Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
PDV - Predmet oporezivanja
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD PRODAJE ADAPTIRANE STAMBENE ZGRADE
PDV KOD PRODAJE ADAPTIRANE STAMBENE ZGRADE Klasa: 410-19/02-01/438 Ur.broj: 513-07/02-2
2.12.2002.

Nekretnina na kojoj su obavljeni veliki adaptacijsko-rekonstrukcijski radovi za koju je potrebna građevinska dozvola, smatra se novosagrađenom nekretninom koja pri prodaji podliježe oporezivanju PDV-om

Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRODAJA ADAPTIRANOG POSLOVNOG PROSTORA
PRODAJA ADAPTIRANOG POSLOVNOG PROSTORA Klasa: 410-01/03-01/1201 Ur. broj: 513-07/04-2
26.1.2004.
Kada se radi o prodaji poslovnih prostora na kojima su izvršeni adaptacijski radovi, a za koje nije bilo potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, pri prodaji takve nekretnine stjecatelj nekretnine obveznik je plaćanja poreza na osnovicu koju čini tržišna vrijednost nekretnine
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POTROŠNJA ENERGENATA U SLOBODNOJ ZONI
POTROŠNJA ENERGENATA U SLOBODNOJ ZONI Klasa: 413-05/03-01/3 Ur.broj: 513-02-1220/7-03-2
10.2.2003
Pri puštanju naftnih derivata u slobodan promet u slobodnoj zoni ne plaća se PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
DAVANJE REPROMATERIJALA KOD POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U KOOPERACIJI
DAVANJE REPROMATERIJALA KOD POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U KOOPERACIJI Klasa: 410-19/02-01/304 Ur. broj: 513-07/03-2
24.4.2003
Kada trgovačko društvo, koje je obveznik PDV-a, isporučuje repromaterijal poljoprivrednim proizvođačima i kooperantima obvezno je obračunati PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD PRIVREMENOG UVOZA PLOVILA
PDV KOD PRIVREMENOG UVOZA PLOVILA Klasa: 410-19/01-587 Ur. broj: 513-07/03-2
9.4.2003
Kad porezni obveznik sa privremeno uvezenim plovilima obavlja gospodarsku djelatnost, obvezan je na ispostavljenom računu obračunati PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
FINANCIJSKI NAJAM «STARE» NEKRETNINE
FINANCIJSKI NAJAM «STARE» NEKRETNINE Klasa: 410-19/02-01/368 Ur. broj: 513-07/03-3
26.3.2003

Kod financijskog najma (leasinga) tzv. «stare» nekretnine ne obračunava se PDV, osim na troškove kamata

Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PAUŠALNA NAKNADA ZA VODU
PAUŠALNA NAKNADA ZA VODU Klasa: 410-19/03-01/95 Ur. broj: 513-07/03-3
15.4.2003

Paušalna naknada za vodu, ako je naknada za uslugu davanja vode na korištenje, podliježe oporezivanju PDV-om

Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
TROŠKOVI KOJIMA SE TERETI PODRUŽNICA U INOZEMSTVU
TROŠKOVI KOJIMA SE TERETI PODRUŽNICA U INOZEMSTVU Klasa: 410-01/03-01/990 Ur.broj: 513-07/03-2
30.10.2003
Troškovi matičnog društva za koje se tereti podružnica u inozemstvu ne podliježe PDV-u
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POVRAT ROBE IZ INOZEMSTVA
POVRAT ROBE IZ INOZEMSTVA Klasa: 410-19/03-01/138 Ur.broj: 513-07/03-2
9.4.2003
Nije propisana mogućnost oslobođenja od plaćanja PDV-a za slučaj ako se roba koja je bila izvezena iz carinskog područja Republike Hrvatske u nepromijenjenom stanju vraća u tuzemstvo
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD PRIJEVOZNIH USLUGA
PDV KOD PRIJEVOZNIH USLUGA Klasa: 410–19/03–01/169 Ur. broj: 513–07/03–3
2.6.2003
Uvoznik automobila obvezan je obračunati PDV na ukupnu vrijednost iskazanu na računu koju ispostavlja svome koncesionaru za isporuku automobila
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE I OTPIS NEKURENTNE ROBE
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE I OTPIS NEKURENTNE ROBE Klasa: 410-01/03-01/867 Ur.broj: 513-07/03-2
19.9.2003
Kod vrijednosnog usklađenja robe ne obračunava se PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
GUBICI NAFTE PRI TRANSPORTU
GUBICI NAFTE PRI TRANSPORTU Klasa: 310-05/05-1/6 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
23.5.2005
Gubici koji nastanu prilikom transporta dobara iz veleprodajnog skladišta do skladišta kupca ne smatraju se gubitkom u smislu čl. 5. Pravilnika o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini i čl. 25. st. 2. Pravilnika o PDV-u, stoga podliježu oporezivanju PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
DOPUŠTENA VISINA MANJKA KOD FORNETTA
DOPUŠTENA VISINA MANJKA KOD FORNETTA Klasa: 410-01/04-01/626 Ur. broj: 513-07-21-01/04-4
21.6.2004
Neoporezivi tehnološki manjak kod toplinske obrade smrznutih gotovih proizvoda (fornetta) iznosi 3%
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
FINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODA OD JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
FINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODA OD JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE Klasa: 410-19/99-01/53 Ur.broj: 513-07/99-2
26.2.1999
Ako primljena doznaka namjenskog predujma nije naknada za neko isporučeno dobro ili obavljenu uslugu gradu, nego potpora za izgradnju vodovoda, na takvu doznaku se ne plaća PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UNIŠTENJE GUMA ZA ŽVAKANJE
UNIŠTENJE GUMA ZA ŽVAKANJE Klasa: 410-01/04-01/1303 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
9.3.2005
Kada se radi o dobrima kojima je istekao rok trajanja i koja se šalju na uništenje u inozemstvo, moraju postojati dokazi odnosno dokumentacija iz koje nedvojbeno proizlazi da se radi o robi kojoj je protekao rok trajanja i da je predmetna roba uništena
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UZIMANJE ROBE SA SKLADIŠTA I PRENAMJENA U OSNOVNO SREDSTVO
UZIMANJE ROBE SA SKLADIŠTA I PRENAMJENA U OSNOVNO SREDSTVO Klasa: 410-19/98-01/824 Ur.broj: 383-07/98-2
21.4.1998
Ako poduzetnik automobil koji je trgovačko roba prenamjeni u osnovno sredstvo, pri registraciji kao vjerodostojna isprava može biti isprava o stjecanju tog automobila kao trgovačke robe – račun ino – dobavljača i uvozna carinska deklaracija
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
FINANCIJSKA POTPORA
FINANCIJSKA POTPORA Klasa: 410-01/05-01/189 Ur. broj: 513-07-21-01/05-2
15.2.2005
Sredstva što ih trgovačko društvo dobije iz proračuna kao naknadu za obavljene poslove uklanjanja lokvanja s regatne staze i dijela kajakaškog kanala podliježe oporezivanju PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI
PDV U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI Klasa: 410-19/00-01/92 Ur. broj: 513-07/00-2
19.6.2000
Sredstva (transferi), koja se doznačavaju komunalnim poduzećima za izgradnju objekta komunalne infrastrukture, javnih dobara, iz proračuna jedinica lokalne samouprave, nisu naknada za neko isporučeno dobro ili obavljenu uslugu nego potpora za izgradnju javnih dobara, te se na takvu doznaku ne plaća PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PLAĆANJE PDV-A U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI – SUFINANCIRANJE PLAĆA RADNIKA
PLAĆANJE PDV-A U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI – SUFINANCIRANJE PLAĆA RADNIKA Klasa: 410-19/98-01/1352 Ur.broj: 513-07/99-4
26.2.1999
Na sredstva kojim grad iz proračuna sufinancira komunalno poduzeće, u dijelu koji se odnosi na bruto plaće dijela radnika, plaća se PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRIZNAVANJE MANJKA ZBOG NEODGOVARAJUĆE KVALITETE ROBE
PRIZNAVANJE MANJKA ZBOG NEODGOVARAJUĆE KVALITETE ROBE Klasa: 410-19/00-01/237 Ur.broj: 513-07/00-3
6.12.2000
Manjak dobara zbog neodgovarajuće kvalitete može se porezno priznati samo ako su ta dobra uništena i ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni djelatnik Porezne uprave
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD REZERVACIJA
PDV KOD REZERVACIJA Klasa: 410-01/01-01/493 Ur.broj: 513-07/01-2
23.5.2001
Naknada za obavljenu uslugu rezervaciju hotelskog smještaja podliježe oporezivanju
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD NAJMA OD STRANE FIZIČKE OSOBE
PDV KOD NAJMA OD STRANE FIZIČKE OSOBE Klasa: 410-19/99-01/289 Ur.broj: 513-07/99-2
7.6.1999
Najam poslovnog prostora spada u oporezivu isporuku
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD UGOVORA O ORTAŠTVU U GRAĐEVINSKOJ DJELATNOSTI
PDV KOD UGOVORA O ORTAŠTVU U GRAĐEVINSKOJ DJELATNOSTI Klasa: 410-19/00-01/649 Ur.broj: 513-07/00-1
19.9.2000
Kad investitor koji je u sustavu PDV-a, kao jedan od ortaka iz ortačkog ugovora, isporučuje – prodaje, zamjenjuje ili na drugi način otuđuje novoizgrađenu ili dio novoizgrađene građevine, bilo kome pa i drugom ortaku, obvezan je obračunati PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD DOZNAKE SREDSTAVA ZA BESPLATNE KARTE
PDV KOD DOZNAKE SREDSTAVA ZA BESPLATNE KARTE Klasa: 410-19/01-01/74 Ur.broj: 513-07/01-2
13.2.2001
Sredstva što ih poduzetnik dobije od Ministarstva, kojim se nadoknađuje pojedinim građanima iznos karte za korištenje cestovnog prijevoza na otocima, oporezuje se PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD UGRADNJE REZERVNIH DIJELOVA U JAMSTVENOM ROKU
PDV KOD UGRADNJE REZERVNIH DIJELOVA U JAMSTVENOM ROKU Klasa: 410-19/99-01/694 Ur.broj: 513-07/99-2
23.11.1999
Zamjena rezervnog dijela u jamstvenog roku koju obavi prodavatelj, odnosno proizvođač prema svom kupcu ne smatra se isporukom koja je oporeziva PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD REKLAMNIH PROIZVODA
PDV KOD REKLAMNIH PROIZVODA Klasa: 410-19/98-01/1253 Ur.broj: 513-07/98-2
7.10.1998
Poduzeće koje uvozi proizvode koje će dijeliti besplatno radi promidžbe nekog proizvoda obveznik je plaćanja PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
DAVANJE VLASTITIH PROIZVODA BEZ NAKNADE
DAVANJE VLASTITIH PROIZVODA BEZ NAKNADE Klasa: 410-01/04-01/2 Ur. broj: 513-07/04-2
2.2.2004
Davanje vlastitih proizvoda bez naknade podliježe oporezivanju PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA Klasa: 410-19/05-01/65 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
4.3.2005
Naknada koja se za troškove dokumentacije na temelju Zakona o javnoj nabavi zaračunava ponuditeljima koji sudjeluju u javnom nadmetanju podliježe oporezivanju PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OBRAČUNAVANJE VLASTITE POTROŠNJE
OBRAČUNAVANJE VLASTITE POTROŠNJE Klasa: 410-19/02-01/8 Ur.broj: 513-07/02-2
14.3.2002
Kod ulaznih računa (za vlastitu potrošnju) porezni obveznik odbija cjelokupno iskazan pretporez, a nakon isporuke dobra ili usluge za vlastite potrebe obračunava PDV na vlastitu potrošnju
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV NA VLASTITU POTROŠNJU
PDV NA VLASTITU POTROŠNJU Klasa: 410-19/05-01/128 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
5.5.2005
Poduzetnik koji pri nabavi rabljenog automobila nije ostvario pravo na odbitak pretporeza, nema obvezu obračunavanja PDV-a na vlastitu potrošnju
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
IZNAJMLJIVANJE JEDRILICE STRANOM PODUZETNIKU
IZNAJMLJIVANJE JEDRILICE STRANOM PODUZETNIKU Klasa: 410-19/98-01/1340 Ur.broj: 513-07/98-2
09.12.1998
Kad domaći poduzetnik obavlja uslugu iznajmljivanje jedrilica na moru, bez obzira iznajmljuje li jedrilicu domaćem ili stranom poduzetniku, obvezan je obračunati PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ISPORUKE IZ STEČAJNE MASE
ISPORUKE IZ STEČAJNE MASE Klasa: 410-19/04-01/364 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
21.1.2005
Društvo u stečaju bilo je obvezno zaračunati PDV i na sve isporuke dobara, a koje su kao ostatak stečajne mase nakon podmirenja svih tražbina iz stečajne mase raspodijeljene dioničarima
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD PRESTANKA RADA OBRTA ODNOSNO PRAVNE OSOBE
PDV KOD PRESTANKA RADA OBRTA ODNOSNO PRAVNE OSOBE Klasa: 410-19/00-01/117 Ur. broj: 513-07/00-2
15.3.2000
Ako po završetku likvidacije trgovačkog društva pojedina imovina prelazi u vlasništvo članova odnosno vlasnika društva, ona se oporezuje PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRODAJA PLOVILA
PRODAJA PLOVILA Klasa: 410-19/00-01/289 Ur. broj: 513-07/00-2
09.05.2000
Pri isporuci brodova poslovnoj banci kao zalogoprimatelju, obvezno je zaračunati PDV na poreznu osnovicu koju čini naknada za isporučene brodove
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD PRODAJE POŠTANSKIH MARAKA
PDV KOD PRODAJE POŠTANSKIH MARAKA Klasa: 410-19/00-01/279 Ur. broj: 513-07/00-2
5.5.2000
Na poštanske marke koje se prodaju svojim članovima koje su se tijekom godina prikupile iz donacija, i ne postoji namjera novih nabava i prodaja maraka, ne zaračunava se PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU KANALIZACIJE
PDV KOD OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU KANALIZACIJE Klasa: 410-19/99-01/448 Ur. broj: 513-07/99-2
16.9.1999
Sredstva koja se doznačavaju komunalnim poduzećima za izgradnju objekta komunalne infrastrukture, javnih dobara, iz proračuna jedinica lokalne samouprave potpora su za izgradnju, te se na takvu doznaku ne plaća PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV PRI ISPORUKAMA U SLOBODNU ZONU
PDV PRI ISPORUKAMA U SLOBODNU ZONU Klasa: 410-19/00-01/23 Ur. broj: 513-07/00-2
17.02.2000
Na isporuke dobara u slobodnu zonu ne obračunava se PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRODAJA VOZILA – FIDUCIJARNO VLASNIŠTVO
PRODAJA VOZILA – FIDUCIJARNO VLASNIŠTVO Klasa: 410-19/00-01/631 Ur. Broj: 513-07/00-2
19.9.2000
Kod prodaje imovine, kojom je osigurana tražbina iz ugovora zasnivanjem fiducijarnog vlasništva, trgovačko društvo – dužnik, obveznik je obračuna PDV-a budući da je prodajom vozila došlo do izravne dužnikove isporuke prema kupcu
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UNOS DOBARA PRI OSNIVANJU NOVOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA
UNOS DOBARA PRI OSNIVANJU NOVOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA Klasa: 410-19/00-01/570 Ur. Broj: 513-07/00-2
18.9.2000
Unosu dobara kao osnivačkog uloga u drugo društvo koje je tek u osnivanju, podliježe oporezivanju PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
NAPLAĆENA UGOVORNA KAZNA KORISNIKU PARKIRALIŠTA
NAPLAĆENA UGOVORNA KAZNA KORISNIKU PARKIRALIŠTA Klasa: 410-19/99-01/673 Ur. Broj: 513-07/00-2
26.5.2000
Ugovorna kazna podliježe obvezi PDV-a kao ukupno primljena naknada za isporučenu uslugu
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD ISPLATE NAKNADE ŠTETE NA TEMELJU POLICE OSIGURANJA
PDV KOD ISPLATE NAKNADE ŠTETE NA TEMELJU POLICE OSIGURANJA Klasa: 410-19/04-01/83 Ur.broj: 513-07/04-2
11.3.2004
Za štetu učinjenu na poduzetničkoj imovini obvezniku PDV-a, osiguravajuće društvo isplaćuje naknadu umanjenu za iznos PDV-a koji je iskazan na računu za popravak, jer ga poduzetnik može odbiti kao pretporez
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
NAKNADA ŠTETE KOJU OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO DOZNAČUJE OSIGURANIKU
NAKNADA ŠTETE KOJU OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO DOZNAČUJE OSIGURANIKU Klasa: 410-19/00-01/346 Ur. broj: 513-07/00-2
2.6.2000
Naknada štete koju osiguravajuće društvo doznači osiguraniku, nije predmet oporezivanja
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRODAJA RIBOLOVNIH DOZVOLA
PRODAJA RIBOLOVNIH DOZVOLA Klasa: 410-10/03-01/293 Ur.broj: 513-07/03-2
13.11.2003
Prodaja ribolovnih dozvola smatra se poduzetničkom djelatnošću koja podliježe oporezivanju PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OPLEMENJIVANJE DOBARA
OPLEMENJIVANJE DOBARA Klasa: 410-19/03-01/214 Ur.broj: 513-07/03-2
12.11.2003
Ako domaći poduzetnik obavlja premještaj dobra izrađenog ili oplemenjenog u postupku unutarnje proizvodnje drugom poduzetniku, koji također obavlja postupak unutarnje proizvodnje sukladno carinskim propisima, te ako se to dobro nakon dorade, odnosno oplemenjivanja isporučuje inozemnom naručitelju u inozemstvo, takva je isporuka oslobođena PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV NA ISPORUKE IZVRŠENE NATO-U
PDV NA ISPORUKE IZVRŠENE NATO-U Klasa: 410-19/03-01/26 Ur. broj: 513-07/03-2
27.01.2003
Porezni obveznik koji NATO-u, na temelju propisane narudžbenice, obavi isporuku dobra ili usluge ne obračunava PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD REMITENDE
PDV KOD REMITENDE Klasa: 410-19/02-01/293 Ur. broj: 513-07/03-4
28.2.2003
Remitenda koja se prodaje kao stari papir, smatra se isporukom dobra, a ne manjkom dobra
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV NA POŠTANSKE USLUGE IZ MEĐUNARODNOG OBRAČUNA
PDV NA POŠTANSKE USLUGE IZ MEĐUNARODNOG OBRAČUNA Klasa: 410-01/02-01/1091 Ur. broj: 513-07/02-2
30.12.2002
Na poštanske usluge koje hrvatski operator zaračunava inozemnim operatorima ne obračunava se PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POTPORA ZA OBNOVU RATOM OŠTEĆENIH OBJEKATA
POTPORA ZA OBNOVU RATOM OŠTEĆENIH OBJEKATA Klasa: 410-19/03-01/65 Ur.broj: 513-07/03-2
11.03.2003
Financijska potpora za obnovu ratom oštećenih objekata ne smatra se oporezivom isporukom
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD KRAĐE AUTOMOBILA KUPLJENOG NA LEASING
PDV KOD KRAĐE AUTOMOBILA KUPLJENOG NA LEASING Klasa: 410-19/02-01/496 Ur.broj: 513-07/03-2
28.2.2003
Nema zakonske mogućnosti za ispravak pretporeza kod krađe automobila kupljenog na financijski leasing
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
IZUZIMANJE DOBRA -VLASTITA POTROŠNJA
IZUZIMANJE DOBRA -VLASTITA POTROŠNJA Klasa: 410-19/03-01/399 Ur.broj: 513-07/03-2
15.12.2003
Izuzimanje dobara iz gospodarske djelatnosti smatra se vlastitom potrošnjom i podliježe oporezivanju PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
KAMATE KOD FINANCIJKOG ILI OPERATIVNOG LIZINGA
KAMATE KOD FINANCIJKOG ILI OPERATIVNOG LIZINGA Klasa: 410-19/02-01/208 Ur. broj.: 519-07/02-2
17.6.2002
Rashod po osnovu kamata kod financijskog ili operativnog lizinga osobnog automobila ne podliježu obvezi obračuna PDV-a na vlastitu potrošnju
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD KATALOGA KOJI SE DIJELE BESPLATNO
PDV KOD KATALOGA KOJI SE DIJELE BESPLATNO Klasa: 410-01/02-01/43 Ur. broj: 513-07/02-2
27.2.2002
Na kataloge koji se dijele besplatno zastupnicima ili kupcima plaća se PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD RABLJENOG MOTORNOG VOZILA
PDV KOD RABLJENOG MOTORNOG VOZILA Klasa: 410-19/02-01/179 Ur. broj: 513-07/02-2
29.04.2002
Pri prodaji rabljenog motornog vozila nabavljenog prije 1. siječnja 1998. plaća se PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
NAKNADNO UVEZENI DIJELOVI OPREME
NAKNADNO UVEZENI DIJELOVI OPREME Klasa: 410-19/99-01/52 Ur.broj: 513-07/99-2
28.4.1999
Kad se radi o ponovnom carinskom postupku, bez obzira na to što se dijelovi uvoze gratis i što su oslobođeni carine, podliježu plaćanju PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
SUCI ARBITRI
SUCI ARBITRI Klasa: 410-19/97-01/647 Ur.broj. 513-07/97-2
15.12.1997
Sudac član Predsjedništva Sudišta, u dijelu primitaka koje ostvari od obavljanja svojih dužnosti nije porezni obveznik PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
NAKNADA KOD PRIJELAZA VATERPOLO IGRAČA
NAKNADA KOD PRIJELAZA VATERPOLO IGRAČA Klasa: 410-19/03-01/384 Ur. broj: 513-07/04-2
27.2.2004
Odricanje od prava prema igraču predstavlja uslugu koja je predmet oporezivanja
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI
OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI Klasa: 410-01/03-01/1261 Ur. broj: 513-07/03-2
29.12.2003
Na obveze nastale temeljem Ugovora o osnivanju prava služnosti obračunava se PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD USLUGA VOĐENJA KNJIGA
PDV KOD USLUGA VOĐENJA KNJIGA Klasa: 043-01/03-01/2 Ur.broj: 513-07/04-4
31.3.2004
Bez obzira na to kako se nazove naknada za uslugu vođenja knjiga ona podliježe oporezivanju

Aktualno
Nedavna promjena
Novo
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava