Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Opći porezni zakon
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ZASTARA PRI NAPLATI POREZA
ZASTARA PRI NAPLATI POREZA Klasa: 410-01/02-01/663 Ur.broj: 513-07/02-2
20.11.2002.
Prava poreznog tijela na naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ZASTARA PRAVA NA NAPLATU POREZNOG DUGA
ZASTARA PRAVA NA NAPLATU POREZNOG DUGA Klasa: 410-01/04-01/505 Ur. broj: 513-07-21-01/04-2
5.5.2004.
Pisano priznanje vraća pravni odnos između vjerovnika i dužnika u stanje u kojem je bio prije početka tijeka zastarijevanja, te zastarni rok počinje teći ispočetka
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ZASTARA KOD POREZA NA DOHODAK
ZASTARA KOD POREZA NA DOHODAK Klasa: 410-01/04-01/319 Ur. broj: 513-07/01-04-2
18.3.2004.
Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze poreza na dohodak prema godišnjoj prijavi počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ŽALBA
ŽALBA Klasa: 410-01/05-01/1072 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
29.8.2005.
Istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena, rješenje o utvrđivanju poreza na promet nekretnina postaje konačno u upravnom postupku, a konačno rješenje u upravnom postupku može se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima koji su zakonom određeni
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
KAZNENA ODGOVORNOST POREZNOG OBVEZNIKA
KAZNENA ODGOVORNOST POREZNOG OBVEZNIKA Klasa: 410-19/05-01/184 Ur.broj: 513-07-21-01/05-2
8.9.2005.
Porezna uprava provodi prekršajni postupak i kažnjavanje za porezne prekršaje koji su propisani OPZ-om i posebnim propisima o pojedinim vrstama poreza, a kazneni postupak za kaznena djela pokreće Državno odvjetništvo
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ZAPRIMANJE RAČUNA NA MAGNETSKOM MEDIJU
ZAPRIMANJE RAČUNA NA MAGNETSKOM MEDIJU Klasa: 410-01/02-01/867 Ur.broj: 513-07/02-2
02.12.2002.
Računi se mogu zaprimati i na magnetskom mediju
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
USTUP POTRAŽIVANJA OD POREZNE UPRAVE
USTUP POTRAŽIVANJA OD POREZNE UPRAVE Klasa: 410-01/03-01/266 Ur.broj: 513-07/02-3
12.3.2003.
Ugovor o ustupu Porezna uprava ne supotpisuje, ali je on obvezujući za porezno tijelo osim ako se nad ustupateljem provodi ovrha
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRIJEBOJ POREZNOG DUGA SA POTRAŽIVANJIMA PREMA MINISTARSTVU
PRIJEBOJ POREZNOG DUGA SA POTRAŽIVANJIMA PREMA MINISTARSTVU Klasa: 410-19/01-01/405 Ur. broj: 513-07/03
26.3.2003.

_

Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
OTPIS POREZA NA TVRTKU
OTPIS POREZA NA TVRTKU Klasa: 410-07/02-01/16 Ur.broj: 513-07/03-2
24.2.2003.
_
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
VOĐENJE RAČUNOVODSTVA PUTEM INTERNETA
VOĐENJE RAČUNOVODSTVA PUTEM INTERNETA Klasa: 410-01/03-01/1049 Ur.broj: 513-07/03-2
12.11.2003.
Knjiženje poslovnih promjena putem Interneta, prema odredbama Općeg poreznog zakona i Zakona o računovodstvu,, smatra se vođenjem knjigovodstva koje odgovara načelima urednog knjigovodstva
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
POREZNA ZASTARA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU
POREZNA ZASTARA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU Klasa: 410-19/01-01/352 Ur.broj: 513-07/01-2
18.4.2001.
Zastara prava na pokretanje prekršajnog postupka počinje teći kad i zastara prava na utvrđivanje porezne obveze, osim za prekršaj počinjen neplaćanjem predujmova
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ZAHTJEV ZA NEEVIDENTIRANJE OBVEZA UTVRĐENIH U NADZORU
ZAHTJEV ZA NEEVIDENTIRANJE OBVEZA UTVRĐENIH U NADZORU Klasa: 471-02/05-01/366 Ur.broj: 513-07-21-04/05-2
4.10.2005.
Na zahtjev poreznog obveznika, porezno tijelo može izdati poreznu karticu samo sa svim iskazanim stanjima na računima poreznog obveznika koji su evidentirani u Informacijskom sustavu Porezne uprave.
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
SJEDIŠTE POREZNOG OBVEZNIKA
SJEDIŠTE POREZNOG OBVEZNIKA Klasa: 410-19/01-01/465 Ur.broj: 513-07/01-2
4.5.2001.
Ako poduzetnik veći dio poslovne djelatnosti obavlja u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta, sjedištem se smatra mjesto u kojem poduzetnik obavlja veći dio poslovne djelatnosti
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
PRIMJENA ODREDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA
PRIMJENA ODREDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA Klasa: 471-01/00-01/126 Ur. broj: 513-07/01-9
19.7.2001.
_
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ČUVANJE RAČUNA NA ELEKTRONSKOM MEDIJU
ČUVANJE RAČUNA NA ELEKTRONSKOM MEDIJU Klasa: 410-01/01-01/172 Ur. broj: 513-07/01-2
16.11.2001.
Izlazni računi, uključujući i račune o dnevnom gotovinskom prometu, mogu se čuvati na nekom od elektronskih medija, a ulazni računi moraju se čuvati u originalu, na papiru kako su primljeni
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
ČUVANJE DOKUMENTACIJE U MIKROFILMOVIMA
ČUVANJE DOKUMENTACIJE U MIKROFILMOVIMA Klasa: 410-19/02-01/306 Ur.broj: 513-07/02-2
25.11.2002.
Knjige i druge evidencije mogu se voditi i na nosačima podataka, ako ti oblici knjigovodstva, zajedno s pritom primijenjenim postupcima, odgovaraju načelima urednog knjigovodstva
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
VJERODOSTOJNOST FAKS KOPIJE RAČUNA
VJERODOSTOJNOST FAKS KOPIJE RAČUNA Klasa: 410-01/01-01/1008 Ur. broj: 513-07/01-2
20.11.2001.
Vjerodostojna je ona isprava koja potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj
Naslov Klasa, ur.broj Urednička sentenca
DOSTAVLJANJE PODATAKA POREZNIM OBVEZNICIMA O KUPCIMA
DOSTAVLJANJE PODATAKA POREZNIM OBVEZNICIMA O KUPCIMA Klasa: 410-01/04-01/492 Ur. broj: 513-07-21-01/04-2
6.5.2004.
Porezna obveznica ne može dobiti podatke o svojim kupcima od Porezne uprave

Aktualno
Nedavna promjena
Novo
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava