Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Porez na dohodak
Naslov
Razna mišljenja
Razna mišljenja
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
REDOSLJED ISPLATE DOBITI
REDOSLJED ISPLATE DOBITI Klasa: 410-01/06-01/481 Ur. broj: 513-07-21-01/06-2
20. lipnja 2006.
Poreznim propisima i Zakonom o trgovačkim društvima nije propisan redoslijed uporabe kumulirane zadržane dobiti, a ni mogućnost odnosno nemogućnosti isplate dobiti prema razdobljima nastanka. Stoga, društvo može pod propisanim uvjetima isplatiti dobit ostvarenu u poslovnoj godini prije isplate zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA
NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA Klasa: 410-18/05-01/59 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
2.6.2005.
Kod mjesnog javnog prijevoza, kojim je omogućen radnicima prijevoz na posao i s posla i kada je cijena mjesečnih ili pojedinačnih karata za prijevoz općepoznata, radnik nije obvezan predočiti poslodavcu potvrdu o cijeni karata
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ODVOJENI ŽIVOT OD OBITELJI
ODVOJENI ŽIVOT OD OBITELJI Klasa: 121-04/05-01/1 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
28.2.2005.
Ako se radniku tijekom mjeseca isplaćuju dnevnice za službena putovanja, isti nema pravo na neoporezivu isplatu naknade za odvojeni život od obitelji za dane provedene na službenom putu za koje su isplaćene dnevnice
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
JUBILARNE NAGRADE
JUBILARNE NAGRADE Klasa: 121–10/05-01/1 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
21.1.2005.
Jubilarne nagrade mogu se besporezno isplatiti ukupno do iznosa propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UPUTA O EVIDENCIJAMA PRI KORIŠTENJU PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
UPUTA O EVIDENCIJAMA PRI KORIŠTENJU PRIJEVOZNIH SREDSTAVA Klasa: 410-18/05-01/86 Ur. broj: 513-07-21-01/05-2
24.10.2005.
Zbog učestalih upita u svezi evidencija kod korištenja privatnih i službenih automobila za službeni put i loko-vožnju, Ministarstvo financija – Porezna uprava dalo je uputu o evidencijama pri korištenju prijevoznih sredstava. Tekst navedene upute objavljujemo u cijelosti.
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
NATJECATELJI I SUDIONICI U TV EMISIJAMA
NATJECATELJI I SUDIONICI U TV EMISIJAMA Klasa: 410-01/04-01/956 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
10.6.2005.
Ne smatraju se dohotkom troškovi smještaja, prehrane i ostali troškovi učinjeni natjecateljima, a koji su nastali za potrebe snimanja
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OPOREZIVANJE PRIMITAKA UČENIKA I STUDENATA ZA RAD PREKO UČENIČKIH I STUDENTSKIH UDRUGA
OPOREZIVANJE PRIMITAKA UČENIKA I STUDENATA ZA RAD PREKO UČENIČKIH I STUDENTSKIH UDRUGA Klasa: 410–01/05-01/56 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
15.3.2005.
Ako učenik ili student na redovnom školovanju u tijeku poreznog razdoblja po osnovi ukupnih isplata za rad preko učeničkih i studentskih udruga, ostvari pojedinačni ili ukupni primitak umanjen za naknadu za posredovanje, veći od 50.000,00 kn, na razliku primitka iznad 50.000,00 kn, učenička ili studentska udruga obvezna je obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak od drugog dohotka po stopi 25%
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OTPREMNINA KOD PRIJENOSA UGOVORA O RADU NA NOVOG POSLODAVCA
OTPREMNINA KOD PRIJENOSA UGOVORA O RADU NA NOVOG POSLODAVCA Klasa: 121-11/05-01/3 Ur. broj: 513-07-21-01/05-2
22.4.2005.
Ako se na novog poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koje se statusnom promjenom ili pravnim poslom prenosi na novog poslodavca, u slučaju otkaza ugovora o radu radi osobno uvjetovanih razloga, pri oporezivanju otpremnine, ukupno ostvareni staž smatra se rad kod oba poslodavca
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
NAGRADE MENTORIMA – NASTAVNICIMA
NAGRADE MENTORIMA – NASTAVNICIMA Klasa: 410-18/05-01/70 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
19.9.2005.
Novčane nagrade jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje se isplaćuju mentorima - nastavnicima učenika za postignute rezultate na natjecanjima, ne smatraju dohotkom
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OPOREZIVANJE DOHOTKA OD KAPITALA
OPOREZIVANJE DOHOTKA OD KAPITALA Klasa: 410-18/05-01/54 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
19.5.2005.
Dividende koje će društvo izravno ili neizravno isplatiti dioničarima prema rasporedu ostvarene dobiti za 2004. godinu, podliježu obvezi obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak po stopi od 15%
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ZATEZNE KAMATE
ZATEZNE KAMATE Klasa: 423-01/05-01/92 Ur.broj: 513-07-21-06/95-2
5.10.2005.
Zakonodavac pod »sudskom presudom« navedenom u čl. 17. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak smatra i sudsko rješenje, pa se tako zatezne kamate koje se priznaju kao potraživanje nižeg isplatnog reda ne oporezuju se porezom na dohodak
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRIMICI OD REALIZACIJE OPCIJSKIH PRAVA IZ INOZEMSTVA
PRIMICI OD REALIZACIJE OPCIJSKIH PRAVA IZ INOZEMSTVA Klasa: 410-18/05-01/42 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
2.5.2005.
Iz primitka ostvarenog izravno iz inozemstva, po osnovi realizacije prava iz opcije utvrđuje se drugi dohodak, kao razlika između primitka i izdatka u visini uplaćenog doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje iz primitka
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OBAVLJANJE HONORARNIH POSLOVA
OBAVLJANJE HONORARNIH POSLOVA Klasa: 410-01/04-01/1886 Ur. broj: 513-07-21-01/05-2
5.1.2005.
Porezna uprava ne ispostavlja rješenja za obavljanje honorarnih poslova, već predujam poreza na dohodak od drugoga dohotka obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji pri svakoj isplati i istodobno s isplatom
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POTVRDA NADLEŽNE STRUKOVNE UMJETNIČKE UDRUGE
POTVRDA NADLEŽNE STRUKOVNE UMJETNIČKE UDRUGE Klasa: 410-01/05-01/370 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
13.5.2005.
Nadležna strukovna umjetnička udruga ili ovlaštena agencija dužne su voditi računa pri izdavanja potvrde imaju li primici obilježja autorskog, odnosno umjetničkog djela
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OBAVLJANJE UMJETNIČKE DJELATNOSTI
OBAVLJANJE UMJETNIČKE DJELATNOSTI Klasa: 410-19/05-01/33 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
14.3.2005.

_

Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
STEČAJNI UPRAVITELJI
STEČAJNI UPRAVITELJI Klasa: 410-18/05-01/5 Ur. broj: 513-07-21-01/05-2
1.2.2005.
Ako se nagrada za rad i naknada troškova stečajnog upravitelja isplati na osobni račun stečajnog upravitelja, oporezuje se kao drugi dohodak
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UGOVOR O POSLOVOĐENJU
UGOVOR O POSLOVOĐENJU Klasa: 410-01/05-01/1208 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
16.9.2005.
_
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UPUTA O OPOREZIVANJU PRIMITAKA SPORTAŠA I PLAĆANJU DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA PREMA TOJ OSNOVI
UPUTA O OPOREZIVANJU PRIMITAKA SPORTAŠA I PLAĆANJU DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA PREMA TOJ OSNOVI Klasa: 410-01/05-01/131 Ur.broj: 513-07-21-01/05-1
27.1.2005.
_
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PROMJENA NAČINA OPOREZIVANJA
PROMJENA NAČINA OPOREZIVANJA Klasa: 410-01/05-01/747 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
19.5.2005.
Ako se podnese zahtjev za promjenom načina oporezivanja nakon zakonom pripisanog roka, rješenjem će se odbiti takav zahtjev
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OTKUP POVLASTICE ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA
OTKUP POVLASTICE ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA Klasa: 410-01/04-01/105 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
11.2.2005.
Novac koji je poreznom obvezniku doznačen na žiro račun po osnovi prava na otkup povlastice predstavlja primitak koji se knjiži u propisane poslovne knjige
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSOBNI ODBITAK ZA DJECU KOD RAZVODA BRAKA
OSOBNI ODBITAK ZA DJECU KOD RAZVODA BRAKA Klasa: 552-01/05-01-2 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
13.6.2005.
Osobni odbitak za djecu koju uzdržavaju oba roditelja dijeli se na jednake dijelove ako roditelji ne utvrde drukčiju raspodjelu
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSOBNI ODBITAK ZA DIJETE
OSOBNI ODBITAK ZA DIJETE Klasa: 410-01/05-01/277 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
7.3.2005.

Osobni odbitak za dijete koje uzdržavaju oba roditelja dijeli se na jednake dijelove ako roditelji ne mogu postići drukčiji dogovor

Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ISPLATE U GOTOVU NOVCU ZA RAD ČLANOVA IZBORNIH TIJELA
ISPLATE U GOTOVU NOVCU ZA RAD ČLANOVA IZBORNIH TIJELA Klasa: 410-01/05-01/59 Ur.broj: 513-07-21-01/05-4
20.5.2005.
Naknada za rad članovima izbornih tijela može se isplatiti u gotovu novcu
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
GODIŠNJI OBRAČUN PLAĆA
GODIŠNJI OBRAČUN PLAĆA Klasa: 410-01/05-01/798 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
18.5.2005.
Poslodavac ne sastavlja godišnji obračun plaća za one radnike koji nisu tijekom cijelog poreznog razdoblja ostvarivali plaću, zato što su, primjerice bili na bolovanju na teret HZZO-a ili su tijekom poreznog razdoblja zasnovali radni odnos, koristili neplaćeni dopust i sl.
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
DIVIDENDE IZ INOZEMSTVA
DIVIDENDE IZ INOZEMSTVA Klasa: 410-18/05-01/15 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
6.4.2005.
Dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 68. stavak 2. Zakona, koji se smatraju dohotkom od kapitala, a koje rezident ostvari u inozemstvu bez posredstva tuzemnog isplatitelja, smatraju se inozemnim dohotkom za koji je propisana obveza podnošenja godišnje porezne prijave
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ISPLATE AUTORSKIH HONORARA
ISPLATE AUTORSKIH HONORARA Klasa: 410-01/05-01/356 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
11.3.2005.
Nije moguće u gotovom novcu isplatiti autorske honorare
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ISPLATE U GOTOVU NOVCU
ISPLATE U GOTOVU NOVCU Klasa: 410–01/05-01/59 Ur.broj: 513-07-21-01/04-2
21.1.2005.
Isplate za rad biračkih odbora, za najam stambenog objekta te naknade kućepaziteljima i domarima u svezi s održavanjem izbora, mogu isplatiti u gotovu novcu
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ISPLATE U GOTOVU NOVCU ZA RAD ČLANOVA IZBORNIH TIJELA
ISPLATE U GOTOVU NOVCU ZA RAD ČLANOVA IZBORNIH TIJELA Klasa: 410-01/05-01/59 Ur.broj: 513-07-21-01/05-4
20.5.2005.
Naknada za rad članovima izbornih tijela može se isplatiti u gotovu novcu
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ISPLATA NOVČANIH NAGRADA ZA SVJETSKI SKIJAŠKI KUP
ISPLATA NOVČANIH NAGRADA ZA SVJETSKI SKIJAŠKI KUP Klasa: 410–01/05-01/65 Ur.broj: 513-07-21-01/04-2
19.1.2005.
Isplate novčanih nagrada za natjecanje u Svjetskom skijaškom kupu, mogu se skijašicama nerezidentima, čiji se primici po osnovi športske djelatnosti oporezuju sukladno odredbama čl. 32. st. 5. t. 3. i čl. 48. Zakona o porezu na dohodak, isplatiti u gotovu novcu, odnosno čekom
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UPUTA POREZNE UPRAVE ZA PRIJAVU POREZA NA DOHODAK ZA 2006.
UPUTA POREZNE UPRAVE ZA PRIJAVU POREZA NA DOHODAK ZA 2006. (Klasa: 410-01/06-01/1099, Ur.br.: 513-07-21-01/06-1)
18.12.2006.
Na temelju odredbi članka 6. točke 7. i 15. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine, broj 67/01, 94/01 i 177/04), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04 – u nastavku teksta: Zakon) i odredbi Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05 i 96/06 - u nastavku teksta: Pravilnik) u svezi s popunjavanjem i podnošenjem godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak, Porezna uprava u svom pismu od 18. prosinca 2006. (Klasa: 410-01/06-01/1099, Ur.br.: 513-07-21-01/06-1) dala je Uputu o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2006. godinu.
Tekst navedene upute prenosimo u cijelosti.

Aktualno
Nedavna promjena
Novo
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava