KAZNENI ZAKON

UREDNIČKI PROČIŠĆENI TEKST

"Narodne novine", broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 - Ispravak, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21

link na propis (doc)