.607
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ MISIJI U AFGANISTANU (ISAF) („Narodne novine“, broj 85/08) 298.608
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ OPERACIJI EUROPSKE UNIJE U ČADU I SREDNJOAFRIČKOJ REPUBLICI(EUFOR TCHAD/RCA) („Narodne novine“, broj 85/08) 298.609
ODLUKA O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ OPERACIJI NATO-a NA KOSOVU (KFOR) („Narodne novine“, broj 85/08) 298.701
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNIM MISIJAMA UJEDINJENIH NARODA („Narodne novine“, broj 148/08) 298.702
ODLUKA O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI NABAVE 39 VOJNIH KAMIONA OD STRANE MINISTARSTVA OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne Novine", broj 26/09) 298.703
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ MISIJI UJEDINJENIH NARODA U SREDNJOAFRIČKOJ REPUBLICI I ČADU (MINURCAT) ("Narodne Novine", broj 26/09) 298.704
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ OPERACIJI EUROPSKE UNIJE »EU NAVFOR SOMALIA – ATALANTA« („Narodne novine“, broj 45/09) 298.705
ODLUKA O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U PROVEDBI MANIFESTACIJE »TRAGOVIMA PRADJEDOVA« („Narodne novine“, broj 80/10) 298.707
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ OPERACIJI NATO-a »UNIFIED PROTECTOR« („Narodne novine“, broj 61/11) 298.708
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE NA DUŽNOSTIMA U ZAPOVJEDNIŠTVIMA, STOŽERIMA I DRUGIM TIJELIMA NATO-a U MIROVNIM MISIJAMA ILI OPERACIJAMA POD VODSTVOM NATO-a („Narodne novine“, broj 61/11) 298.709
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ OPERACIJI U AFGANISTANU (ISAF) („Narodne novine“, broj 141/10) 298.708
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ OPERACIJI EUROPSKE UNIJE »EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA« („Narodne novine“, broj 141/10) 298.707
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNIM MISIJAMA UJEDINJENIH NARODA („Narodne novine“, broj 126/11) 298.708
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ MISIJI UJEDINJENIH NARODA U SIRIJSKOJ ARAPSKOJ REPUBLICI (UNSMIS) („Narodne novine“, broj 51/12) 298.709
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ OPERACIJI U AFGANISTANU (ISAF) („Narodne novine“, broj 115/12) 302.371
ODLUKA O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ OPERACIJI NATO-a NA KOSOVU (KFOR) („Narodne novine“, broj 138/12) 302.703
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ OPERACIJI EUROPSKE UNIJE »EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA« („Narodne novine“, broj 138/12) 302.703
ODLUKA O SADRŽAJU ODLUKE O RASPOREDU I NAČINU ISPRAVLJANJA POGREŠAKA U ODLUCI ("Narodne novine", broj 79/13) 302.704
ODLUKA O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI LITVI („Narodne novine“, broj 65/17) 302.384
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA »INHERENT RESOLVE« ("Narodne novine", broj 66/18) 302.385
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI EUROPSKE UNIJE »EUNAVFOR MED SOPHIA« („Narodne novine“, broj 65/17) 302.383
ODLUKA O UVJETIMA I POSTUPKU SKLAPANJA UGOVORA O VOJNIČKOJ SLUŽBI NA NEODREĐENO VRIJEME ("Narodne novine", broj 91/18) 302.705
ODLUKA O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI POLJSKOJ („Narodne novine“, broj 65/17) 302.382
ODLUKA O VREDNOVANJU PROGRAMA MEĐUNARODNE VOJNE IZOBRAZBE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 131/13, 37/16, 121/16 i 31/19) 302.706
ODLUKA O POSEBNOJ NAKNADI DJELATNOJ VOJNOJ OSOBI UPUĆENOJ NA IZOBRAZBU I VOJNU OBUKU U INOZEMSTVO I DJELATNOJ VOJNOJ OSOBI UPUĆENOJ NA IZOBRAZBU IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 131/13, 65/15 i 28/18) 302.707
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA STANOVANJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 39/18, 46/18 - Ispravak i 54/19) 302.708
ODLUKA O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU („Narodne novine“, broj 139/13) 302.709
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU ISAF U AFGANISTANU („Narodne novine“, broj 139/13) 302.711
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU »EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA« („Narodne novine“, broj 139/13) 302.712
ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 66/14, 23/15, 84/15, 106/17, 39/18 i 46/18 - Ispravak) 302.713
ODLUKA O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U ZDRUŽENOJ HUMANITARNOJ OPERACIJI EUROPSKE UNIJE »TRITON« U SREDOZEMLJU („Narodne novine“, broj 78/15) 302.714
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU »RESOLUTE SUPPORT« U AFGANISTANU („Narodne novine“, broj 110/16) 302.719
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA („Narodne novine“, broj 144/13) 302.713
ODLUKA O PRELASKU GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE ORUŽANIH SNAGA DRŽAVA ČLANICA NATO-a I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ANGAŽIRANIH U OKVIRU ZDRUŽENIH SNAGA VISOKE SPREMNOSTI IZ SASTAVA SNAGA ZA BRZI ODGOVOR NATO-a („Narodne novine“, broj 105/15) 302.714
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA („Narodne novine“, broj 105/15) 302.715
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU »RESOLUTE SUPPORT« U AFGANISTANU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 105/15 i 58/16) 302.716
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU („Narodne novine“, broj 105/15) 302.717
ODLUKA O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE NA DUŽNOSTIMA U NATO ZAPOVJEDNOJ STRUKTURI, NATO STRUKTURI SNAGA I DRUGIM NACIONALNIM (MULTINACIONALNIM) ZAPOVJEDNIŠTVIMA U OPERACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU POD VODSTVOM NATO-a („Narodne novine“, broj 105/15) 302.718
ODLUKA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA („Narodne novine“, broj 110/16) 307.721
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA OBRANE («Narodne novine», broj 7/93) 298.801
PRAVILNIK O VOJNOJ ISKAZNICI U OS RH («Narodne novine» broj 129/99) 299.001
PRAVILNIK O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU, OPERACIJAMA ODGOVORA NA KRIZE, HUMANITARNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOZEMSTVU („Narodne novine“, broj 86/17) 302.386
PRAVILNIK O NOVČANIM NAKNADAMA VOJNIKA I KADETA ŠKOLE PRIČUVNIH ČASNIKA ZA VRIJEME SLUŽENJA VOJNOG ROKA («Narodne novine», broj 102/01) 299.201
PRAVILNIK O PRODAJI NEPERSPEKTIVNIH SREDSTAVA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine» broj 95/02) 299.301
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA DJELATNIH VOJNIH OSOBA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 54/14 i 70/18) 299.401
PRAVILNIK O RADU INSPEKTORATA OBRANE („Narodne novine“, broj 76/14) 299.501
STRATEŠKI PREGLED OBRANE ("Narodne novine", broj 101/13) 303.503
STRATEŠKI PREGLED OBRANE ("Narodne novine", broj 43/18) 302.393
PRAVILNIK O OPĆIM I POSEBNIM MJERAMA OSIGURANJA I ZAŠTITE PROIZVODNJE, PROMETA I REMONTA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME («Narodne novine» broj 5/03) 299.601
PRAVILNIK O DODACIMA NA PLAĆU DJELATNIH VOJNIH OSOBA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/14, 41/14, 53/14, 114/14, 72/15, 5/17, 116/17, 39/18, 44/19 i 87/19) 299.701
PRAVILNIK O VOJNOM PADOBRANSTVU („Narodne novine“, broj 41/14) 299.702
PRAVILNIK O NAKNADAMA I NAČINU ISPLATE NAKNADA OSOBAMA POZVANIMA ZBOG VOJNE OBVEZE U ORUŽANE SNAGE («Narodne novine» broj 15/03) 299.801
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE VOJNIH OBVEZNIKA I IZVRŠAVANJU VOJNE OBVEZE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 114/14 i 102/17) 299.901
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI I KAKVOĆI PROIZVODA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME («Narodne novine», broj 24/03) 300.001
PRAVILNIK O IZNOSU, UVJETIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ («Narodne novine», broj 24/03) 300.101
PRAVILNIK O ODABIRU I RASPOREĐIVANJU DJELATNIH VOJNIH OSOBA TIJEKOM PREUSTROJA OSRH («Narodne novine», broj 24/03) 300.201
PRAVILNIK O UKIDANJU PRAVILNIKA O ODABIRU I RASPOREĐIVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE TIJEKOM PREUSTROJA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 116/07) 300.401
PRAVILNIK O OBRAMBENOM PLANIRANJU U MINISTARSTVU OBRANE I ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine“, broj 106/17) 301.811
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RAZVOJA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME («Narodne novine», broj 67/03) 300.601
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA IZBOR ROČNIKA RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA PROFESIONALNE VOJNIKE ILI IZOBRAZBU ZA PRIČUVNE ČASNIKE I DOČASNIKE ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 67/03) 300.701
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA STAVLJANJE DJELATNE VOJNE OSOBE U AKTIVNU PRIČUVU TE NJEZINIM PRAVIMA I OBVEZAMA («Narodne novine», broj 68/03) 300.801
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA STAVLJANJE DJELATNE VOJNE OSOBE U AKTIVNU PRIČUVU TE NJEZINIM PRAVIMA I OBVEZAMA («Narodne novine», broj 68/03) 300.901
PRAVILNIK O VOJNOPOLICIJSKIM POSLOVIMA I PROVEDBI OVLASTI OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA VOJNE POLICIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 44/14 i 89/17) 300.902
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA I TIJELA U KOJIMA SE OBAVLJA CIVILNA SLUŽBA U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 84/03) 301.001
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I EVIDENCIJE O OBVEZNICIMA CIVILNE SLUŽBE TE OBRASCU I SADRŽAJU ISKAZNICE CIVILNE SLUŽBE («Narodne novine», broj 84/03) 301.101
PRAVILNIK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA CIVILNU SLUŽBU («Narodne novine», broj 84/03) 301.201
PRAVILNIK O VRSTAMA POHVALA I NAGRADA, UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVE DODJELE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 110/15, 47/17 i 86/17) 301.301
PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI („Narodne novine“, broj 122/15) 301.401
PRAVILNIK O STANOVANJU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 131/13, 135/14, 97/15, 39/18 i 54/19) 301.501
PRAVILNIK O IZOBRAZBI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/17, 126/17, 8/18 i 80/19) 301.601
PRAVILNIK O TRANZICIJI I PRIPREMI PRELASKA DJELATNE VOJNE OSOBE NA RAD IZVAN ORUŽANIH SNAGA («Narodne novine», broj 112/03) 301.701
PRAVILNIK O DODJELI ČINOVA I PROMICANJU VOJNIH OSOBA U ČINOVE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 55/14 i 27/19) 301.901
PRAVILNIK O ZAŠTITNIM I SIGURNOSNIM ZONAMA OKO VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA („Narodne novine“, broj 122/15) 302.001
PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA ŠTETE I NJEZINE VISINE („Narodne novine“, broj 122/15) 302.201
PRAVILNIK O POSEBNOM STAŽU OSTVARENOM U DOMOVINSKOM RATU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 54/04 i 55/06) 302.301
PRAVILNIK O STANDARDIMA PROFESIONALNOG RAZVOJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 119/18 i 80/19) 302.401
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA ("Narodne novine", broj 131/13) 302.601
PRAVILNIK O MATERIJALNOM ZBRINJAVANJU ("Narodne novine", broj 125/17) 302.701
PRAVILNIK O ZAŠTITI I KORIŠTENJU ARHIVSKOGA I REGISTRATURNOGA GRADIVA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 45/17) 302.801
PRAVILNIK O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U AKTIVNOSTIMA SNAGA ZA ŽURNU POMOĆ U KATASTROFAMA U INOZEMSTVU (“Narodne novine” broj 73/06) 302.811
PRAVILNIK O OBUCI I OSPOSOBLJAVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA VOJNIH OBJEKATA („Narodne novine“, broj 56/10) 302.812
PRAVILNIK O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE I DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA OBRANE U MIROVNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOZEMSTVU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 8/06, 19/11, 73/13 i 86/17 - Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim akti 302.901
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU VOJNIH OSOBA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA I NAČINU POLAGANJA VOZAČKIH ISPITA ("Narodne novine", broj 71/18) 302.852
PRAVILNIK O REGISTRACIJI I OZNAČAVANJU VOZILA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 71/18) 302.853
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UPRAVLJANJE I NAČINU PRIJEVOZA NA VOZILIMA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 71/18) 302.853
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRIVLAČENJA, OGLAŠAVANJA I ODABIRA ZA PRIJAM U DJELATNU VOJNU SLUŽBU I KADETSKU SLUŽBU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 158/13, 77/15, 14/17 i 91/18) 302.855
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA VOJNU SLUŽBU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 42/14, 134/15, 109/16 i 97/17) 302.854
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O KADETSKOJ SLUŽBI I UGOVORA O STIPENDIRANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 158/13, 5/17 i 55/19) 302.856
PRAVILNIK O OCJENJIVANJU DJELATNIH VOJNIH OSOBA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 114/14, 134/15, 5/17 i 26/19) 302.855
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KOLEKTIVNO OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 103/13 i 91/18) 302.856
PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA I IZNOSU TROŠKOVA POGREBA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 103/13 i 70/18) 302.857
PRAVILNIK O TAJNOSTI PODATAKA OBRANE ("Narodne novine", broj 67/18) 302.394
PRAVILNIK O TAJNOSTI PODATAKA OBRANE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 39/08 i 67/18 - Pravilnik o tajnosti podataka obrane) 302.857
PRAVILNIK O LETAČKOJ SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 72/15) 302.866
PRAVILNIK O VOJNOPOMORSKIM I POLOŽAJNIM ZASTAVAMA („Narodne novine“, broj 91/09) 302.865
PRAVILNIK O PROMETU ROBE VOJNE NAMJENE, OBRAMBENIH PROIZVODA I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 104/13 i 53/18) 302.359
PRAVILNIK O DRAGOVOLJNOM VOJNOM OSPOSOBLJAVANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 158/13, 121/16 i 3/19) 299.551
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU IDENTIFIKACIJSKE VOJNE ISKAZNICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 99/14 i 112/14 - Ispravak) 302.862
PRAVILNIK O REGISTRU VOJNIH ZRAKOPLOVA I ZNACIMA DRŽAVNE PRIPADNOSTI VOJNIH ZRAKOPLOVA ("Narodne novine", broj 140/13) 302.863
PRAVILNIK O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 91/09) 302.863
PRAVILNIK O VJEŽBOVNIM POSTUPCIMA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 75/15) 302.364
PRAVILNIK O ISTRAŽIVANJU I IZVJEŠĆIVANJU O NESREĆAMA I OSTALIM DOGAĐAJIMA UGROŽAVANJA SIGURNOSTI LETENJA VOJNIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 28/14) 302.365
PRAVILNIK O PREHRANI PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 42/19) 302.366
PRAVILNIK O KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI I ODRŽAVANJU VOJNIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 86/13) 302.367
PRAVILNIK O VOJNIM ODORAMA (Urednički pročišćeni tekst,„Narodne novine“, broj 133/14 i 27/17) 302.368
PRAVILNIK O POSTUPKU I OVLASTIMA U OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 153/14, 109/16 i 86/17) 302.369
PRAVILNIK O LETENJU VOJNIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 72/16) 302.370
PRAVILNIK O STRAŽARSKOJ SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 116/13) 302.371
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU ODABIRA OSOBA KOJE SE UPUĆUJU NA OSPOSOBLJAVANJE ZA ČASNIKA („Narodne novine“, broj 158/13) 302.372
PRAVILNIK O ZVANJIMA I STRUČNIM ISPITIMA POMORACA U HRVATSKOJ RATNOJ MORNARICI („Narodne novine“, broj 05/14) 302.373
PRAVILNIK O SLUŽBI NA BRODOVIMA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 05/14) 302.374
PRAVILNIK O STRANIM JEZICIMA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 09/14) 302.375
PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA RATNOG RASPOREDA TE IZDAVANJU, ČUVANJU, ODRŽAVANJU I VRAĆANJU OSOBNE VOJNE OPREME („Narodne novine“, broj 114/14) 302.378
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENIH, PSIHIČKIH, TJELESNIH I SIGURNOSNIH UVJETA ZA PRIJAM U SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 13/14, 134/15 i 138/15 - Ispravak) 302.376
PRAVILNIK O NAČINU OSIGURANJA VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA POSEBNO VAŽNIH ZA OBRANU („Narodne novine“, broj 28/14) 302.377
PRAVILNIK O UGOVORNOJ PRIČUVI (Urednički pročiščeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/15 i 44/15 - Ispravak) 302.378
PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I DJELATNIKA VOJNO ZDRAVSTVENOG SREDIŠTA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 37/15) 302.378
PRAVILNIK O VOJNIM SPECIJALISTIMA („Narodne novine“, broj 41/17) 302.381
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ POTPORI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 134/15) 302.379
PRAVILNIK O VRSTAMA VOJNIH MEDALJA, UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVE DODJELE („Narodne novine“, broj 67/19) 302.381
NAPUTAK O VREMENU I NAČINU UPUĆIVANJA NOVAKA NA SLUŽENJE VOJNOG ROKA I OTPUSTU IZ ORUŽANIH SNAGA («Narodne novine», broj 15/03) 302.901
NAPUTAK O NAČINU I UVJETIMA PRIMJENE »OFFSET PROGRAMA« („Narodne novine“, broj 78/16) 303.001
STRATEGIJA OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 33/02) 303.101
DUGOROČNI PLAN RAZVOJA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE 2006. – 2015. (“Narodne novine”, broj 81/06) 303.151
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SPREMNOSTI OBRAMBENOG SUSTAVA, PROVOĐENJU KADROVSKE POLITIKE I UKUPNOM STANJU U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, S IZVJEŠĆEM O STANJU OBRAMBENIH PRIPREMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (“Narodne novine”, broj 38/07) 303.402
RJEŠENJE O OSNIVANJU KOMISIJE ZA CIVILNU SLUŽBU DRUGOG STUPNJA («Narodne novine», broj 24/92) 303.501
METODOLOGIJA ZA IZRADU PLANA OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE I PLANOVA DJELOVANJA CIVILNIH NOSITELJA OBRAMBENIH PRIPREMA ("Narodne novine", broj 129/14) 303.501
UPUTA O NAČINU PRIKAZIVANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE VOJNIH I DRUGIH OBJEKATA POSEBNO VAŽNIH ZA OBRANU NA KARTOGRAFSKIM PROIZVODIMA („Narodne novine“, broj 29/12) 303.502
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
Računovodstvo i porezi u praksi
Poslovni savjetnik
Business Media Group