Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Lokalni porezi
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA POTROŠNJU I PDV – IZRAČUN
POREZ NA POTROŠNJU I PDV – IZRAČUN Klasa: 410-19/98-01/08 Ur.broj: 513-07/98-2
12.1.1998.
PDV ne ulazi u osnovicu za obračun poreza na potrošnju
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PLAĆANJE POREZA NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
PLAĆANJE POREZA NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA Klasa: 410-01/02-01/1013 Ur.broj: 513-07/02-2
5.12.2002.
Grad svojom odlukom propisuje visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, a ujedno odlukom mora odrediti i što se smatra javnom površinom
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
STAVLJANJE NAZIVA TVRTKE NA TENDU
STAVLJANJE NAZIVA TVRTKE NA TENDU Klasa: 412-07/02-01/14 Ur.broj: 513-07/02-2
19.11. 2002.
Porez na reklame ukinut je u 2001. godini
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
DAROVANJE OSOBNOG AUTOMOBILA ČLANOVIMA OBITELJI
DAROVANJE OSOBNOG AUTOMOBILA ČLANOVIMA OBITELJI Klasa: 410-19/02-01/170 Ur.broj: 513-07/02-2
2.12.2002.
Kad roditelj daruje osobni automobil djetetu ne postoji obveza plaćanja posebnog poreza na promet, ali kad dijete daruje osobni automobil roditelju plaća se posebni porez na osobne automobile
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UTVRĐIVANJE POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA (1)
UTVRĐIVANJE POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA (1) Klasa: 410-19/02-01/451 Ur. broj: 513-07/03-2
17.3.2003.
Porez na cestovna motorna vozila plaćaju vlasnici registriranih osobnih automobila
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
UTVRĐIVANJE POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA (2)
UTVRĐIVANJE POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA (2) Klasa: 410-19/03-01/279 Ur.broj: 513-07/03-2
25.7.2003.
Porez na cestovna motorna vozila plaća se prema županiji gdje se sjedište pravne osobe
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA KOD AUTO-ŠKOLA (3)
POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA KOD AUTO-ŠKOLA (3) Klasa: 410-19/98-01/1040 Ur. broj: 513-07/99-3
18.9.1999.
Porez na cestovna motorna vozila ne plaća za vozila što služe za nastavu registriranim auto-školama
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA (4)
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA (4) Klasa: 410-19/02-01/108 Ur. broj: 513-07/02-2
06.6.2002.
Ne postoji pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila, ako pri uvozu automobila nije u cijelosti bilo oslobođenja od plaćanja carine i poreza na promet
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA (5)
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA (5) Klasa: 410-19/02-014/405 Ur.broj: 513-07/02-2
20.11.2002.
Porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe koje su u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i PDV-a (poreza na promet) pri nabavi vozila
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA (6)
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA (6) MF Kl.: 410-01/04-01/1786, Ur.br.: 513-07-21-01/04-2
2.12.2004.
Osobe koje nisu oslobođene od plaćanja PDV-a i carine kod nabave vozila, već su ostvarile pravo na refundaciju plaćenog PDV-a, obveznici su plaćanja poreza na cestovna motorna vozila
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PLAĆANJE POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA (7)
PLAĆANJE POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA (7) Klasa: 410-01/04-01/1519 Ur.broj: 513-07-21-01/04-2
25.10.2004.
Porezni obveznik obvezan je platiti porez na cestovna motorna vozila za 2004. iako je auto prodao 13.4. iste godine
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA NEIZGRAĐENO GRAĐEVNO ZEMLJIŠTE (1)
POREZ NA NEIZGRAĐENO GRAĐEVNO ZEMLJIŠTE (1) Klasa: 410-27/03-01/3 Ur.broj: 513-07/03-2
18.2.2003.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatraju se i čestice unutar građevinskog područja, koje su označene kao katastarske kulture
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA NEIZGRAĐENO GRAĐEVNO ZEMLJIŠTE (2)
POREZ NA NEIZGRAĐENO GRAĐEVNO ZEMLJIŠTE (2) Klasa: 410-01/02-01/414 Ur.broj: 513-07/03-2
3.3.2003.
Neizgrađeno građevno zemljište, koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine, a na kojem nije izgrađena građevina, podliježe plaćanju poreza na neizgrađeno građevno zemljište, bez obzira na to postoji li urbanistički plan ili plan uređenja
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA NEIZGRAĐENO GRAĐEVNO ZEMLJIŠTE (3)
POREZ NA NEIZGRAĐENO GRAĐEVNO ZEMLJIŠTE (3) Klasa: 410-01/02-01/952 Ur. broj: 513-07/03-2
10.1.2003.

 Obveznici poreza na neizgrađeno građevno zemljište moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o mjestu i veličini neizgrađenog građevnog zemljišta do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez

Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA NEIZGRAĐENO GRAĐEVNO ZEMLJIŠTE (4)
POREZ NA NEIZGRAĐENO GRAĐEVNO ZEMLJIŠTE (4) Klasa: 410-27/03-01/1 Ur.broj: 513-07/03-2
6.6.2003.
Zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu sa prostornim planom mogu graditi građevine, a na kojem nije izgrađena građevina, podliježe plaćanju poreza na neizgrađeno građevno zemljište
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA TVRTKU KOD POKRETNE UGOSTITELJSKE RADNJE
POREZ NA TVRTKU KOD POKRETNE UGOSTITELJSKE RADNJE Klasa: 412-07/03-01/1 Ur.broj: 513-07/03-2
30.5.2003.
Ako porezni obveznik jedanput tjedno u određenoj općini obavlja ugostiteljsku djelatnost pomoću pokretne ugostiteljske radnje, plaća porez na tvrtku toj općini
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA TVRTKU
POREZ NA TVRTKU Klasa: 410-01/04-01/58 Ur.broj: 513-07/01-04-2
16.3.2004.
Neprofitna organizacija, koja nije obveznik poreza na dobit, nije niti obveznik poreza na tvrtku
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA NEKORIŠTENE PODUZETNIČKE NEKRETNINE
POREZ NA NEKORIŠTENE PODUZETNIČKE NEKRETNINE Klasa: 410–20/03–01/25 Ur. broj: 513–07/03–2
29.9.2003.
Pravna osoba u stečaju nije obveznik poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
POREZ NA KUĆE ZA ODMOR Klasa: 410-15/03-01/18 Ur.broj: 513-07/03-2
23.10. 2003.
Opravdana odsutnost zbog rada u inozemstvu ne oduzima kući status kuće za stanovanje ako vlasnik kuće na toj adresi ima prijavljeno prebivalište
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE (1)
POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE (1) Klasa: 410-16/01-01/2 Ur.broj: 513-07/01-1
Predmet oporezivanja porezom na nasljedstva i darove jesu gotov novac, novčane tražbine i vrijednosni papiri (vrijednosnice) te pokretnine ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE (2)
POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE (2) Klasa: 410-01/04-01/2065 Ur. broj: 513-07-21-01/05-2
17. 1.2005.
Udjeli u investicijskim fondovima što ih se stječe na temelju pravomoćna rješenja o nasljeđivanju, predmet su oporezivanja porezom na nasljedstva i darove kao vrijednosni papiri
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA NASLJEDSTVA I DAROVE (3)
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA NASLJEDSTVA I DAROVE (3) Klasa: 410-16/02-01/6 Ur. broj: 513-07/03-2
14.1.2003.
Porez na nasljedstva i darove ne plaćaju roditelji koji nasljeđuju ili primaju na dar određeni predmet od svoje djece

Aktualno
Nedavna promjena
Novo
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava