Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Otpad (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) NN 94/2013, (2123
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1021 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA („Narodne novine“, broj 54/20) NN 54/2020, (1078
ZAKON O GOSPODARENJU OTPADOM („Narodne novine“, broj 84/21) NN 84/2021, (1554
UREDBA O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM (UPT, „Narodne novine“, broj 50/17, 84/19, 14/20 - Rješ.USRH, 31/21 - Odl.i Rješ.USRH) NN 50/2017, (1138
UREDBA O UVJETIMA ZA POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM (Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 32/98 i 23/07-Pravilnik o gospodarenju otpadom) NN 32/1998, (384
UREDBA O GOSPODARENJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 105/15 i 57/20) NN 105/2015, (2051
UREDBA O GRANIČNIM PRIJELAZIMA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE PREKO KOJIH JE DOPUŠTEN UVOZ OTPADA U EUROPSKU UNIJU I IZVOZ OTPADA IZ EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 06/14) NN 6/2014, (94
UREDBA O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA („Narodne novine“, broj 112/15) NN 112/2015, (2161
UREDBA O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM ("Narodne novine", broj 97/15, 7/20 i 140/20) NN 97/2015, (1872
PODZAKONSKI AKT(I)
NAPUTAK O FINANCIJSKOM JAMSTVU („Narodne novine“, broj 55/21) NN 55/2021, (1106
PRIJEDLOG IZMJENA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE KRATICE („Narodne novine“, broj 1/22) NN 1/2022, (1)
PRIJEDLOG IZMJENA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE KRATICE („Narodne novine“, broj 1/22) NN 1/2022, (1)
ODLUKA O DOPUŠTENOJ KOLIČINI OTPADNIH GUMA KOJE SE MOŽE KORISTITI U ENERGETSKE SVRHE U 2007. GODINI ( “Narodne novine”, broj 36/07) NN 36/2007, (1171
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM ("Narodne novine", broj 81/20) NN 81/2020, (1517
ODLUKA O DOPUŠTENOJ KOLIČINI OTPADNIH GUMA KOJE SE MOŽE KORISTITI U ENERGETSKE SVRHE U 2006. GODINI («Narodne novine», broj 64/06) NN 64/2006, (1553
PRAVILNIK O GOSPODARENJU POLIKLORIRANIM BIFENILIMA I POLIKLORIRANIM TERFENILIMA ("Narodne novine", broj 103/14) NN 103/2014, (2001
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE („Narodne novine“, broj 3/17) NN 3/2017, (120
ODLUKA O NACIONALNIM CILJEVIMA UDJELA POVRATNE AMBALAŽE U 2008. GODINI („Narodne novine“, broj 82/07) NN 82/2007, (2602
PRAVILNIK O VRSTAMA OTPADA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 27/96 i 50/05 - Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, 23/07 i 81/20- Pravilnik o gospodarenju otpadom) NN 27/1996, (539
PRAVILNIK O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 89/11 - Odluka i Rješenje USRH, 126/11, 38/13 i 86/13) NN 97/2005, (1894
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM IZ PROIZVODNJE TITAN-DIOKSIDA ("Narodne novine", broj 117/14) NN 117/2014, (2216
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM GUMAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13, 40/15 i 113/16 - Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama) NN 40/2006, (980
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM ULJIMA (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 124/06,121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13, 95/15 i 81/20 - Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima) NN 124/2006, (2762
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA POSTUPANJE S OTPADOM (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 123/97, 112/01 i 23/07) NN 123/1997, (1803
PRAVILNIK O GOSPODARENJU MEDICINSKIM OTPADOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/15 i 56/19) NN 50/2015, (989
PRAVILNIK O MJERILIMA, POSTUPKU I NAČINU ODREĐIVANJA IZNOSA NAKNADE VLASNICIMA NEKRETNINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 59/06 i 109/12) NN 59/2006, (1433
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13 i 111/15 - Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima) NN 133/2006, (3027
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15 - Ispravak) NN 23/2014, (426
PRAVILNIK O GRAĐEVNOM OTPADU I OTPADU KOJI SADRŽI AZBEST („Narodne novine“, broj 69/16) NN 69/2016, (1650
PRAVILNIK O TERMIČKOJ OBRADI OTPADA („Narodne novine“, broj 75/16) NN 75/2016, (1755
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM ELEKTRIČNIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA I OPREMOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13 i 42/14) NN 74/2007, (2327
PRAVILNIK O NAČINIMA I UVJETIMA ODLAGANJA OTPADA, KATEGORIJAMA I UVJETIMA RADA ZA ODLAGALIŠTA OTPADA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 114/15, 103/18 i 56/19 - Ispravak) NN 114/2015, (2184
PRAVILNIK O GOSPODARENJU MULJEM IZ UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA KADA SE MULJ KORISTI U POLJOPRIVREDI (“Narodne novine”, broj 38/08) NN 38/2008, (1307
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM IZ RUDARSKE INDUSTRIJE ("Narodne novine", broj 22/19) NN 22/2019, (456
PRAVILNIK O NUSPROIZVODIMA I UKIDANJU STATUSA OTPADA („Narodne novine“, broj 117/14) NN 117/2014, (2217
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNOM ELEKTRIČNOM I ELEKTRONIČKOM OPREMOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19 i 7/20) NN 42/2014, (782
STRATEGIJA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 130/05) NN 130/2005, (2398
POPIS STRUČNIH INSTITUCIJA KOJE IMAJU OVLAST ZA IZDAVANJE IZVJEŠĆA O ISPITIVANJU FIZIKALNIH I KEMIJSKIH SVOJSTAVA OTPADA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 51/96 i 93/96) NN 51/1996, (968
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13 i 40/15) NN 136/2006, (3077
ODLUKA O REDOSLIJEDU I DINAMICI ZATVARANJA ODLAGALIŠTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 3/19 i 17/19 - Ispravak) NN 3/2019, (65
PRAVILNIK O KATALOGU OTPADA („Narodne novine“, broj 90/15) 318.803
PRAVILNIK O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI "Narodne novine", broj 88/15, 78/16,116/17, 14/20 i 144/20 NN 88/2015, (1735
ODLUKA O PODRUČJIMA SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE („Narodne novine“, broj 102/18) NN 102/2018, (1993
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM GUMAMA („Narodne novine“, broj 113/16) NN 113/2016, (2493
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM TEKSTILOM I OTPADNOM OBUĆOM („Narodne novine“, broj 99/15) NN 99/2015, (1933
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 125/15, 90/16, 60/18, 72/18 - Ispravak i 81/20) NN 125/2015, (2384
NAPUTAK O POSTUPANJU S OTPADOM KOJI SADRŽI AZBEST („Narodne novine“, broj 89/08) NN 89/2008, (2845
PRAVILNIK O BATERIJAMA I AKUMULATORIMA I OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA („Narodne novine“, broj 111/15) NN 111/2015, (2147
NAPUTAK O GLOMAZNOM OTPADU („Narodne novine“, broj 79/15) NN 79/2015, (1534
NAPUTAK O NAČINU IZRAČUNA NAKNADE GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/11 i 137/11) NN 129/2011, (2597
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE 2007. – 2015. GODINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 85/07, 126/10, 31/11 i 46/15) NN 85/2007, (2652
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava