Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
PDV - Porezna oslobođenja
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
RAZNA MIŠLJENJA
RAZNA MIŠLJENJA PV
Veći broj raznih mišljenja Ministastva financija vezano uz PDV -POREZNA OSLOBOĐENJA
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OPOREZIVANJE OSNIVAČKOG ULOGA I PROMETA UDJELA
OPOREZIVANJE OSNIVAČKOG ULOGA I PROMETA UDJELA Klasa: 410-19/02-01/504
31.12.2002
Ako se radi o unosu imovine jednog društva u drugo društvo gdje motiv nije stjecanje vlasničkog udjela već npr. poklon, takva isporuka podliježe oporezivanju PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV PRI PRETVARANJU POTRAŽIVANJA U UDJEL
PDV PRI PRETVARANJU POTRAŽIVANJA U UDJEL Klasa: 410-19/00-01/740 Ur. broj: 513-00/02-2
13.11.2000
Isporuka potraživanja od strane društva – vjerovnika kao i davanje udjela od strane društva – dužnika, su isporuke na koje se ne plaća PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ŠKOLA KAO OBVEZNIK PDV-A
ŠKOLA KAO OBVEZNIK PDV-A Klasa: 410-01/04-01/611 Ur. broj: 513-07-21-01/04-2
28.4.2004
Tehnička škola nije obveznik plaćanja PDV-a za sve usluge i isporuke dobara koje učini obavljanjem cjelokupne djelatnosti, pa i djelatnosti projektiranja i nadzora
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
KAZALIŠTE U SUSTAVU PDV-A
KAZALIŠTE U SUSTAVU PDV-A Klasa: 410–19/04-01/374 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
24.1.2005
Ustanove iz čl. 11. st. 1. t. 10. Zakona o PDV-u, prilikom nabave dobara plaćaju PDV-e bez prava na odbitak pretporeza, a usluge i isporuke dobara koje obavljaju oslobođene su od plaćanja PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OPOREZIVANJE USLUGA OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA ODRASLIH
OPOREZIVANJE USLUGA OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA ODRASLIH Klasa: 410-19/02-01/481 Ur.broj: 513-07/02-2
18.12.2002
Na usluge obrazovanja odraslih uključivo i programe usavršavanja koje izvode pučka otvorena učilišta po programima verificiranim od strane Ministarstva prosvjete i športa, nezaračunava se PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD USLUGA OBRAZOVANJA
PDV KOD USLUGA OBRAZOVANJA Klasa: 410-19/03-02/36 Ur.broj: 513-07-05/03-2
10.7.2003
Ustanova za srednjoškolsko obrazovanje za pružene usluge obrazovanja koje nisu verificirani programi od strane Ministarstva prosvjete i športa obračunava PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POVRAT PDV-A STRANCIMA KOD SERVISIRANJA VOZILA
POVRAT PDV-A STRANCIMA KOD SERVISIRANJA VOZILA Klasa: 410-01/04-01/276 Ur.broj: 513-07-21-01/04-1
10.9.2004
Ako strani državljanin kupi u tuzemstvu motor ili neki dio i da ga ugraditi u svoje vozilo ima pravo povrata plaćenog PDV-a po računu čija je vrijednost motora ili dijelova što ih ugrađuje viša od 500,00 kn, a ne može ostvariti povrata PDV-a za obavljenu uslugu ugradnje
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
SERVISNE USLUGE U GARANTNOM ROKU
SERVISNE USLUGE U GARANTNOM ROKU Klasa: 410-01/04-01/806 Ur.broj: 513-07-21-01/04-4
8.11.2004
Za dokaz jesu li u cijenu aparata uključeni i troškovi garancije, nije dostatna odredba ugovora između inozemnog poduzeća i hrvatskog kupca-uvoznika iz kojeg je vidljivo da je u cijenu aparata uključena i garancija, već to mora biti vidljivo iz carinskih dokumenata o utvrđivanju carinske, odnosno porezne osnovice pri uvozu dobara
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
USLUGE SKLADIŠTENJA ROBE POD CARINSKIM NADZOROM
USLUGE SKLADIŠTENJA ROBE POD CARINSKIM NADZOROM Klasa: 410-19/04-01/315 Ur.broj: 513-07-21-01/04-2
2.11.2004
Domaći poduzetnik koji inozemnom poduzetniku obavlja usluge skladištenja robe u provozu kroz carinsko područje RH i usluge rukovanja tom robom unutar skladišta pod carinskim nadzorom, ima pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-aDomaći poduzetnik koji inozemnom poduzetniku obavlja usluge skladištenja robe u provozu kroz carinsko područje RH i usluge rukovanja tom robom unutar skladišta pod carinskim nadzorom, ima pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRODAJA POKRETNINE KOD ŠTEDNO KREDITNE ZADRUGE
PRODAJA POKRETNINE KOD ŠTEDNO KREDITNE ZADRUGE Klasa: 410-19/01-01/646 Ur.broj: 513-07/03-02
12.3.2003
Kod prodaje pokretnine štedno kreditna zadruga ne obračunava PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
SLOBODNE ZONE
SLOBODNE ZONE Klasa: 410-19/03-01/7 Ur. broj: 513-07/03-3
28.3.2003
Isporuke dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta oslobođene su plaćanja PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD SLOBODNIH ZONA
PDV KOD SLOBODNIH ZONA Klasa: 410-01/02-01/1006 Ur. broj: 513-07/02-2
9.12.2002
Kada se u slobodnoj zoni obavlja proizvodnja robe s domaćim materijalom, a korisnik zone takvu robu prodaje kupcu na području Republike Hrvatske, obračunava se PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OPOREZIVANJE INFORMACIJA NEOPHODNIH U POSTUPKU TRGOVANJA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
OPOREZIVANJE INFORMACIJA NEOPHODNIH U POSTUPKU TRGOVANJA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA Klasa: 410-19/02-01/250 Ur. broj: 513-7/03-2
31.3.2003
Naknada za pružene informacije neophodnih u postupku trgovanja vrijednosnim papirima oporezuje se PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD UMJETNIČKIH USLUGA
PDV KOD UMJETNIČKIH USLUGA Klasa: 410-19/02-01/447 Ur. broj: 513-07/03-3
6.5.2003
Ukupna naknada koju agencija ili menadžer u ime inozemnog umjetnika zaračuna tuzemnoj javnog ustanovi iz kulture ne podliježe oporezivanju
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PDV-a PRI NABAVAMA DOBARA I USLUGA KOJE SE PLAĆAJU IZ PRIMLJENE INOZEMNE NOVČANE DONACIJE
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PDV-a PRI NABAVAMA DOBARA I USLUGA KOJE SE PLAĆAJU IZ PRIMLJENE INOZEMNE NOVČANE DONACIJE Klasa: 410-19/01-01/82 Ur.broj: 513-07/01-2
22.2.2001
Kada je iz ugovora o donaciji vidljivo da donator uvjetuje davanje novčanih sredstava izravnim plaćanjem dobavljačima, a ne doznačuje sredstva izravno primatelju donacije, nadležni područni ured Porezne uprave može izdati potvrdu primatelju donacije na temelju podataka iz ugovora o donaciji
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
INOZEMNA NOVČANA DONACIJA NAMIJENJENA ZA PODMIRENJE IZDATAKA KOJI NE PODLIJEŽU PDV-U
INOZEMNA NOVČANA DONACIJA NAMIJENJENA ZA PODMIRENJE IZDATAKA KOJI NE PODLIJEŽU PDV-U Klasa: 410-19/00-01/705 Ur.broj: 513-07/00-2
23.10.2000
Ako je inozemna novčana donacija namijenjena i za podmirenje nekih drugih izdataka koji ne podliježu PDV-u tada će se tražiti očitovanje primatelja donacije o iznosu donacije koji će biti upotrijebljen za nabavu dobara i usluga koje podliježu PDV-u
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRIMLJENA INOZEMNA NOVČANA DONACIJA – DATUM RAČUNA I DATUM PROPISANE POTVRDE
PRIMLJENA INOZEMNA NOVČANA DONACIJA – DATUM RAČUNA I DATUM PROPISANE POTVRDE Klasa: 410-01/01-01/572 Ur.broj: 513-07/01-2
27.6.2001
Ne može se u potvrdi s iznosom primljene novčane donacije do kojeg iznosa primatelj donacije može nabavljati dobra i usluge u tuzemstvu bez plaćanja PDV-a, pojaviti račun s datumom ranijim od datuma izdavanja potvrde
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POTVRDA O STATUSU INOZEMNOG DONATORA
POTVRDA O STATUSU INOZEMNOG DONATORA Klasa: 410-19/04-01/42 Ur. broj: 513-07/04-2
10.2.2004
Nije uvijek potrebno tražiti prilaganje potvrde o statusu inozemnog donatora. To će biti potrebno ako iz priložene dokumentacije ili opće poznatih činjenica o statusu donatora to nije jasno vidljivo
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA PDV-A
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA PDV-A Klasa: 410–19/04-01/378 Ur.broj: 513-07-21-01/05-4
15.3.2005
Člankom 73c. Pravilnika o PDV-u, propisano je da nadležno tijelo, koje je nositelj provedbe pojedinog međunarodnog ugovora, izdaje propisanu potvrdu na temelju koje druga ugovorna strana (međunarodna organizacija) ili tuzemna osoba može ostvariti oslobođenje od plaćanja PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
IZDAVANJE POTVRDE O PRIMLJENOJ NOVČANOJ DONACIJI IZ INOZEMSTVA
IZDAVANJE POTVRDE O PRIMLJENOJ NOVČANOJ DONACIJI IZ INOZEMSTVA Klasa: 410–01/04-01/16 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
13.1.2005
Ako se radi o ostvarenju poreznog oslobođenja na temelju odredaba međunarodnog ugovora, Porezna uprava nema nikakvih ovlasti niti obveza za izdavanje potvrda u smislu odredbe članka 73.c Pravilnika
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD INOZEMNE NOVČANE DONACIJE OBAVLJA SE POSREDNIM PUTEM
PDV KOD INOZEMNE NOVČANE DONACIJE OBAVLJA SE POSREDNIM PUTEM Klasa: 410-19/02-01/287 Ur. broj: 513-07/02-2
23.7.2002
U slučaju kada inozemni donator ne doznačuje novčanu donaciju izravno korisniku donacije već angažira drugu osobu koja za njega obavlja sve poslove oko provedbe projekta pomoći odnosno donacije radi se o ostvarivanju donacije posrednim putem te je ovakav način nabave opreme oslobođen PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
GUBITAK POTVRDE O PRIMLJENOJ NOVČANOJ DONACIJI IZ INOZEMSTVA
GUBITAK POTVRDE O PRIMLJENOJ NOVČANOJ DONACIJI IZ INOZEMSTVA Klasa: 410-01/03_01/435 Ur. broj: 513-07/03-2
10.6.2003
U slučaju da je primatelj donacije izgubio potvrdu, a nema presliku potvrde, potrebno je rekonstruirati navedenu potvrdu na način da se to napravi na temelju dostupne dokumentacije
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UKRCAJ I ISKRCAJ PRTLJAGE PUTNICIMA INOZEMNIH BRODOVA
UKRCAJ I ISKRCAJ PRTLJAGE PUTNICIMA INOZEMNIH BRODOVA Klasa: 410-19/03-02/99 Ur.broj: 513-07-19/03-02
27.06.2003
Usluge iskrcaja i ukrcaja prtljage u tuzemnoj morskoj luci koje su pružene inozemnom poduzetniku oslobođene su od oporezivanja PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UVOZ HUMANITARNE POMOĆI
UVOZ HUMANITARNE POMOĆI Klasa: 410-19/03-01/268 Ur.broj: 513-07/03-02
6.8.2003
Uvoz humanitarne pomoći koja je dana vjerskim ustanovama ne podliježe PDV-u
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UDRUGA - UVOZ DONIRANIH DOBARA
UDRUGA - UVOZ DONIRANIH DOBARA Klasa: 410-19/05-01/234 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
19.9.2005
Udruga je obvezna prilikom uvoza doniranih dobara platiti PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE
PDV KOD STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE Klasa: 410–19/03–01/336 Ur. broj: 513–07/03–2
06.10.2003
Stomatološka poliklinika nije obveznik plaćanja PDV-a za sve usluge i isporuke dobara koje učini obavljanjem cjelokupne djelatnosti
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
LOGOPED KAO OBVEZNIK PDV-a
LOGOPED KAO OBVEZNIK PDV-a Klasa: 410-19/05-01/45 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
24.2.2005
Ako logoped u tekućoj godini ostvari godišnju vrijednost oporezivih isporuka dobara ili usluga u iznosu većem od 85.000,00 kuna postaje obveznikom PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UGOSTITELJSKE USLUGE KOJE PRUŽA ZDRAVSTVENA USTANOVA
UGOSTITELJSKE USLUGE KOJE PRUŽA ZDRAVSTVENA USTANOVA Klasa: 410-19/05-01/148 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
6.6.2005
Zdravstvena ustanova oslobođena je obračuna PDV-a na sve isporuke dobara i usluga koje obavi
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD NEKRETNINE
PDV KOD NEKRETNINE Klasa: 410-20/00-01/115 Ur.broj. 513-07/00-2
7.12.2000
Na iznajmljivanje nekretnina u poslovne svrhe plaća se PDV, dok je najam nekretnina – zgrada, dijelova zgrada i stanova i dijelova prostorija za stanovanje – oslobođen plaćanja PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV PRI PRODAJI POTRAŽIVANJA
PDV PRI PRODAJI POTRAŽIVANJA Klasa: 410-19/00-01/759 Ur.broj: 513-07/00-2
19.2.2001
Ako se usluga naplate potraživanja obavlja uz naknadu, tada se radi o oporezivanoj usluzi
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
NAJAM POSLOVNOG PROSTORA VELEPOSLANSTVU
NAJAM POSLOVNOG PROSTORA VELEPOSLANSTVU Klasa: 410-19/00-01/850 Ur.broj: 513-07/01-2
9.2.2001
Isporuke dobara i obavljene usluge diplomatskim i konzularnim predstavništvima, pod uvjetom uzajamnosti, oslobođene su plaćanja PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OPOREZIVANJE ŠKOLSKOG TISKA
OPOREZIVANJE ŠKOLSKOG TISKA Klasa: 410-19/98-01/835 Ur.broj: 383-07/98-2
25.5.1998
Tiskovine koje izdaju škole i vjerske zajednice kao popratna djelatnost navedenih institucija oslobođene su plaćanja PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
IZNAJMLJIVANJE STANA
IZNAJMLJIVANJE STANA Klasa: 431-04/01-01/3 Ur.broj: 513-07/01-2
19.11.2001
PDV koji je zaračunan pri kupnji nekretnine koja se koristi za stanovanje, ne može se odbiti kao pretporez
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OBRAČUNAVANJE PDV-A KOD IZVOZA I UVOZA PUTEM ZASTUPNIKA
OBRAČUNAVANJE PDV-A KOD IZVOZA I UVOZA PUTEM ZASTUPNIKA Klasa: 410-19/98-01/24 Ur.broj: 513-07/98-3
25.3.1998
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PDV-A KOD: HUMANITARNIH ORGANIZACIJA, VELEPOSLANSTAVA I STRANIH DRŽAVLJANA
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PDV-A KOD: HUMANITARNIH ORGANIZACIJA, VELEPOSLANSTAVA I STRANIH DRŽAVLJANA Klasa: 410-19/01-01/513 Ur.broj: 513-07/01-2
9.11.2001
Na temelju Obrasca PDV-P potvrđenog od strane carinarnice da je roba prešla granicu, prodavatelj vraća PDV kupcu, odnosno podnositelju zahtjeva za povrat u kunama gotovinskom isplatom ili uplatom na račun koji navede kupac ili podnositelj zahtjeva
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD USLUGA AUTOŠKOLE
PDV KOD USLUGA AUTOŠKOLE Klasa: 410-19/01-01/248 Ur.broj: 513-07/01-2
22.5.2001
Na usluge i isporuke koje pruža autoškola zaračunava se PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD NAJMA KUĆE ZA STANOVANJE
PDV KOD NAJMA KUĆE ZA STANOVANJE Klasa: 410-19/01-01/342 Ur.broj: 513-07/01-2
5.7.2001
Usluge iznajmljivanja stambenog prostora u svrhe stanovanja, oslobođene su od plaćanja PDV-a bez obzira na to je li najmodavac pravna ili fizička osoba, odnosno je li obveznik PDV-a ili ne i bez obzira na to kome je usluga iznajmljivanja stambenog prostora obavljena
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
DISKONTNA KAMATA KOD MJENICE
DISKONTNA KAMATA KOD MJENICE Klasa: 410-19/01-01/256 Ur.broj: 513-07/01-2
31.5.2001
Kamata (diskontna) koju porezni obveznik obračuna kupcu-dužniku od dana primitka mjenice do dana dospijeća mjenice predstavlja naknadu za obavljenu uslugu financiranja koja podliježe oporezivanju PDV-om
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
IZNAJMLJIVANJE POSLOVNOG PROSTORA DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA
IZNAJMLJIVANJE POSLOVNOG PROSTORA DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA Klasa: 410-19/98-01/287 Ur.broj: 513-07/98-2
5.2.1998
Plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara i obavljene usluge diplomatskim i konzularnim predstavništvima kao i diplomatskom i konzularnom osoblju pod uvjetima uzajamnosti
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD POTPORA EUROPSKE ZAJEDNICE
PDV KOD POTPORA EUROPSKE ZAJEDNICE Klasa: 410-19/04-01/321 Ur.broj: 513-07-21-01/04-2
9.11.2004
Odredbama Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade RH propisano je oslobođenje od PDV-a za sve isporuke dobara i usluga koje se financiraju iz potpora Europske zajednice.
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA Klasa: 410-19/00-01/10 Ur. broj: 513-07/00-2
8.5.2000
Stomatološka poliklinika nije obveznik plaćanja PDV-a za sve usluge i isporuke dobara koje učini obavljanjem djelatnosti za koju je registrirana, te ne može na dio usluga i isporuka plaćati PDV a na drugi dio ne
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UNOS NEKRETNINE U KOMANDITNO DRUŠTVO
UNOS NEKRETNINE U KOMANDITNO DRUŠTVO Klasa: 410-20/00-01/4 Ur. broj: 513-07/00-2
12.4.2000
Ako se nekretnina unosi u trgovačko društvo ili ako se prenosi vlasništvo nekretnine na trgovačko društvo, ali ne kao osnivački ulog ili radi povećanja temeljnog kapitala, takav je prijenos vlasništva nekretnine oporeziv
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ZAHTJEV ZA POVRAT UPLAĆENOG PDV-A ZA TISKANJE GLASNIKA
ZAHTJEV ZA POVRAT UPLAĆENOG PDV-A ZA TISKANJE GLASNIKA Klasa: 410-19/00-01/54 Ur. broj: 513-07/00-2
13.3.2000
Nije propisano oslobođenje od plaćanja PDV-a za uslugu tiskanja glasnika, kao niti mogućnost povrata PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PLAĆANJE PDV-A – ŽUPNI UREDI I SAMOSTANI
PLAĆANJE PDV-A – ŽUPNI UREDI I SAMOSTANI Klasa: 410-19/00-01/46 Ur. broj: 513-07/00-2
3.4.2000
Kada župni uredi ili samostani kupuju dobra od građana, koji nisu obveznici PDV-a, ne obračunava se i ne plaća PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSLOBOĐENJE PDV-a PRI UVOZU KNJIGA IZ PRIVATNE BIBLIOTEKE U HRVATSKU
OSLOBOĐENJE PDV-a PRI UVOZU KNJIGA IZ PRIVATNE BIBLIOTEKE U HRVATSKU Klasa: 410-19/99-01/537 Ur. broj: 513-07/99-2
7.9.1999
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD ISPORUKE I NAJMA STROJA
PDV KOD ISPORUKE I NAJMA STROJA Klasa: 410-19/01-01/208 Ur. broj: 513-07/02-2
8.7.2002
Poduzetnik – porezni obveznik koji isporučio dobra stranom naručitelju, uz obavljen izvoz, nije obvezan obračunati PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POTVRDA DRŽAVNOG PROTOKOLA
POTVRDA DRŽAVNOG PROTOKOLA Klasa: 410-19/02-01/396 Ur. broj: 513-07/02-2
31.10.2002
Uredi UNHCR-a i pojedini službenici UNHCR-a u Republici Hrvatskoj uživaju povlastice i imunitete te oslobođenja i olakšice koji se uobičajeno odobravaju diplomatskim i konzularnim predstavnicima
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
DOKAZ O OBAVLJENOJ IZVOZNOJ ISPORUCI
DOKAZ O OBAVLJENOJ IZVOZNOJ ISPORUCI Klasa: 410-19/02-01/26 Ur. broj: 513-07/02-2
1.3.2002
Porezni obveznik ne treba uz JCD dostavljati još i posebnu potvrdu da je roba prešla carinsku crtu, jer navedene liste deklaracija, koje carinarnice dostavljaju Poreznoj upravi, služe kao dokaz da je roba prešla carinsku crtu
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ISPORUKA ROBE VELEPOSLANSTVU RH U INOZEMSTVO
ISPORUKA ROBE VELEPOSLANSTVU RH U INOZEMSTVO Klasa: 410-19/04-01/217 Ur. broj: 513-07-21-01/04-2
7.5.2004

Na isporuke koje trgovačko društvo obavi veleposlanstvu Republike Hrvatske u nekoj zemlji, obvezno je zaračunati PDV

Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POVRAT PDV-a VELEPOSLANSTVU
POVRAT PDV-a VELEPOSLANSTVU Klasa: 410-19/02-01/97 Ur. broj: 513-07/02-2
6.3.2002
Budući da Veleposlanstvo u smislu propisa o PDV-u nije poduzetnik, ono ne može ostvariti pravo na povrat pretporeza
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ŠKOLA STRANIH JEZIKA
ŠKOLA STRANIH JEZIKA Klasa: 410-19/00-01/735 Ur. broj: 513-07/00-2
23.11.2000
Škola stranih jezika nije predškolska, osnovnoškolska, srednjoškolska ili visokoškolska ustanova niti ustanova đačkog ili studentskog standarda, te se na njene usluge i isporuke dobara ne može primijeniti porezno oslobođenje
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD DRŽAVNIH BILJEGA
PDV KOD DRŽAVNIH BILJEGA Klasa: 410-19/00-01/100 Ur. broj: 513-07/00-2
04.12.2000
Na proviziju što je zaračunava Hrvatska pošta kod prodaje čestitki UNICEF-a, knjiga i slikovnica obvezna je obračunati PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD PRODAJE DRŽAVNIH BILJEGA
PDV KOD PRODAJE DRŽAVNIH BILJEGA Klasa: 410-19/99-01/747 Ur.broj: 513-07/99-2
27.12.1999
Na isporuke, odnosno prodaju državnih biljega koje trgovci na malo obavljaju kao komisioni posao, tj. posao u svoje ime, a za tuđi računi i pritom ostvaruju određenu proviziju, ne plaća se PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
KAMATE KOD OBVEZNICA
KAMATE KOD OBVEZNICA Klasa: 410-19/05-01/217 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
13.9.2005
Porezni obveznik ne plaća PDV na kamatu ostvarenu od obveznica kad kamata sadržana u obveznicama čini naknadu ostvarenu od držanja obveznica
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH
PDV KOD SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH Klasa: 410-19/00-01/788 Ur. broj: 513-07/00-2
1.12.2000
Obrazovne usluge koje obavlja Pučko učilište, ako se radi o obavljanju obrazovnih usluga prema veri­ficiranom programu nadležnog ministarstva, oslobođene su PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
IZRADA TEHNIČKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VELEPOSLANSTVO
IZRADA TEHNIČKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VELEPOSLANSTVO Klasa: 410-19/00-01/369 Ur. broj: 513-07/00-2
11.10.2000
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
KRATKOROČNI NAJAM ZRAKOPLOVA
KRATKOROČNI NAJAM ZRAKOPLOVA Klasa: 410-19/00-01/299 Ur. broj: 513-07/00-2
6.6.2000
Pri podnošenju carinske deklaracije prilikom isteka roka privremenog uvoza, odnosno najma zrakoplova s posadom obračunava se carina i PDV u propisanom iznosu
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PDV-a-TRPLJENJE ZBOG RATNE ŠTETE
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PDV-a-TRPLJENJE ZBOG RATNE ŠTETE Klasa: 410-19/03-01/109 Ur. broj: 513-07/03-2
31.3.2003
Ne postoji mogućnost da se poreznog obveznika koji je tijekom rata pretrpio ratnu štetu oslobodi plaćanja PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POVRAT PDV-a VJERSKIM ZAJEDNICAMA
POVRAT PDV-a VJERSKIM ZAJEDNICAMA Klasa: 410-19/02-01/367 Ur. broj 513-07/03-3
5.2.2003
Vjerske zajednice nemaju pravo odbitka PDV-a koji su im zaračunali dobavljačiVjerske zajednice nemaju pravo odbitka PDV-a koji su im zaračunali dobavljači
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ISPOSTAVLJANJE SPECIFIKACIJE ZA OBRAČUNATU KAMATU
ISPOSTAVLJANJE SPECIFIKACIJE ZA OBRAČUNATU KAMATU Klasa: 410-19/03-01/42 Ur.broj: 513-07/03-2
18.2.2003
Specifikacija uplata koju će banka mjesečno izrađivati za svog klijenta predstavlja specifikaciju mjesečnih obveza PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ZASTUPANJE U PRODAJI POLICA OSIGURANJA
ZASTUPANJE U PRODAJI POLICA OSIGURANJA Klasa: 410-19/03-01/402 Ur.broj: 513-07/03-2
10.12.2003
Banka nije obveznik plaćanja PDV-a za sve usluge i isporuke dobara koje učini obavljanjem cjelokupne djelatnosti, pa i djelatnosti koja se odnosi na zastupanje u prodaji polica osiguranja, ali nema pravo ni na odbitak pretporeza
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
KREDITIRANJE INOZEMNIH PODUZETNIKA
KREDITIRANJE INOZEMNIH PODUZETNIKA Klasa: 410-19/03-01/410 Ur.broj: 513-07/03-2
12.12.2003
Budući da je uslugu kreditiranja obavilo društvo koje nije banka, štedionica, štedno-kreditna organizacija te društvo osiguranja i reosiguranja, ne može se primijeniti porezno oslobođenje
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD MJENJAČKIH POSLOVAPDV KOD MJENJAČKIH POSLOVA
PDV KOD MJENJAČKIH POSLOVAPDV KOD MJENJAČKIH POSLOVA Klasa: 410-19/990-1/397 Ur.broj: 513-07/99-3
30.12.1999
Mjenjački poslovi ne podliježu oporezivanju PDV-om, neovisno o tome obavlja li taj posao pravna ili fizička osoba, bilo kao osnovnu djelatnost (mjenjačnice), ili kao sporednu djelatnost
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
IZVOZNE ISPORUKE
IZVOZNE ISPORUKE Klasa: 410-19/98-01/833 Ur.broj: 513-07/98-3
17.7.1998
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRODAJA DOBRA INO PODUZETNIKU KOJE OSTAJE U HRVATSKOJ
PRODAJA DOBRA INO PODUZETNIKU KOJE OSTAJE U HRVATSKOJ Klasa: 410-19/05-01/163 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
21.6.2005
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
USLUGE PRIJEVOZA U TERETNOM CESTOVNOM MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU
USLUGE PRIJEVOZA U TERETNOM CESTOVNOM MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU Klasa: 410-19/05-01/92 Ur. broj: 513-07-21-01/05-3
6.7.2005
Ako ugovaratelj prijevoza, za prijevoz dobara koja se izvoze u inozemstvo, iz razloga što nema svojih raspoloživih kapaciteta angažira drugog prijevoznika, u tom slučaju drugi prijevoznik ne obračunava PDV-e jer primjenjuje oslobođenje iz čl. 13. st. 1. t. 1. Zakona o PDV-u
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POMORSKA VOZARINA I OSTALI TROŠKOVI
POMORSKA VOZARINA I OSTALI TROŠKOVI Klasa: 410-19/05-01/136 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
30.5.2005
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
TROŠKOVI USLUGA PRI UVOZU DOBARA
TROŠKOVI USLUGA PRI UVOZU DOBARA Klasa: 410-19/04-01/310 Ur.broj: 513-07-21-01/04-2
2.11.2004
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UVOZ PREKO KOOPERANTA
UVOZ PREKO KOOPERANTA Klasa: 410-19/05-01/67 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
30.3.2005
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRIJEVOZ KOD PRIVREMENO UVEZENIH DOBARA
PRIJEVOZ KOD PRIVREMENO UVEZENIH DOBARA Klasa: 410-19/04-01/300 Ur.broj: 513-07-21-01/04-2
18.10.2004
Ako prijevoznik obavlja prijevoz dobara, odnosno oplemenjenih dobara koja se izvoze, oslobođen je od obračunavanja PDV-a
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
SADRŽAJ RAČUNA KOD REGISTAR-BLAGAJNE
SADRŽAJ RAČUNA KOD REGISTAR-BLAGAJNE Klasa: 410-19/00-01/621 Ur. broj: 513-07/00-2
3.10.2000
Kada se radi o evidentiranju prometa putem registar-blagajni, u slučaju da kontrolna traka ne sadrži podatke o izdavatelju računa, ali se nedvojbeno na drugi način može utvrditi vjerodostojnost kontrolne trake smatra se da je udovoljeno odredbama Zakona

Aktualno
Nedavna promjena
Novo
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava