Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Obrana i vojna obveza (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OBRANI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 33/02, 58/02, 100/04-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, 174/04-Zakon o zaštiti i spašavanju, 76/07, 153/09 i 72/13) NN 33/2002, (709
ZAKON O OBRANI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 30/18 i 70/19) NN 73/2013, (1452
UREDBA O POPISU ROBE VOJNE NAMJENE, OBRAMBENIH PROIZVODA I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA (UPT, "Narodne novine", broj 26/18, 37/18, 63/19 i 107/21) NN 26/2018, (535
ZAKON O ZAKLADI VOJNE SOLIDARNOSTI ("Narodne novine", broj 68/18) NN 68/2018, (1390
ZAKON O SUDJELOVANJU CIVILNIH STRUČNJAKA U MEĐUNARODNIM MISIJAMA I OPERACIJAMA („Narodne novine“, broj 14/19) NN 14/2019, (268
ZAKON O CIVILNOJ SLUŽBI («Narodne novine», broj 25/03) NN 25/2003, (363
ZAKON O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) NN 73/2013, (1453
ZAKON O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 33/02, 173/03, 146/08 i 17/19) NN 33/2002, (712
ZAKON O NADZORU PROMETA ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA („Narodne novine“, broj 80/13) NN 80/2013, (1665
ZAKON O ISTRAŽNIM POVJERENSTVIMA ("Narodne Novine", broj 24/96) NN 24/1996, (430
UREDBA O IZVRŠAVANJU RADNE OBVEZE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 11/94 i 101/95) NN 11/1994, (213
UREDBA O VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA OSOBNOG ČINA ZA IZRAČUN PLAĆE DJELATNE VOJNE OSOBE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 46/08 i 25/13) NN 46/2008, (1548
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA OBRANE („Narodne novine“, broj 97/20) NN 97/2020, (1814
UREDBA O UTVRĐIVANJU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ZA POTREBE ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA («Narodne novine», broj 17/03) NN 17/2003, (219
UREDBA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE OTEGOTNIH UVJETA RADA, OPASNOSTI I ODGOVORNOSTI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 17/03) NN 17/2003, (218
UREDBA O SNIMANJU IZ ZRAKA („Narodne novine“, broj 77/20) NN 77/2020, (1464
UREDBA O NAORUŽANJU I VOJNOJ OPREMI NA KOJE SE NE PLAĆA CARINA («Narodne novine», broj 116/03) NN 116/2003, (1590
UREDBA O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE IZUMA POVJERLJIVIM I NAČINU PRIZNAVANJA PATENTA ZA TAKVE IZUME («Narodne novine» broj 10/05) NN 10/2005, (156
UREDBA O RADNOJ I MATERIJALNOJ OBVEZI («Narodne novine» broj 71/05) NN 71/2005, (1396
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O POPISU ROBE VOJNE NAMJENE I POPISU NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA („Narodne novine“, broj 101/13) NN 101/2013, (2276
UREDBA O KRITERIJIMA ZA ODABIR, MJERAMA ZA ZAŠTITU TE NAČINU OZNAČAVANJA VOJNIH I DRUGIH OBJEKATA POSEBNO VAŽNIH ZA OBRANU („Narodne novine“, broj 63/11) NN 63/2011, (1403
UREDBA O VOJNOM GRADITELJSTVU („Narodne novine“, broj 125/14) NN 125/2014, (2383
UREDBA O MJERILIMA ZA PLAĆE I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA DIPLOMATSKIH OSOBA MINISTARSTVA OBRANE, VOJNODIPLOMATSKIH OSOBA I OSOBA UPUĆENIH NA RAD U MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE («Narodne novine», broj 125/17) NN 125/2017, (2820
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU ODABIRA OSOBA KOJE SE UPUĆUJU NA PRVU RAZINU DOČASNIČKE IZOBRAZBE („Narodne novine“, broj 27/21) NN 27/2021, (587
ODLUKA O RODOVIMA, SLUŽBAMA, STRUKAMA I NJIHOVIM SPECIJALNOSTIMA (UPT, "Narodne novine", broj 128/13, 9/18 i 57/21) NN 128/2013, (2785
UREDBA O NAZIVU, SJEDIŠTU, ORGANIZACIJI I UPRAVLJANJU MEĐUNARODNIM SREDIŠTEM ZA OBUKU SPECIJALNIH ZRAČNIH SNAGA („Narodne novine“, broj 97/19) NN 97/2019, (1890
ODLUKA O USTROJSTVU DOMOBRANSTVA («Narodne novine», broj 73/91) NN 73/1991, (1898
ODLUKA O POSTUPKU IMENOVANJA I ZADAĆAMA VOJNIH IZASLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine» broj 88/93) NN 88/1993, (1720
ODLUKA O POSTUPKU DAVANJA SUGLASNOSTI STRANIM VOJNIM IZASLANICIMA («Narodne novine» broj 88/93) NN 88/1993, (1719
ODLUKA O POSLOVIMA OBVEZNIKA CIVILNE SLUŽBE («Narodne novine», broj 71/94) NN 71/1994, (1220
ODLUKA O USTANOVLJENJU MEDALJA ZA SUDJELOVANJE U VOJNO-REDARSTVENIM OPERACIJAMA I U IZNIMNIM POTHVATIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 60/95 i 14/96) NN 60/1995, (1096
ODLUKA O VRSTAMA VOJNIH ODORA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine» broj 1/97) NN 1/1997, (4
ODLUKA O NAKNADI ZA POSEBNE OBLIKE RADA U SLUŽBI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 39/18 i 54/19) NN 39/2018, (752
ODLUKA O PRIPREMI I NAČINU PROVOĐENJA MOBILIZACIJE TIJELA DRŽAVNE VLASTI I PRAVNIH OSOBA TE SLUŽBE MOTRENJA I OBAVJEŠĆIVANJA («Narodne novine» broj 43/97) NN 43/1997, (598
ODLUKA O PRIZNANJU VOJNIH ČINOVA HRVATSKIM GRAÐANIMA KOJI SU BILI PRIPADNICI RAZLIČITIH ORUŽANIH POSTROJBI, ODNOSNO VOJSKI NA TLU HRVATSKE («Narodne novine», broj 49/99) NN 49/1999, (938
ODLUKA O SJEDIŠTU I PODRUČJU NA KOJIMA DJELUJU UPRAVE ZA OBRANU I UREDI ZA OBRANU («Narodne novine» broj 64/99) NN 64/1999, (1165
ODLUKA O OZNAKAMA ČINOVA I DUŽNOSTI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 5/00) NN 5/2000, (50
ODLUKA O DODACIMA NA OSNOVNU PLAĆU U MINISTARSTVU OBRANE I ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 92/18) NN 92/2018, (1799
ODLUKA O NAČINU ISPRAVLJANJA POGREŠAKA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKA DONESENIH U NEUPRAVNOM POSTUPKU („Narodne novine“, broj 139/20) NN 139/2020, (2684
ODLUKA O IZNOSU NOVČANE NAKNADE ZA OBNAŠANJE DRUGE DUŽNOSTI („Narodne novine“, broj 138/15) NN 138/2015, (2591
ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA NAGRADNOG I IZVANREDNOG DOPUSTA ROČNIKA I KADETA («Narodne novine», broj 5/03) NN 5/2003, (49
ODLUKA O RASPOREDU TJEDNOG I DNEVNOG RADNOG VREMENA DJELATNIH VOJNIH OSOBA, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 118/09 i 118/12) NN 118/2009, (2904
ODLUKA O ODRŽAVANJU PfP VOJNE VJEŽBE »ZAJEDNIČKO SUDJELOVANJE 2003.« («Narodne novine», broj 32/03) NN 32/2003, (417
ODLUKA O ODRŽAVANJU VOJNIH VJEŽBI PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE I ORUŽANIH SNAGA DRUGIH DRŽAVA TIJEKOM 2006. GODINE (“Narodne novine”, broj 35/06) NN 35/2006, (875
ODLUKA O ODRŽAVANJU VOJNIH VJEŽBI PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE I ORUŽANIH SNAGA DRUGIH DRŽAVA TIJEKOM 2007. GODINE (»Narodne novine«, broj 133/06) NN 133/2006, (3010
ODLUKA O NASTAVKU SUDJELOVANJA HRVATSKIH VOJNIH PROMATRAČA U MIROVNOJ MISIJI UNMEE (ETIOPIJA I ERITREJA) («Narodne novine», broj 32/03) NN 32/2003, (418
ODLUKA O OSTVARENJU PRAVA KADETA NA NOVČANU POMOĆ I VISINU NOVČANE POMOĆI ZA NASTAVAK ŠKOLOVANJA U DRUGOJ ŠKOLI («Narodne novine», broj 81/03) NN 81/2003, (978
ODLUKA O IZNOSU MJESEČNE NOVČANE NAKNADE ZA OSPOSOBLJAVANJE BRAČNOG DRUGA VOJNE OSOBE, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA KOJA JE POGINULA ILI UMRLA OD ZADOBIVENE RANE, OZLJEDE ILI BOLESTI, A NEMA UVJETA ZA OBITELJSKU MIROVINU («Narodne novine» broj 81/03) NN 81/2003, (980
ODLUKA O VISINI OTPREMNINE ZA DJELATNE VOJNE OSOBE RASPOREĐENE U AKTIVNU PRIČUVU («Narodne novine», broj 194/03) NN 194/2003, (3070
ODLUKA O VISINI OTPREMNINE ZA DJELATNE VOJNE OSOBE KOJIMA SLUŽBA PRESTANE ZBOG PREUSTROJA ILI SMANJENJA SNAGA S PRAVOM NA MIROVINU ("Narodne novine", broj 92/18) NN 92/2018, (1797
ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA OTPREMNINE DJELATNIH VOJNIH OSOBA KOJIMA SLUŽBA PRESTANE NAKON ISTEKA ROKA RASPOLAGANJA («Narodne novine», broj 38/04) NN 38/2004, (944
ODLUKA O UVEĆANJU PLAĆE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORUŽANIM SNAGAMA RH... («Narodne novine», broj 44/05) NN 44/2005, (841
ODLUKA O UVEĆANJU PLAĆE NAMJEŠTENIKA RASPOREĐENIH NA USTROJBENO MJESTO VOZAČA OPASNIH TVARI («Narodne novine», broj 44/05) NN 44/2005, (840
ODLUKA O DANIMA RODOVA, SLUŽBI, STRUKA I POSEBNIH DIJELOVA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 128/13, 70/17 i 45/18) NN 128/2013, (2786
ODLUKA O RADNIM MJESTIMA NA KOJIMA SE ZBOG POSEBNIH UVJETA RADA, TEŽINE I NARAVI POSLOVA I ODGOVORNOSTI UVEĆAVA OSNOVNA PLAĆA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA („Narodne novine“, broj 50/08) NN 50/2008, (1684
ODLUKA O VISINI OTPREMNINE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 92/18) NN 92/2018, (1798
ODLUKA O NEPOZIVANJU NOVAKA NA OBVEZU SLUŽENJA VOJNOG ROKA („Narodne novine“, broj 105/07) NN 105/2007, (3065
ODLUKA O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI NABAVE 39 VOJNIH KAMIONA OD STRANE MINISTARSTVA OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne Novine", broj 26/09) NN 26/2009, (559
ODLUKA O SADRŽAJU ODLUKE O RASPOREDU I NAČINU ISPRAVLJANJA POGREŠAKA U ODLUCI ("Narodne novine", broj 79/13) NN 79/2013, (1637
ODLUKA O UVJETIMA I POSTUPKU SKLAPANJA UGOVORA O VOJNIČKOJ SLUŽBI NA NEODREĐENO VRIJEME ("Narodne novine", broj 91/18) NN 91/2018, (1773
ODLUKA O IZNOSU NOVČANE NAKNADE ZA PRIVREMENO OBNAŠANJE DRUGE DUŽNOSTI I IZNOSU NOVČANE NAKNADE ZA DODATNU DUŽNOST („Narodne novine“, broj 20/20) NN 20/2020, (497
ODLUKA O POSEBNOJ NAKNADI DJELATNOJ VOJNOJ OSOBI UPUĆENOJ NA IZOBRAZBU I VOJNU OBUKU U INOZEMSTVO I DJELATNOJ VOJNOJ OSOBI UPUĆENOJ NA IZOBRAZBU IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 131/13, 65/15 i 28/18) NN 131/2013, (2863
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA STANOVANJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 39/18, 46/18 - Ispravak i 54/19) NN 39/2018, (751
ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 66/14, 23/15, 84/15, 106/17, 39/18 i 46/18 - Ispravak) NN 66/2014, (1254
ODLUKA O PRELASKU GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE ORUŽANIH SNAGA DRŽAVA ČLANICA NATO-a I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ANGAŽIRANIH U OKVIRU ZDRUŽENIH SNAGA VISOKE SPREMNOSTI IZ SASTAVA SNAGA ZA BRZI ODGOVOR NATO-a („Narodne novine“, broj 105/15) NN 105/2015, (2041
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA OBRANE («Narodne novine», broj 7/93) NN 7/1993, (72
PRAVILNIK O VOJNOJ ISKAZNICI U OS RH («Narodne novine» broj 129/99) NN 129/1999, (2037
PRAVILNIK O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU, OPERACIJAMA ODGOVORA NA KRIZE, HUMANITARNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOZEMSTVU („Narodne novine“, broj 86/17) NN 86/2017, (2061
PRAVILNIK O NOVČANIM NAKNADAMA VOJNIKA I KADETA ŠKOLE PRIČUVNIH ČASNIKA ZA VRIJEME SLUŽENJA VOJNOG ROKA («Narodne novine», broj 102/01) NN 102/2001, (1694
PRAVILNIK O PRODAJI NEPERSPEKTIVNIH SREDSTAVA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine» broj 95/02) NN 95/2002, (1582
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA DJELATNIH VOJNIH OSOBA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 54/14 i 70/18) NN 54/2014, (1022
PRAVILNIK O RADU INSPEKTORATA OBRANE („Narodne novine“, broj 76/14) 299.501
STRATEŠKI PREGLED OBRANE ("Narodne novine", broj 101/13) NN 101/2013, (2285
STRATEŠKI PREGLED OBRANE ("Narodne novine", broj 43/18) NN 43/2018, (830
PRAVILNIK O OPĆIM I POSEBNIM MJERAMA OSIGURANJA I ZAŠTITE PROIZVODNJE, PROMETA I REMONTA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME («Narodne novine» broj 5/03) NN 5/2003, (48
PRAVILNIK O DODACIMA NA PLAĆU DJELATNIH VOJNIH OSOBA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/14, 41/14, 53/14, 114/14, 72/15, 5/17, 116/17, 39/18, 44/19 i 87/19) NN 33/2014, (598
PRAVILNIK O VOJNOM PADOBRANSTVU („Narodne novine“, broj 41/14) NN 41/2014, (751
PRAVILNIK O NAKNADAMA I NAČINU ISPLATE NAKNADA OSOBAMA POZVANIMA ZBOG VOJNE OBVEZE U ORUŽANE SNAGE («Narodne novine» broj 15/03) NN 15/2003, (209
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE VOJNIH OBVEZNIKA I IZVRŠAVANJU VOJNE OBVEZE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 114/14 i 102/17) NN 114/2014, (2179
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI I KAKVOĆI PROIZVODA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME («Narodne novine», broj 24/03) NN 24/2003, (351
PRAVILNIK O IZNOSU, UVJETIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ («Narodne novine», broj 24/03) NN 24/2003, (349
PRAVILNIK O KODIFIKACIJI NAORUŽANJA I VOJNE OPREME („Narodne novine“, broj 139/20 i 2/22) NN 139/2020, (2682
PRAVILNIK O ODABIRU I RASPOREĐIVANJU DJELATNIH VOJNIH OSOBA TIJEKOM PREUSTROJA OSRH («Narodne novine», broj 24/03) NN 24/2003, (350
PRAVILNIK O UKIDANJU PRAVILNIKA O ODABIRU I RASPOREĐIVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE TIJEKOM PREUSTROJA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 116/07) NN 116/2007, (3395
PRAVILNIK O OBRAMBENOM PLANIRANJU U MINISTARSTVU OBRANE I ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine“, broj 106/17) NN 106/2017, (2424
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RAZVOJA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME («Narodne novine», broj 67/03) NN 67/2003, (790
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA IZBOR ROČNIKA RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA PROFESIONALNE VOJNIKE ILI IZOBRAZBU ZA PRIČUVNE ČASNIKE I DOČASNIKE ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 67/03) NN 67/2003, (789
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA STAVLJANJE DJELATNE VOJNE OSOBE U AKTIVNU PRIČUVU TE NJEZINIM PRAVIMA I OBVEZAMA («Narodne novine», broj 68/03) NN 68/2003, (806
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA STAVLJANJE DJELATNE VOJNE OSOBE U AKTIVNU PRIČUVU TE NJEZINIM PRAVIMA I OBVEZAMA («Narodne novine», broj 68/03) NN 68/2003, (806
PRAVILNIK O VOJNOPOLICIJSKIM POSLOVIMA I PROVEDBI OVLASTI OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA VOJNE POLICIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 44/14 i 89/17) NN 44/2014
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA I TIJELA U KOJIMA SE OBAVLJA CIVILNA SLUŽBA U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 84/03) NN 84/2003, (1042
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I EVIDENCIJE O OBVEZNICIMA CIVILNE SLUŽBE TE OBRASCU I SADRŽAJU ISKAZNICE CIVILNE SLUŽBE («Narodne novine», broj 84/03) NN 84/2003, (1044
PRAVILNIK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA CIVILNU SLUŽBU («Narodne novine», broj 84/03) NN 84/2003, (1043
PRAVILNIK O VRSTAMA POHVALA I NAGRADA, UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVE DODJELE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 110/15, 47/17, 86/17 i 49/20) NN 110/2015, (2138
PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI („Narodne novine“, broj 122/15) NN 122/2015, (2323
PRAVILNIK O STANOVANJU („Narodne novine“, broj 49/20) NN 49/2020, (1007
PRAVILNIK O IZOBRAZBI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 19/17, 126/17, 8/18 i 80/19) NN 19/2017, (445
PRAVILNIK O TRANZICIJI I PRIPREMI PRELASKA DJELATNE VOJNE OSOBE NA RAD IZVAN ORUŽANIH SNAGA («Narodne novine», broj 112/03) NN 112/2003, (1535
PRAVILNIK O DODJELI ČINOVA I PROMICANJU VOJNIH OSOBA U ČINOVE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 55/14 i 27/19) NN 55/2014, (1039
PRAVILNIK O ZAŠTITNIM I SIGURNOSNIM ZONAMA OKO VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA („Narodne novine“, broj 122/15) NN 122/2015, (2325
PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA ŠTETE I NJEZINE VISINE („Narodne novine“, broj 122/15) 302.201
PRAVILNIK O POSEBNOM STAŽU OSTVARENOM U DOMOVINSKOM RATU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 54/04 i 55/06) NN 54/2004, (1222
PRAVILNIK O STANDARDIMA PROFESIONALNOG RAZVOJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 119/18 i 80/19) NN 119/2018, (2383
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA ("Narodne novine", broj 131/13) NN 131/2013, (2860
PRAVILNIK O MATERIJALNOM ZBRINJAVANJU ("Narodne novine", broj 125/17) NN 125/2017, (2842
PRAVILNIK O ZAŠTITI I KORIŠTENJU ARHIVSKOGA I REGISTRATURNOGA GRADIVA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 45/17) NN 45/2017, (1059
PRAVILNIK O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U AKTIVNOSTIMA SNAGA ZA ŽURNU POMOĆ U KATASTROFAMA U INOZEMSTVU (“Narodne novine” broj 73/06) NN 73/2006, (1741
PRAVILNIK O OBUCI I OSPOSOBLJAVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA VOJNIH OBJEKATA („Narodne novine“, broj 56/10) NN 56/2010, (1355
PRAVILNIK O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE I DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA OBRANE U MIROVNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOZEMSTVU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 8/06, 19/11, 73/13 i 86/17 - Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim akti NN 8/2006, (179
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU VOJNIH OSOBA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA I NAČINU POLAGANJA VOZAČKIH ISPITA ("Narodne novine", broj 71/18) NN 71/2018, (1456
PRAVILNIK O REGISTRACIJI I OZNAČAVANJU VOZILA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 71/18) NN 71/2018, (1458
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UPRAVLJANJE I NAČINU PRIJEVOZA NA VOZILIMA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 71/18) NN 71/2018, (1457
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRIVLAČENJA, OGLAŠAVANJA I ODABIRA ZA PRIJAM U DJELATNU VOJNU SLUŽBU I KADETSKU SLUŽBU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 158/13, 77/15, 14/17 i 91/18) NN 158/2013, (3315
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA VOJNU SLUŽBU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 42/14, 134/15, 109/16 i 97/17) 302.854
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O KADETSKOJ SLUŽBI I UGOVORA O STIPENDIRANJU ("Narodne novine", broj 158/13, 5/17, 55/19 i 139/20) NN 158/2013, (3316
PRAVILNIK O OCJENJIVANJU DJELATNIH VOJNIH OSOBA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 114/14, 134/15, 5/17, 26/19 i 20/20) NN 114/2014, (2180
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KOLEKTIVNO OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 103/13 i 91/18) NN 103/2013, (2319
PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA I TROŠKOVIMA POGREBA („Narodne novine“, broj 49/20) NN 49/2020, (1008
PRAVILNIK O TAJNOSTI PODATAKA OBRANE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 67/18 i 20/20) NN 67/2018, (1379
PRAVILNIK O TAJNOSTI PODATAKA OBRANE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 39/08 i 67/18 - Pravilnik o tajnosti podataka obrane) NN 39/2008, (1337
PRAVILNIK O LETAČKOJ SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 72/15) NN 72/2015, (1380
PRAVILNIK O VOJNOPOMORSKIM I POLOŽAJNIM ZASTAVAMA („Narodne novine“, broj 91/09) NN 91/2009, (2292
PRAVILNIK O PROMETU ROBE VOJNE NAMJENE, OBRAMBENIH PROIZVODA I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 104/13 i 53/18) NN 104/2013, (2338
PRAVILNIK O DRAGOVOLJNOM VOJNOM OSPOSOBLJAVANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 158/13, 121/16 i 3/19) NN 158/2013, (3314
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU IDENTIFIKACIJSKE VOJNE ISKAZNICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 99/14, 112/14 - Ispravak i 20/20) NN 99/2014, (1954
PRAVILNIK O REGISTRU VOJNIH ZRAKOPLOVA I ZNACIMA DRŽAVNE PRIPADNOSTI VOJNIH ZRAKOPLOVA ("Narodne novine", broj 140/13) NN 140/2013, (3001
PRAVILNIK O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 91/09) NN 91/2009, (2290
PRAVILNIK O VJEŽBOVNIM POSTUPCIMA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 75/15) NN 75/2015, (1438
PRAVILNIK O ISTRAŽIVANJU I IZVJEŠĆIVANJU O NESREĆAMA I OSTALIM DOGAĐAJIMA UGROŽAVANJA SIGURNOSTI LETENJA VOJNIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 28/14) NN 28/2014, (479
PRAVILNIK O PREHRANI PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 42/19) NN 42/2019, (858
PRAVILNIK O KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI I ODRŽAVANJU VOJNIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 86/13) NN 86/2013, (1926
PRAVILNIK O VOJNIM ODORAMA (Urednički pročišćeni tekst,„Narodne novine“, broj 133/14 i 27/17) NN 133/2014, (2503
PRAVILNIK O POSTUPKU I OVLASTIMA U OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 153/14, 109/16 i 86/17) NN 153/2014, (2896
PRAVILNIK O LETENJU VOJNIH ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 72/16) NN 72/2016, (1708
PRAVILNIK O STRAŽARSKOJ SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 116/13) NN 116/2013, (2503
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU ODABIRA OSOBA KOJE SE UPUĆUJU NA OSPOSOBLJAVANJE ZA ČASNIKA („Narodne novine“, broj 158/13) NN 158/2013, (3317
PRAVILNIK O ZVANJIMA I STRUČNIM ISPITIMA POMORACA U HRVATSKOJ RATNOJ MORNARICI („Narodne novine“, broj 05/14) NN 5/2014, (82
PRAVILNIK O SLUŽBI NA BRODOVIMA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 05/14) NN 5/2014, (83
PRAVILNIK O STRANIM JEZICIMA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 09/14) NN 9/2014, (166
PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA RATNOG RASPOREDA TE IZDAVANJU, ČUVANJU, ODRŽAVANJU I VRAĆANJU OSOBNE VOJNE OPREME („Narodne novine“, broj 114/14) NN 114/2014, (2178
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENIH, PSIHIČKIH, TJELESNIH I SIGURNOSNIH UVJETA ZA PRIJAM U SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 13/14, 134/15 i 138/15 - Ispravak) NN 13/2014, (252
PRAVILNIK O NAČINU OSIGURANJA VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA POSEBNO VAŽNIH ZA OBRANU („Narodne novine“, broj 28/14) NN 28/2014, (478
PRAVILNIK O UGOVORNOJ PRIČUVI (Urednički pročiščeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/15 i 44/15 - Ispravak) NN 18/2015, (383
PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I DJELATNIKA VOJNO ZDRAVSTVENOG SREDIŠTA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 37/15) NN 37/2015, (774
PRAVILNIK O VOJNIM SPECIJALISTIMA („Narodne novine“, broj 41/17) NN 41/2017, (887
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ POTPORI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 139/20) NN 139/2020, (2681
PRAVILNIK O VRSTAMA VOJNIH MEDALJA, UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVE DODJELE („Narodne novine“, broj 67/19) NN 67/2019, (1348
NAPUTAK O VREMENU I NAČINU UPUĆIVANJA NOVAKA NA SLUŽENJE VOJNOG ROKA I OTPUSTU IZ ORUŽANIH SNAGA («Narodne novine», broj 15/03) NN 15/2003, (210
NAPUTAK O NAČINU I UVJETIMA PRIMJENE »OFFSET PROGRAMA« („Narodne novine“, broj 78/16) NN 78/2016, (1793
STRATEGIJA OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 33/02) NN 33/2002, (708
DUGOROČNI PLAN RAZVOJA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE 2006. – 2015. (“Narodne novine”, broj 81/06) NN 81/2006, (1936
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SPREMNOSTI OBRAMBENOG SUSTAVA, PROVOĐENJU KADROVSKE POLITIKE I UKUPNOM STANJU U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, S IZVJEŠĆEM O STANJU OBRAMBENIH PRIPREMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (“Narodne novine”, broj 38/07) NN 38/2007, (1242
METODOLOGIJA ZA IZRADU PLANA OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE I PLANOVA DJELOVANJA CIVILNIH NOSITELJA OBRAMBENIH PRIPREMA ("Narodne novine", broj 129/14) NN 129/2014, (2442
UPUTA O NAČINU PRIKAZIVANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE VOJNIH I DRUGIH OBJEKATA POSEBNO VAŽNIH ZA OBRANU NA KARTOGRAFSKIM PROIZVODIMA („Narodne novine“, broj 29/12) NN 29/2012, (733
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava