Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Stočarstvo (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ZABRANI NOMADSKE ISPAŠE OVACA («Narodne novine», broj 44/93) 488.201
ZAKON O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA (UPT, „Narodne novine“, broj 115/2018 i 52/21) 488.202
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O POPISU IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA („Narodne novine“, broj 43/21) 111.111
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ZABRANI KLANJA PODMLATKA POJEDINIH VRSTA STOKE („Narodne novine“, broj 34/10) 488.401
PRAVILNIK O ISPITIVANJU MLIJEČNOSTI UZGOJNO VALJANIH RASPLODNIH GOVEDA, OVACA I KOZA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 7/98 I 134/05 -Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza) 488.501
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA KVALITETNE RASPLODNE STOKE («Narodne novine», broj 52/80) 488.701
PRAVILNIK O KAKVOĆI JAJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 115/06, 69/07 i 76/08) 488.802
PRAVILNIK O DRŽANJU PČELA I KATASTRU PČELINJE PAŠE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 18/08, 29/13, 42/13 i 65/14) 488.901
PRAVILNIK O TESTIRANJU UZGOJNO VALJANIH RASPLODNIH ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 74/98) 489.001
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI LABORATORIJI ZA ISPITIVANJE KAKVOĆE STOČNE HRANE («Narodne novine», broj 120/98) 489.101
PRAVILNIK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA LICENCIRANJE RASPLODNJAKA («Narodne novine», broj 131/98) 489.201
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU I OZNAČIVANJU GOVEĐIH TRUPOVA I MESA KOJE POTJEČE OD GOVEDA STARIH MANJE OD 12 MJESECI („Narodne novine“, broj 45/14) 489.401
PRAVILNIK O VOĐENJU MATIČNIH KNJIGA I UZGOJNIH UPISNIKA TE UPISU UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 164/04, 135/08, 39/12 i 110/12) 489.701
PRAVILNIK O KAKVOĆI GOVEĐIH TRUPOVA I POLOVICA NA LINIJI KLANJA (“Narodne novine”, broj 40/07) 489.702
PRAVILNIK O KAKVOĆI SVINJSKIH TRUPOVA I POLOVICA NA LINIJI KLANJA (“Narodne novine”, broj 40/07) 489.703
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU I OZNAČIVANJU GOVEĐIH, SVINJSKIH I OVČJIH TRUPOVA TE OZNAČIVANJU MESA KOJE POTJEČE OD GOVEDA STARIH MANJE OD 12 MJESECI ("Narodne novine", broj 71/18) 489.704
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU RODOVNIKA SVINJA ČISTIH PASMINA, NJIHOVA SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA („Narodne novine“, broj 114/07) 489.706
PRAVILNIK O PROŠIRENJU GEOGRAFSKOG PODRUČJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA DOMAĆIH ŽIVOTINJA („Narodne novine“, broj 84/19) 489.903
PRAVILNIK O IDENTIFIKACIJI I REGISTRACIJI KOPITARA[1] ("Narodne novine", broj 123/09) 489.902
PROGRAM UZGOJA KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 99/98) 489.801
PROGRAM UZGOJA OVACA U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 13/99) 489.901
OBJAVA NAZIVA REFERENTNOG LABORATORIJA ZA PROVJERU RADA OVLAŠTENIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KAKVOĆE SVJEŽEG SIROVOG MLIJEKA («Narodne novine», broj 34/02) 490.001
RJEŠENJE O UVJETIMA UVOZA UZGOJNO VALJANIH RASPLODNIH ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 9/99) 490.101
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID