Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Porez na promet nekretnina
Naslov Šifra Opis
Razna sudska praksa
Razna sudska praksa 0.001

Razna sudska praksa vezano uz porez na promet nekretnina

Naslov Broj i datum Urednička sentenca
TRŽIŠNA VRIJEDNOST NEKRETNINA
TRŽIŠNA VRIJEDNOST NEKRETNINA Us – 8044/99
19.9.2002.
Ulaganja u nekretninu izvršena prije stjecanja te nekretnine nisu od utjecaja na poreznu osnovicu, niti se od nje odbijaju, jer je za razrez poreza relevantna tržišna vrijednost u vrijeme njezinog stjecanja
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
UTVRĐIVANJE OSNOVICE
UTVRĐIVANJE OSNOVICE Us-6855/2000
19.2.2003.
Cijena koja se postiže ili može postići na tržištu u trenutku stjecanja, ne utvrđuje se samo na temelju kvalitete objekta, starosti, stanja gradnje, postojanja krovne konstrukcije, stanja stolarije i kvalitete instalacija, nego i na temelju mjesnih prilika i kretanja cijena nekretnina na određenom području na dan nastanka porezne obveze
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
POREZ KOD SRUŠENOG OBJEKTA
POREZ KOD SRUŠENOG OBJEKTA Us-9104/96
26.4.1999.

Iako je objekt nakon izvršene procjene srušen, to nije zapreka da se provede postupak razreza poreza na promet nekretnina prema kupoprodajnom ugovoru

Naslov Broj i datum Urednička sentenca
UTVRĐIVANJE POREZA NA PROMET NEKRETNINA
UTVRĐIVANJE POREZA NA PROMET NEKRETNINA Us-6110/2001
18.2.2004.
Porezno tijelo je dužno razrezati porez na promet nekretnina kada je zaključen kupoprodajni ugovor
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
ORTAČKI UGOVOR
ORTAČKI UGOVOR Us–9128/00
15. 4. 2004.
Stjecanje prava vlasništva na temelju ortačkog ugovora ne podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
STJECANJE NEKRETNINA
STJECANJE NEKRETNINA Us-1776/2000
14.11.2002.
Osobe ne stječu pravo vlasništva nad nekretninom na temelju deklaratorne sudske presude, jer deklaratorne sudske presude nemaju konstitutivno obilježje
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
NASLJEĐIVANJE
NASLJEĐIVANJE Us-8042/1999.
3.7.2002.
Za utemeljenje gospodarske zajednice tužitelja s ostaviteljicom kao jedan od uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnine, nužno je dulje razdoblje u kojem se zajednički stječe i raspolaže prihodima odnosno imovinom
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PROMETNA VRIJEDNOST NEKRETNINE
PROMETNA VRIJEDNOST NEKRETNINE Us-2715/99
10.5.2001.
Postignuta cijena prodaje nekretnina javnim nadmetanjem utvrđena od strane suda predstavlja prometnu vrijednost te nekretnine u postupku razreza poreza
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PROCJENA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE
PROCJENA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE US-8899/00
19.2.2004.
Zapisnik o procjeni tržišne vrijednosti nekretnine mora sadržavati elemente na temelju kojih je utvrđena vrijednost nekretnine
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
POREZ NA PROMET NEKRETNINA
POREZ NA PROMET NEKRETNINA Us-11579/2000
13.10.2004.
Stjecanje vlasništva dosjelošću utvrđeno sudskom presudom podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE
UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE Us–716/00
21. 5. 2003.
Pri utvrđivanju porezne osnovice procjenom, treba obrazložiti i navesti usporedne podatke koji bi dokazivali da cijena nekretnine iz ugovora nije vrijednost te nekretnine
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE
UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE Us – 11231/00
21.1.2004.
Pri utvrđivanju porezne osnovice treba utvrditi usporedne podatke o nekretninama što su bile predmet kupoprodaje na području na kojem se nalazi predmetna nekretnina i u razdoblju u kojem je obavljena kupoprodaja, odnosno treba obrazložiti zašto smatra da je cijena utvrđena procjenom tržišna cijena, a da to nije cijena iz kupoprodajnog ugovora
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PROCJENA OSNOVICE
PROCJENA OSNOVICE Us-3677/99.
9.5.2002.
Pri procjeni nije dovoljno samo navesti cijene koje se postižu u II. zoni u kojoj se nalazi predmetna nekretnina, nego je potrebno navesti i usporedne podatke iz kojih bi proizlazilo da je procijenjena cijena uistinu i cijena koja se postiže na tržištu
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
RASKID UGOVORA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA
RASKID UGOVORA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA Us-12157/00
28.4.2004.
Porezni obveznik ima pravo na povrat plaćenog poreza na promet nekretnina ako se ugovor o prijenosu vlasništva raskine ili poništim odlukom suda
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
NEPOVRATNE POTPORE
NEPOVRATNE POTPORE Us-2017/00
26.11.2003.
Porez na promet nekretnina ne plaća se kada tužitelj kupi kuću ili stan novcem od nepovratne potpore koju je dobio od RH u vezi s Domovinskim ratom
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
SPORAZUMNI RASKID KUPOPRODAJNOG UGOVORA
SPORAZUMNI RASKID KUPOPRODAJNOG UGOVORA Us–12103/00
14.4.2004.
Porezno tijelo nije dužno donijeti rješenje o obustavi postupka kad je porezni obveznik odustao od prijave poreza na promet nekretnine
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
KUPOPRODAJNI UGOVOR KOD SUPRUŽNIKA
KUPOPRODAJNI UGOVOR KOD SUPRUŽNIKA Us–11201/00
21.4.2004.
Kupoprodajni ugovor, koji su supružnici zaključili radi dobivanja zajma, ne može se smatrati prividnim pravnim poslom
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
ZASTARA POREZA NA PROMET NEKRETNINA
ZASTARA POREZA NA PROMET NEKRETNINA Us-1420/01
25.11.2004.
Zastarni se rok počinje računati od dana kad je porezna obveza prijavljena, a ne od dana kad je ugovor sklopljen

Aktualno
Nedavna promjena
Novo
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava