Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Osiguranje (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20) NN 30/2015, (611
ZAKON O FINANCIJSKOM OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 76/07 i 59/12) NN 76/2007, (2396
ZAKON O NIŠTAVNOSTI ODREÐENIH VRSTA UGOVORA O OSIGURANJU I UGOVORA O KREDITU (“Narodne novine”, broj 9/94) NN 9/1994, (160
ZAKON O PRETVORBI KAPITALA DRUŠTAVA OSIGURANJA I REOSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 69/92) NN 69/1992, (1821
ZAKON O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14) NN 151/2005, (2921
UREDBA O ODREÐIVANJU IMOVINE I OSOBA, TE UVJETIMA POD KOJIMA SE MOGU OSIGURATI KOD STRANOG OSIGURATELJA (“Narodne novine”, broj 137/99) NN 137/1999, (2116
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA O PRITUŽBAMA I PRIGOVORIMA ZAINTERESIRANIH OSOBA UPUĆENIM DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 144/21) 111.111
PRAVILNIK O STATISTIČKIM STANDARDIMA OSIGURANJA (P2016-023-0655) (UPT, „Narodne novine“, broj 23/16, 27/16, 60/19 i 15/20) NN 23/2016, (655
PRAVILNIK O STRUČNOSTI I PRIMJERENOSTI DISTRIBUTERA OSIGURANJA I DISTRIBUTERA REOSIGURANJA I UPISU U REGISTAR (UPT „Narodne novine“, broj 16/19, 9/21 i 83/21) NN 16/2019, (348
ODLUKA O ODREĐIVANJU NAJNIŽIH SVOTA NA KOJE SE MORA UGOVORITI OSIGURANJE ZRAKOPLOVA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE TREĆIM OSOBAMA PRI UPORABI ZRAKOPLOVA (“Narodne novine”, broj 72/94) NN 72/1994, (1262
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA VOĐENJE JEDINSTVENOG RAČUNOVODSTVA OSOBNIH RAČUNA ČLANOVA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA («Narodne novine», broj 112/17) NN 112/2017, (2626
ODLUKA O ODREĐIVANJU SVOTA NA KOJE SE MORA UGOVORITI OSIGURANJE PUTNIKA U JAVNOM PROMETU OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (“Narodne novine”, broj 20/98) NN 20/1998, (2360
ODLUKA O POVEĆANJU NAJNIŽE OSIGURANE SVOTE TEMELJEM UGOVORA O OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI („Narodne novine“, broj 109/16) NN 109/2016, (2355
ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA ZA NAKNADU ŠTETE PO OSNOVI OSIGURANJA VLASNIKA, ODNOSNO KORISNIKA BRODICA NA MOTORNI POGON OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NANESENE TREĆIM OSOBAMA (“Narodne novine”, broj 20/98) NN 20/1998, (2350
ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA ZA NAKNADU ŠTETE PO OSNOVI OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI (“Narodne novine”, broj 20/98) NN 20/1998, (2370
ODLUKA O KONTNOM PLANU DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE («Narodne novine», broj 61/07) NN 61/2007, (1950
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA STJECANJE I PROVJERU STRUČNIH ZNANJA POTREBNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA („Narodne novine“, broj 67/20) NN 67/2020, (1344
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA I ZASTUPANJA U OSIGURANJU (STATUS OVLAŠTENOG POSREDNIKA U OSIGURANJU ILI OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA U OSIGURANJU) (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 55/99 i 32/00) NN 55/1999, (1042
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU FINANCIJSKOG I STATISTIČKOG IZVJEŠTAJA OSOBA KOJE IMAJU DOZVOLU ZA OBAVLJANJE POSLOVA DISTRIBUCIJE OSIGURANJA I/ILI DISTRIBUCIJE REOSIGURANJA („Narodne novine“, broj 106/20) NN 106/2020, (2002
PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJIMA ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I DRUŠTAVA ZA REOSIGURANJE (“Narodne novine”, broj 10/00) NN 10/2000, (106
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE I ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE, PROKURISTA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE I OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA PODRUŽNICE DRUŠTVA Z („Narodne novine“, broj 102/20) NN 102/2020, (1929
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVU ZA REOSIGURANJE („Narodne novine“, broj 136/20) NN 136/2020, (2610
PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA ZA STJECANJA OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA I ZASTUPANJA U OSIGURANJU (“Narodne novine”, broj 118/99) NN 118/1999, (1913
PRAVILNIK O OSNOVAMA FINANCIRANJA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKIH INSTITUTA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 38/97 i 28/99) 1300.251
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA STJECANJE I PROVJERU STRUČNIH ZNANJA POTREBNIH ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA, ODNOSNO POSREDOVANJA U OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 45/06 i 76/06) NN 45/2006, (1108
PRAVILNIK O UPISNIKU STUDENTSKIH UDRUGA (“Narodne novine”, broj 41/97) NN 41/1997, (583
PRAVILNIK O MJERILIMA I UVJETIMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU SA ZNANSTVENIM NOVACIMA RADI SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA (“Narodne novine”, broj 77/97) NN 77/1997, (1382
PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA ZA PROVJERU STRUČNIH ZNANJA ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA ODNOSNO POSREDOVANJA U OSIGURANJU (“Narodne novine”, broj 62/06) NN 62/2006, (1512
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I PRAVILIMA NAČINA VOĐENJA REGISTARA ZASTUPNIKA I POSREDNIKA U OSIGURANJU (“Narodne novine”, broj 58/06) NN 58/2006, (1386
PRAVILNIK O REVIZIJI U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/16 i 60/19) NN 78/2016, (1796
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA KAPITALA, JAMSTVENOG KAPITALA I ADEKVATNOSTI KAPITALA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE (“Narodne novine”, broj 78/06) NN 78/2006, (1872
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA POKAZATELJA LIKVIDNOSTI I NAJMANJOJ VRIJEDNOSTI POKAZATELJA LIKVIDNOSTI DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 119/09, 39/12 i 52/13) NN 119/2009, (2953
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA GRANICA SOLVENTNOSTI (ADEKVATNOSTI KAPITALA) DRUŠTVA ZA OSIGURANJE (“Narodne novine”, broj 112/06) NN 112/2006, (2485
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I ORGANIZACIJSKIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU NA STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 116/06 i 9/07) NN 116/2006, (2604
PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA I ROKOVIMA UPLATE DOPRINOSA TE NAČINU VOĐENJA I UPORABI IMOVINE NAMIJENJENE ZA OBVEZE GARANCIJSKOG FONDA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 139/06, 20/14 i 81/16) NN 139/2006, (3158
PRAVILNIK O DODATNOM NADZORU NAD GRUPOM OSIGURAVATELJA (“Narodne novine”, broj 132/06) NN 132/2006, (2978
PRAVILNIK O RASPOREDU VRSTA RIZIKA PO SKUPINAMA I VRSTAMA OSIGURANJA ODNOSNO REOSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 23/16, 27/16 i 42/19) NN 23/2016, (653
PRAVILNIK O SADRŽAJU PROGRAMA PLANIRANOG REOSIGURANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 23/16 i 27/16) NN 23/2016, (654
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA KAPITALA, JAMSTVENOG KAPITALA I ADEKVATNOSTI KAPITALA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I DRUŠTAVA ZA REOSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 97/09, 42/10, 94/11, 39/12, 73/13, 105/13 i 136/14) NN 97/2009, (2477
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I PRAVILIMA NAČINA VOĐENJA REGISTARA ZASTUPNIKA U OSIGURANJU I POSREDNIKA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU ("Narodne Novine", broj 9/09) NN 9/2009, (209
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I ORGANIZACIJSKIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU U STANICI ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA („Narodne novine“, broj 7/16) NN 7/2016, (103
PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU O ZNAČAJNIM PROMJENAMA I IZVJEŠTAVANJU NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA (UPT, „Narodne novine“, broj 66/19, 15/20 i 144/21) NN 66/2019, (1314
PRAVILNIK O DRUGIM USLUGAMA KOJE MOŽE PRUŽATI DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU („Narodne novine“, broj 7/16) NN 7/2016, (101
PRAVILNIK O DODATNIM POSLOVIMA KOJE MOŽE OBAVLJATI DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU („Narodne novine“, broj 7/16) NN 7/2016, (102
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKOG I STATISTIČKOG IZVJEŠTAJA OSOBA KOJE IMAJU DOZVOLU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU ILI POSREDOVANJA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU („Narodne novine“, broj 37/16) NN 37/2016, (1010
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROVOĐENJE STATUSNIH PROMJENA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 7/16 i 91/16) NN 7/2016, (100
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE KLJUČNE FUNKCIJE U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE/DRUŠTVU ZA REOSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 68/19 i 15/20) NN 68/2019, (1385
PRAVILNIK O PROMIDŽBENIM AKTIVNOSTIMA ("Narodne novine", broj 93/13) NN 93/2013, (2115
PRAVILNIK O PROVEDBI VLASTITE PROCJENE RIZIKA I SOLVENTNOSTI („Narodne novine“, broj 01/15) NN 1/2015, (27
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIMJENU PRILAGODBE ZA VOLATILNOST NA RELEVANTNU VREMENSKU STRUKTURU BEZRIZIČNIH KAMATNIH STOPA U IZRAČUNU NAJBOLJE PROCJENE („Narodne novine“, broj 133/15) NN 133/2015, (2503
PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI ZA IZDVAJANJE POSLOVA ILI FUNKCIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 7/16 i 91/16) NN 7/2016, (96
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIMJENU PRIJELAZNE MJERE ZA RELEVANTNU VREMENSKU STRUKTURU BEZRIZIČNIH KAMATNIH STOPA („Narodne novine“, broj 133/15) NN 133/2015, (2505
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIMJENU UMANJENJA IZ PRIJELAZNIH MJERA NA TEHNIČKE PRIČUVE („Narodne novine“, broj 133/15) NN 133/2015, (2506
PRAVILNIK O DODATNIM ZAHTJEVIMA ZA MALA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE („Narodne novine“, broj 72/16) NN 72/2016, (1719
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIJENOS ODNOSNO PREUZIMANJE PORTFELJA OSIGURANJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 7/16 i 91/16) 312.348
RJEŠENJE (“Narodne novine”, broj 82/06) 317.331
STATUT SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA (Pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 100/18) NN 100/2018, (1968
STATUT SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA (PROČIŠĆENI TEKST) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 70/15, 62/17 i 91/18) NN 70/2015, (1348
STATUT SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA (pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 77/17) NN 77/2017, (1911
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava