Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Porez na promet nekretnina
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
KOMUNALNI DOPRINOS
KOMUNALNI DOPRINOS Klasa : 410-20/04-01/113 Ur. broj: 513-07-21-01/04-2
2.9.2004.
Komunalni doprinos pripada u naknadu za komunalno uređenje zemljišta i ulazi u osnovicu za obračun poreza na promet nekretnina
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
KUPNJA NEKRETNINE RADI DALJNJE PRODAJE
KUPNJA NEKRETNINE RADI DALJNJE PRODAJE Klasa: 410-20/03-01/180 Ur. broj: 513-07/04-2
2.2.2004.
U slučaju kad se nekretnine kupuju radi daljnje prodaje, dolazi do prometa nekretnina, odnosno do stjecanja vlasništva nekretnina i obveznik poreza na promet nekretnine je stjecatelj nekretnine
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRODAJA NEKRETNINE SVOM OBRTU
PRODAJA NEKRETNINE SVOM OBRTU Klasa: 410-20/05-01/10 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
21.3.2005.
Kod prodaje nekretnine, koju obavi fizička osoba svom obrtu, ne postoji obveza plaćanja poreza na promet nekretnina
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OVJERA UGOVORA O KUPOPRODAJI STANOVA
OVJERA UGOVORA O KUPOPRODAJI STANOVA Klasa: 410-20/03-1/23 Ur.broj: 513-07/03-2
17.2.2003.
Porezni obveznik nastanak porezne obveze mora prijaviti ispostavi Porezne uprave na području na kojem se nalazi nekretnina u roku 30 dana
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEKRETNINA
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEKRETNINA Klasa: 410-20/03-01/8 Ur.broj: 513-07/03-2
7.2. 2002.
Građanin koji kupuje prvu nekretninu kojom rješava vlastito stambeno pitanje, a ima u vlasništvu kuću za odmor manje vrijednosti od vrijednosti nekretnine koju kupuje, ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEKRETNINA VJERSKIH ZAJEDNICA
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEKRETNINA VJERSKIH ZAJEDNICA Klasa: 410-20/02-01/93 Ur.broj: 513-07/03-2
31.1.2003.
Za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina vjerska zajednica uz ugovor i Prijavu poreza na promet nekretnina nadležnoj ispostavi Porezne uprave obvezno je dostaviti i dokaz o upisu u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
VJERSKE ZAJEDNICE
VJERSKE ZAJEDNICE Klasa: 410-20/03-01/121 Ur. broj: 513-07-21-01/04-5
30.4.2004.
Vjerska zajednica kod kupnje poslovnog prostora i skladišta u podrumu nije oslobođena plaćanja poreza na promet nekretnina
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
KUPNJA PRVE NEKRETNINE
KUPNJA PRVE NEKRETNINE Klasa: 410-20/03-01/9 Ur.broj: 513-07/03-2
6.2.2002.
Građanin koji prvi put kupuje stan od 80m2 kojim rješava vlastito stambeno pitanje svoje tročlane obitelji, a ima u vlasništvu manji stan, ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEKRETNINA
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEKRETNINA Klasa: 410-20/03-01/165 Ur.broj: 513-07/01-04-2
30.3. 2004.

Porezna obveznica može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina iako suprug nije izvršio prijavu prebivališta gdje se nekretnina nalazi, uz uvjet da su kumulativno ispunjeni drugi uvjeti iz Zakona

Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEKRETNINA KOD KUPNJE ZEMLJIŠTA
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEKRETNINA KOD KUPNJE ZEMLJIŠTA Klasa: 410-20/03-01/84 Ur.broj: 513-07/03-2
27.6.2003.
Nije moguće primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kao kod kupnje kuće, stana ili novosagrađene nekretnine, jer bez pripadajuće dokumentacije nije moguće utvrditi stambenu površinu na koju bi porezni obveznik ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
NEKRETNINE U STEČAJNOM I OVRŠNOM POSTUPKU
NEKRETNINE U STEČAJNOM I OVRŠNOM POSTUPKU Klasa: 410-20/02-01/104 Ur. broj: 513-07/03-2
17.3.2003.
Kod nekretnina koja se stječu u stečajnom i ovršnom postupku tržišna vrijednost smatra se kupoprodajnom cijenom iz isprava o stjecanju
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UTVRĐIVANJE STAMBENE POVRŠINE
UTVRĐIVANJE STAMBENE POVRŠINE Klasa: 410-20/03-01/71 Ur. broj: 513-07/03-2
26.6.2003.
Radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, ne uzimaju se u obzir podrumske i tavanske prostorije, te ostale slične prostorije koje nisu prikladne za stambene svrhe
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA PROMET NEKRETNINA NA PARKIRNO MJESTO
POREZ NA PROMET NEKRETNINA NA PARKIRNO MJESTO Klasa: 410-20/03-01/92 Ur. broj. 513-07/03-2
2.6.2003.
Zakonom o porezu na promet nekretnina nije predviđeno pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, na stjecanje vlasništva ostalih sporednih dijelova, kao primjerice parkirnog mjesta
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
STJECANJE NEKRETNINE U POSTUPKU OVRHE
STJECANJE NEKRETNINE U POSTUPKU OVRHE Klasa: 410-20/03-01/156 Ur. broj: 513-07-21-01/04-2
31.5.2004.
Kada u postupku ovrhe dolazi do stjecanja vlasništva nekretnine, stjecatelj nekretnine obveznik je plaćanja poreza na promet nekretnina
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
STJECANJE NEKRETNINE U POSTUPKU VRAĆANJA ODUZETE IMOVINE
STJECANJE NEKRETNINE U POSTUPKU VRAĆANJA ODUZETE IMOVINE Klasa: 410-20/03-01/88 Ur. broj: 513-07/03-2
6.6.2003.
Osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine ne plaćaju porez na promet nekretnina
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
RASKID UGOVORA
RASKID UGOVORA Klasa: 410-20/03-01/35 Ur. broj: 513-07/03-2
7.3.2003.
Prenošenje vlasništva nekretnine sa kupca natrag na prodavatelja, u slučaju raskida ugovora, ne oporezuje se porezom na promet nekretnina
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE
RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE Klasa: 410-20/03-01/41 Ur. broj: 513-07/03-2
23.4.2003.
Suvlasnik čiji je određeni dio katastarskih čestica poslije razvrgnuća veći od vrijednosti njegovog idealnog dijela, plaća porez na promet nekretnina na iznos vrijednosti koji je veći od vrijednosti idealnog dijela
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
KOMISIONA PRODAJA NEKRETNINE
KOMISIONA PRODAJA NEKRETNINE Klasa: 410-20/03-01/78 Ur.broj: 513-07/03-2
28.8.2003.
Ako kod ugovora o komisionu komisionar ne stječe vlasništvo nekretnine, već obavlja poslove pregovaranja i kupnje nekretnine za komitenta, ne plaća porez na promet nekretnina
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
TRŽIŠNA VRIJEDNOST NEKRETNINE
TRŽIŠNA VRIJEDNOST NEKRETNINE Klasa: 410–19/04-01/275 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
19.1.2005.
Pod tržišnom vrijednošću nekretnine razumijeva se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđuje se, u pravilu, na temelju isprava o stjecanju
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
TRŽIŠNA VRIJEDNOST NEKRETNINE
TRŽIŠNA VRIJEDNOST NEKRETNINE Klasa: 410-20/01-01/20 Ur.broj: 513-07/01-2
18.7.2001.
Ako je tržišna vrijednost nekretnine utvrđena procjenom Porezne uprave niža od one iz kupoprodajnog ugovora, osnovicu poreza na promet nekretnina čini tržišna vrijednost utvrđena procjenom
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE U STRANOJ VALUTI
UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE U STRANOJ VALUTI Klasa: 410-20/01-01/38 Ur.broj: 513-07/01-1
18.5.2001.
Kod utvrđivanja osnovice poreza na promet nekretnina na temelju kupoprodajnih ugovora, u kojima je kupoprodajna cijena iskazana u stranoj valuti, pri preračunavanju u kune primjenjuje srednji tečaj iz tečajnice HNB na dan nastanka porezne obveze
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OPOREZIVANJE NASLJEDSTVA NEKRETNINA
OPOREZIVANJE NASLJEDSTVA NEKRETNINA Klasa: 410-16/98-01/10 Ur.broj: 513-07/99-3
22.11.1999.
Porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju nekretnina ne plaćaju braća i sestre ostavitelja te njihovi potomci ako su s ostaviteljem živjeli u gospodarskoj zajednici u vrijeme izgradnje građevine, stjecanja druge nekretnine ili ostaviteljeve smrti

Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OPOREZIVANJE NASLIJEĐENE IMOVINE
OPOREZIVANJE NASLIJEĐENE IMOVINE Klasa: 410-20/03-01/72 Ur.broj: 513-07-21-01/05-3
3.3.2005.
Na nekretnine stečene nasljeđivanjem na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju plaća se porez na promet nekretnina
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
IZVLAŠTENJE NEKRETNINA
IZVLAŠTENJE NEKRETNINA Klasa: 410-20/04-01/21 Ur.broj: 513-07/01-04-2
18.3.2004.
Zakonom o porezu na promet nekretnina nije propisano oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kad se nekretnina stječe u svezi s postupkom izvlaštenja na temelju Zakona o izvlaštenju
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA PROMET NEKRETNINA PRI FIDUCIJARNOM STJECANJU VLASNIŠTVA NEKRETNINA
POREZ NA PROMET NEKRETNINA PRI FIDUCIJARNOM STJECANJU VLASNIŠTVA NEKRETNINA Klasa: 410-20/01-01/33 Ur.broj: 513-07/01-2
25.4.2001.
Na stjecanje vlasništva na nekretnini radi osiguranja tražbine (fiducijarno vlasništvo) te na vraćanje vlasništva na nekretnini nakon podmirenja tražbine predlagatelja osiguranja, porez na promet nekretnina se ne plaća
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UGOVOR O DAROVANJU NEKRETNINA SA ODGODOM STJECANJA VLASNIŠTVA
UGOVOR O DAROVANJU NEKRETNINA SA ODGODOM STJECANJA VLASNIŠTVA Klasa: 410-20/00-01/32 Ur. broj: 513-07/00-2
17.5.2000.
Ugovorom o darovanju nekretnine predvi­đeno je da daroprimac vlasništvo nekretnine stječe u trenutku smrti darovatelja nekretnine, te po­rezna obveza nastaje u trenutku smrti darovatelja nekretnine
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA PROMET NEKRETNINA – ANEKS UGOVORA
POREZ NA PROMET NEKRETNINA – ANEKS UGOVORA Klasa: 410-20/00-01/33 Ur. broj: 513-07/00-2
14.6.2000.
Porez na promet nekretnina treba utvrditi na razliku tržišne vrijednosti stana u odnosu prema tržišnoj vrijednosti stana iz osnovnog Ugovora
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
KUPNJA STANA OD STRANE ZAŠTIĆENOG NAJMOPRIMCA
KUPNJA STANA OD STRANE ZAŠTIĆENOG NAJMOPRIMCA Klasa: 410-20/04-01/48 Ur. broj: 513-07-21-01/04-2
6.5.2004.
Građani koji imaju status zaštićenog najmoprimca kada kupuju zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu ne plaćaju porez na promet nekretnina
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEKRETNINA
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEKRETNINA Klasa: 410-20/02-01/124 Ur. broj 513-07/03-2
14.1.2003.
Kada HRVI otkupljuje stan od jedinice lokalne samouprave plaća porez na promet nekretnina
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEKRETNINA
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEKRETNINA Klasa: 410-01/04-01/104 Ur. broj: 513-07/01-04-2
30.3.2004.
Budući da porezna obveznica iznajmljuje kupljeni stan, očito je da kupnjom nekretnine ne rješava vlastito stambeno pitanje te se stoga radi o kupnji nekretnine koja ne služi za rješavanje stambenog pitanja
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
KUPNJA PRVE NEKRETNINE
KUPNJA PRVE NEKRETNINE Klasa: 410-20/03-01/177 Ur. broj: 513-07-21-01/04-2
28.10.2004.
Porezni obveznik koji zbog rada boravi u inozemstvu može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kao građanin koji kupnjom nekretnina rješava vlastito stambeno pitanje pod uvjetom da ispunjava uvjete navedene u Zakonu
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRAVO NA POVRAT PLAĆENOG POREZA NA PROMET NEKRETNINA
PRAVO NA POVRAT PLAĆENOG POREZA NA PROMET NEKRETNINA Klasa: 410-20/03-01/28 Ur.broj: 513-07/03-2
11.6.2003.
Ako je do raskida ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini došlo voljom stranaka, a nije obavljen prijenos u zemljišnim knjigama, porezni obveznik može podnijeti prijedlog za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina u roku jedne godine od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju poreza te ostvariti pravo na povrat plaćenog poreza na promet nekretnina
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
STJECANJE NEKRETNINE NA PODRUČJU RH OD STRANE STRANIH DRŽAVLJANA
STJECANJE NEKRETNINE NA PODRUČJU RH OD STRANE STRANIH DRŽAVLJANA Klasa: 410-20/02-01/95 Ur.broj: 513-07/02-2
21.11.2002.
Strani državljani mogu pod uvjetom uzajamnosti stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske, ako suglasnost za to dade ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, po prethodno nabavljenom mišljenju ministra pravosuđa Republike Hrvatske, ako zakonom nije drugačije određeno
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
STRANCI I STJECANJE VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA
STRANCI I STJECANJE VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA Klasa: 410–01/04-01/731 Ur.broj: 513-07-21-01/05-4
3.1.2005.
Na temelju pravomoćnih sudskih presuda, kojima stranci stječu vlasništvo na nekretninama u RH, utvrdit će se pripadajući porez na promet nekretnina, bez obzira na to postoji li izdana suglasnost za stjecanje nekretnina na području RH
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
SUGLASNOST STRANIM OSOBAMA ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NEKRETNINA
SUGLASNOST STRANIM OSOBAMA ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NEKRETNINA Klasa: 940–01/04-03/30 Ur.broj: 521-03-06-03/17-04-02
22.12.2004.

Pravomoćna presuda valjana je pravna osnova za stjecanje prava vlasništva nekretnina

Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
STJECANJE VLASNIŠTVA TEMELJEM PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE
STJECANJE VLASNIŠTVA TEMELJEM PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE Klasa: 410–20/04-01/130 Ur.broj: 513-07/01-05-3
13.1.2005.
Stjecanje vlasništva na nekretnini, na temelju pravomoćne sudske presude o stjecanju dosjelošću, oporezuje se porezom na promet nekretnina.
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRIJENOS NEKRETNINE BEZ NAKNADE S JEDNOG NA DRUGO DRUŠTVO
PRIJENOS NEKRETNINE BEZ NAKNADE S JEDNOG NA DRUGO DRUŠTVO Klasa: 410-20/99-01/29 Ur.broj: 513-07/99-2
3.5.1999.
Prijenos vlasništva osnovnog sredstva – nekretnine bez naknade s jednog trgovačkog društva na drugopodliježe plaćanju poreza na promet nekretnina

Aktualno
Nedavna promjena
Novo
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava