Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Brdsko - planinska područja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA („Narodne novine“, broj 118/18) NN 118/2018, (2341
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA RAZVOJA BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2025. („Narodne novine“, broj 23/22) NN 23/2022, (286
ODLUKA O OBUHVATU I RAZVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE STJEČU STATUS BRDSKO-PLANINSKOG PODRUČJA („Narodne novine“, broj 24/19) NN 24/2019, (484
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA POREZNE OLAKŠICE OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT NA BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 53/09 i 122/10) NN 53/2009, (1232
Otoci
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OTOCIMA (UPT, «Narodne novine», broj 116/18, 73/20 i 70/21) NN 116/2018, (2287
UREDBA O SADRŽAJU I METODOLOGIJI IZRADE PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVITKA OTOKA, SA SADRŽAJEM I METODOLOGIJOM IZRADE PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVITKA OTOKA («Narodne novine» broj 94/02) NN 94/2002, (1572
UREDBA O UVJETIMA, KRITERIJIMA, VISINI I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA MALE VRIJEDNOSTI OTOČNIM POSLODAVCIMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA (“Narodne novine”, broj 77/06) NN 77/2006, (1844
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O PROVEDBI PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA NA OTOCIMA („Narodne novine“, broj 88/21) NN 88/2021, (1626
PRAVILNIK O USTROJSTVU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA OTOČNOG VIJEĆA (UPT, „Narodne novine“, broj 71/19 i 114/21) NN 71/2019, (1508
PRAVILNIK O PROVEDBI PROGRAMA »HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD« U VEZI S DJELOKRUGOM, BROJEM ČLANOVA I SASTAVOM STRUČNIH POVJERENSTAVA ZA DODJELU OZNAKE »HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD«, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE SUBJEKATA KOJIMA JE DODIJELJENA OZNAKA »HRVA („Narodne novine“, broj 139/21) 111.111
PRAVILNIK O OTOČNIM RAZVOJNIM POKAZATELJIMA I POSTUPKU VREDNOVANJA RAZVIJENOSTI OTOKA („Narodne novine“, broj 127/21) NN 127/2021, (2156
PRAVILNIK O NAČINU VREDNOVANJA ZAHTJEVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA, NAČINU RADA TE SASTAVU I BROJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA ZA PROMOCIJU PROGRAMA »HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD« („Narodne novine“, broj 127/21) NN 127/2021, (2157
PRAVILNIK O SASTAVU I ZADAĆAMA POVJERENSTVA ZA OTOKE («Narodne novine» broj 48/03) NN 48/2003, (612
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATAN PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU («Narodne novine» broj 52/05 i 33/06-Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu) NN 52/2005, (1003
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU OZNAČAVANJA PROIZVODA OZNAKOM »HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD« («Narodne novine», broj 47/07) NN 47/2007, (1602
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNI JAVNI OTOČNI CESTOVNI PRIJEVOZ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/07 i 35/11) NN 82/2007, (2600
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU SUBVENCIONIRANJA CIJENE PRIJEVOZA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA NA OTOKE, TE POSTUPKU OBRAČUNA NEOSTVARENIH PRIHODA DISTRIBUTERIMA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 74/08 i 119/08) NN 74/2008, (2453
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA MOSTARINE („Narodne novine“, broj 72/16) NN 72/2016, (1710
NAPUTAK O PRESTANKU VAŽENJA NAPUTKA O POSTUPKU I NAČINU PROVEDBE OPSKRBE OTOČNIH DOMAĆINSTAVA PITKOM VODOM BRODOM VODONOSCEM ILI CESTOVNIM VOZILOM („Narodne novine“, broj 35/11) NN 35/2011, (809
PRAVILNIK O METODOLOGIJI USTROJAVANJA I VOĐENJA REGISTRA OTOKA („Narodne novine“, broj 75/20) NN 75/2020, (1452
DRŽAVNI PROGRAM UREĐENJA POSJEDOVNE I VLASNIČKOPRAVNE EVIDENCIJE (KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA) NA OTOCIMA («Narodne novine» broj 7/00) NN 7/2000, (74
ODLUKA O BROJU OTOČNIH KOORDINATORA I OBUHVATU OTOČNOG PODRUČJA ZA KOJE SVAKI OTOČNI KOORDINATOR OBAVLJA PROPISANE POSLOVE („Narodne novine“, broj 38/19) NN 38/2019, (792
Posebna državna skrb
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19) NN 106/2018, (2057
ZAKON O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14,18/15 i 106/18 - Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima) NN 86/2008, (2750
ZAKON O PROGLAŠENJU VUKOVARA MJESTOM POSEBNOG DOMOVINSKOG PIJETETA („Narodne novine“, broj 25/20) NN 25/2020, (600
UREDBA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI («Narodne novine» broj 10/01) NN 10/2001, (193
UREDBA O PRODAJNOJ CIJENI OBITELJSKE KUĆE ILI STANA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU KOJIMA UPRAVLJA SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE („Narodne novine“, broj 24/19) NN 24/2019, (477
UREDBA O KRITERIJIMA ZA BODOVANJE PRIJAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE („Narodne novine“, broj 14/19) NN 14/2019, (283
UREDBA O POSTUPKU I UVJETIMA OSTVARIVANJA PRAVA U PROVEDBI PROGRAMA POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU („Narodne novine“, broj 47/14) NN 47/2014, (886
UREDBA O NAČINU POVRATA KUPOPRODAJNE CIJENE BEZ KAMATA HRVATSKIM BRANITELJIMA I ČLANOVIMA OBITELJI SMRTNO STRADALOG, ZATOČENOG ILI NESTALOG I UMRLOG HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 55/14 i 137/14) NN 55/2014, (1032
UREDBA O DAROVANJU STANOVA I KUĆA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI („Narodne novine“, broj 82/07) NN 82/2007, (2579
UREDBA O UTVRĐIVANJU STATUSA BIVŠIH NOSITELJA STANARSKIH PRAVA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, TE UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVOG STAMBENOG ZBRINJAVANJA („Narodne novine“, broj 133/13) NN 133/2013, (2884
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O POTVRĐIVANJU STATUSA PRIPADNOSTI OPĆINA TREĆOJ SKUPINI PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI («Narodne novine» broj 138/02) NN 138/2002, (2235
ODLUKA O VISINI NAKNADE VLASNICIMA ZA PRETRPLJENU ŠTETU («Narodne novine» broj 68/03) NN 68/2003, (801
ODLUKA O DODATNOJ POMOĆI GRADU VUKOVARU, ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA ELEKTROENERGETSKOG PRIKLJUČKA, U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA («Narodne novine» broj 90/06) NN 90/2006, (2124
ODLUKA O DODATNOJ POMOĆI OPĆINI NETRETIĆ, ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA ELEKTROENERGETSKOG PRIKLJUČKA, U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA («Narodne novine» broj 90/06) NN 90/2006, (2125
ODLUKA O DODATNOJ POMOĆI GRADU VUKOVARU, ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA ELEKTROENERGETSKOG PRIKLJUČKA I PRIKLJUČENJA NA PLINOVODNI SUSTAV, U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA ("Narodne novine", broj 109/07) NN 109/2007, (3189
ODLUKA O DODATNOJ POMOĆI GRADU DRNIŠU, ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA ELEKTROENERGETSKOG PRIKLJUČKA I PRIKLJUČENJA OBJEKTA NA VODOOPSKRBNU MREŽU, U SVRHU PROVOĐENJA PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA ("Narodne novine", broj 109/07) NN 109/2007, (3188
PRAVILNIK O POREZNIM I CARINSKIM POVLASTICAMA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI («Narodne novine» broj 57/96) NN 57/1996, (1166
PRAVILNIK O UVJETIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ODOBRAVANJA I SUBVENCIONIRANJA STAMBENIH KREDITA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 64/98 i 82/99) NN 64/1998, (780
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA POREZNE OLAKŠICE OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 53/09 i 122/10) NN 53/2009, (1233
PRAVILNIK O REDU PRVENSTVA STAMBENOG ZBRINJAVANJA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI («Narodne novine» broj 116/02) NN 116/2002, (1860
PRAVILNIK O NAČINU IZGRADNJE I MJERILIMA ZA POPRAVAK, OBNOVU I IZGRADNJU OBITELJSKIH KUĆA DODJELOM GRAĐEVNOG MATERIJALA I VIŠESTAMBENIH OBJEKATA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI („Narodne novine“, broj 144/11) NN 144/2011, (2919
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA POREZNE OLAKŠICE OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI („Narodne novine“, broj 53/09) NN 53/2009, (1233
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU GRAĐEVNOG MATERIJALA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI („Narodne novine“, broj 144/11) NN 144/2011, (2918
PRAVILNIK O NAJMU STAMBENIH JEDINICA („Narodne novine“, broj 25/19) NN 25/2019, (498
PRAVILNIK O DAROVANJU GRAĐEVNOG MATERIJALA („Narodne novine“, broj 16/19) NN 16/2019, (344
ZAKLJUČAK O PRENOŠENJU OVLASTI RASPOLAGANJA STANOVIMA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI («Narodne novine» broj 129/99) NN 129/1999, (2033
ZAKLJUČAK O PROVEDBI PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA POVRATNIKA – BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA NA STANOVIMA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (“Narodne novine”, broj 96/06) NN 96/2006, (2219
Regionalni razvoj
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 124/10) NN 124/2010, (3205
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 32/09) NN 32/2009, (709
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU, METODOLOGIJI IZRADE I NAČINU VREDNOVANJA ŽUPANIJSKIH RAZVOJNIH STRATEGIJA (“Narodne novine“, broj 53/10) NN 53/2010, (1304
PRAVILNIK O UPISNIKU UPRAVNIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, AGENCIJA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OSNOVANIH S CILJEM UČINKOVITE KOORDINACIJE I POTICANJA REGIONALNOG RAZVOJA („Narodne novine“, broj 53/10) NN 53/2010, (1303
ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE PREMA STUPNJU RAZVIJENOSTI ("Narodne novine", broj 132/17) NN 132/2017, (3022
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava