Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Porez na dohodak
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
OSOBNI ODBITAK ZA UZDRŽAVANOG ČLANA OBITELJI
OSOBNI ODBITAK ZA UZDRŽAVANOG ČLANA OBITELJI Us-1608/98-4
1.6.2000.
Odbitak za uzdržavanje supružnika može se koristiti samo u bračnoj zajednici
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PRIZNAVANJE PRAVA NA UVEĆANI OSOBNI ODBITAK
PRIZNAVANJE PRAVA NA UVEĆANI OSOBNI ODBITAK Us – 1040/98
22.3.2001.

Pri utvrđivanju prava na uvećani osobni odbitak bitno je utvrditi ima li on prebivalište na području od posebne državne skrbi ili ne

Naslov Broj i datum Urednička sentenca
OBVEZA ZAPOSLENIKA AKO POSLODAVAC NE PLATI POREZ
OBVEZA ZAPOSLENIKA AKO POSLODAVAC NE PLATI POREZ Us–5519/00
25.4.2003.
Tužiteljica kao porezni obveznik i dužnik poreza na dohodak od nesamostalnog rada zakonito je zadužena da plati porez na dohodak kada je to propustio poslodavac učiniti putem predujmova poreza prilikom izvršenih isplata dohotka
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
ODREĐIVANJE OPOREZIVOG DOHOTKA
ODREĐIVANJE OPOREZIVOG DOHOTKA Us-10353/99.
28.12.2001.
Pri utvrđivanju dohotka procjenom treba uzeti u obzir okolnosti obavljanja djelatnosti samoga poreznog obveznika
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
UGOVOR O ZAKUPU SKLOPLJEN S RODBINOM
UGOVOR O ZAKUPU SKLOPLJEN S RODBINOM Us-3683/1999.
31.5.2002.
Tužitelj je obveznik poreza na dohodak od imovine neovisno o rodbinskom odnosu tužitelja kao zakupodavatelja i njegova sina kao zakupoprimatelja
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
DOHODAK OD IMOVINE KOD IZNAJMLJIVANJA
DOHODAK OD IMOVINE KOD IZNAJMLJIVANJA Us-10778/97-4
5.1.2000.
Pod ostvarenim dohotkom od imovine smatra se i dospjelo potraživanje za iznajmljivanje stana iako ono nije naplaćeno
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
DOHODAK OD ZAKUPA
DOHODAK OD ZAKUPA Us-1111/01
5.5.2005.
Porezni obveznik obvezan je platiti porez na dohodak od imovine, iako zakupninu nije naplatio
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
DOHODAK OD IMOVINE – ZAKUP
DOHODAK OD IMOVINE – ZAKUP Us-5723/00
26.11.2003.
U dohodak od imovine treba uračunati i godišnji dio vrijednosti uloženih sredstava u imovinu
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
NAJAM BEZ NAKNADE
NAJAM BEZ NAKNADE Us-6029/2000
6.11.2003.
Porezno tijelo je ovlašteno utvrditi procjenom poreznu osnovicu i u slučajevima kada se radi o najmu bez naknade
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
ZAKUP-UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE
ZAKUP-UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE Us-6582/2000.
19.2.2003.
Zakupnina se utvrđuje temeljem cijena prema kojima se može zakupiti poslovni prostor od fizičkih ili pravnih osoba u slobodnom tržišnom natjecanju u određenom vremenu na određenom području, a ne primjenom Zaključka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
VISINA ZAKUPNINE
VISINA ZAKUPNINE Us-6582/2000
19.2.2003.
Visina zakupnine utvrđena prema cijeni koja je propisana za zakupninu poslovnog prostora u vlasništvu jedinica lokalne samouprave nije tržišna cijena
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
UTVRĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE
UTVRĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE Us-12797/2001
12.1.2006.

Visinu zakupnine za poslovni prostor na može se utvrđivati prema zakupninama za poslovne prostore što su u vlasništvu grada temeljem odluke Grada

Naslov Broj i datum Urednička sentenca
ULAGANJE U NEKRETNINU OD STRANE ZAKUPCA
ULAGANJE U NEKRETNINU OD STRANE ZAKUPCA Us-13729/01
30.11.2005.
Ulaganja izvršena u nekretninu od strane zakupca, čime je vrijednost nekretnine značajno povećana, predstavlja primitak za zakupodavca ostvaren od davanja u zakup nekretnine
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
DOHODAK OD IMOVINE
DOHODAK OD IMOVINE Us–4683/00
5.2.2004.
Porezni obveznik nije dužan plaćati porez na dohodak od imovine, ako je unatoč prestanku važenja ugovora o zakupu zakupoprimatelj ostao u poslovnom prostoru bez pravne osnove
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
VJERODOSTOJNOST POSLOVNE DOKUMENTACIJE
VJERODOSTOJNOST POSLOVNE DOKUMENTACIJE Us-10294/98
14.2.2002.
Isplatnica koja nije potpisana od strane primatelja pozajmice, nije vjerodostojna knjigovodstvena isprava
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
TROŠKOVI DNEVNICA
TROŠKOVI DNEVNICA Us-1882/2001
21.4.2004.
Porezno tijelo nezakonito postupka ako poreznom obvezniku priznaje 50% iskazanih izdataka bez vjerodostojne dokumentacije
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PUTNI NALOG
PUTNI NALOG Us-6150/01
19.5.2004.

Putni nalog je samo temeljnica za knjiženje, te ispunjeni putni nalog bez popratne dokumentacije nije valjana vjerodostojna isprava  

Naslov Broj i datum Urednička sentenca
VJERODOSTOJNA DOKUMENTACIJA
VJERODOSTOJNA DOKUMENTACIJA Us-726/1999
29.3.2001.
Poreznom obvezniku nisu priznati rashodi, na temelju putnih troškova po putnim nalozima ako dokumentacija nije vjerodostojna. Dokumentacija nije vjerodostojna ako na dokumentima nema podataka o tipu osobnog automobila, marki i registarskim brojevima, izvješća sa putovanja te svrhe putovanja
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PROLAZNE STAVKE
PROLAZNE STAVKE Us – 803/02
15.5.2002.
Primici koji su dobiveni u ime i za račun druge osobe ne mogu biti uračunani u poreznu osnovicu
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PRIZNAVANJE IZDATAKA
PRIZNAVANJE IZDATAKA Us-8413/00
12.6.2003.
Ako tužitelj nije imao vjerodostojnu dokumentaciju, ne može se samo zbog toga zaključiti da nije imao izdatke
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PRIZNAVANJE IZDATAKA
PRIZNAVANJE IZDATAKA Us-7300/00
11.12.2004.
Izdaci koji nisu uredno i pravodobno evidentirani te vjerodostojno dokumentirani ne priznaju se u svrhu oporezivanja
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
OBRAZOVANJE
OBRAZOVANJE Us-4574/00
30.10.2003.
Porezni obveznik ima pravo na izdatke za obrazovanje i usavršavanje ako je prijavljen u registar obveznika poreza na dohodak
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
JAVNI BILJEŽNIK – NABAVA ODJEĆE
JAVNI BILJEŽNIK – NABAVA ODJEĆE Us-2846/01
3.2.2005.
Javni bilježnik ima pravo na izdatke za nabavu službene odjeće i obuće
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
MEĐUOVISNOST PRIMITAKA I IZDATAKA
MEĐUOVISNOST PRIMITAKA I IZDATAKA Us-6580/00
27.3.2003.
Izdatke što utječu na stjecanje primitaka može se ocijeniti izdacima međuovisnima s primicima i stečenim dohotkom
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
POLOG UTRŠKA
POLOG UTRŠKA Us-5420/2001
13.4.2005.
Prihodom se smatraju sve uplate novca na žiro-račun kad je na uplatnicama navedeno da je riječ o novcu što ga je uplatio obrtnik
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
ISKAZIVANJE PRIMITAKA I IZDATAKA OSTVARENIH OD LIKVIDACIJE OBRTA
ISKAZIVANJE PRIMITAKA I IZDATAKA OSTVARENIH OD LIKVIDACIJE OBRTA Us-3750/99
28.11.2001.
Porezni obveznik je dužan iskazati u primitke zalihe u trenutku likvidacije obrta po tržišnoj vrijednosti, odnosno primitke ostvarene od otuđenja ili likvidacije obrta, a u izdatke neplaćene obveze dobavljačima
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
DOKUMENTIRANOST IZDATAKA KOD PODNOŠENJA POREZNE PRIJAVE
DOKUMENTIRANOST IZDATAKA KOD PODNOŠENJA POREZNE PRIJAVE Us-2852/98
25.5.2000.
Troškovi odnosno izdaci koje je porezni obveznik imao, nisu priznati iz razloga što ih nije dokumentirao prilikom podnošenja porezne prijave
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
KAMATE KOD NEPRAVODOBNE UPLATE PREDUJMOVA
KAMATE KOD NEPRAVODOBNE UPLATE PREDUJMOVA Us-9726/98-4
11.5.2001.
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
VISINA OBVEZE POREZA
VISINA OBVEZE POREZA Us-4955/00
30.10.2002.
Porezni obveznik može biti zadužen porezom samo do visine iznosa dohotka kojeg je i primio u poslovnoj godini jer za taj iznos i može biti porezni dužnik
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
UTVRĐIVANJE OPOREZIVOG DOHOTKA NA TEMELJU NADZORA
UTVRĐIVANJE OPOREZIVOG DOHOTKA NA TEMELJU NADZORA Us-7298/2000
31.5.2002.
Pri utvrđivanju dohotka procjenom, pretpostavlja se uspoređivanje poreznog obveznika kod kojeg se vrši nadzor s točno određenim drugim poreznim obveznikom, pri čemu nadležno tijelo mora u obrazloženju rješenja navesti zašto je provelo usporedbu upravo s tim poreznim obveznikom, te navesti razloge radi kojih je to učinilo
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PROCJENA DOHOTKA
PROCJENA DOHOTKA Us-4754/00
31.3.2004.
Pri utvrđivanju dohotka procjenom, usporedba može biti i s više poreznih obveznika, ali tada svi moraju biti i imenovani
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PROCJENA POREZNE OSNOVICE
PROCJENA POREZNE OSNOVICE Us-6343/2001
29.9.2004.
Porezno tijelo može procijeniti poreznu osnovicu snimanjem dnevnog prometa i podataka što ih je dao sam porezni obveznik
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PROCJENA POREZNE OSNOVICE
PROCJENA POREZNE OSNOVICE Us-5827/00
12.3.2003.
U obrazloženju prvostupanjskog rješenja mora se navesti poreznog obveznika s kojim je obavljena usporedba, kako bi se moglo ispitati pravilnost usporedbe i možebitne primjedbe
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
UTVRĐIVANJE DOHOTKA PROCJENOM
UTVRĐIVANJE DOHOTKA PROCJENOM Us-4074
25.4.2003.
Pri utvrđivanju dohotka procjenom, tužitelj nije doveo u sumnju visinu procijenjenog dohotka od strane poreznog tijela, jer zakon obvezuje pronaći za usporedbu poreznog obveznika koji obavlja istu ili sličnu djelatnost, što je učinjeno, ali porezni obveznici ne moraju biti identični prema svim uvjetima poslovanja. Stoga su neke razlike uvijek moguće, ali je bitno da se u cjelini pruža mogućnost realne procjene prometa
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PROCJENA DOHOTKA
PROCJENA DOHOTKA Us-8770/00
20.11.2003.
Ako se procjena obavlja na temelju podataka utvrđenih u postupku nadzora tada moraju biti jasno navedeni pokazatelji na temelju kojih je izvršena procjena, a ako se procjena obavlja usporedbom s drugim poreznim obveznicima kojima su prihvaćene porezne prijave, tada treba biti navedeno i koji su to porezni obveznici te iz čega slijedi da ti porezni obveznici obavljaju istu ili sličnu djelatnost pod približno jednakim uvjetima
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
UTVRĐIVANJE DOHOTKA PROCJENOM
UTVRĐIVANJE DOHOTKA PROCJENOM Us-7364/00
4.2.2004.
Pri utvrđivanju dohotka procjenom, porezno tijelo treba navesti s kojim je poreznim obveznikom tužitelj uspoređen, uvjete poslovanja tog poreznog obveznika, kao i visinu dohotka koji ostvaruje
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PROCJENA NEISKAZANOG PROMETA U UGOSTITELJSTVU
PROCJENA NEISKAZANOG PROMETA U UGOSTITELJSTVU Us-428/2002
26.1.2005.
Pravilna je metoda procjene kada se iskazan promet tužiteljice uveća za utvrđen postotak neiskazanog prometa
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
USPOREDBA S DRUGIM POREZNIM OBVEZNIKOM
USPOREDBA S DRUGIM POREZNIM OBVEZNIKOM Us-344/2001
24.2.2005.
Nije službena tajna u postupku, odnosno u obrazloženju rješenja poimenično navesti poreznog obveznika s kojim je izvršena usporedba
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PROCJENA POREZNE OSNOVICE
PROCJENA POREZNE OSNOVICE Us-6849/00
18.12.2003.
Kod procjene dohotka porezni obveznik mora biti upoznat na koji način i kako je utvrđen njegov dohodak, da bi mogao utvrditi pravilnost utvrđivanja činjeničnog stanja po upravnom tijelu
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PRIMJENA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
PRIMJENA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK Us-7255/00
12.11.2003.
Povoljniji propis, donesen kasnije, ne može se primijeniti ako Zakon propisuje da se porez na dohodak plaća prema važećim odredbama
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
TAJNOST PODATAKA
TAJNOST PODATAKA Us–5003/01
28.4.2004.
Podaci poreznog obveznika nisu službena tajna s kojom je uspoređeno poslovanje poreznog obveznika s obzirom na lokaciju, duljinu rada i sl.
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
NAPLATA POREZA
NAPLATA POREZA Us-174/2000
13.3.2002.
Tužitelju, kao poreznom dužniku, nenaplaćeni porez može se prisilno naplatiti iz cjelokupne njegove imovine, prihoda i potraživanja
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PODMIRENJE POREZNOG DUGA
PODMIRENJE POREZNOG DUGA Us-8936/00
5.2.2004.
Zastarjelo potraživanje ne može se od dužnikova dužnika naplaćivati prisilnim putem
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
BRAČNI DRUG KAO SOLIDARNI DUŽNIK
BRAČNI DRUG KAO SOLIDARNI DUŽNIK Us-11063/00
13.1.2005.
Bračni drug nije solidarni dužnik s poreznim obveznikom, pa ni u postupku prisilne naplate poreza
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
NAPLATA POREZA OD OBRTNIKA
NAPLATA POREZA OD OBRTNIKA Us-1702/2000
27.3.2003.
U postupku prisilne naplate poreza fizička osoba – obrtnik odgovara za plaćanje poreznih dugova cjelokupnom svojom imovinom
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PRISILNA NAPLATA POREZA
PRISILNA NAPLATA POREZA Us-37/01
28.4 2005.
U postupku prisilne naplate poreza potrebno je da postoji izvršno rješenje o utvrđivanju porezne obveze

Aktualno
Nedavna promjena
Novo
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava