Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Prostorno uređenje (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O NASELJIMA („Narodne novine“, broj 39/22) NN 39/2022, (476
ZAKON O NASELJIMA («Narodne novine», broj 54/88) 388.901
UREDBA O JAVNOJ RASPRAVI U POSTUPKU DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA («Narodne novine», broj 101/98) NN 101/1998, (1402
UREDBA O UREĐENJU I ZAŠTITI ZAŠTIĆENOG OBALNOG PODRUČJA MORA («Narodne novine», broj 128/04) NN 128/2004, (2291
PODZAKONSKI AKT(I)
STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 106/17) NN 106/2017, (2423
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »VRŠNA ZONA«, MEDVEDNICA, ZA JAVNU RASPRAVU („Narodne novine“, broj 6/17) NN 6/2017, (194
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »SKIJAŠKI KOMPLEKS«, MEDVEDNICA, ZA JAVNU RASPRAVU („Narodne novine“, broj 6/17) NN 6/2017, (195
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA PROSTORNOG UREÐENJA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 50/99 i 84/13) NN 50/1999, (944
ODLUKA O IZRADI DRŽAVNOG PLANA PROSTORNOG RAZVOJA ("Narodne novine", broj 39/18) NN 39/2018, (746
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA ("Narodne novine", broj 32/18) NN 32/2018, (635
ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »VRŠNA ZONA«, MEDVEDNICA ("Narodne novine", broj 103/17) NN 103/2017, (2365
ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »SKIJAŠKI KOMPLEKS«, MEDVEDNICA ("Narodne novine", broj 103/17) NN 103/2017, (2366
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »SKIJAŠKI KOMPLEKS« MEDVEDNICA („Narodne novine“, broj 106/20) NN 106/2020, (1978
PRAVILNIK O PROSTORNIM STANDARDIMA, URBANISTIČKO-TEHNIČKIM UVJETIMA I NORMATIVIMA ZA SPREČAVANJE STVARANJA ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKIH BARIJERA («Narodne novine», broj 47/82 i 30/94 – Zakon o prostornom uređenju) 389.501
PRAVILNIK O MJERAMA ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH OPASNOSTI U PROSTORNOM PLANIRANJU I UREĐIVANJU PROSTORA ("Narodne novine", br. 29/83, 36/83, 42/86 i 30/94 – Zakon o prostornom uređenju) 389.601
PRAVILNIK O ZAHVATIMA U PROSTORU KOJI SE NE SMATRAJU GRAĐENJEM, A ZA KOJE SE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine“, broj 105/17 i 108/17) NN 105/2017, (2408
PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA GRAĐEVINSKE (BRUTO) POVRŠINE ZGRADE („Narodne novine“, broj 93/17) NN 93/2017, (2165
PRAVILNIK O NAČINU OZNAČAVANJA IMENA NASELJA, ULICA I TRGOVA TE O OBILJEŽAVANJU ZGRADA BROJEVIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 4/90 i 91/11) NN 4/1990, (39
PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA NASELJA, ULICA I TRGOVA TE BROJEVA ZGRADA («Narodne novine», broj 30/90) NN 30/1990, (598
PRAVILNIK O SADRŽAJU, MJERILIMA KARTOGRAFSKIH PRIKAZA, OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA I STANDARDU ELABORATA PROSTORNIH PLANOVA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 135/10 – vidi čl. 9 Pravilnika o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i NN 106/1998, (1463
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI ŽUPANIJSKI ODNOSNO GRADSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA («Narodne novine», broj 104/98) NN 104/1998, (1448
PRAVILNIK O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA («Narodne novine», broj 127/99) NN 127/1999, (1997
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI INSPEKTORA U URBANISTIČKOJ INSPEKCIJI («Narodne novine», broj 122/99) NN 122/1999, (1964
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU ZA KOJE SE NE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 86/04 i 138/04) NN 86/2004, (1647
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI INSPEKTORA URBANISTIČKE INSPEKCIJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA («Narodne novine», broj 1/05) NN 1/2005, (4
PRAVILNIK O DAVANJU I ODUZIMANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine" 21/06 i 53/06) NN 21/2006, (523
PRAVILNIK O DRŽAVNOM PLANU PROSTORNOG RAZVOJA („Narodne novine“, broj 122/15) NN 122/2015, (2327
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava