Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Računovodstvo (obveznici poreza na dobit)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O RAČUNOVODSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/15,134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20 - Ispravak) NN 78/2015, (1493
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OBLIKU I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA („Narodne novine“, broj 122/06) NN 122/2006, (2704
ODLUKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KREDITNIH INSTITUCIJA (UPT, "Narodne novine", broj 42/18, 122/20 i 119/21) NN 42/2018, (816
HRVATSKI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA (UPT „Narodne novine“, broj 86/15, 105/20 i 9/21-ispr.) NN 86/2015, (1709
ODLUKA O PRIVREMENOJ PRIMJENI MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA («Narodne novine», broj 61/06) NN 61/2006, (1478
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU TUMAČENJA ODBORA ZA TUMAČENJE MEĐUNARODNOG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 19 („Narodne novine“, broj 120/10) NN 120/2010, (3137
ODLUKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KREDITNIH UNIJA ("Narodne Novine", broj 30/17) NN 30/2017, (681
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU TUMAČENJA ODBORA ZA TUMAČENJE MEĐUNARODNOG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 17, 18 („Narodne novine“, broj 18/10) NN 18/2010, (423
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA („Narodne novine“, broj 136/09, 8/10, 18/10, 27/10, 65/10, 120/10, 58/11, 140/11, 15/12, 118/12, 45/13, 69/13 i 73/13) NN 136/2009, (3312
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA (pročišćeni tekst) (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 136/09, 8/10, 18/10, 27/10, 65/10, 120/10, 58/11, 140/11, 15/12, 118/12, 45/13, 69/13 i 73/13) NN 136/2009, (3312
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 136/09, 08/10, 65/10 i 118/12) 90.403
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 2 – Zalihe („Narodne novine“, broj 136/09) 90.404
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 7 - Izvještaj o novčanim tokovima (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 136/09, 08/10 i 65/10) 90.405
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 8 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške („Narodne novine“, broj 136/09) 90.406
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 10 - Događaji nakon izvještajnog razdoblja („Narodne novine“, broj 136/09) 90.407
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 11 - Ugovori o izgradnji („Narodne novine“, broj 136/09) 90.408
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 12 - Porezi na dobit (Urednički pročipćeni tekst, „Narodne novine“, broj 136/09, 08/10 i 118/12) 90.409
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 136/09 i 08/10) 90.411
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 17 – Najmovi („Narodne novine“, broj 136/09) 90.412
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 18 („Narodne novine“, broj 136/09) 90.413
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br.19 - Primanja zaposlenih (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09 i 118/12) 90.414
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 20 - Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državne pomoći (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09 i 118/12) 90.415
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 21 - Učinci promjena tečaja stranih valuta (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 136/09 i 118/12) 90.416
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 23 - Troškovi posudbe ("Narodne novine", broj 136/09) 90.417
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 24 - Objavljivanje povezanih osoba („Narodne novine“, broj 136/12 i 118/12) 90.418
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 26 - Računovodstvo i izvještavanje planova mirovinskih primanja ("Narodne novine", broj 136/09) 90.419
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 27 - Konsolidirani i pojedinačni financijski izvještaji (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09 i 08/10) 90.421
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 28 - Ulaganja u pridružene subjekte (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09 i 08/12) 90.422
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 29 - Financijsko izvještavanje u hiperinflacijskim gospodarstvima ("Narodne novine", broj 136/09) 90.423
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 31 - Udjeli u zajedničkim pothvatima (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj136/09 i 08/10) 90.424
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 32 - Financijski instrumenti: prezentiranje (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09, 08/10, 27/10 i 118/12) 90.425
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 33 - Zarade po dionici (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09, 08/10 i 118/12) 90.426
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09, 08/10 i 118/12) 90.427
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 36 - Umanjenje imovine (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09, 08/10 i 65/10) 90.428
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 37 - Rezerviranja, nepredvidive obveze i nepredvidiva imovina (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09 i 08/10) 90.489
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 38 - Nematerijalna imovina (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09, 08/10 i 65/10) 90.491
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 39 - Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09 i 8/10) 90.492
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 40 - Ulaganja u nekretnine ("Narodne novine", broj 136/09) 90.493
MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD br. 41 - Poljoprivreda (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09) 90.494
MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA br. 1 - Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09, 08/10, 18/10 i 118/12) 90.495
MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA br. 2 - Plaćanje temeljeno na dionicama (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09, 08/10 i 65/10) 90.496
MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA br. 3 - Poslovna spajanja (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09 i 08/10) 90.496
MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA br. 4 - Ugovori o osiguranju (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09, 08/10 i 18/10) 90.497
MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA br. 5 - Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09, 08/10, 65/10 i 118/12) 90.498
MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA br. 6 - Istraživanje i procjena mineralnih resursa ("Narodne novine", broj 136/09) 90.499
MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA br. 7 - Financijski instrumenti: objavljivanje (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09, 08/10, 18/10 i 118/12) 90.501
MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA br. 8 - Poslovni segmenti (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 136/09, 65/10 i 118/12) 90.502
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU JEDINSTVENOG OKVIRNOG KONTNOG PLANA („Narodne novine“, broj 75/16) NN 75/2016, (1762
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU JEDINSTVENOG OKVIRNOG KONTNOG PLANA („Narodne novine“, broj 73/16) 90.404
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU TUMAČENJA ODBORA ZA TUMAČENJE MEĐUNARODNOG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 15, 16 (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 8/10 i 65/10) NN 8/2010, (181
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA, TE NAČINU PRIMANJA I POSTUPKU PROVJERE POTPUNOSTI I TOČNOSTI GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I GODIŠNJEG IZVJEŠĆA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 1/16, 93/17 i 50/20) NN 1/2016, (2
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA („Narodne novine“, broj 83/18) 90.653
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU DODATNIH PODATAKA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE („Narodne novine“, broj 2/17) NN 2/2017, (57
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 132/10 i 39/12) NN 132/2010, (3452
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA („Narodne novine“, broj 18/19) NN 18/2019, (395
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA "Narodne novine", broj 95/16 i 144/20 NN 95/2016, (2052
PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA BURZE („Narodne novine“, broj 25/19) NN 25/2019, (507
PRAVILNIK O SADRŽAJU, UVJETIMA KORIŠTENJA, OPSEGU PODATAKA I NAKNADI TROŠKOVA ZA ISPORUKU DOKUMENTACIJE I PODATAKA IZ REGISTRA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA („Narodne novine“, broj 1/16) NN 1/2016, (3
PRAVILNIK O NAČINU RADA ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA („Narodne novine“, broj 1/16) NN 1/2016, (4
PRAVILNIK O PRETVARANJU KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA KOJE SE ČUVAJU U IZVORNOM PISANOM OBLIKU U ELEKTRONIČKI ZAPIS („Narodne novine“, broj 76/19) NN 76/2019, (1602
PRAVILNIK O ROKOVIMA PREDAJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENE DOKUMENTACIJE U POSEBNIM OKOLNOSTIMA („Narodne novine“, broj 43/20) NN 43/2020, (895
Računovodstvo neprofitnih organizacija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA („Narodne novine“, broj 121/14) NN 121/2014, (2300
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 01/15, 25/17, 96/18 i 103/18 - Ispravak) NN 1/2015, (14
PRAVILNIK O SUSTAVU FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA TE IZRADI I IZVRŠAVANJU FINANCIJSKIH PLANOVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA („Narodne novine“, broj 119/15) NN 119/2015, (2255
PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU U NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (UPT, „Narodne novine“, broj 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21) NN 31/2015, (626
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava