Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Šport (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SPORTU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 - Ispravak, 98/19, 47/20 i 77/20) 499.101
ZAKON O SPORTSKOJ INSPEKCIJI (UPT, „Narodne novine“, broj 86/12, 98/19 i 34/21) 111.111
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O IGRALIŠTIMA ZA GOLF („Narodne novine“, broj 130/11) 499.304
ZAKON O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 117/03, 71/06, 43/09, 34/11 i 68/12-OUSRH) 499.201
UREDBA O OSNIVANJU HRVATSKOGA ŠPORTSKOG MUZEJA (“Narodne novine”, broj 171/03) 499.301
UREDBA O KRITERIJIMA ZA DODJELJIVANJE DRŽAVNIH NAGRADA ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA („Narodne novine“, broj 129/17) 499.312
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O TROŠKOVIMA POSTUPKA PRED ŠPORTSKIM ARBITRAŽNIM SUDIŠTEM PRI HRVATSKOM OLIMPIJSKOM ODBORU (“Narodne novine”, broj 72/99) 499.401
UREDBA O DODJELJIVANJU TRAJNIH NOVČANIH MJESEČNIH NAKNADA OSVAJAČIMA MEDALJA NA OLIMPIJSKIM IGRAMA, PARAOLIMPIJSKIM IGRAMA, OLIMPIJSKIM IGRAMA GLUHIH I SVJETSKIM SENIORSKIM PRVENSTVIMA U OLIMPIJSKIM SPORTOVIMA I DISCIPLINAMA („Narodne novine“, broj 113/13) 499.313
ODLUKA O TROŠKOVIMA POSTUPKA PRED VIJEĆEM ŠPORTSKE ARBITRAŽE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 72/99, 11/15 i 57/15) 499.501
PRAVILNIK O PROSTORNIM STANDARDIMA, NORMATIVIMA TE URBANISTIČKO-TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PLANIRANJE MREŽE ŠPORTSKIH OBJEKATA («Narodne novine», broj 38/91 i 111/97 – Zakon o športu) 499.701
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KADROVA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U U ŠPORTU (“Narodne novine”, broj 45/91) 499.801
PRAVILNIK O SIGURNOSTI NA UREĐENIM SKIJALIŠTIMA («Narodne novine», broj 68/91 i 111/97 – Zakon o športu) 499.901
PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI ODNOSNO STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U ŠPORTU («Narodne novine», broj 47/93 i 111/97 – Zakon o športu) 500.001
PRAVILNIK O POSTUPKU PRED VIJEĆEM SPORTSKE ARBITRAŽE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 11/15, 57/15 i 4/16) 100.101
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE OBUKE RONJENJA I ŠPORTSKO - REKREATIVNOG RONJENJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 105/00 i 24/03) 500.301
PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR ŠPORTSKIH DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU SAMOSTALNIM RADOM (“Narodne novine”, broj 84/01) 500.401
PRAVILNIK O REGISTRU ŠPORTSKIH DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 112/06) 500.612
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE REDARA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA (“Narodne novine”, broj 54/04) 500.501
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O SIGURNOSTI NA UREĐENIM KUPALIŠTIMA (“Narodne novine”, broj 62/05) 500.601
PRAVILNIK O NAČINU OSNIVANJA, ZADAĆAMA, DJELOKRUGU I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH SAVEZA (“Narodne novine”, broj 136/06) 501.101
PRAVILNIK O REGISTRU PROFESIONALNIH ŠPORTSKIH KLUBOVA (»Narodne novine« broj 11/07) 500.611
PRAVILNIK O DRŽAVNOJ NAGRADI ZA ŠPORT»FRANJO BUČAR« («Narodne novine», broj 30/07) 500.622
PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA PODNOŠENJA AKATA POVJERENSTVU ZA PROFESIONALNE ŠPORTSKE KLUBOVE (»Narodne novine« broj 11/07) 500.621
PRAVILNIK O METODOLOGIJI, ROKOVIMA ZA IZRADU I DOSTAVU, NAČINU IZVRŠAVANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA, O NAČINU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA O PROVEDBI PROGRAMA TE O METODOLOGIJI IZRADE FINANCIJSKOG PLANA JAVNIH POTREBA U SPORTU ("Narodne novine", broj 108/17) 500.636
PRAVILNIK O DJELOKRUGU I NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA PROFESIONALNE ŠPORTSKE KLUBOVE (»Narodne novine« broj 11/07) 500.631
PRAVILNIK O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA I PODUZETIM MJERAMA SPORTSKE INSPEKCIJE („Narodne novine“, broj 27/13) 500.633
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAKU SPORTSKIH INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 27/13) 500.632
PRAVILNIK O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA IZ PODRUČJA ŠPORTA ("Narodne novine", broj 49/17) 500.635
PRAVILNIK O INFORMACIJSKOM SUSTAVU U SPORTU („Narodne novine“, broj 25/19) 500.633
PRAVILNIK O POSTUPKU PRED VIJEĆEM SPORTSKE ARBITRAŽE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ( pročišćeni tekst ) („Narodne novine“, broj 4/16) 500.634
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA DODJELU NAGRADA SPORTAŠIMA ZA SPORTSKA OSTVARENJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 46/14 i 9/17) 500.633
PRAVILNIK O NAČINU OSNIVANJA, ZADAĆAMA, DJELOKRUGU I NAČINU RADA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA („Narodne novine“, broj 13/14) 500.632
ARBITRAŽNA PRAVILA ŠPORTSKOG ARBITRAŽNOG SUDIŠTA PRI HRVATSKOM OLIMPIJSKOM ODBORU (“Narodne novine”, broj 72/99) 500.901
RJEŠENJE O IZNOSU NOVČANE NAKNADE ZA PROVEDBU STRUČNIH ISPITA ZA REDARE NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA (“Narodne novine”, broj 156/04) 500.701
UPUTA O PROVOĐENJU NADZORA NAD STRUČNIM RADOM U ŠPORTU ( «Narodne novine», broj 23/91 i 111/97 – Zakon o športu) 500.801
LISTA STRUČNJAKA OVLAŠTENIH ZA PROVOĐENJE NADZORA NAD STRUČNIM RADOM U ŠPORTU ( «Narodne novine», broj 23/91 i 111/97 – Zakon o športu) 501.001
NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA 2019. – 2026. ("Narodne novine", broj 69/19) 501.002
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID