Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Pristupanje Europskoj uniji (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SUSTAVU PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I SUSTAVU PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ SREDSTAVA ZAJMOVA I DAROVNICA IZ OSTALIH INOZEMNIH IZVORA («Narodne novine», broj 58/06) NN 58/2006, (1376
ZAKON O UVOĐENJU EUROPSKOG DRUŠTVA – SOCIETAS EUROPEA (SE) I EUROPSKOGA GOSPODARSKOGA INTERESNOG UDRUŽENJA (EGIU) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/07 i 110/15) NN 107/2007, (3130
ZAKON O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 121/17) NN 121/2017, (2756
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČIVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, O IZMJENI I STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 67/548/EEZ I DIREKTIVE 1999/45/EZ I O IZMJENI UREDBE (EZ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/12, 18/13, 115/18 i 127/19) NN 50/2012, (1222
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 648/2004 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 31. OŽUJKA 2004. GODINE O DETERDŽENTIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 34/12, 25/13 i 114/18) NN 34/2012, (814
ZAKON O UVOĐENJU EUROPSKE ZADRUGE – SOCIETAS COOPERATIVA EUROPAEA (SCE) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 63/08 i 110/15) NN 63/2008, (2124
ZAKON O USPOSTAVI INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA KORIŠTENJE STRUKTURNIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/12, 143/13 i 157/13) NN 78/2012, (1834
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1223/2009 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 30. STUDENOGA 2009. GODINE O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA (PREINAČENA VERZIJA) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/13 i 115/18) NN 18/2013, (296
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI.. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/13, 47/14 i 114/18) NN 18/2013, (298
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2283 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2015. O NOVOJ HRANI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 15/18 i 114/18) NN 15/2018, (311
ZAKON O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU ("Narodne novine", broj 74/14) NN 74/2014, (1392
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 650/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 4. SRPNJA 2012. O NADLEŽNOSTI, MJERODAVNOM PRAVU, PRIZNAVANJU I IZVRŠAVANJU ODLUKA I PRIHVAĆANJU I IZVRŠAVANJU JAVNIH ISPRAVA U NASLJEDNIM STVARIMA I O USPOSTAVI EUROPSKE POTV („Narodne novine“, broj 152/14) NN 152/2014, (2856
ZAKON O PROVEDBI PROJEKATA MEĐUNARODNE INSTITUCIONALNE SURADNJE EUROPSKE UNIJE I PROJEKATA TEHNIČKE POMOĆI („Narodne novine“, broj 99/18) NN 99/2018, (1911
ZAKON O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA („Narodne novine“, broj 62/20) NN 62/2020, (1232
UREDBA O OVLASTIMA TIJELA NADLEŽNIH ZA KOORDINACIJU I UPRAVLJANJE INSTRUMENTOM ZA POMOĆ U PRETPRISTUPNOM RAZDOBLJU (»Narodne novine«, broj 108/06) NN 108/2006, (2406
UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA CARDS, PHARE, ISPA I SAPARD (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 18/07 i 38/08) NN 18/2007, (724
UREDBA O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA STRUKTURNIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 97/12, 18/16 i 3/17) NN 97/2012, (2169
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EUROPSKE UNIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 59/06 i 45/07) NN 59/2006, (1429
UREDBA O OPSEGU I SADRŽAJU ODGOVORNOSTI TE OVLASTIMA TIJELA NADLEŽNIH ZA UPRAVLJANJE INSTRUMENTOM PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) I PRIJELAZNIM INSTRUMENTOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/14 i 78/15) NN 84/2014, (1662
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA (UPT, „Narodne novine“, broj 115/18, 6/20, 20/20 - Ispravak , 70/20 i 54/21) NN 115/2018, (2282
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 101 »ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA U SVRHU RESTRUKTURIRANJA I DOSTIZANJA STANDARDA ZAJEDNICE« UNUTAR IPARD PROGRAMA („Narodne novine“, broj 36/14) NN 36/2014, (640
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 103 »ULAGANJA U PRERADU I TRŽENJE POLJOPRIVREDNIH I RIBLJIH PROIZVODA U SVRHU RESTRUKTURIRANJA TIH AKTIVNOSTI I DOSTIZANJA STANDARDA ZAJEDNICE« UNUTAR IPARD PROGRAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 36/14 i 83/14) NN 36/2014, (641
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 4. »TEHNIČKA POMOĆ« U SKLOPU IPARD PROGRAMA ("Narodne novine", broj 50/10) NN 50/2010, (1207
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 202 – »PRIPREMA I PROVEDBA LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA« UNUTAR IPARD PROGRAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/13, 36/13, 112/13, 45/14 i 132/14) NN 24/2013, (399
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 302 »DIVERSIFIKACIJA I RAZVOJ RURALNIH GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI« UNUTAR IPARD PROGRAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 72/12, 93/12, 59/19 i 69/15) NN 72/2012, (1682
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 301 »POBOLJŠANJE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE« UNUTAR IPARD PROGRAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/12, 41/12 i 101/13) NN 33/2012, (801
PRAVILNIK O VISINI NAGRADE I NAKNADI TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U POSTUPKU ZA IZDAVANJE, ISPRAVAK, IZMJENU, OPOZIV ILI PRIVREMENU OBUSTAVU EUROPSKE POTVRDE O NASLJEĐIVANJU („Narodne novine“, broj 99/15) NN 99/2015, (1928
ODLUKA O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U ŠESTOM POVEĆANJU UPISANOG KAPITALA RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE („Narodne novine“, broj 132/11) NN 132/2011, (2628
ODLUKA O IMENOVANJU OSOBA NADLEŽNIH ZA UPRAVLJANJE INSTRUMENTOM PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 26/12, 117/12, 12/13 i 76/13) NN 26/2012, (657
ODLUKA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA PRIJEM REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKO VIJEĆE (»Narodne novine«, broj 66/91) NN 66/1991, (1678
ODLUKA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRISTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI („Narodne novine“, broj 15/12) 955.204
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O USPOSTAVLJANJU STRUKTURE ZA PREGOVORE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJIRE ZA PREGOVORE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI ("Narodne novine", broj 57/12) NN 57/2012, (1414
DEKLARACIJA O TEMELJNIM NAČELIMA PREGOVORA ZA PUNOPRAVNO ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 12/05, 135/10 i 151/11) NN 12/2005, (190
REZOLUCIJA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI («Narodne novine», broj 153/02) NN 153/2002, (2493
ZAKLJUČCI HRVATSKOG SABORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI («Narodne novine», broj 153/02) 955.001
KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJAZA INFORMIRANJE HRVATSKE JAVNOSTI O EUROPSKOJ UNIJI I PRIPREMAMA ZA ČLANSTVO («Narodne novine», broj 13/06) NN 13/2006, (323
IZBORNI ETIČKI KODEKS („Narodne novine“, broj 46/14) NN 46/2014, (870
STATUT AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 72/19) NN 72/2019, (1562
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava