Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
PDV - Porezna osnovica
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
RAZNA MIŠLJENJA
RAZNA MIŠLJENJA PV
Veći broj raznih mišljenja Ministastva financija vezano uz PDV -POREZNA OSNOVICA
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD PRIJENOSA OBRTA
PDV KOD PRIJENOSA OBRTA Klasa: 410-01/03-01/65 Ur.broj: 513-07/03-2
6.2.2003
Ako je cijeli obrt prenesen kao gospodarska cjelina (oprema, zalihe, potraživanja i obveze) na drugu osobu koja PDV može odbiti kao pretporez, tada se ne plaća PDV, a taj se prijenos smatra neoporezivim
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PODJELA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
PODJELA TRGOVAČKOG DRUŠTVA Klasa: 410-19/05-01/121 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
17.5.2005
Razdvajanje društva ne podliježe obračunu PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POTICAJNA SREDSTVA U POLJOPRIVREDI
POTICAJNA SREDSTVA U POLJOPRIVREDI Klasa: 410–19/04-01/379 Ur.broj: 513-07-21-01/04-2
27.12.2004
Na poticajna sredstva dodijeljena iz Državnog proračuna, u svrhu financiranja proizvodnje sireva u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ne obračunava se PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ISPRAVAK PDV-a
ISPRAVAK PDV-a Klasa: 410-19/02-01/272 Ur.broj: 513-07/03-2
11.3.2003
Nije dopušten jednostrani ispravak obveze za PDV zbog nemogućnosti naplate potraživanja
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UNOS IMOVINE U DRUGO DRUŠTVO
UNOS IMOVINE U DRUGO DRUŠTVO Klasa: 410/19/0 Ur. broj: 513-07/03-23-01/09
13.2.2003
Unos imovine u drugo trgovačko društvo radi stjecanja vlasničkih prava oporezuje se PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD PRODAJE MOPEDA
PDV KOD PRODAJE MOPEDA Klasa: 410-19/03-01/53 Ur.broj: 513-07/03-2
9.6.2003
Pri prodaji mopeda, cjelokupna naknada podliježe obračunu PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
SUBVENCIJE ZA BRODSKE NERENTABILNE LINIJE
SUBVENCIJE ZA BRODSKE NERENTABILNE LINIJE Klasa: 410-19/03-01/126 Ur. broj: 513-07/03-2
16.4.2003
U poreznu osnovicu PDV-a ne ulaze iznosi premija, regresa i drugih poticajnih sredstava iz proračuna
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
SMANJENJE OBVEZE PDV-a ZBOG NEMOGUĆNOSTI NAPLATE
SMANJENJE OBVEZE PDV-a ZBOG NEMOGUĆNOSTI NAPLATE Klasa: 410-01/03-01/1027 Ur.broj: 513-07/03-2
17.11.2003
Nije moguće ispraviti obvezu za PDV zbog nemogućnosti naplate, ako primatelj nije obveznik PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRODAJA RIBOLOVNIH DOZVOLA
PRODAJA RIBOLOVNIH DOZVOLA Klasa: 410-10/03-01/293 Ur.broj: 513-07/03-2
13.11.2003
Prodaja ribolovnih dozvola smatra poduzetničkom djelatnošću koja podliježe oporezivanju PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
NAKNADA ZA UPORABU RADIJSKE FREKVENCIJE – PREFAKTURIRANJE
NAKNADA ZA UPORABU RADIJSKE FREKVENCIJE – PREFAKTURIRANJE Klasa: 410-19/03-01/416 Ur.broj: 513-07/03-2
18.12.2003
Leasing društvo zaračunava PDV na prefakturiranu naknadu za uporabu radijskih frekvencija za radio stanicu koja se nalazi na plovilu koje je dano u financijski leasing kupcu
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRIJENOS GOSPODARSKE CJELINE
PRIJENOS GOSPODARSKE CJELINE Klasa: 410-19/00-01/820 Ur.broj: 513-07/01-2
15.1.2001
Ako društvo svoju imovinu daje u zakup novoosnovanom društvu bez naknade, osnovica PDV-a utvrđuje se prema tržišnoj vrijednosti usluge u trenutku obavljanja usluge
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSNOVICA PDV-A KOD REPREZENTACIJE
OSNOVICA PDV-A KOD REPREZENTACIJE Klasa: 410-01/04-01/235 Ur. broj: 513-07-21-01/04-4
29.7.2004
Troškove reprezentacije u ugostiteljskoj djelatnosti, za kupljene proizvode poreznu osnovicu čini nabavna cijena uvećana za zavisne troškove nabave
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD NAKNADNIH ODOBRENJA INOZEMNOG DOBAVLJAČA
PDV KOD NAKNADNIH ODOBRENJA INOZEMNOG DOBAVLJAČA Klasa: 410-19/99-01/124 Ur.broj: 383-07/99-2
26.03.1999
Za naknadno odobreni popust od inozemnog dobavljača domaćem poduzetniku – uvozniku, ne umanjuje se carinska osnovica
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD ODOBRENJA – OBAVIJEST O KNJIŽENJU
PDV KOD ODOBRENJA – OBAVIJEST O KNJIŽENJU Klasa: 410-19/01-01/597 Ur.broj: 513-07/02-2
18.3.2002
Obavijest o knjiženju za smanjenje naknade za obavljene usluge treba sadržavati i podatak o iznosu PDV-a sadržanog u iznosu umanjenja naknade za obavljenu uslugu
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ISPRAVAK PDV-A OD KRAJNJEG POTROŠAČA
ISPRAVAK PDV-A OD KRAJNJEG POTROŠAČA Klasa: 410-19/01-01/105 Ur.broj: 513-07/01-2
13.03.2001
Kada porezni obveznik ne može od krajnjeg potrošača naplatiti naknadu za obavljenu isporuku, može ispraviti poreznu osnovicu, odnosno poreznu obvezu samo ako postoji sudsko rješenje da nije moguće naplatiti potraživanje od kupca
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UNOS IMOVINE KOD OSNIVAČKOG ULOGA U NOVO DRUŠTVO
UNOS IMOVINE KOD OSNIVAČKOG ULOGA U NOVO DRUŠTVO Klasa: 410-19/01-01/392 Ur.broj: 513-07/01-2
15.5.2001
Prijenos opreme koju društvo kao jedini osnivač novog društva unosi kao osnivački ulog u novo društvo predstavlja isporuku dobara koja podliježe oporezivanju PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PREMIJA ZA ISPORUKU MLIJEKA I SABIRANJE MLIJEKA
PREMIJA ZA ISPORUKU MLIJEKA I SABIRANJE MLIJEKA Klasa: 410-19/01-01/235 Ur.broj: 513-07/01-2
19.5.2001
Naknada za obavljenu uslugu sabiranja mlijeka oporezuje se PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD VALUTNE KLAUZULE
PDV KOD VALUTNE KLAUZULE Klasa: 410-19/00-01/727 Ur.broj: 513-07/00-2
13.12.2000
Ako je u računu prodavatelja navedena valutna klauzula i ako je kupac platio veći iznos naknade nego što je iskazan u računu, tada je potrebno za uplaćenu razliku ispraviti račun i na ukupno naplaćeni iznos obračunati PDV po preračunanoj poreznoj stopi, kako bi kupac ostvario pravo na odbitak pretporeza
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
REKONSTRUIRANJE I ADAPTIRANJE NEKRETNINA
REKONSTRUIRANJE I ADAPTIRANJE NEKRETNINA Klasa: 410-20/00-01/17 Ur. broj: 513-07/00-2
22.9.2000
Nekretnina na kojoj su obavljeni veliki adaptacijsko-rekonstrukcijski radovi kojima se bitno mijenja vijek korištenja nekretnine, povećava površina, znatno poboljšava unutrašnja urednost i opremljenost nekretnine, za što je potrebna građevinska dozvola, smatra se novoizgrađenom nekretninom
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRIJENOS GOSPODARSKE CJELINE
PRIJENOS GOSPODARSKE CJELINE Klasa: 410-19/00-01/674 Ur. broj: 513-07/00-2
6.10.2000
Prijenos izgrađenog prodajno-skladišnog prostora predstavlja isporuku dobra koja podliježe oporezivanju
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
SMANJENJE POREZNE OBVEZE ZBOG NEMOGUĆNOSTI NAPLATE
SMANJENJE POREZNE OBVEZE ZBOG NEMOGUĆNOSTI NAPLATE Klasa: 410-01/03-01/1027 Ur.broj: 513-07/03-2
17.11.2003
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD GARANCIJSKOG ZAKUPA HOTELSKOG SMJEŠTAJA
PDV KOD GARANCIJSKOG ZAKUPA HOTELSKOG SMJEŠTAJA Klasa: 410-19/02-01/503 Ur. broj: 513-07/03-2
29.1.2003
Iznos koji agencija plaća hotelu na ime nepopunjenih kapaciteta kao garancijsku obvezu, nije naknada štete već dio naknade za uslugu zakupa
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD REGISTRACIJE PLOVILA POD STRANOM ZASTAVOM
PDV KOD REGISTRACIJE PLOVILA POD STRANOM ZASTAVOM Klasa: 410-19/02-01/275 Ur. broj 513-07/03-4
31.1.2003
Na uslugu registracije plovila pod stranom zastavom koju obavi hrvatski poduzetnik inozemnom državljaninu obračunava se PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRODAJA RABLJENOG PLOVILA
PRODAJA RABLJENOG PLOVILA Klasa: 410-19/05-01/209 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
2.9.2005
Pri isporuci rabljene brodice ne može se osnovica za obračun PDV-a umanjiti za nabavnu vrijednost, nego poreznu osnovicu čini ukupna naknada za isporučeno dobro
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
NAKNADNI ISPRAVAK PRETPOREZA
NAKNADNI ISPRAVAK PRETPOREZA Klasa: 410-19/02-01/356 Ur.broj: 513-07/02-2
25.11.2002
Ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu može ispraviti iznos poreza, tek nakon što poduzetnik komu su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tomu pisano izvijesti isporučitelja
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ODBITAK PRETPOREZA KOD CASA SCONTA
ODBITAK PRETPOREZA KOD CASA SCONTA Klasa: 410-19/02-01/414 Ur.broj: 513-07/02-2
26.11.2002
Ako dođe do promjene porezne osnovice, a time i do promjene porezne obveze i uvjeta za odbitak pretporeza, ispravak porezne osnovice može se obaviti samo tako da isporučitelj i primatelj na propisani način i za isti iznos isprave porez, odnosno pretporez
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZNA OSNOVICA KOD PRIVREMENOG IZVOZA ROBE
POREZNA OSNOVICA KOD PRIVREMENOG IZVOZA ROBE Klasa: 410-19/98-01/1087 Ur.broj: 513-07/98-2
19.9.1998
Carinarnica će obračunati PDV na poreznu osnovicu koju utvrđuje prema carinskim propisima
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSNOVICA PDV-A KOD UVOZA
OSNOVICA PDV-A KOD UVOZA Klasa: 410-01/03-01/118 Ur. broj: 513-07/04-2
27.1.2004
Ako je u računu inozemnog dobavljača, koji prati uvoz dobara, iskazan trošak pakiranja dobara i prijevoza do granice Republike Hrvatske, poreznu osnovicu čini carinska osnovica koju utvrđuje carinarnica, a u koju je uračunana vrijednost dobra i druga davanja koja se uključuju u carinsku osnovicu prema carinskim propisima
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD NABAVKE NOVIH I RABLJENIH AUTOMOBILA
PDV KOD NABAVKE NOVIH I RABLJENIH AUTOMOBILA Klasa: 410-19/98-01/350 Ur.broj: 513-01/98-2
11.3.1998
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD KOMUNALNE NAKNADE
PDV KOD KOMUNALNE NAKNADE Klasa: 410-19/98-01/895 Ur.broj: 513-07/98-2
10.7.1998
Svi troškovi koje najmoprimatelj plaća za najmodavatelja, posebno uz neto najamninu, čine poreznu osnovicu kao dio naknade za uslugu najma
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OPOREZIVANJE KOMUNALNIH NAKNADA
OPOREZIVANJE KOMUNALNIH NAKNADA Klasa: 410-19/98-01/985 Ur.broj: 513-07/98-2
1.7.1998
Komunalna naknada nije naknada za određenu isporuku, nego je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se ubire putem komunalnih poduzeća u računima za određene isporuke dobara i usluge, te se ne oporezuje
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
NAKNADA ZA KONCESIJU
NAKNADA ZA KONCESIJU Klasa: 410-19/03-01/441 Ur. broj: 513-07/03-2
12.1.2004
Naknada za koncesiju, društvu za obavljanje komunalnih djelatnosti predstavlja trošak, koju ono prevaljuje na krajnjeg korisnika i dio je ukupne naknade koja predstavlja osnovicu na koju se obračunava PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ODLAGANJE I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA
ODLAGANJE I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA Klasa: 410-19/04-01/181 Ur. broj: 513-07-21-01/04-2
3.6.2004
Trgovačko društvo koje zaračunava u svoje ime uslugu odlaganja i zbrinjavanja komunalnog otpada obračunava PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD AMBALAŽE
PDV KOD AMBALAŽE Klasa: 351-01/05-01/27 Ur.broj: 513-07/21-01/05-3
31.12.2005
Kad prodavatelji u ime i za račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isplaćuju potrošačima iznos od 0,50 kn po jedinici vraćene ambalaže za pića i napitke za jednokratnu uporabu ne radi se o oporezivoj isporuci
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PLAĆANJA PDV-A NA IZNOSE NAKNADA ZA AMBALAŽU I AMBALAŽNI OTPAD
PLAĆANJA PDV-A NA IZNOSE NAKNADA ZA AMBALAŽU I AMBALAŽNI OTPAD Klasa: 410-19/06-01/2 Ur.broj: 513-07-21-01/06-2
10.1.2006
Kad trgovačko društvo – prodavatelj ispostavlja račun kupcu – potrošaču iznos povratne naknade od 0,50 kuna po jedinici ambalaže iskazuje zasebno kao prolaznu stavku na koju se ne obračunava porez na dodanu vrijednost
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UPUTA DRŽAVNOG INSPEKTORATA O PRIMJENI PRAVILNIKA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU
UPUTA DRŽAVNOG INSPEKTORATA O PRIMJENI PRAVILNIKA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU Klasa: 336-01/06-01/245, Ur. broj: 556-07/01-06-02/M.N.
26.1.2006
Zbog učestalih upita, Državni inspektor je dao uputu u svezi primjene Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu. Navedeni tekst objavljujemo u cijelosti.

Aktualno
Nedavna promjena
Novo
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava