Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
PDV - Ispostavljanje računa
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
RAZNA MIŠLJENJA
RAZNA MIŠLJENJA PV
Veći broj raznih mišljenja Ministastva financija vezano uz PDV -ISPOSTAVLJANJE RAČUNA
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ISPOSTAVLJANJE RAČUNA U MALOPRODAJI TISKOVINA
ISPOSTAVLJANJE RAČUNA U MALOPRODAJI TISKOVINA Klasa: 410-19/03-01/403 Ur. broj: 513-07/03-2
9.1.2004
Pojmom dnevni tisak obuhvaćene su tiskovine koje izlaze dnevno, a ne tjedno ili mjesečno
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ISPOSTAVLJANJE GOTOVINSKOG RAČUNA OBVEZNIKU PDV-A
ISPOSTAVLJANJE GOTOVINSKOG RAČUNA OBVEZNIKU PDV-A Klasa: 410–19/05-01/113 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
9.5.2005
Uz račun koji porezni obveznik ispostavlja kupcu obvezniku PDV-a, ako ga plaća na blagajni gotovinom, bez obzira na iznos računa, potrebno je izdati i račun R-1
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
IZDAVANJE RAČUNA KOD AUTO-TAKSI PRIJEVOZNIKA
IZDAVANJE RAČUNA KOD AUTO-TAKSI PRIJEVOZNIKA Klasa: 410-01/04-01/563 Ur. broj: 513-07-21-01/04-2
13.5.2004

Za izvršene usluge auto-taksi prijevoza mora se izdati račun

Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRODAJA PUTEM AUTOMATA
PRODAJA PUTEM AUTOMATA Klasa: 410-01/05-01/689 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
14.4.2005
Prilikom prodaje toplih napitaka putem automata ne treba izdavati račune
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD POSLOVANJA PUTEM AUTOMATA
PDV KOD POSLOVANJA PUTEM AUTOMATA Klasa: 410-19/03-01/236 Ur.broj: 513-07/03-2
1.7.2003
Prilikom pružanja usluga iznajmljivanja kazeta putem automata ne treba izdavati račune
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
IZDAVANJE RAČUNA KOD AUTOMATA ZA ZABAVU
IZDAVANJE RAČUNA KOD AUTOMATA ZA ZABAVU Klasa: 410-19/01-01/652 Ur. broj: 513-07/03-02
14.3.2003
Priređivači zabavnih igara putem automata nisu obvezni izdavati račune
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
IZDAVANJE RAČUNA R-1 PUTEM TANKOMATA
IZDAVANJE RAČUNA R-1 PUTEM TANKOMATA Klasa: 410-01/03-01/136Ur.broj: 513.07/03-2
10.6.2003
Račun R-1 izdan putem tankomata smatra se ispravnim ako sadržava sve Zakonom propisane podatke
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD BESPOVRATNE POMOĆI
PDV KOD BESPOVRATNE POMOĆI Klasa: 410-01/03-01/744 Ur.broj: 513-07/03-2
22.7.2003
Isporuka dobra ili usluge i plaćanje naknade za obavljenu usluge obavlja se na temelju obvezno-pravnog odnosa između isporučitelja i naručitelja isporuke-kupca
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ISPOSTAVLJANJE RAČUNA KOD PLAĆANJA TRAJNIM NALOGOM
ISPOSTAVLJANJE RAČUNA KOD PLAĆANJA TRAJNIM NALOGOM Klasa: 410-01/02-01/1105 Ur. broj: 513-07/03-2
11.4.2003
Neovisno o načinu plaćanja porezni obveznik dužan je ispostaviti račun za isporučena dobra ili usluge
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
IZDAVANJE RAČUNA
IZDAVANJE RAČUNA Klasa: 410-01/03-01/469 Ur. broj: 513-07/03-2
30.4.2003
Ako porezni obveznici prodaju proizvode na otvorenom nisu obvezni izdavati račune
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
SADRŽAJ GOTOVINSKIH RAČUNA
SADRŽAJ GOTOVINSKIH RAČUNA Klasa: 410-19/03-01/64 Ur.broj: 513-07/03-2
1.9.2003
Javnobilježnička isprava ima obilježje gotovinskog računa ako sadržava sve propisane elemente
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
VALJANOST RAČUNA POSLANOG TELEKOMUNIKACIJSKIM PUTEM
VALJANOST RAČUNA POSLANOG TELEKOMUNIKACIJSKIM PUTEM Klasa: 410-19/04-01/194 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
8.9.2005
Računi poslani telekomunikacijskim putem ne smatraju se valjanim računima u smislu Zakona o PDV-u
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OTKUPNI BLOK
OTKUPNI BLOK Klasa: 410-19/00-01/764 Ur.broj: 513-07/01-2
29.1.2001
U slučajevima kada pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost isporučuju kože trgovcima, odnosno kožarima, o takvoj isporuci ne može se sastavljati »otkupni blok« već je isporučitelj obvezan izdati račun za isporučenu robu
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD ULAZNICA ZA KONCERT
PDV KOD ULAZNICA ZA KONCERT Klasa: 410-19/00-01/193 Ur.broj: 513-07/01-2
22.2.2001
Ulaznica za koncert, koja sadržava sve propisane podatke može se smatrati izdanim računom
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
IZDAVANJE RAČUNA KOD SAMOUSLUŽNE AUTOPRAONICE
IZDAVANJE RAČUNA KOD SAMOUSLUŽNE AUTOPRAONICE Klasa: 410-19/01-01/482 Ur.broj: 513-07/01-2
25.10.2001
Pružanje usluga u automatskoj praonici predstavlja obavljanje usluge putem automata, za koju je propisan izuzetak od obveze izdavanja računa
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
IZDAVANJE RAČUNA U VLAKOVIMA
IZDAVANJE RAČUNA U VLAKOVIMA Klasa: 410-19/05-01/56 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
25.2.2005
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
IZDAVANJE RAČUNA R-1
IZDAVANJE RAČUNA R-1 Klasa: 410-01/00-01/187 Ur. broj: 513-07/00-2
7.4.2000
Nije propisana obveza izdavanja računa za plaćanje PDV-a od strane nadležnih carinarnica pri uvozu dobara
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD ODRŽAVANJA JAVNIH I NERAZVRSTANIH CESTA
PDV KOD ODRŽAVANJA JAVNIH I NERAZVRSTANIH CESTA Klasa: 410-01/99-01/504 Ur. broj: 513-07/00-3
11.2.2000
Može se odrediti naziv i oblik isprave kojom su uređuje međusobni poslovni odnos (odluka, ugovor, plan transfera i sl.), što znači da to ne mora, obvezatno, biti račun, ali se obavezno mora platiti PDV
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD JAMSTVA
PDV KOD JAMSTVA Klasa: 410-19/02-01/507 Ur.broj: 513-07/03-2
17.11.2003
Za primljeni iznos jamstva potrebno je izdati račun i obračunati PDV samo u slučaju ako zakupnik ne uplati zakupninu do dana dospijeća računa na ime zakupnine, odnosno kad se zakupnina naplati iz uplaćenog jamstva
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRAVO NA ODBITAK PRETPOREZA
PRAVO NA ODBITAK PRETPOREZA Klasa: 410-19/03-01/106 Ur. broj: 513-07/03-2
21.3.2003
Ne može se odbiti pretporez na temelju računa koji sadrži samo porezni broj kupca
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OBVEZA ISPOSTAVLJANJA RAČUNA
OBVEZA ISPOSTAVLJANJA RAČUNA Klasa: 410-01/02-01/766 Ur.broj: 513-07/03-2
26.2.2003
Bonovi za mobitel ne smatraju se poštanskim vrijednosnicama
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PDV KOD FIDUCIJARNOG VLASNIŠTVA
PDV KOD FIDUCIJARNOG VLASNIŠTVA Klasa: 410-19/03-01/62 Ur.broj: 513-07/03-2
6.3.2003
Fiducijarni dužnik (obveznik PDV-a) obvezan je za svaku isporuku ispostaviti račun
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
GOTOVINSKI RAČUNI NA STRANOM JEZIKU
GOTOVINSKI RAČUNI NA STRANOM JEZIKU Klasa: 410-19/02-01/288 Ur. broj: 513-07/02-2
17.7.2001
Računi za gotovinski promet moraju biti na hrvatskom jeziku
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
GOTOVINSKI RAČUNI U EUR-IMA
GOTOVINSKI RAČUNI U EUR-IMA Klasa: 410-01/04-01/944 Ur. broj: 513-07-21-01/04-2
7.7.2004
Nema zapreke da porezni obveznik na računu uz iznos u kunama navede i protuvrijednost u EUR-ima
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ELEMENTI RAČUNA
ELEMENTI RAČUNA Klasa: 410-19/99-01/483 Ur.broj: 513-07/99-2
22.7.1999
Kada obrtnik ima registriran obrt pod imenom obrta, za porezne potrebe, dovoljno je na računu mora navesti ime obrta bez navođenja imena i prezimena vlasnika obrta
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
SADRŽAJ RAČUNA KOD REGISTAR-BLAGAJNE
SADRŽAJ RAČUNA KOD REGISTAR-BLAGAJNE Klasa: 410-19/00-01/621 Ur. broj: 513-07/00-2
3.10.2000
Kada se radi o evidentiranju prometa putem registar-blagajni, u slučaju da kontrolna traka ne sadrži podatke o izdavatelju računa, ali se nedvojbeno na drugi način može utvrditi vjerodostojnost kontrolne trake smatra se da je udovoljeno odredbama Zakona

Aktualno
Nedavna promjena
Novo
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava