Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Hrvatska nastava u inozemstvu
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE TE NAČINU ČUVANJA DOKUMENTACIJE O HRVATSKOJ NASTAVI U INOZEMSTVU (“Narodne novine”, broj 37/91) 498.801
KURIKULUM HRVATSKE NASTAVE U INOZEMSTVU (“Narodne novine”, broj 194/03) 499.001
Napredovanje i stručni ispit učitelja i nastavnika
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAPREDOVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I UČENIČKIM DOMOVIMA (UPT, „Narodne novine“, broj 68/19, 60/20 i 32/21) 111.111
PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU (“Narodne novine”, broj 88/03) 496.901
Agencija za odgoj i obrazovanje
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE («Narodne novine», broj 85/06) 498.851
SPREMNO ZA UNOS („Narodne novine“, broj XXX/21) 111.111
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O DONOŠENJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZDRAVSTVENOG ODGOJA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE („Narodne novine“, broj 106/13) 492.964
Osnovno školstvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) 492.899
ZAKON O OSNOVNOM ŠKOLSTVU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 59/90, 26/93 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje, 27/93, 29/94 - Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona ko 492.901
ZAKON O UMJETNIČKOM OBRAZOVANJU („Narodne novine“, broj 130/11) 492.902
ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 51/00 i 56/00) 492.902
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE (UPT, „Narodne novine“, broj 67/14, 81/15 i 53/21) 111.111
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOLOGIJA ZA 4. RAZRED PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 54/21) 111.111
ODLUKA O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022. (UPT, „Narodne novine“, broj 55/21 i 68/21) 111.111
PRAVILNIK O POLAGANJU DRŽAVNE MATURE (UPT, „Narodne novine“, broj 01/13, 41/19, 127/19, 55/20 i 53/21) 111.111
PRAVILNIK O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA (UPT, “Narodne novine”, broj 140/09 i 130/20) 111.111
PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI (UPT, “Narodne novine”, broj 112/10, 82/19, 43/20 i 100/21) 111.111
ODLUKA O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022. („Narodne novine“, broj 61/21) 111.111
ODLUKA O DONOŠENJU NASTAVNOG PLANA ZA OSNOVNU ŠKOLU (“Narodne novine”, broj 66/19) 494.401
ODLUKA O NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA ZA OSNOVNE GLAZBENE I OSNOVNE PLESNE ŠKOLE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne Novine”, broj 102/06 i 18/18) 493.201
NACIONALNA STRATEGIJA ZA PROVEDBU PROGRAMA MLIJEKA U ŠKOLAMA ZA RAZDOBLJE OD 1. KOLOVOZA 2016. DO 31. SRPNJA 2017. GODINE („Narodne novine“, broj 70/16) 492.954
ODLUKA O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. („Narodne novine“, broj 72/20) 492.958
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET ČEŠKI JEZIK ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU S NASTAVOM NA JEZIKU I PISMU ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) („Narodne novine“, broj 114/19) 492.959
ODLUKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ČEŠKOG JEZIKA ZA OSNOVNE ŠKOLE S NASTAVOM NA ČEŠKOM JEZIKU I PISMU (model A) („Narodne novine“, broj 29/10) 492.961
ODLUKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU MAĐARSKOG JEZIKA ZA SREDNJE ŠKOLE S NASTAVOM NA MAĐARSKOM JEZIKU I PISMU (model A) („Narodne novine“, broj 29/10) 492.962
ODLUKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU MAĐARSKOG JEZIKA ZA OSNOVNE ŠKOLE S NASTAVOM NA MAĐARSKOM JEZIKU I PISMU (model A) („Narodne novine“, broj 29/10) 492.963
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU S NASTAVOM NA JEZIKU I ĆIRILIČNOM PISMU SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) („Narodne novine“, broj 93/19) 492.964
ODLUKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI ZA SREDNJE ŠKOLE S NASTAVOM NA TALIJANSKOM JEZIKU I PISMU (model A) („Narodne novine“, broj 29/10) 492.966
ODLUKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU TALIJANSKOG JEZIKA ZA OSNOVNE ŠKOLE S NASTAVOM NA TALIJANSKOM JEZIKU I PISMU (model A) („Narodne novine“, broj 29/10) 492.967
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL C) („Narodne novine“, broj 114/19) 492.962
ODLUKA O PROGRAMU HRVATSKOGA JEZIKA ZA PRIPREMNU NASTAVU ZA UČENIKE OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE KOJI NE ZNAJU ILI NEDOVOLJNO POZNAJU HRVATSKI JEZIK („Narodne novine“, broj 151/11) 492.961
ODLUKA O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015. („Narodne novine“, broj 54/14) 492.965
ODLUKA O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015. („Narodne novine“, broj 69/14) 492.966
ODLUKA O DONOŠENJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA KATOLIČKOG VJERONAUKA ZA TROGODIŠNJE SREDNJE ŠKOLE („Narodne novine“, broj 86/14) 492.976
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG KURIKULUMA ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE („Narodne novine“, broj 05/15) 492.979
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA MEĐUPREDMETNIH I INTERDISCIPLINARNIH SADRŽAJA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE („Narodne novine“, broj 104/14) 492.977
ODLUKA O IZNOSU NOVČANE NAKNADE ZA POLAGANJE ISPITA DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. („Narodne novine“, broj 110/18) 492.981
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET FRANCUSKI JEZIK ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 7/19 i 10/19 - Ispravak) 492.893
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET NJEMAČKI JEZIK ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 7/19 i 10/19 - Ispravak) 492.894
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET ENGLESKI JEZIK ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 7/19 i 10/19 - Ispravak) 492.892
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TALIJANSKI JEZIK ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 7/19 i 10/19 - Ispravak) 492.895
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET LATINSKI JEZIK ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 7/19 i 10/19 - Ispravak) 492.896
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GRČKI JEZIK ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 7/19) 492.897
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GEOGRAFIJE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 7/19 i 10/19 - Ispravak) 492.898
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET MATEMATIKE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 7/19 i 10/19 - Ispravak) 492.898
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET PRIRODE I DRUŠTVA ZA OSNOVNE ŠKOLE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 7/19) 492.899
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET PRIRODE ZA OSNOVNE ŠKOLE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 7/19) 492.902
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET BIOLOGIJE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 7/19 i 10/19 - Ispravak) 492.901
ODLUKA O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. („Narodne novine“, broj 62/19) 492.917
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET PRAVOSLAVNI VJERONAUK ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 10/19) 492.907
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA MEĐUPREDMETNU TEMU UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 7/19) 492.902
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET GLAZBENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GLAZBENE UMJETNOSTI ZA GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 7/19, 10/19 - Ispravak i 69/19) 492.903
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA MEĐUPREDMETNU TEMU ODRŽIVI RAZVOJ ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 7/19) 492.904
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA MEĐUPREDMETNU TEMU OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 7/19) 492.905
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA MEĐUPREDMETNU TEMU UČITI KAKO UČITI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 7/19) 492.906
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET ETIKE ZA GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 10/19) 492.908
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET KEMIJE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 10/19) 492.909
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET MATEMATIKA ZA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 10/19) 492.911
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET FIZIKE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 10/19) 492.912
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET ENGLESKI JEZIK ZA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 10/19) 492.913
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET HRVATSKI JEZIK ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 10/19) 492.914
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET NJEMAČKI JEZIK ZA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 10/19) 492.915
ODLUKA O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 53/19 i 60/19) 492.916
ODLUKA O DONOŠENJU NASTAVNOG PLANA ZA GIMNAZIJSKE PROGRAME („Narodne novine“, broj 66/19) 492.916
ODLUKA O DONOŠENJU NASTAVNOG PLANA ZA NASTAVNE PREDMETE MATEMATIKA, HRVATSKI JEZIK I STRANI JEZIK ZA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 72/19) 492.917
ODLUKA O IZNOSU NOVČANE NAKNADE ZA POLAGANJE ISPITA DRŽAVNE MATURE („Narodne novine“, broj 107/19) 492.918
PRAVILNIK O OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU („Narodne novine“, broj 24/15) 493.201
PRAVILNIK O POLAGANJU PREDMETNIH I RAZREDNIH ISPITA U OSNOVNOJ ŠKOLI (“Narodne novine”, broj 31/91) 493.301
PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA, UČENIKA TE SASTAVU STRUČNIH POVJERENSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 67/14 i 63/20) 493.101
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA EKSPERIMENTALNIH PROGRAMA U OSNOVNIM ŠKOLAMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 40/91 i 125/05) 493.401
PRAVILNIK O OSNOVNOŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU DAROVITIH UČENIKA (“Narodne novine”, broj 40/91) 493.501
PRAVILNIK O ZAVRŠAVANJU OSNOVNOG ŠKOLOVANJA ODRASLIH POLAGANJEM ISPITA (“Narodne novine”, broj 70/91) 493.601
PRAVILNIK O OSNOVNOM UMJETNIČKOM ŠKOLOVANJU (“Narodne novine”, broj 53/93) 493.701
PRAVILNIK O PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI TE JAVNIM ISPRAVAMA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 47/17, 41/19 i 76/19) 493.801
PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI I PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKOM OBRAZOVANJU UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 47/96 i 56/01) 493.901
PRAVILNIK O KALENDARU RADA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2008./2009. (“Narodne novine”, broj 41/08) 494.001
PRAVILNIK O KALENDARU RADA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2007./2008. (“Narodne novine”, broj 39/07) 494.002
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA UČITELJA ZA RAD U HRVATSKOJ NASTAVI U INOZEMSTVU (Urednički pročiščeni tekst, „Narodne novine“, broj 41/09 i 55/15) 494.004
PRAVILNIK O KALENDARU RADA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2009./2010. ("Narodne novine", broj 57/09) 494.005
PRAVILNIK O PEDAGOŠKOJ MJERI ODGOJNO-OBRAZOVNOG TRETMANA PRODUŽENOG STRUČNOG POSTUPKA („Narodne novine“, broj 96/09) 494.006
PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOGA RADA („Narodne novine“, broj 118/09) 494.007
PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 124/09 i 73/10) 494.008
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA POČETAK RADA ŠKOLSKE USTANOVE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 141/09 i 95/20) 494.009
NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH (“Narodne novine”, broj 136/03) 494.101
PRAVILNIK O TJEDNIM OBVEZAMA ODGOJNO - OBRAZOVNOGA RADA U UMJETNIČKOJ ŠKOLI („Narodne novine“, broj 103/14) 494.011
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE VANJSKOG VRJEDNOVANJA I KORIŠTENJU REZULTATA VANJSKOG VRJEDNOVANJA ŠKOLSKIH USTANOVA („Narodne novine“, broj 23/11) 494.016
PRAVILNIK O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 53/11 i 38/20) 494.252
PRAVILNIK O DJELOKRUGU RADA TAJNIKA TE ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIM I POMOĆNIM POSLOVIMA KOJI SE OBAVLJAJU U SREDNJOŠKOLSKOJ USTANOVI („Narodne novine“, broj 02/11) 494.015
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I PROVEDBI PRODUŽENOGA BORAVKA U OSNOVNOJ ŠKOLI („Narodne novine“, broj 62/19) 494.025
PRAVILNIK O EVIDENCIJI RADNOG VREMENA ZA RADNIKE ŠKOLSKIH USTANOVA („Narodne novine“, broj 144/11) 494.017
PRAVILNIK O PROVOĐENJU PRIPREMNE I DOPUNSKE NASTAVE ZA UČENIKE KOJI NE ZNAJU ILI NEDOSTATNO ZNAJU HRVATSKI JEZIK I NASTAVE MATERINSKOGA JEZIKA I KULTURE DRŽAVE PODRIJETLA UČENIKA („Narodne novine“, broj 15/13) 494.018
PRAVILNIK O TJEDNIM RADNIM OBVEZAMA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 34/14, 40/14, 103/14 i 102/19) 494.021
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA ODGOJNO - OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLSKIH USTANOVA U PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE PRAVA UČENIKA TE PRIJAVE SVAKOG KRŠENJA TIH PRAVA NADLEŽNIM TIJELIMA ("Narodne novine", broj 132/13) 494.019
PRAVILNIK O IZVOĐENJU NASTAVE DIJELA NASTAVNIH PREDMETA I SADRŽAJA UTVRĐENIH NASTAVNIM PLANOM I PROGRAMOM NA NEKOM OD SVJETSKIH JEZIKA U SREDNJOJ ŠKOLI („Narodne novine“, broj 116/16) 494.003
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 94/15 i 3/17) 494.023
PRAVILNIK O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 102/18, 59/19 i 22/20) 494.023
PRAVILNIK O DJELOKRUGU RADA TAJNIKA TE ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIM I POMOĆNIM POSLOVIMA KOJI SE OBAVLJAJU U OSNOVNOJ ŠKOLI („Narodne novine“, broj 40/14) 494.021
PRAVILNIK O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 49/15, 109/16 i 47/17) 494.022
PRAVILNIK O ODGOVARAJUĆOJ VRSTI OBRAZOVANJA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 6/19 i 75/20) 494.023
PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE UČENIČKIM DOMOVIMA („Narodne novine“, broj 53/19) 494.024
PROGRAM KATOLIČKOGA VJERONAUKA U OSNOVNOJ ŠKOLI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 156/03 i 14/05) 494.201
ODLUKA O NASTAVNOM PROGRAMU ADVENTISTIČKOG VJERONAUKA ZA OSNOVNU ŠKOLU („Narodne novine“, broj 55/11) 494.202
ODLUKA KOJOM SE STAVLJAJU VAN SNAGE NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI ZA STJECANJE NIŽE STRUČNE SPREME („Narodne novine“, broj 9/16) 494.207
ODLUKA O KRITERIJIMA I NAČINU FINANCIRANJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 81/19 i 66/20) 494.207
DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 63/08 i 90/10) 494.251
NORMATIVI ZA PREHRANU UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI („Narodne novine“, broj 146/12) 494.252
SPORAZUM O DODATKU NA PLAĆU ZAPOSLENIMA U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA TE USTANOVAMA U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU („Narodne novine“, broj 122/19) 494.252
Priznavanje inozemnih svjedodžbi i diploma
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PRIZNAVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 158/03, 198/03, 138/06, 124/09 i 45/11) 497.401
ZAKON O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/15, 70/19 i 47/20) 497.402
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA PRIZNAVANJA POTPUNE ISTOVRIJEDNOSTI ODNOSNO ISTOVRIJEDNOSTI STRANIH DIPLOMA (“Narodne novine”, broj 34/00) 497.601
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE I OSLOBOĐENJIMA OD PLAĆANJA NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA PRIZNAVANJA INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA I RAZDOBLJA STUDIJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 60/05 i 10/08) 497.701
PRAVILNIK O IZDAVANJU EU POTVRDE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 123/15 i 123/20) 497.502
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O NOSTRIFIKACIJI I PRIZNAVANJU EKVIVALENCIJE ŠKOLSKIH SVJEDODŽBI STEČENIH U INOZEMSTVU («Narodne novine» broj 49/86 i 57/96) 497.501
PRAVILNIK O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA TURISTIČKOG VODIČA I VODITELJA POSLOVA TURISTIČKE AGENCIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 58/19 i 28/20) 497.503
PRAVILNIK O IZDAVANJU EUROPSKE PROFESIONALNE KARTICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 123/15 i 90/19) 497.504
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULIRANE PROFESIJE – SOCIJALNI RADNIK U SVRHU POSLOVNOG NASTANA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 79/19) 497.505
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULIRANE PROFESIJE – EDUKACIJSKI REHABILITATOR U SVRHU POSLOVNOG NASTANA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 79/19) 497.506
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULIRANE PROFESIJE – PSIHOLOGA U SVRHU POSLOVNOG NASTANA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 83/20) 497.507
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULIRANE PROFESIJE – SOCIJALNI PEDAGOG U SVRHU POSLOVNOG NASTANA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 84/20) 497.508
Srednje školstvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SREDNJEM ŠKOLSTVU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01, 81/05 i 87/08) 494.399
ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 17/07, 107/07 i 24/10) 494.411
ZAKON O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH („Narodne novine“, broj 24/10) 494.412
ZAKON O PUČKIM OTVORENIM UČILIŠTIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 54/97, 5/98- ispravak, 109/99 – OUSRH i 139/10) 494.413
UREDBA O OSNIVANJU SREDNJE ŠKOLE PRELOG U PRELOGU (“Narodne novine”, broj 143/98) 494.401
UREDBA O OSNIVANJU SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE NOVSKA (“Narodne novine”, broj 29/99) 494.501
UREDBA O OSNIVANJU SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE "FERDO LIVADIĆ" U SAMOBORU (“Narodne novine”, broj 71/99) 499.601
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA ZA IZBORNI PREDMET DRAMSKI ODGOJ (PROGRAM DRAMSKE KULTURE I UMJETNOSTI) ZA II. RAZRED OPĆE GIMNAZIJE („Narodne novine“, broj 16/18) 494.222
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE BILANČNIH PRAVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA JAVNIH POTREBA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U 2017. GODINI („Narodne novine“, broj 59/17) 494.218
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA PRIZNAVANJA POTPUNE ISTOVRIJEDNOSTI ODNOSNO ISTOVRIJEDNOSTI STRANIH DIPLOMA (“Narodne novine”, broj 34/00) 494.801
PRAVILNIK O SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU DAROVITIH UČENIKA (“Narodne novine”, broj 90/93) 495.001
PRAVILNIK O VJEŽBAONICAMA U SREDNJIM ŠKOLAMA (“Narodne novine”, broj 11/94) 495.101
PRAVILNIK O POLAGANJU MATURE I ZAVRŠNOG ISPITA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 29/94, 15/95 i 24/95) 495.301
PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI I PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKOM OBRAZOVANJU NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 1/96 i 80/99) 495.501
PRAVILNIK O OBRASCIMA I SADRŽAJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE O UČENICIMA U SREDNJIM ŠKOLAMA I UČENIČKIM DOMOVIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 47/96 i 63/96) 595.601
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINIMA NASTAVKA OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE („Narodne novine“, broj 8/16) 494.023
PRAVILNIK O IZOBRAZBI ODRASLIH («Narodne novine», broj 21/98) 595.701
PRAVILNIK O STANDARDIMA I NORMATIVIMA TE NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI UVJETA U USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/08 i 52/10) 595.801
PRAVILNIK O NORMI RADA NASTAVNIKA U SREDNJOŠKOLSKOJ USTANOVI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 94/10 i 103/14 - Pravilnik o tjednim obvezama odgojno - obrazovnoga rada u umjetničkoj školi) 595.901
ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET INFORMATIKE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ ("Narodne novine", broj 22/18) 494.207
ODLUKA KOJOM SE STAVLJAJU VAN SNAGE NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA („Narodne novine“, broj 9/16) 494.208
ODLUKA KOJOM SE STAVLJAJU VAN SNAGE NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI ZA STJECANJE SREDNJE STRUČNE SPREME („Narodne novine“, broj 9/16) 494.209
ODLUKA O DONOŠENJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA ZANIMANJE GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME (210394), PRILAGOĐENOG PROGRAMA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA, U OBRAZOVNOM SEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE, U TRAJANJU OD ČETIRI GODINE („Narodne novine“, broj 46/16) 494.213
ODLUKA O DONOŠENJU NASTAVNOG PLANA I OKVIRNOG PROGRAMA ZA ZANIMANJE TEHNIČAR ZAŠTITE PRIRODE (330804) U OBRAZOVNOM SEKTORU ŠUMARSTVO, PRERADA I OBRADA DRVA U TRAJANJU OD ČETIRI GODINE (,,Narodne novine'' broj 73/16) 494.212
ODLUKA O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. („Narodne novine“, broj 62/20 i 77/20) 494.214
PRAVILNIK O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU PRIVREMENOG OSLOBAĐANJA UČENIKA OBAVEZE SAVLADAVANJA POJEDINIH SADRŽAJA IZ PROGRAMA USMJERENOG OBRAZOVANJA ZBOG PROMJENE ZDRAVSTVENOG STANJA U TOKU OBRAZOVANJA KOJE SE NE MOGU SVLADATI («Narodne novine» broj 55/86 i 19/92 – Zakon o srednjem školstvu) 494.701
PRAVILNIK O JAVNIM ISPRAVAMA U OBRAZOVANJU ODRASLIH (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 129/08, 50/10 i 61/14) 494.703
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU TE NAČINU VOĐENJA I ČUVANJA ANDRAGOŠKE DOKUMENTACIJE („Narodne novine“, broj 129/08) 494.704
PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA U OBRAZOVANJU ODRASLIH („Narodne novine“, broj 129/08) 494.705
PRAVILNIK O ZAJEDNIČKOME UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOME OBLIKU – e-MATICI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/15, 76/19 i 38/20) 494.706
NAPUTAK O IZDAVANJU SVJEDODŽBI O ZAVRŠENOM SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU UČENICIMA KOJI SU ŠKOLSKE GODINE 1987/88. i 1988/89. ZAVRŠILI IV. GODINU PROGRAMA ODGOJNO-OBRAZOVNE STRUKE (“Narodne novine”, broj 64/95) 496.201
NACIONALNI PROGRAM MJERA ZA UVOĐENJE OBVEZNOGA SREDNJOŠKOLSKOGA OBRAZOVANJA ("Narodne novine", broj 71/07) 496.051
DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD SREDNJOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 63/08 i 90/10) 496.061
Stručno - pedagoški nadzor
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU (“Narodne novine”, broj 73/97) 496.901
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O ISKAZNICI ŠKOLSKOGA NADZORNIKA I VIŠEGA ŠKOLSKOG NADZORNIKA (“Narodne novine”, broj 98/97) 479.001
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME ŠKOLSKIH NADZORNIKA I VIŠIH ŠKOLSKIH NADZORNIKA I DRUGIH STRUČNIH OSOBA KOJE SE OVLAŠĆUJU ZA STRUČNO-PEDAGOŠKI NADZOR (“Narodne novine”, broj 119/97) 497.101
Udžbenici
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O UDŽBENICIMA I DRUGIM OBRAZOVNIM MATERIJALIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU („Narodne novine“, broj 116/18) 496.301
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU RADA KOMISIJE ZA OCJENJIVANJE RUKOPISA UDŽBENIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM USMJERENOM OBRAZOVANJU («Narodne novine», broj 15/90) 496.401
PRAVILNIK O UDŽBENIČKOM STANDARDU TE ČLANOVIMA STRUČNIH POVJERENSTAVA ZA PROCJENU UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA („Narodne novine“, broj 9/19) 496.451
ODLUKA O FINANCIRANJU NABAVE UDŽBENIKA I DRUGIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I MEĐUMJESNOG PRIJEVOZA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010. („Narodne novine“, broj 92/09) 496.452
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O OBVEZNIM UDŽBENICIMA I PRIPADAJUĆIM DOPUNSKIM NASTAVNIM SREDSTVIMA ("Narodne novine", broj 73/13) 496.453
ODLUKA O SUFINANCIRANJU NABAVE UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA POTREBE UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. („Narodne novine“, broj 84/18) 496.454
ODLUKA O SUFINANCIRANJU NABAVE UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA POTREBE UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015. („Narodne novine“, broj 90/14) 496.453
ODLUKA O FINANCIRANJU DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. SREDSTVIMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 66/20) 496.454
ODLUKA O FINANCIRANJU OBVEZNIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. SREDSTVIMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 66/20) 496.455
PRAVILNIK O POJEDINOSTIMA POSTUPKA OBJAVE I PROVOĐENJA JAVNOGA POZIVA TE NAČINU IMENOVANJA POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA UVRŠTAVANJA UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA U KATALOG OBVEZNIH UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKI ("Narodne novine", broj 88/13) 496.453
PRAVILNIK O POSTUPKU ODOBRAVANJA I UPORABI POMOĆNIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA NASTAVNE PREDMETE U OSNOVNIM ŠKOLAMA, GIMNAZIJAMA, UMJETNIČKIM ŠKOLAMA I OPĆEOBRAZOVNE PREDMETE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 139/13 i 69/16) 496.457
PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA NAJVIŠE RAZINE CIJENE UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA („Narodne novine“, broj 19/14) 496.458
NAPUTAK O NAČINU UPORABE, VRAĆANJA I OBNAVLJANJA UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA FINANCIRANIH SREDSTVIMA IZ DRŽAVNOGA PRORAČUNA („Narodne novine“, broj 46/19) 496.461
Zavod za školstvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAVODU ZA ŠKOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 153/02) 497.201
PODZAKONSKI AKT(I)
STATUT ZAVODA ZA ŠKOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 139/03) 497.301
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID