Na temelju članka 223. stavak 1. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92), ministar financija donosi
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU MARINA I NAUTIČKIH CENTARA U KOJIMA SE MOGU OTVARATI SLOBODNE CARINSKE PRODAVAONICE
(“Narodne novine”, broj 63/92)
 
Članak 1.
Pod nautičkim centrima i marinama u kojima se mogu otvarati slobodne carinske prodavaonice u smislu članka 222. stavak 1. Carinskog zakona smatraju se nautički centri i marine na čijem se ograđenom prostoru uz gat s vezovima nalazi prostor ili prostorija namijenjena slobodnoj carinskoj prodavaonici.

Članak 2.
Slobodna carinska prodavaonica iz članka 1. ovog pravilnika posluje samo uz organiziran carinski nadzor i carinsku kontrolu sukladno članku222. stavka 1. Carinskog zakona. Carinski nadzor i kontrola iz stavka 1. ovog članka mogu biti organizirani i sukladno članku 14. stavak 3. Zakona o carinskoj službi ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 3.
Slobodne carinske prodavaonice otvorene do dana stupanja na snagu ovog pravilnika u prostoru unutar nautičkih centara i marina koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 1. ovog pravilnika moraju uskladiti svoje poslovanje u skladu s ovom uputom do 31. prosinca 1992.

Članak 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".