Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Javne ceste
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O CESTAMA (UPT, „Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) NN 84/2011, (1790
ZAKON O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA (“Narodne novine”, broj 79/07) NN 79/2007, (2481
ZAKON O KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA („Narodne novine“, broj 120/16) NN 120/2016, (2609
ZAKON O PROMICANJU ČISTIH I ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU ("Narodne novine", broj 127/13) NN 127/2013, (2752
UREDBA O DAVANJU KONCESIJE ZA IZGRADNJU I KORIŠTENJE "JADRANSKE AUTOCESTE " DIONICA DRAGONJA - PULA I KANFANAR-PAZIN - MATULJI" («Narodne novine», broj 71/95) NN 71/1995, (1209
UREDBA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE JAVNIH CESTA («Narodne novine», broj 34/12) NN 34/2012, (819
UREDBA O VOĐENJU REGISTRA JAVNIH CESTA («Narodne novine», broj 32/01) NN 32/2001, (554
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA („Narodne novine“, broj 41/22) NN 41/2022, (510
PRAVILNIK O REGISTRACIJI PRUŽATELJA USLUGE EENC U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 28/22) NN 28/2022, (361
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN NAKNADE ZA PRUŽATELJE USLUGE EENC (UPT, „Narodne novine“, broj 28/22 i 49/22) NN 28/2022, (362
PRAVILNIK O PISANOJ OBAVIJESTI O NEPLAĆANJU CESTARINE („Narodne novine“, broj 28/22) NN 28/2022, (363
PRAVILNIK O PODACIMA KOD AUTOMATIZIRANOG PRETRAŽIVANJA EVIDENCIJA O VOZILIMA I VLASNICIMA ILI KORISNICIMA VOZILA („Narodne novine“, broj 28/22) NN 28/2022, (364
ODLUKA O PROMJENI GRANICE POMORSKOG DOBRA RADI GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA DRŽAVNE CESTE DC110 („Narodne novine“, broj 27/22) NN 27/2022, (349
ODLUKA O OZNAČAVANJU AUTOCESTA („Narodne novine“, broj 2/22) NN 2/2022, (11
PRAVILNIK O OPHODNJI JAVNIH CESTA (UPT, «Narodne novine», broj 75/14 i 7/21) NN 75/2014, (1405
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU JAVNIH CESTA PO KOJIMA SE MORA ODVIJATI TRANZITNI PROMET TERETNIH VOZILA KROZ REPUBLIKU HRVATSKU (UPT, „Narodne novine“, broj 51/21 i 19/22) NN 51/2021, (1039
PRAVILNIK O PRIJENOSU JAVNIH CESTA I NERAZVRSTANIH CESTA (UPT, „Narodne novine“, broj 86/12 i 10/21) NN 86/2012, (1974
ODLUKA O PROMJENI GRANICE POMORSKOG DOBRA RADI GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA DRŽAVNE CESTE DC403 („Narodne novine“, broj 37/21) NN 37/2021, (760
ODLUKA O PROMJENI GRANICE POMORSKOG DOBRA RADI GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA DRŽAVNE CESTE DC66 i DC75 („Narodne novine“, broj 37/21) NN 37/2021, (761
ODLUKA O PROMJENI GRANICE POMORSKOG DOBRA RADI GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA DRŽAVNE CESTE DC8 („Narodne novine“, broj 128/20) NN 128/2020, (2440
ODLUKA O OSNIVANJU DIONIČKOG DRUŠTVA AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB D.D. I DODJELI KONCESIJE ZA GRAĐENJE I GOSPODARENJE AUTOCESTOM RIJEKA - ZAGREB (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 139/97, 22/99 i 82/07) NN 139/1997, (1994
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2008. GODINU ("Narodne novine", broj 81/08) NN 81/2008, (2648
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 95/10) NN 95/2010, (2657
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA GOSPODARENJE AUTOCESTOM ZAGREB-GORIČAN («Narodne novine», broj 101/98) NN 101/1998, (1403
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2012. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/12 i 128/13) NN 78/2012, (1847
ODLUKA O PROGRAMU I NAČINU PROVJERE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI NADZORNIKA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE KONTROLE OSOVINSKOG OPTEREĆENJA, UKUPNE MASE I DIMENZIJA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA (“Narodne novine”, broj 47/08) NN 47/2008, (1607
ODLUKA O DONOŠENJU SMJERNICA ZA PROMETNU SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU NA CESTAMA («Narodne novine», broj 61/01) NN 61/2001, (996
ODLUKA O UVOĐENJU NAPLATE CESTARINE NA AUTOCESTI BREGANA – ZAGREB («Narodne novine», broj 42/02) NN 42/2002, (882
ODLUKA O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU AUTOCESTE ZAGREB – MACELJ d.o.o. («Narodne novine», broj 52/03) NN 52/2003, (667
ODLUKA O UVOĐENJU NAPLATE CESTARINE NA AUTOCESTAMA BOSILJEVO – SPLIT – ŠESTANOVAC I RUPA – RIJEKA («Narodne novine», broj 71/03) NN 71/2003, (838
ODLUKA O UVOĐENJU NAPLATE CESTARINE NA AUTOCESTI RUPA – RIJEKA («Narodne novine», broj 65/05) NN 65/2005, (1246
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI I PRAVA GRAĐENJA NA JAVNOJ CESTI („Narodne novine“, broj 87/14) NN 87/2014, (1766
ODLUKA O NAPLATI NAKNADE (CESTARINE) ZA UPORABU AUTOCESTA ILI POJEDINIH CESTOVNIH OBJEKATA NA DRŽAVNIM CESTAMA ("Narodne Novine", broj 36/09) NN 36/2009, (800
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2011. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 103/11 i 52/12) NN 103/2011, (2110
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UVOĐENJU NAPLATE CESTARINE ZA UPORABU TUNELA SVETI ILIJA ("Narodne novine", broj 125/17) NN 125/2017, (2821
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2013. GODINU ("Narodne novine", broj 91/13) NN 91/2013, (2058
ODLUKA O UVOĐENJU NAPLATE CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTE A11 ZAGREB – SISAK („Narodne novine“, broj 69/14) NN 69/2014, (1310
ODLUKA O PROMJENI GRANICE POMORSKOG DOBRA RADI GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA DRŽAVNE CESTE DC100, DIONICA OSOR – NEREZINE („Narodne novine“, broj 24/19) NN 24/2019, (483
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 116/14) NN 116/2014, (2194
ODLUKA O MJERAMA ZA POVEĆANJE KORIŠTENJA ELEKTRONIČKIH SUSTAVA ZA NAPLATU CESTARINE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 105/14) NN 105/2014, (2025
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PREMA POSEBNOM NALOGU MINISTRA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2017. GODINI ("Narodne novine", broj 125/17) NN 125/2017, (2847
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 47/17) NN 47/2017, (1096
ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2019. GODINI („Narodne novine“, broj 119/19) NN 119/2019, (2364
PRAVILNIK O AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA («Narodne novine», broj 119/07) NN 119/2007, (3453
PRAVILNIK O STRUČNIM ISPITIMA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 13/10 i 65/15) NN 13/2010, (313
PRAVILNIK O ODRŽAVANJU CESTA (UPT, „Narodne novine“, broj 90/14 i 3/21) NN 90/2014, (1826
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PROJEKTIRANJE I IZGRADNJU PRIKLJUČAKA I PRILAZA NA JAVNU CESTU («Narodne novine», broj 73/98) NN 73/1998, (885
PRAVILNIK O POTICAJIMA U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA („Narodne novine“, broj 5/18) NN 5/2018, (155
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PROJEKTIRANJE I IZGRADNJU PRIKLJUČAKA I PRILAZA NA JAVNU CESTU («Narodne novine», broj 95/14) NN 95/2014, (1921
PRAVILNIK O OPRAVDANIM SLUČAJEVIMA I POSTUPKU ZATVARANJA JAVNE CESTE («Narodne novine», broj 119/07) NN 119/2007, (3447
PRAVILNIK O KORIŠTENJU CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I OBAVLJANJU PRATEĆIH DJELATNOSTI NA JAVNIM CESTAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/14 i 43/20) NN 78/2014, (1465
PRAVILNIK O PREKOMJERNOJ UPORABI JAVNIH CESTA («Narodne novine», broj 40/00) NN 40/2000, (954
PRAVILNIK O VISINI CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM («Narodne novine», broj 54/00) NN 54/2000, (1209
PRAVILNIK O IZVANREDNOM PRIJEVOZU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 92/18 i 45/20) NN 92/2018, (1802
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA IZRAČUN NAKNADE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ („Narodne novine“, broj 68/10) NN 68/2010, (2081
PRAVILNIK O OSNOVNIM UVJETIMA KOJIMA JAVNE CESTE IZVAN NASELJA I NJIHOVI ELEMENTI MORAJU UDOVOLJAVATI SA STAJALIŠTA SIGURNOSTI PROMETA («Narodne novine», broj 110/01) NN 110/2001, (1829
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJEI GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIHCESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. U 2005. GODINI («Narodne novine», broj 57/05) NN 57/2005, (1109
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA NADOKNADU IZNOSA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM (“Narodne novine”, broj 92/16) NN 92/2016, (1960
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. U 2007. GODINI (“Narodne novine”, broj 40/07) NN 40/2007, (1354
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. U 2008. GODINI («Narodne novine», broj 80/08) 142.803
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. U 2009. GODINI (“Narodne novine”, broj 61/09) NN 61/2009, (1404
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. U 2010. GODINI („Narodne novine“, broj 55/10) NN 55/2010, (1321
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. u 2011. GODINI („Narodne novine“, broj 23/11) NN 23/2011, (483
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2007. GODINU ("Narodne novine", broj 68/07) NN 68/2007, (2093
PRAVILNIK O MINIMALNIM SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ZA TUNELE („Narodne novine“, broj 96/13) NN 96/2013, (2153
PRAVILNIK O TERMINALIMA ZA KOMBINIRANI PRIJEVOZ I PRETOVARNIM KOLODVORIMA („Narodne novine“, broj 30/10) NN 30/2010, (717
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE („Narodne novine“, broj 136/11) NN 136/2011, (2728
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2012 GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 58/12 i 122/12) 142.808
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2013. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 78/13, 114/13, 137/13 i 04/14) NN 78/2013, (1614
PRAVILNIK O FUNKCIONALNIM KATEGORIJAMA ZA ODREĐIVANJE MREŽE BICIKLISTIČKIH RUTA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 91/13 i 114/17) NN 91/2013, (2057
PRAVILNIK O NAPLATI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA („Narodne novine“, broj 130/12) NN 130/2012, (2787
PRAVILNIK O AKTIVNOSTIMA POBOLJŠANJA SIGURNOSTI TEM CESTA ("Narodne novine", broj 74/13) NN 74/2013, (1485
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA EUROPSKU ELEKTRONIČKU NAPLATU CESTARINE I ELEMENTIMA INTEROPERABILNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 58/16 i 45/20) NN 58/2016, (1490
PRAVILNIK O CESTARINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 130/13, 122/14 i 96/17) NN 130/2013, (2833
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN OPERATIVNIH TROŠKOVA TIJEKOM RAZDOBLJA EKSPLOATACIJE VOZILA ZA CESTOVNI PRIJEVOZ („Narodne novine“, broj 136/13) NN 136/2013, (2937
PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAMJENI I RAZINI RAZRADE PROMETNOG ELABORATA ZA CESTE („Narodne novine“, broj 140/13) NN 140/2013, (3003
PRAVILNIK O MJERILIMA KOJA SE KORISTE U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE VOZILA ZA CESTOVNI PRIJEVOZ („Narodne novine“, broj 11/14) NN 11/2014, (194
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2014. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 45/14 i 90/14) NN 45/2014, (840
PRAVILNIK O SADRŽAJU, USTROJU I NAČINU VOĐENJA BAZE PODATAKA O JAVNIM CESTAMA I OBJEKTIMA NA NJIMA („Narodne novine“, broj 56/15) NN 56/2015, (1102
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2015. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 38/15 i 64/15) NN 38/2015, (789
PRAVILNIK O BICIKLISTIČKOJ INFRASTRUKTURI („Narodne novine“, broj 28/16) NN 28/2016, (803
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2017. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 28/17, 52/17 i 121/17) NN 28/2017, (646
PRAVILNIK O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2016. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/16 i 92/16) 142.707
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O OGRANIČAVANJU UPORABE POJEDINIH JAVNIH CESTA ZA PROMET TERETNIH VOZILA ČIJA NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA PREMAŠUJE 7,5 TONA („Narodne novine“, broj 73/19) NN 73/2019, (1569
PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2012. GODINE („Narodne novine“, broj 147/09) NN 147/2009, (3584
PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 2005. DO 2008. GODINE («Narodne novine», broj 3/05) NN 3/2005, (43
PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 01/14) NN 1/2014, (32
STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/10, 32/11, 22/12 i 73/20) NN 20/2010, (520
NACIONALNI PROGRAM ZA RAZVOJ I UVOĐENJE INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA U CESTOVNOM PROMETU ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2018. GODINE („Narodne novine“, broj 82/14) NN 82/2014, (1580
KODEKS STRUKOVNE ETIKE OVLAŠTENIH INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA („Narodne novine“, broj 14/11) NN 14/2011, (282
SUGLASNOST («Narodne novine», broj 131/98) 143.001
ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2018. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 41/18 i 4/19) NN 41/2018, (796
ODLUKA O CESTAMA NA PODRUČJU VELIKIH GRADOVA KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE („Narodne novine“, broj 44/12) 143.002
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BR. 5 UGOVORA O KONCESIJI ZA FINANCIRANJE, GRAĐENJE, UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE »JADRANSKE AUTOCESTE« – DIONICA: DRAGONJA – PULA I KANFANAR – PAZIN – MATULJI („Narodne novine“, broj 83/18) NN 83/2018, (1648
ODLUKA O IMENOVANJU UPRAVITELJA TUNELIMA NA TEM CESTAMA („Narodne novine“, broj 134/15) NN 134/2015, (2526
Prijevoz u cestovnom prometu
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 28. VELJAČE 2018. O RJEŠAVANJU PITANJA NEOPRAVDANOG GEOGRAFSKOG BLOKIRANJA I DRUGIH OBLIKA DISKRIMINACIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU NA TEMELJU DRŽAVLJANSTVA, MJESTA BORAVIŠTA... („Narodne novine“, broj 25/19) NN 25/2019, (492
ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU (UPT, "Narodne novine", broj 41/18, 98/19, 30/21 i 89/21 Odl.i Rješ.USRH) NN 41/2018, (784
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 181/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. VELJAČE 2011. O PRAVIMA PUTNIKA U PRIJEVOZU AUTOBUSIMA I IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 2006/2004 ("Narodne novine", broj 127/13) NN 127/2013, (2753
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O POČETNOJ I PERIODIČNOJ IZOBRAZBI VOZAČA („Narodne novine“, broj 14/22) NN 14/2022, (139
UREDBA O POSTUPKU SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA („Narodne novine“, broj 43/21) NN 43/2021, (834
ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA (UPT, „Narodne novine“, broj 18/21 i 100/21) NN 18/2021, (429
ODLUKA O IZNOSIMA SUFINANCIRANJA, MJERILIMA I KRITERIJIMA ZA SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA („Narodne novine“, broj 65/21) NN 65/2021, (1234
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA PREGLED VOZILA RADI IZDAVANJA POTVRDE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH UVJETA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE («Narodne novine», broj 198/03) NN 198/2003, (3174
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POLAGANJE ISPITA ZA STJECANJE POČETNIH KVALIFIKACIJA VOZAČA („Narodne novine“, broj 59/14) NN 59/2014, (1114
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA STRANU DOZVOLU I VISINI NAKNADE ZA TROŠAK POSTUPKA RASPODJELE STRANIH DOZVOLA („Narodne novine“, broj 34/11) NN 34/2011, (789
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA («Narodne novine», broj 2/92) NN 2/1992, (30
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA, ROKOVIMA I MJERILIMA ZA OBAVLJANJE LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA TEMELJEM JAVNOG POZIVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 132/05, 144/05, 20/06, 111/07 i 112/09) NN 132/2005, (2443
PRAVILNIK O IZDAVANJU DOZVOLE STRANOM PRIJEVOZNIKU ZA UNUTARNJI PRIJEVOZ STVARI («Narodne novine», broj 21/92) NN 21/1992, (479
PRAVILNIK O SADRŽAJU IZVJEŠĆA HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE O BROJU ISKORIŠTENIH DOZVOLA («Narodne novine», broj 21/92) NN 21/1992, (480
PRAVILNIK O AUTOBUSNIM KOLODVORIMA ("Narodne novine", broj 57/18) NN 57/2018, (1176
PRAVILNIK O DOZVOLAMA U PRIJEVOZU TERETA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 57/18 i 131/20) NN 57/2018, (1174
PRAVILNIK O NAKNADI ZA CESTE ZA STRANO VOZILO («Narodne novine», broj 100/98) NN 100/1998, (1391
PRAVILNIK O PUTNOM LISTU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 57/18 i 55/19) NN 57/2018, (1173
PRAVILNIK O DALJINARU I NAJMANJEM VOZNOM VREMENU („Narodne novine“, broj 57/18) NN 57/2018, (1175
PRAVILNIK O ODOBRENJU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA I KOLODVORSKIH USLUGA («Narodne novine», broj 10/03) NN 10/2003, (138
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA PARKIRANJE VOZILA (“Narodne novine”, broj 104/05) NN 104/2005, (1984
PRAVILNIK O ISPITU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA (UPT „Narodne novine“, broj 25/19 i 4/21) NN 25/2019, (496
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE (UPT, "Narodne novine", broj 50/18, 56/19, 107/20 i 147/21) NN 50/2018, (998
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA (“Narodne novine” broj 102/07) NN 102/2007, (2993
PRAVILNIK O VRSTI SVJETLA I ZNAKOVA KOJIM SE OZNAČAVAJU VOZILA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA TE NAČINU I POSTUPKU ISKAZIVANJA TIH ZNAKOVA U ZAUSTAVLJANJU VOZILA U PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU („Narodne novine“, broj 5/09) 132.304
PRAVILNIK O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PRIJEVOZA ("Narodne novine", broj 50/18) NN 50/2018, (996
PRAVILNIK O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA ("Narodne novine", broj 50/18) NN 50/2018, (997
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU SLUŽBENIH VOZILA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA („Narodne novine“, broj 66/14) NN 66/2014, (1260
PRAVILNIK O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 96/15 i 98/15) NN 96/2015, (1850
PRAVILNIK O REGISTRU PRIJEVOZNIKA I EVIDENCIJI POSREDNIKA U CESTOVNOM PRIJEVOZU („Narodne novine“, broj 56/14) NN 56/2014, (1053
PRAVILNIK O OBAVLJANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU („Narodne novine“, broj 116/19) NN 116/2019, (2323
STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 139/99) NN 139/1999, (2130
Sigurnost prometa na cestama
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 105/04, 142/06 i 60/08 - Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu i 67/08 - Zakon o sigurnosti prometa na cestama) NN 105/2004, (2021
ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 67/08, 48/10 - OUSRH, 74/11, 80/13, 158/13 - Odluka i Rješenje USRH, 89/14 - OUSRH i 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) NN 67/2008, (2224
ZAKON O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 75/13, 36/15 i 46/17) NN 75/2013, (1505
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ZDRAVSTVENE PREGLEDE VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE („Narodne novine“, broj 44/21) NN 44/2021, (859
PRAVILNIK O MEĐUNARODNIM VOZAČKIM DOZVOLAMA I DOZVOLAMA ZA UPRAVLJANJE TUĐIM VOZILOM U INOZEMSTVU („Narodne novine“, broj 130/20) NN 130/2020, (2482
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PČELARSKA VOZILA (UPT, "Narodne novine", broj 93/13 i 78/21) NN 93/2013, (2104
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ISPITIVANJE TAHOGRAFA I OGRANIČIVAČA BRZINE UGRAĐENIH U MOTORNA VOZILA ZA POKRIĆE TROŠKOVA OVLAŠTENOG ISPITNOG MJESTA («Narodne novine», broj 53/06) NN 53/2006, (1269
PRAVILNIK O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM („Narodne novine“, broj 139/21) 111.111
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENA OBRAZACA, REGISTARSKIH, POKUSNIH, PRENOSIVIH I IZVOZNIH PLOČICA (UPT, „Narodne novine“, broj 58/16, 130/17, 6/21 i 64/21) NN 58/2016, (1488
ODLUKA O OSNIVANJU HRVATSKOG SAVJETA ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA («Narodne novine», broj 49/04) NN 49/2004, (1134
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA PROVEDBU STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOG ISPITIVAČA („Narodne novine“, broj 33/09) NN 33/2009, (741
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA PROVEDBU STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOG NADZORNIKA („Narodne novine“, broj 33/09) NN 33/2009, (742
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA PROVEDBU STRUČNOG ISPITA ZA STRUČNOG VODITELJA AUTOŠKOLE I ZA PREDAVAČA U AUTOŠKOLI („Narodne novine“, broj 33/09) NN 33/2009, (743
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA PROVJERU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI („Narodne novine“, broj 33/09) NN 33/2009, (744
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VOZILA HRVATSKOG AUTOKLUBA U SVRHU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA („Narodne novine“, broj 33/09) NN 33/2009, (745
ODLUKA O IZNOSU NAKNADA ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OBAVLJANJA POSEBNIH POSLOVA STRUČNOG NADZORA ("Narodne novine", broj 67/18) NN 67/2018, (1386
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA AKTIVACIJU I KALIBRACIJU DIGITALNIH TAHOGRAFA UGRAĐENIH U MOTORNA VOZILA ZA POKRIĆE TROŠKOVA OVLAŠTENE RADIONICE ("Narodne novine" broj 58/09) NN 58/2009, (1367
ODLUKA O VISINI CIJENE ZA IZDAVANJE MEMORIJSKIH KARTICA ZA DIGITALNE TAHOGRAFE ("Narodne novine", broj 72/09) NN 72/2009, (1734
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 122/14, 122/16 i 130/17) NN 122/2014, (2340
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 141/11 i 151/13) NN 141/2011, (2834
ODLUKA O OBVEZNOJ UPORABI ZIMSKE OPREME NA ZIMSKIM DIONICAMA JAVNIH CESTA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 121/20) NN 121/2020, (2366
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA I NAČINU POLAGANJA VOZAČKIH ISPITA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 48/06 i 51/07) NN 48/2006, (1160
PRAVILNIK O NAČINU EVIDENTIRANJA I PRAĆENJA PREKRŠAJA U CESTOVNOM PROMETU ("Narodne novine", broj 156/08) NN 156/2008, (4263
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA UGRADBU UREĐAJA ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU TPV 313(IZDANJE 02)(*) („Narodne novine“, broj 84/10) NN 84/2010, (2405
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA UREĐAJE ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU TPV 314 (IZDANJE 01)(*) („Narodne novine“, broj 84/10) NN 84/2010, (2406
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA, S OBZIROM NA UGRADBU UREĐAJA ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU TPV 208 (IZDANJE 01) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 134/11 i 77/14) NN 134/2011, (2689
PRAVILNIK O ISPITIVANJU VOZILA (Urednički pročišćeni tekst,„Narodne novine“, broj 152/09 i 08/15) NN 152/2009, (3713
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA STRUČNOG VODITELJA U AUTOŠKOLI, PREDAVAČA, OVLAŠTENOG ISPITIVAČA I OVLAŠTENOG NADZORNIKA («Narodne novine», broj 155/08) NN 155/2008, (4240
PRAVILNIK O POSTUPKU, UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA UVJERENJA OSOBAMA KOJE IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGA NE MORAJU KORISTITI SIGURNOSNI POJAS TIJEKOM VOŽNJE U MOTORNOM VOZILU („Narodne novine“, broj 42/12) NN 42/2012, (1076
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORA S KOMPRESIJSKIM PALJENJEM I MOTORA NA PLIN NAMIJENJENIH ZA UPORABU U VOZILIMA, TE VOZILA OPREMLJENIH TAKVIM MOTORIMA S OBZIROM NA SMANJENJE EMISIJE PLINOVITIH...TPV 141 (IZDANJE 02) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/13 i 41/13) NN 31/2013, (554
PRAVILNIK O UKUPNOM TRAJANJU VREMENA UPRAVLJANJA VOZILOM, O RADU UDVOJENIH POSADA, O ODMORIMA VOZAČA I O INDIVIDUALNOJ KONTROLNOJ KNJIŽICI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 18/93 i 58/95) NN 18/1993, (290
PRAVILNIK O REGISTRACIJI VOJNIH VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 22/93 i 81/93) NN 22/1993, (365
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU VOJNIH OSOBA ZA VOZAČE VOZILA NA MOTORNI POGON I NAČINU POLAGANJA VOZAČKIH ISPITA («Narodne novine», broj 22/93) NN 22/1993, (364
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU IZDAVANJA DOZVOLE INSTRUKTORA VOŽNJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 81/93 i 107/97) NN 81/1993, (1654
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 137/15, 132/17 i 10/20) NN 137/2015, (2577
PRAVILNIK O ODORI ŽELJEZNIČKIH DJELATNIKA I NAČINU ZAUSTAVLJANJA PROMETA NA PRIJELAZU CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE U ISTOJ RAZINI («Narodne novine», broj 33/97) NN 33/1997, (488
PRAVILNIK O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 16/18, 63/19 i 117/20) NN 16/2018, (342
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 85/16, 24/17, 70/19 i 60/20) NN 85/2016, (1864
PRAVILNIK HRVATSKOG AUTOKLUBA O ORGANIZIRANJU I PROVOĐENJU VOZAČKIH ISPITA "Narodne novine", broj 33/09, 29/12, 26/14, 42/16 i 141/20 NN 33/2009, (739
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O PROVJERI ZNANJA VOZAČA KOJIMA JE IZREČENA ZAŠTITNA MJERA U SKLADU SA ZAKONOM («Narodne novine», broj 99/98) NN 99/1998, (1372
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IMENOVANJE ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU VOZAČKOG ISPITA I STRUČNOM ISPITU ZA OVLAŠTENOG ISPITIVAČA («Narodne novine», broj 99/98) NN 99/1998, (1369
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM AUTOŠKOLA ("Narodne novine", broj 43/18) NN 43/2018, (841
PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU STRUČNOG USAVRŠAVANJA I PROVJERI STRUČNOSTI NADZORNIKA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA I REFERENATA ZA POSLOVE REGISTRACIJE VOZILA ("Narodne novine", broj 156/08) NN 156/2008, (4262
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UZIMANJA KRVI I URINA OD OKRIVLJENIKA I DRUGIH OSOBA TE O UVJETIMA KOJE OVLAŠTENE USTANOVE I TIJELA MORAJU ISPUNJAVATI DA BI MOGLE OBAVLJATI POSLOVE ANALIZE KRVI I URINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/14 i 41/19) NN 86/2014, (1723
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI UREĐAJI I OPREMA ZA POGON MOTORNIH VOZILA PLINOM (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 4/00, 57/01 i 91/01) NN 4/2000, (37
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA I ISPITIVANJU TAHOGRAFA I ISPITIVANJU OGRANIČIVAČA BRZINE («Narodne novine», broj 120/05) NN 120/2005, (2234
PRAVILNIK O REGISTRACIJI VOZILA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 79/02) NN 79/2002, (1283
PRAVILNIK O TURISTIČKOJ I OSTALOJ SIGNALIZACIJI („Narodne novine“, broj 64/16) NN 64/2016, (1593
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU AUTOCESTA, NJIHOVE STACIONAŽE, BROJEVA IZLAZA I PROMETNIH ČVORIŠTA TE NAZIVA IZLAZA, PROMETNIH ČVORIŠTA I ODMORIŠTA («Narodne novine», broj 73/03) NN 73/2003, (875
PRAVILNIK O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 148/08, 36/10, 52/13, 111/14 i 122/14) NN 148/2008, (4069
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA (LICENCE) («Narodne novine», broj 155/08) NN 155/2008, (4238
PRAVILNIK O VOZAČKIM DOZVOLAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 2/19 i 102/20) NN 2/2019, (39
PRAVILNIK O INFORMATIČKOM SUSTAVU I JEDINSTVENOM PROGRAMSKOM RJEŠENJU ZA OBRADU PODATAKA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA I REGISTRACIJI VOZILA U STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA ("Narodne novine", broj 46/18) NN 46/2018, (888
PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA ("Narodne novine", broj 46/18) NN 46/2018, (889
PRAVILNIK O NORMATIVIMA RADA I JEDINSTVENIM ELEMENTIMA VREDNOVANJA REZULTATA RADA U STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/09 i 46/18) NN 33/2009, (748
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU OSPOSOBLJAVANJA I DJELOVANJA TE ODORI I OZNAKAMA PROMETNIH JEDINICA MLADEŽI I ŠKOLSKIH PROMETNIH JEDINICA („Narodne novine“, broj 148/08) NN 148/2008, (4071
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI OVLAŠTENA STRUČNA ORGANIZACIJA IZ ČLANKA 206. ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA („Narodne novine“, broj 148/08) NN 148/2008, (4072
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 141/11, 151/13, 102/20 i 127/20) NN 141/2011, (2829
PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU I PROVJERI STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI STRUČNIH VODITELJA AUTOŠKOLA, PREDAVAČA, INSTRUKTORA VOŽNJE, OVLAŠTENIH ISPITIVAČA I OVLAŠTENIH NADZORNIKA („Narodne novine“, broj 148/08) NN 148/2008, (4070
PRAVILNIK O REGISTRACIJI VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 5/05, 19/05, 41/05, 8/06, 130/06, 13/07, 68/07, 151/08 i 89/10) NN 5/2005, (65
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 132/17, 6/18 - Ispravak i 102/20) NN 132/2017, (3037
PRAVILNIK O ZNAKU PRISTUPAČNOSTI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 78/08 i 87/14) NN 78/2008, (2562
PRAVILNIK O MREŽI I KRITERIJIMA O DOVOLJNOM BROJU AUTOŠKOLA („Narodne novine“, broj 117/12) NN 117/2012, (2533
PRAVILNIK O REGISTRACIJI I OZNAČAVANJU VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 151/08, 89/10, 104/10, 83/13, 52/15 i 45/16) NN 151/2008, (4118
PRAVILNIK O REGISTRACIJI I OZNAČAVANJU VOZILA („Narodne novine“, broj 130/17) NN 130/2017, (2993
PRAVILNIK O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA NA CESTI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 132/17 i 117/20) 139.314
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU OSNOVNOG OSPOSOBLJAVANJA NADZORNIKA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA, NAČINU STRUČNOG USAVRŠAVANJA I PROVJERI STRUČNOSTI NADZORNIKA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA I REFERENATA ZA POSLOVE REGISTRACIJE VOZILA ("Narodne novine", broj 132/17) NN 132/2017, (3039
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA (LICENCIJE) (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 132/17 i 60/19) NN 132/2017, (3040
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPU­NJAVATI STANICA ZA TEHNIČKI PRE­GLED VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, ”Narodne novine”, broj 159/04, 6/05, 31/05 i 111/07) NN 159/2004, (2786
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVLJANJA PROMETOM, NADZORA I PREMJEŠTANJA NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA KADA TE POSLOVE OBAVLJAJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE TE PROGRAMU I NAČINU OSPOSOBLJAVANJA SLUŽBENIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 143/08, 105/09, 52/10 i 53/12) NN 143/2008, (3964
PRAVILNIK O ODORI SLUŽBENIKA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI OBAVLJA POSLOVE NADZORA I PREMJEŠTANJA NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA I POSLOVE UPRAVLJANJA PROMETOM („Narodne novine“, broj 139/08) NN 139/2008, (3912
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE UREĐAJA ZA NEIZRAVNO GLEDANJE I NJIHOVE UGRADBE NA MOTORNA VOZILA TPV 108 (IZDANJE 01)* („Narodne novine“, broj 42/08) NN 42/2008, (1423
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA VANJSKE IZBOČINE TPV 116 (IZDANJE 01)* („Narodne novine“, broj 42/08) NN 42/2008, (1425
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA NAJVEĆU KONSTRUKCIJSKU BRZINU, NAJVEĆI ZAKRETNI MOMENT I NAJVEĆU SNAGU MOTORA TPV 211 (IZDANJE 01)* („Narodne novine“, broj 42/08) NN 42/2008, (1426
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA S OBZIROM NA SPREČAVANJE ELEKTROMAGNETSKIH SMETNJA (ELEKTROMAGNETSKU KOMPATIBILNOST) TPV 110 (IZDANJE 02) („Narodne novine“, broj 33/11) NN 33/2011, (753
PRAVILNIK O RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE („Narodne novine“, broj 36/19) NN 36/2019, (756
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA NADZORA NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH ILI PARKIRANIH VOZILA TE UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH ILI PARKIRANIH VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 134/08 i 2/19) NN 134/2008, (3789
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA MASE I DIMENZIJE TPV 209 (IZDANJE 01)(*) (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 90/08 i 100/08) NN 90/2008, (2892
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA POČETAK OSPOSOBLJAVANJA I UVJETIMA ZA UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILIMA C1 I C KATEGORIJE UČENIKA KOJI SE OBRAZUJU ZA ZANIMANJE VOZAČ MOTORNOG VOZILA U REDOVITOM SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU («Narodne novine», broj 151/08) NN 151/2008, (4119
PRAVILNIK O IZDAVANJU MEĐUNARODNIH VOZAČKIH DOZVOLA I DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE TUĐIM VOZILOM U INOZEMSTVU („Narodne novine“, broj 126/08) NN 126/2008, (3639
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI AUTOBUSI KOJIMA SE ORGANIZIRANO PREVOZE DJECA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 100/08 i 20/09) NN 100/2008, (3037
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U OBAVLJANJU POSLOVA NADZORA I UPRAVLJANJA PROMETOM NA CESTAMA („Narodne novine“, broj 141/11) NN 141/2011, (2831
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DAVANJE JAVNE OVLASTI ZA IZDAVANJE MEMORIJSKIH KARTICA, DOKUMENTACIJI ZA NATJEČAJ I POSTUPKU OTVARANJA PONUDA («Narodne novine», broj 147/08) NN 147/2008, (4048
PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA UČENIKA KOJI SE OBRAZUJU ZA ZANIMANJE VOZAČ MOTORNOG VOZILA U REDOVITOM SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVNOM PROGRAMU («Narodne novine», broj 151/08) NN 151/2008, (4120
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI OVLAŠTENA STRUČNA ORGANIZACIJA IZ ČLANKA 273. ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA («Narodne novine», broj 155/08) NN 155/2008, (4237
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKI MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 212 (IZDANJE 01) dio 5 ("Narodne novine", broj 16/09, 111/10 i 77/14) 1300.069
PRAVILNIKO POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA MOGUĆNOST NJIHOVE PONOVNE UPORABLJIVOSTI, RECIKLIRANJA I OPORABE TPV 159 (IZDANJE 00) (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne Novine", broj 16/09 i 24/11) 1300.081
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKA MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 212 (IZDANJE 01) dio 4 ("Narodne novine", broj 16/09) PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKA MOTORNIH VOZILA NA DVA I
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKA MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 212 (IZDANJE 01) - dio 7 ("Narodne novine", broj 16/09) 1300.071
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKI MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 212 (IZDANJE 01) - dio 9 ("Narodne novine", broj 16/09, 95/10 i 111/10) NN 16/2009, (333
PRAVILNIKO POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKI MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 212 (IZDANJE 01) - dio 11 ("Narodne novine", broj 16/09) 1300.073
PRAVILNIKO POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKI MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČATPV 212 (IZDANJE 01) – dio 12 ("Narodne novine", broj 16/09) 1300.074
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA EMISIJU ŠTETNIH SASTOJAKA IZ NJIHOVIH MOTORA TPV 323 (IZDANJE 00) ("Narodne novine", broj 16/09, 105/10, 112/11, 107/12, 14/13, 23/13 i 123/14) 1300.075
PRAVILNIK O EU HOMOLOGACIJI I POJEDINAČNOM ODOBRAVANJU MOTORNIH VOZILA (IZDANJE 00)([1]*) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 9/10, 56/11, 74/11, 66/12, 30/13 i 76/13) 1300.076
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 80/13, 1/16, 60/16, 2/19 i 90/19) 1300.078
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA NAJVEĆU DOPUŠTENU UKUPNU MASU, POLOŽAJ I PRIČVRŠĆIVANJE STRAŽNJIH REGISTARSKIH PLOČICA, SPREMNIKE GORIVA, DODATNE UTEGE, ZVUČNO UPOZORNE UREĐAJE...TPV 301 (IZD (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 21/09 i 64/09) 1300.081
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA ZAŠTITNU KONSTRUKCIJU PRI PREVRTANJU TPV 310 (IZDANJE 01)[1](*) („Narodne novine“, broj 95/10) 1300.083
PRAVILNIK O PRIJENOSU PODATAKA U SREDIŠNJU BAZU TAHOGRAFSKIH PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU MOBILNIH RADNIKA („Narodne novine“, broj 109/18) 1300.084
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU VISINE TROŠKOVA PREDAVANJA O POSLJEDICAMA PROMETNIH NEZGODA I PROVJERE POZNAVANJA PROMETNIH PROPISA («Narodne novine», broj 106/96) 138.301
PRAVILNIK O STARODOBNIM VOZILIMA (OLDTIMERIMA) („Narodne novine“, broj 58/09) 1300.089
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MREŽE I KRITERIJA O DOVOLJNOM BROJU STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 129/09 i 22/13) 1300.092
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA ZAŠTITU PJEŠAKA I DRUGIH NEZAŠTIĆENIH SUDIONIKA U CESTOVNOM PROMETU TPV 158 (IZDANJE 02) ("Narodne novine", broj 76/13) 1300.098
PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 3/18 i 127/20) 139.318
PRAVILNIK O UREĐAJIMA, OPREMI I SUSTAVIMA ZA POGON MOTORNIH VOZILA PLINOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/14, 97/14 i 62/18) 1300.092
PRAVILNIK O SADRŽAJU ISPITA PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIMA U PROMETNOJ NESREĆI ("Narodne novine", broj 78/09) 1300.092
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S POGONOM NA VODIK, VODIKOVIH SUSTAVA I NJIHOVIH SASTAVNIH DIJELOVA TPV 162 (IZDANJE 01) („Narodne novine“, broj 49/13) 1300.097
PRAVILNIK HRVATSKOG AUTOKLUBA O ORGANIZIRANJU I PROVEDBI STRUČNOG USAVRŠAVANJA I PROVJERI STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI STRUČNIH VODITELJA AUTOŠKOLA, PREDAVAČA, INSTRUKTORA VOŽNJE, OVLAŠTENIH ISPITIVAČA I OVLAŠTENIH NADZORNIKA („Narodne novine“, broj 33/09) 1300.085
PRAVILNIK HRVATSKOG AUTOKLUBA O ORGANIZIRANJU I PROVEDBI STRUČNOG ISPITA ZA STRUČNOG VODITELJA U AUTOŠKOLI, PREDAVAČA, OVLAŠTENOG ISPITIVAČA I OVLAŠTENOG NADZORNIKA („Narodne novine“, broj 33/09) 1300.086
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/09 i 46/18) 1300.087
PRAVILNIK O PRIJENOSU PODATAKA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE IZ TAHOGRAFA („Narodne novine“, broj 43/09) 1300.088
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA DOPUŠTENU RAZINU BUKE I ISPUŠNIH SUSTAVA TPV 101 (izdanje 01) ("Narodne novine", broj 77/09) 1300.089
PRAVILNIK O SADRŽAJU PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA PREDAVAČA IZ PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI, PROVOĐENJU ISPITA ZA PREDAVAČA, SASTAVU ISPITNOG POVJERENSTVA I OBRASCU POTVRDE O POLOŽENOM ISPITU ("Narodne novine", broj 78/09) 1300.090
PRAVILNIK O PROSTORU, NASTAVNIM SREDSTVIMA, OPREMI I DRUGIM UVJETIMA KOJE MORAJU OSIGURATI HRVATSKI CRVENI KRIŽ I OVLAŠTENE ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA PROVOĐENJE NASTAVE IZ PREDMETA »PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI« (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 78/09, 82/14 i 10/20) 1300.091
PRAVILNIK O JEDINSTVENIM MINIMALNIM IZRAČUNSKIM ELEMENTIMA VRIJEDNOSTI NASTAVNOG SATA U AUTOŠKOLI („Narodne novine“, broj 141/11) 1300.091
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA KOTAČA S OBZIROM NA RUKOHVATE ZA PUTNIKA TPV 205(IZDANJE 01(*) („Narodne novine“, broj 60/10) 1300.092
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA PROSTOR ZA UGRADBU STRAŽNJE REGISTARSKE PLOČICE TPV 210 (IZDANJE 01)(*) („Narodne novine“, broj 60/10) 1300.093
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA RAZINU BUKE KOJU OSJEĆA VOZAČ TRAKTORA TPV 309 (IZDANJE 02) („Narodne novine“, broj 79/10) 1300.094
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA RETROVIZORE TPV 303 (IZDANJE 01) („Narodne novine“, broj 79/10) 1300.095
NAREDBA O PROMETU VOZILA NA MOTORNI POGON I PRIKLJUČENIH VOZILA NA CESTAMA U ZIMSKIM UVJETIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 9/93 i 103/96) 138.401
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA UGRADBU, POLOŽAJ, DJELOVANJE I IDENTIFIKACIJU UPRAVLJAČKIH NAPRAVA TPV 320 (IZDANJE 01)[1](*) („Narodne novine“, broj 77/11) 1300.096
PRAVILNIK O ODREĐENIM SASTAVNIM DIJELOVIMA I ZNAČAJKAMA TRAKTORA NA KOTAČIMA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO TPV 322 (IZDANJE 02) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 145/11, 125/13 i 42/14) 1300.097
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA SPREČAVANJE ELEKTROMAGNETSKIH SMETNJA (ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST) TPV 306 (IZDANJE 01) („Narodne novine“, broj 1/12) 1300.098
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA I ČETVEROCIKALA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 80/13, 97/14, 1/16, 60/16 i 2/19) 1300.102
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI MOTORNIH VOZILA I NJIHOVIH PRIKOLICA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 80/13, 97/14, 60/16, 2/19 i 100/20) 1300.101
PRAVILNIK O IZDAVANJU MEMORIJSKIH KARTICA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 83/13 i 17/15) 1300.102
PRAVILNIK O VRSTI I NAČINU DOSTAVE PODATAKA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, U SVRHU ISTRAŽIVANJA PROMETNIH PREKRŠAJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 66/15 i 108/19) 1300.104
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA TURISTIČKO VOZILO („Narodne novine“, broj 86/15) 1300.105
PRAVILNIK O NATJECATELJSKOM VOZILU („Narodne novine“, broj 107/15) 1300.106
PRAVILNIK O PROMETNIM ZNAKOVIMA, SIGNALIZACIJI I OPREMI NA CESTAMA („Narodne novine“, broj 92/19) 1300.107
PRAVILNIK O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA I OZNAČAVANJU TE OSIGURANJU RADOVA NA CESTAMA („Narodne novine“, broj 92/19) 1300.108
PRAVILNIK O REVIZIJI CESTOVNE SIGURNOSTI I OSPOSOBLJAVANJU REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI („Narodne novine“, broj 16/16) 1300.107
NAREDBA O OGRANIČENJU PROMETA NA CESTAMA ("Narodne novine", broj 64/09) 138.501
NAREDBA O OGRANIČENJU PROMETA NA DRŽAVNOJ CESTI D2 (PODRAVSKA MAGISTRALA) (“Narodne novine”, broj 97/06) 138.601
NAREDBA O OGRANIČENJU PROMETA NA DRŽAVNOJ CESTI D2 (PODRAVSKA MAGISTRALA) (“Narodne novine”, broj 10/08) 158.602
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ZDRAVSTVENE PREGLEDE VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE („Narodne novine“, broj 59/10) 138.901
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ZA UPRAVLJANJE BICIKLOM I BICIKLISTIČKOGA ISPITA TE OBRAZAC POTVRDE O OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE BICIKLOM („Narodne novine“, broj 5/16) 138.902
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH I DRUGIH USTANOVA ZA ANALIZU UZORAKA KRVI I MOKRAĆE RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE ALKOHOLA, PRISUSTVA OPOJNIH DROGA ILI PSIHOAKTIVNIH TVARI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 2/00, 101/00, 11/01 i 109/08) 139.101
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRAZACA, REGISTARSKIH PLOČICA I POKUSNIH PLOČICA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 5/05 i 51/07) 139.201
RJEŠENJE O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ISPITNIH CENTARA ZA PROVEDBU VOZAČKIH ISPITA («Narodne novine», broj 34/05) 139.251
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENA DOZVOLA I DOPUŠTENJA (LICENCIJA) («Narodne novine», broj 139/08) 139.301
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRAZACA, REGISTARSKIH, POKUSNIH I IZVOZNIH PLOČICA («Narodne novine», broj 13/07) 139.311
NAPUTAK O PROMETNO-TEHNIČKIM PRAVILIMA I UVJETIMA ZA DALJINSKO USMJERAVANJE I VOĐENJE PROMETA NA DRŽAVNIM CESTAMA («Narodne novine», broj 54/03) 139.401
PROGRAM ISPITA ZA NADZORNIKA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA («Narodne novine», broj 141/08) 139.501
PROGRAM VOZAČKOG ISPITA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 132/17 i 127/20) 139.317
PROGRAM PROVEDBA PROGRAMA, UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČA I NAJMANJI JEDINSTVENI MINIMALNI IZRAČUNSKI ELEMENTI VRIJEDNOSTI NASTAVNOG SATA ZA NASTAVNI PREDMET PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI ("Narodne novine", broj 78/09) 139.602
PROGRAM, OBLIK I NAČIN STRUČNOG USAVRŠAVANJA TE PROVJERE STRUČNE OSPOSOBLJANOSTI PREDAVAČA I OVLAŠTENIH ISPITIVAČA IZ NASTAVNOG PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI ("Narodne novine", broj 78/09) 139.603
NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA REPUBLIKE HRVATSKE 2001.–2005. GODINE («Narodne novine», broj 30/01) 139.701
POSLOVNIK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJAVANJA UVJETA U POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLA RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE ("Narodne novine", broj 58/09) 139.702
Homologacija - Sigurnost prometa na cestama
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA DOPUŠTENU RAZINU BUKE I ISPUŠNIH SUSTAVA TPV 101 (izdanje 00) («Narodne novine», broj 131/04) NN 131/2004, (2355
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA MJERE ZA SMANJENJE ONEČIŠĆENJA EMISIJAMA IZ MOTORA TPV 102 (IZDANJE 02) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 49/13 i 57/13) NN 49/2013, (968
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA S OBZIROM NA UREĐAJE ZA UPRAVLJANJE TPV 105 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 131/04) NN 131/2004, (2357
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZA MOTORNA VOZILA KATEGORIJE M I N S OBZIROM NA VRATA TPV 106 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 131/04) NN 131/2004, (2358
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZA ZVUČNO-UPOZORNE UREĐAJE ZA MOTORNA VOZILA TPV 107 (IZDANJE 00) Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 131/04 i 7/07) NN 131/2004, (2359
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA VOZILA S OBZIROM NA PONAŠANJE UPRAVLJAČKOG MEHANIZMA PRI SUDARU TPV 114 (Izdanje 00) («Narodne novine», broj 131/04) NN 131/2004, (2360
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA S OBZIROM NA PROIZVOĐAČEVU PLOČICU I OZNAKE TPV 118 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 131/04) NN 131/2004, (2362
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZA MOTORNA VOZILA KATEGORIJE M i N S OBZIROM NA PRIJENOS ZA VOŽNJU UNATRAG I UREĐAJ ZA POKAZIVANJE BRZINE TPV 117 (izdanje 00) («Narodne novine», broj 132/04) NN 132/2004, (2366
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, S OBZIROM NA UGRADBU UREĐAJA ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU TPV 120 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 132/04) NN 132/2004, (2367
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA KATADIOPTERA ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE TPV 121 (IZDANJE 00) (*) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 176/04 i 7/07) 1200.171
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA SVJETALA STRAŽNJE REGISTARSKE PLOČICE ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE TPV 124 (Izdanje 00) («Narodne novine», broj 132/04) NN 132/2004, (2369
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA KATEGORIJE M I N S OBZIROM NA NAPRAVE ZA VUČU TPV 127 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 132/04) NN 132/2004, (2370
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE STRAŽNJIH SVJETALA ZA MAGLU ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE TPV 128 (Izdanje 00) («Narodne novine», broj 132/04) NN 132/2004, (2371
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA KATEGORIJE M1 S OBZIROM NA BLATOBRANE TPV 137 (IZDANJE 00) (*) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 132/04 i 7/07) NN 132/2004, (2372
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPAK HOMOLOGACIJE VOZILA S OBZIROM NA BOČNU ZAŠTITU TPV 142 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 132/04) NN 132/2004, (2373
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE GUMA ZA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA I NJIHOVU UGRADBU TPV 146 (izdanje 00)(*) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 132/04, 90/08, 100/08 i 120/10) NN 132/2004, (2374
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA NAMIJENJENIH ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI TPV 156 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 132/04) NN 132/2004, (2376
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA GABARITNIH SVJETALA, PREDNJIH I STRAŽNJIH POZICIJSKIH SVJETALA I KOČNIH SVJETALA ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE TPV 122 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 142/04) NN 142/2004, (2518
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA POKAZIVAČA SMJERA ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE TPV 123 (IZDANJE 01) („Narodne novine“, broj 132/13) NN 132/2013, (2875
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE PREDNJIH SVJETALA ZA MAGLU ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE TPV 126 («Narodne novine», broj 142/04) NN 142/2004, (2520
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA VANJSKE IZBOČINE TPV 116 (IZDANJE 00) (*) (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 149/04 i 34/08) 1200.291
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA KATEGORIJE M1 S OBZIROM NA VOZAČEVO VIDNO POLJE TPV 132 (IZDANJE 00) («Narodne novine», broj 149/04) NN 149/2004, (2601
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA KATEGORIJE M1 S OBZIROM NA SUSTAVE ZA ODMRZAVANJE I ODMAGLJIVANJE OSTAKLJENIH POVRŠINA TPV 134 (IZDANJE 00) (Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“ broj 149/04 i 7/07) NN 149/2004, (2602
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA UREĐAJA ZA OGRANIČENJE BRZINE ILI SLIČNIH UGRAĐENIH SUSTAVA ZA OGRANIČENJE BRZINE ODREĐENIH KATEGORIJA MOTORNIH VOZILA TPV 147 (Izdanje 00) («Narodne novine», broj 149/04) NN 149/2004, (2603
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA NJIHOVU UNUTRAŠNJU OPREMLJENOST TPV 112 (IZDANJE 00) * («Narodne novine», broj 161/04) NN 161/2004, (2827
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA I NJIHOVIH PRIKOLICA S OBZIROM NA SUSTAVE ZA ZAŠTITU OD PRSKANJA ISPOD KOTAČA TPV 143 (Izdanje 01)*[1] („Narodne novine“, broj 78/11) NN 78/2011, (1664
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA NJIHOVE MASE I DIMENZIJE TPV 144 (Izdanje 00) * («Narodne novine», broj 161/04) NN 161/2004, (2829
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MATERIJALA NAMIJENJENIH ZA UPORABU U UNUTRAŠNJOSTI MOTORNIH VOZILA ODREĐENIH KATEGORIJA S OBZIROM NA NJIHOVU GORIVOST TPV 151 (IZDANJE 00)* («Narodne novine», broj 161/04) NN 161/2004, (2830
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE SVJETALA ZA VOŽNJU UNATRAG ZA MOTORNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE TPV 129 (IZDANJE 00)* (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 169/04 i 7/07) NN 169/2004, (2958
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA KATEGORIJE M1 S OBZIROM NA SUSTAVE ZA BRISANJE I PRANJE VJETROBRANSKOG STAKLA TPV 135 (IZDANJE 00)* («Narodne novine», broj 169/04) NN 169/2004, (2959
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MEHANIČKIH SPOJNICA ZA POVEZIVANJE MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I NJIHOVE UGRADBE NA TA VOZILA TPV 150 (IZDANJE 01) («Narodne novine», broj 132/13) NN 132/2013, (2876
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZA SUSTAVE ZA GRIJANJE U MOTORNIM VOZILIMA I NJIHOVIM PRIKOLICAMA TPV 136 (IZDANJE 01)* ("Narodne novine", broj 115/08) NN 115/2008, (3327
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE RETROVIZORA I NJIHOVE UGRADBE NA MOTORNA VOZILA TPV 108 (IZDANJE 00) * (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 170/04 i 34/08) 1200.421
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE S OBZIROM NA MJERE PROTIV ŠTETNE EMISIJE DIESELOVIH MOTORA ZA POGON VOZILA TPV 111 (IZDANJE 00) * (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 184/04 i 34/08) 1200.472
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE PARKIRNIH SVJETALA ZA MOTORNA VOZILA TPV 130* (IZDANJE 00) * («Narodne novine», broj 170/04) NN 170/2004, (2980
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE NASLONA ZA GLAVU NA SJEDALIMA MOTORNIH VOZILA TPV 138 (IZDANJE 00) * («Narodne novine», broj 170/04) NN 170/2004, (2981
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA S OBZIROM NA SPRJEČAVANJE ELEKTROMAGNETSKIH SMETNJA (ELEKTROMAGNETSKU KOMPATIBILNOST) («Narodne novine», broj 176/04) NN 176/2004, (3060
PRAVILNI O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA S OBZIROM NA UREĐAJE ZA SPRJEČAVANJE NEOVLAŠTENE UPORABE MOTORNIH VOZILA TPV 1131(IZDANJE 00) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 176/04 i 7/07) NN 176/2004, (3061
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI OVLAŠTENA STRUČNA ORGANIZACIJA IZ ČLANKA 206. ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA («Narodne novine», broj 179/04) NN 179/2004, (3103
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA VIDNO POLJE I BRISAČE VJETROBRANSKOG STAKLA TPV 304 (IZDANJE 01)[1](*) ("Narodne novine", broj 53/09) NN 53/2009, (1236
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE TPV 305 (IZDANJE 01)[1](*) ("Narodne novine", broj 26/10) NN 26/2010, (614
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA KOČENJE TPV 307 (IZDANJE 00)(*) ("Narodne novine", broj 71/07) NN 71/2007, (2199
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA VOZAČKO SJEDALO TPV 312 (IZDANJE 00)(*) ("Narodne novine", broj 72/07) NN 72/2007, (2248
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA EMISIJU UGLJIČNOGA DIOKSIDA I POTROŠNJU GORIVA TPV 139 (IZDANJE 00) * («Narodne novine», broj 184/04) NN 184/2004, (3176
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH KATEGORIJA VOZILA S OBZIROM NA MASE I DIMENZIJE TPV 148 (IZDANJE 00)(*) (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 39/05, 34/08 i 12/09) NN 39/2005, (778
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA OZNAČIVANJE UPRAVLJAČKIH NAPRAVA, POKAZNIH SVJETILJKA I INDIKATORA TPV 202 (IZDANJE 01)[1](*) («Narodne novine», broj 26/10) NN 26/2010, (613
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZA ZVUČNO-UPOZORNE UREĐAJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 203 (IZDANJE 00) (*) («Narodne novine», broj 39/05) NN 39/2005, (780
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA MASE I DIMENZIJE TPV 209 (IZDANJE 00)(*) («Narodne novine», broj 39/05) NN 39/2005, (781
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE BRZINOMJERA MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 213 (IZDANJE 00) (*) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 39/05 i 7/07) NN 39/2005, (782
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA RUKOHVATE ZA PUTNIKA TPV 205 (IZDANJE 00)(*) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 72/05 i 7/07) NN 72/2005, (1418
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA PROSTOR ZA UGRADBU STRAŽNJE REGISTARSKE PLOČICE TPV 210 (IZDANJE 00)(*) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 72/05 i 7/07) NN 72/2005, (1420
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA OZNAČIVANJE UPRAVLJAČKIH NAPRAVA, POKAZNIH SVJETILJKAI INDIKATORA TPV 133 (IZDANJE 00) (*) («Narodne novine», broj 78/05) NN 78/2005, (1548
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA KOTAČA S OBZIROM NA OSLONCE TPV 204 (IZDANJE 00) (*) („Narodne novine“, broj 32/10) NN 32/2010, (750
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE SIGURNOSNIH POJASA I SUSTAVA DRŽANJA ZA PUTNIKE I NJIHOVE UGRADBE U MOTORNA VOZILA TPV 131 (IZDANJE 00) (*) (Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“ broj 87/05, 7/07, 71/08, 100/08 i 104/08) NN 87/2005, (1725
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA ZAŠTITU OD NEOVLAŠTENE UPORABE TPV 206 (IZDANJE 00)(*) («Narodne novine», broj 114/05) NN 114/2005, (2085
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA ZAŠTITU OD PREDNJEG PODLIJETANJA TPV 157 (IZDANJE 00)(*) («Narodne novine», broj 114/05) NN 114/2005, (2086
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA ZAŠTITU PUTNIKAU SLUČAJU ČELNOG SUDARA TPV 153(IZDANJE 00) (*) («Narodne novine», broj 117/05) NN 117/2005, (2150
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE SIGURNOSNIH STAKALA I MATERIJALA ZA STAKLA MOTORNIH VOZILA I NJIHOVIH PRIKOLICA I VOZILA S OBZIROM NA UGRADBU TIH STAKALA TPV 145 (IZDANJE 00)(*) («Narodne novine», broj 143/05) NN 143/2005, (2702
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILANA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROMNA NAJVEĆU BRZINU, NAJVEĆI ZAKRETNI MOMENT I NAJVEĆU SNAGU MOTORATPV 211 (IZDANJE 00)* («Narodne novine», broj 152/05) NN 152/2005, (2958
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA S OBZIROM NA ZAŠTITU PUTNIKA U SLUČAJU BOČNOG SUDARA TPV 154 (IZDANJE 00) (*) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 152/04 i 7/07) 1300.001
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA KOJA IMAJU OSIM VOZAČEVA VIŠE OD OSAM SJEDALA, S OBZIROM NA POSEBNE ZAHTJEVE ZA TAKVA VOZILA TPV 152 (IZDANJE 00) (*) («Narodne novine», broj 15/06) NN 15/2006, (390
PRAVILNIK O HOMOLOGACIJI TIPA TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO (*) («Narodne novine», broj 15/06) NN 15/2006, (391
NAREDBA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE NAREDBE O HOMOLOGACIJI PNEUMATSKIH GUMA ZA POLJOPRIVREDNA VOZILA I NJIHOVE PRIKOLICE («Narodne novine», broj 140/04) NN 140/2004, (2468
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA S OBZIROM NA KOČENJE TPV 109 (IZDANJE 00)(*) (“Narodne novine”, broj 19/07) NN 19/2007, (781
PRAVILNIK O HOMOLOGACIJI VOZILA (“Narodne novine” broj 138/11) NN 138/2011, (2769
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA NAJVEĆU DOPUŠTENU UKUPNU MASU, POLOŽAJ I PRIČVRŠĆIVANJE STRAŽNJIH REGISTARSKIH PLOČICA, SPREMNIKE GORIVA, DODATNE UTEGE, ZVUČNO UPOZORNE UREĐAJE, DOPUŠTENU RA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 37/07 i 12/09) 1400.102
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA NAJVEĆU DOPUŠTENU UKUPNU MASU, POLOŽAJ I PRIČVRŠĆIVANJE STRAŽNJIH REGISTARSKIH PLOČICA, SPREMNIKE GORIVA, DODATNE UTEGE, ZVUČNO UPOZORNE UREĐAJE, DOPUŠTENU... („Narodne novine“, broj 40/10) NN 40/2010, (1032
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA NAJVEĆU KONSTRUKCIJSKU BRZINU I PLATFORMU ZA TERET TPV 302 (IZDANJE 00)(*) (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 32/10 i 24/11) NN 32/2010, (751
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA NAPRAVU ZA VUČU I PRIJENOS ZA VOŽNJU UNATRAG TPV 315 (IZDANJE 00)(*) («Narodne novine», broj 37/07) NN 37/2007, (1235
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA UGRADBU, POLOŽAJ, DJELOVANJE I IDENTIFIKACIJU UPRAVLJAČKIH NAPRAVATPV 320 (IZDANJE 00)(*) («Narodne novine», broj 37/07) NN 37/2007, (1236
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA NAPRAVU ZA VUČU I PRIJENOS ZA VOŽNJU UNATRAG TPV 315 (IZDANJE 01)[1](*) ("Narodne novine", broj 40/10) NN 40/2010, (1033
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA PUTNIČKA SJEDALA TPV 308 (IZDANJE 01)[1](*) („Narodne novine“, broj 24/11) NN 24/2011, (505
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA EMISIJU ŠTETNIH SASTOJAKA IZ DIESELOVIH MOTORA KOJI SE UGRAĐUJU U TAKVE TRAKTORE TPV 311 (IZDANJE 00)(*) ("Narodne novine", broj 100/07) NN 100/2007, (2964
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA UGRADBU UREĐAJA ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU TPV 313(IZDANJE 00)(*) ("Narodne novine", broj 100/07) NN 100/2007, (2965
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA RADNI PROSTOR, PRISTUP VOZAČKOM MJESTU I VRATA I PROZORE TPV 317 (IZDANJE 01)(*) („Narodne novine“, broj 39/11) NN 39/2011, (935
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA S OBZIROM NA PRIKLJUČNA VRATILA TPV 318 (IZDANJE 01)(*)[1] (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 28/11 i 36/13) NN 28/2011, (587
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA ZAŠTITNU KONSTRUKCIJU PRI PREVRTANJU TPV 310 (IZDANJE 00)(*) („Narodne novine“, broj 101/07) NN 101/2007, (2984
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA PRI PREVRTANJU TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO (STATIČKO ISPITIVANJE) TPV 316 (IZDANJE 00)(*) („Narodne novine“, broj 2/08) NN 2/2008, (55
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE STRAŽNJIH ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA PRI PREVRTANJU USKIH TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO TPV 319 (IZDANJE 00)(*) („Narodne novine“, broj 2/08) NN 2/2008, (56
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE STRAŽNJIH ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA PRI PREVRTANJU USKIH TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO TPV 319 (IZDANJE 01)(*)[1] („Narodne novine“, broj 40/11) NN 40/2011, (954
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA PRI PREVRTANJU UGRAĐENIH ISPRED VOZAČKOG SJEDALA USKIH TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO TPV 321 (IZDANJE 01)(*) („Narodne novine“, broj 95/11) NN 95/2011, (2006
NAREDBA O HOMOLOGACIJI GLAVNIH SVJETALA ZA MOTORNA VOZILA ZA SIMETRIČNI KRATKI SVJETLOSNI SNOP I/ILI DUGI SVJETLOSNI SNOP,SA ŽARULJAMA SA ŽARNOM NITI («Narodne novine», broj 184/04) NN 184/2004, (3181
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKI MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 212 (IZDANJE 01)[1](*) - DIO 1.: gume za motorna vozila na dva ili tri kotača i njihova ugradba (**) («Narodne novine», broj 4/09) NN 4/2009, (118
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKA MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 212 (IZDANJE 01)[1](*) - DIO 3: vanjske izbočine motornih vozila na dva ili tri kotača [2](**) ("Narodne novine", broj 4/09) NN 4/2009, (119
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE S OBZIROM NA SPREMNIKE TEKUĆEGA GORIVA I ZAŠTITU OD STRAŽNJEGA PODLIJETANJA MOTORNIH VOZILA I NJIHOVIH PRIKOLICA TPV 103 (IZDANJE 01)* („Narodne novine“, broj 42/08) NN 42/2008, (1422
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA VOZILA S OBZIROM NA SJEDALA, NJIHOVA SIDRIŠTA I NASLONE ZA GLAVU TPV 115 (IZDANJE 01)* (Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 66/08 i 74/08) NN 66/2008, (2216
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA UREĐAJA ZA OGRANIČENJE BRZINE ILI SLIČNIH UGRAĐENIH SUSTAVA ZA OGRANIČENJE BRZINE ODREĐENIH KATEGORIJA MOTORNIH VOZILA TPV 147 (Izdanje 01)* („Narodne novine“, broj 68/08) NN 68/2008, (2251
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA SIDRIŠTA SIGURNOSNIH POJASEVA TPV 119 (Izdanje 01)* (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 71/08 i 100/08) NN 71/2008, (2375
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA SUSTAVE KOČENJA TPV 201 (IZDANJE 01)(*) («Narodne novine», broj 104/08) NN 104/2008, (3152
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA PROPISANE OZNAKE TPV 207 (IZDANJE 02) («Narodne novine», broj 19/12) NN 19/2012, (540
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH SASTAVNIH DIJELOVA I ZNAČAJKI MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČATPV 212 (IZDANJE 00) (*) - DIO 2.: uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju za motorna vozila na dva ili tri kotača(**) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 12/07 i 12/09) NN 12/2007, (534
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE UREĐAJA ZA NEIZRAVNO GLEDANJE I NJIHOVE UGRADBE NA MOTORNA VOZILA TPV 108 (IZDANJE 02)[1]* (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 79/09 i 25/12) NN 79/2009, (1940
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA EMISIJE IZ NJIHOVIH SUSTAVA KLIMATIZACIJE TPV 161 (IZDANJE 00)*[1] ("Narodne novine", broj 116/09) NN 116/2009, (2880
PRAVILNIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, S OBZIROM NA UGRADBU UREĐAJA ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU TPV 120 (IZDANJE 02) („Narodne novine“, broj 17/12) NN 17/2012, (492
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava