Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Plovidba unutarnjim vodama (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PLOVIDBI UNUTARNJIM VODAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 19/98, 151/03 i 138/06) NN 19/1998, (2260
ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA („Narodne novine“, broj 144/21) 111.111
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/352 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. VELJAČE 2017. O USPOSTAVI OKVIRA ZA PRUŽANJE LUČKIH USLUGA I ZAJEDNIČKIH PRAVILA O FINANCIJSKOJ TRANSPARENTNOSTI LUKA („Narodne novine“, broj 66/19) NN 66/2019, (1289
ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 109/07, 132/07, 51A/13, 152/14 i 118/18) NN 109/2007, (3176
UREDBA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI LUKE, ODNOSNO PRISTANIŠTA ZA MEĐUNARODNI PROMET I PLOVNI PUTOVI NE KOJIMA VAŽI MEĐUNARODNI REŽIM PLOVIDBE («Službeni list» broj 37/83 i «Narodne novine» broj 53/91, 17/94 - Pomorski zakonik(v.čl.1048.), 22/95 - Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke, 19/98 - Zakon o plovidbi u morskim vodama, 102/00 - Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljav 324.001
UREDBA O TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM UVJETIMA ZA LUKE I UVJETIMA SIGURNOSTI PLOVIDBE U LUKAMA I PRISTANIŠTIMA UNUTARNJIH VODA («Narodne novine», broj 32/09) NN 32/2009, (706
UREDBA O ODREĐIVANJU MJERILA PLOVNIH PUTOVA ZA UTVRĐIVANJE PLOVNOSTI NA DRŽAVNIM VODNIM PUTOVIMA („Narodne novine“, broj 28/09) NN 28/2009, (599
UREDBA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI LUKE UNUTARNJIH VODA I O MJERILIMA ZA NJIHOVO RAZVRSTAVANJE («Narodne novine», broj 102/00) NN 102/2000, (1988
UREDBA O UVJETIMA ZA PLOVIDBU I BORAVAK STRANIH BRODOVA I ČAMACA NAMIJENJENIH RAZONODI ILI ŠPORTU NA UNUTARNJIM VODAMA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 34/01) NN 34/2001, (598
UREDBA O ODREĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE SISAK (»Narodne novine«, broj 108/06) NN 108/2006, (2409
UREDBA O ODREĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE VUKOVAR ("Narodne novine", broj 21/18) NN 21/2018, (421
UREDBA O UPRAVLJANJU I VOĐENJU POSLOVA LUČKIH UPRAVA UNUTARNJIH VODA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 100/08, 76/12 i 31/16) NN 100/2008, (3027
UREDBA O ODREĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE BATINA („Narodne novine“, broj 97/09) NN 97/2009, (2434
UREDBU O ODREĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE ALJMAŠ („Narodne novine“, broj 97/09) NN 97/2009, (2435
UREDBA O ODREĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE OSIJEK (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 179/03, 132/11 i 12/13) NN 179/2003, (2604
PODZAKONSKI AKT(I)
Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi („Narodne novine“, broj 106/21) 111.111
PRAVILNIK O TOVARIŠTIMA („Narodne novine“, broj 128/15) NN 128/2015, (2425
ODLUKA O ODREĐIVANJU LUKA I PRISTANIŠTA NAMIJENJENIH ZA MEĐUNARODNI PROMET («Službeni list» broj 28/84 i 36/89 i «Narodne novine» broj 53/91, 17/94 - Pomorski zakonik) 324.901
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O ODREĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA ŽUPANIJSKE JAVNE LUKE VUKOVAR, OTVORENE ZA JAVNI PROMET PUTNIKA («Narodne novine», broj 27/07) NN 27/2007, (976
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O ODREĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA ŽUPANIJSKE JAVNE LUKE ILOK, OTVORENE ZA JAVNI PROMET PUTNIKA («Narodne novine», broj 27/07) NN 27/2007, (977
NAREDBU O VISINI NAKNADE ZA TEHNIČKI PREGLED I BAŽDARENJE ČAMACA ZA JAVNE NAMJENE I ČAMACA ZA GOSPODARSKE NAMJENE ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I STVARI („Narodne novine“, broj 28/15) NN 28/2015, (594
PRAVILNIK O NAJMANJEM BROJU STRUČNIH RADNIKA NA PLUTAJUĆIM OBJEKTIMA NA MORU I U UNUTRAŠNJIM VODAMA («Narodne novine» broj 11/70, 15/70 i 17/94 - Pomorski zakonik (V.čl.1048)) 325.001
PRAVILNIK O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/11, 112/14, 33/15, 86/15, 29/16 i 32/20) NN 39/2011, (928
PRAVILNIK O POSTUPCIMA U SLUČAJU ROĐENJA, SMRTI ILI PRONALASKA NAPUŠTENOG NOVOROĐENOG DJETETA, I POSTUPKU S IMOVINOM UMRLIH OSOBA NA PLOVILU («Narodne novine», broj 40/13) NN 40/2013, (762
PRAVILNIK O ISPITIVANJU NESREĆA BRODOVA NA UNUTARNJIM VODAMA («Narodne novine», broj 56/00) NN 56/2000, (1242
PRAVILNIK O UPISU BRODOVA UNUTARNJE PLOVIDBE («Narodne novine», broj 56/00) NN 56/2000, (1238
PRAVILNIK O BRODARSKIM KNJIŽICAMA („Narodne novine“, broj 49/15) NN 49/2015, (975
PRAVILNIK O ISTICANJU I VIJANJU ZASTAVE TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE I ISTICANJU ZNAKOVA NA BRODOVIMA TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE NA UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA («Narodne novine», broj 56/00) NN 86/2011, (1814
PRAVILNIK O INSPEKCIJI SIGURNOSTI UNUTARNJE PLOVIDBE («Narodne novine», broj 31/14) NN 31/2014, (552
PRAVILNIK O PLUTAJUĆIM OBJEKTIMA (Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“, broj 72/15 i 83/15) NN 72/2015, (1386
PRAVILNIK O ČAMCIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 72/15, 81/15 i 91/16) NN 72/2015, (1387
PRAVILNIK O DODJELJIVANJU IMENA, OZNAKE I JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE („Narodne novine“, broj 87/18) NN 87/2018, (1712
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODORI, OZNAKAMA ZVANJA I ZNAČKAMA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA KAPETANIJA I UPRAVE UNUTARNJE PLOVIDBE («Narodne novine», broj 103/00) NN 103/2000, (2036
PRAVILNIK O ISPRAVAMA I KNJIGAMA PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 150/08 i 105/16 - Pravilnik o ispravama i knjigama plovila unutarnje plovidbe) NN 150/2008, (4106
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA I STVARI U UNUTARNJEM I MEĐUNARODNOM PROMETU NA UNUTARNJIM PLOVNIM PUTEVIMA («Narodne novine», broj 103/00) NN 103/2000, (2037
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU UVJETA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČLANOVA POSADE PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE („Narodne novine“, broj 4/16) NN 4/2016, (27
PRAVILNIK O PLOVIDBI NA UNUTARNJIM VODAMA („Narodne novine“, broj 138/15) NN 138/2015, (2594
TEHNIČKA PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU ČAMACA UNUTARNJE PLOVIDBE ("Narodne Novine", broj 3/09) NN 3/2009, (95
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI KOMERCIJALNOG PRIJEVOZA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 38/08 i 50/16) NN 38/2008, (1308
PRAVILNIK O RIJEČNIM INFORMACIJSKIM SERVISIMA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI („Narodne novine“, broj 50/20) NN 50/2020, (1026
PRAVILNIK O TEHNIČKOM NADZORNOM TIJELU („Narodne novine“, broj 84/18) NN 84/2018, (1673
PRAVILNIK O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU VODNIH PUTOVA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 62/09, 136/12, 41/17 i 50/19) NN 62/2009, (1417
PRAVILNIK O POSADI PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 105/16, 32/18 i 47/20) NN 105/2016, (2254
PRAVILNIK O UPISNIKU LUČKIH KORISNIKA („Narodne novine“, broj 136/12) NN 136/2012, (2888
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU I OTVARANJU VODNIH PUTOVA NA UNUTARNJIM VODAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 77/11, 66/14 i 81/15) NN 77/2011, (1633
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE NAKNADA ZA KONCESIJE U LUKAMA I PRISTANIŠTIMA UNUTARNJIH VODA („Narodne novine“, broj 72/15) NN 72/2015, (1385
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI BRODARSKOG AGENTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 81/16 i 93/17) NN 81/2016, (1821
NAREDBA O PLOVIDBI RIJEKOM NERETVOM, ZRMANJOM I SAVOM («Narodne novine», broj 25/80, 21/85, 10/89, 18/90, 17/94 – Pomorski zakonik (v. čl. 1048.), 28/97 i 19/98) 327.001
NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA ISPRAVE I KNJIGE KOJE IZDAJU KAPETANIJE NA UNUTARNJIM VODAMA («Narodne novine», broj 47/02) NN 47/2002, (954
NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA BORAVAK PLOVILA U RASPREMI NA UNUTARNJIM VODAMA («Narodne novine», broj 90/04) NN 90/2004, (1692
NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA PREGLED I BAŽDARENJE ČAMACA KOJE PROVODE LUČKE KAPETANIJE UNUTARNJIH VODA („Narodne novine“, broj 50/15) NN 50/2015, (983
NAREDBA O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE LUČKIH PRISTOJBI U LUKAMA I PRISTANIŠTIMA UNUTARNJIH VODA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 124/15 i 128/15) NN 124/2015, (2362
NAREDBA O VISINI NAKNADE ZA OBRASCE, ISPRAVE I KNJIGE KOJE IZDAJU MINISTARSTVO I LUČKE KAPETANIJE NA UNUTARNJIM VODAMA („Narodne novine“, broj 124/15) NN 124/2015, (2363
STATUT AGENCIJE ZA PLOVNE PUTOVE UNUTARNJIH VODA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 2/05, 32/05 i 43/07) NN 2/2005, (34
STRATEGIJA RAZVITKA RIJEČNOG PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ (2008. – 2018.) („Narodne novine“, broj 65/08) NN 65/2008, (2208
TEHNIČKA PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE ("Narodne novine", broj 84/18) NN 84/2018, (1674
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI („Narodne novine“, broj 8/20) NN 8/2020, (167
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava