Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Porezi - ostalo
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
OČITOVANJE POREZNOG OBVEZNIKA
OČITOVANJE POREZNOG OBVEZNIKA Us-11698/2000
4.9.2002.

Tijelo koje vodi postupak dužno je omogućiti poreznom obvezniku očitovanje o svim činjenicama i dokazima, kako bi mogao učinkovito zaštititi svoja prava i interese

Naslov Broj i datum Urednička sentenca
SMRT POREZNOG OBVEZNIKA
SMRT POREZNOG OBVEZNIKA Us-10806/2000
1.10.2004.
Smrću poreznog obveznika upravni spor se prekida
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PRIGOVOR NA ZAPISNIK
PRIGOVOR NA ZAPISNIK Us-6889/00
19.12.2003.

Prigovor na stanje utvrđeno u zapisniku nadzornog tijela ima značajke primjedbe stranke na zapisnik, pa ne postoje uvjeti za vođenje posebnog upravnog postupka

Naslov Broj i datum Urednička sentenca
ŽALBA NA ZAPISNIK
ŽALBA NA ZAPISNIK Us-10956/00
12.2.2004.
Zapisnik sačinjen pri nadzoru nije upravni akt pa porezni obveznik protiv njega ne može uložiti žalbu
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
ZASTARA PRAVA NAPLATE POREZA
ZASTARA PRAVA NAPLATE POREZA Us-5680/03
17.11.2004.
Zastara prava naplate porezne obveze počinje teći nakon donošenja novog rješenja o utvrđivanju porezne obveze, ako rješenje o utvrđivanju porezne obveze bude poništeno prije isteka roka za zastaru prava na naplatu poreza prema tom rješenju
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
POREZNI OBVEZNIK KOJI NIJE UPISAN U TRGOVAČKI REGISTAR
POREZNI OBVEZNIK KOJI NIJE UPISAN U TRGOVAČKI REGISTAR Us-8537/99
21.9.2001.
Pravna osoba koja nije upisana u trgovački registar ne može biti strankom u upravnom postupku, niti joj se rješenjem mogu utvrditi određene obveze kao poreznom obvezniku
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
OBNOVA POSTUPKA
OBNOVA POSTUPKA Us-7080/99
19.9.2001.
Propust pravilnog utvrđenja činjeničnog stanja i provođenja postupka razreza poreza prije donošenja prvostupanjskog rješenja ne može biti razlog za obnovu postupka
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
OBNOVA POSTUPKA
OBNOVA POSTUPKA Us-5531/01
17.6.2005.
Drukčija interpretacija propisa koji su vrijedili u vrijeme određivanja visine poreza na dohodak tužitelja, nije nova činjenica niti dokaz koji bi bili razlog za obnovu postupka
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
NOVI DOKAZI
NOVI DOKAZI Us-538/01
10.2.2005.
Donošenje novog zakona ili pak izmjene postojećeg ne predstavlja nove činjenice i nove dokaze radi kojih se može obnoviti postupak
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
OSNOVA POSTUPKA ZBOG NOVIH ČINJENICA ILI DOKAZA
OSNOVA POSTUPKA ZBOG NOVIH ČINJENICA ILI DOKAZA Us-11229/2000
27.3.2003.
Nove činjenice ili dokazi koji mogu biti razlog za obnovu postupka moraju postojati u vrijeme vođenja upravnog postupka, ali se tada za njih nije znalo ili nije bilo mogućnosti da se te činjenice iznesu u ranijem postupku, odnosno da se upotrijebe dokazi, već je ta mogućnost nastupila naknadno
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
OBNOVA UPRAVNOG POSTUPKA
OBNOVA UPRAVNOG POSTUPKA Us-4193/2001
3.3.2005.
Kad nadležno tijelo dopusti obnovu upravnog postupka, obvezno je u zaključku odnosno rješenju navesti zakonske razloge za obnovu
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
DOSTAVA RJEŠENJA
DOSTAVA RJEŠENJA Us-5415/2002
16.2.2006.
Porezno tijelo može obavljati dostavu stranci pribijanjem pismena na oglasnoj ploči tijela koje vodi postupak, nakon pokušaja dostave na adresu kojom je raspolagalo i ako dostavljač pored istraživanja ne može saznati kamo je stranka odselila
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
ZABRANA RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA
ZABRANA RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA Us-3308/2001
3.3.2005.
Prvostupanjsko tijelo nije ovlašteno donijeti rješenje kojim se zabranjuje raspolaganje novčanim sredstvima tužitelja koje ima na žiro-računu radi podmirenja duga s osnove članarine turističkim zajednicama
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PRESTANAK POSTOJANJA PRAVNE OSOBE
PRESTANAK POSTOJANJA PRAVNE OSOBE Us-11921/00
22.10.2003.
Kad se nad tužiteljem provede stečajni postupak i tužitelj prestane postojati kao pravna osoba, postupak se prekida
Naslov Broj i datum Urednička sentenca
PRIGOVOR NA ZAPISNIK NADZORNOG TIJELA
PRIGOVOR NA ZAPISNIK NADZORNOG TIJELA Us-6889/00
19.2.2003.

Prigovor na stanje utvrđeno u zapisniku nadzornog tijela ima značajke primjedbe stranke na zapisnik, pa ne postoje uvjeti za vođenje posebnog upravnog postupka

Naslov Broj i datum Urednička sentenca
POVRAT UPLAĆENOG POSEBNOG POREZA
POVRAT UPLAĆENOG POSEBNOG POREZA Us-2284/99-4
18.5.2001.
Porezni obveznik nema pravo na povrat uplaćenog posebnog poreza zato što je ugovor o kupoprodaji automobila naknadno raskinut

Aktualno
Nedavna promjena
Novo
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava