Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Šumarstvo (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ŠUMAMA "Narodne novine", broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20 NN 68/2018, (1392
ZAKON O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE («Narodne novine», broj 22/06) NN 22/2006, (528
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI („Narodne novine“, broj 111/18) NN 111/2018, (2144
ZAKON O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19 i 98/19) NN 75/2009, (1784
ZAKON O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE («Narodne novine», broj 22/06) NN 22/2006, (528
ZAKON O PRIZNAVANJU SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA I GRMLJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 113/03 i 33/05) NN 113/2003, (1550
ZAKON O KLASIFIKACIJI NEOBRAĐENOG DRVA («Narodne novine», broj 62/08) NN 62/2008, (2100
ZAKON O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O PROMETU DRVA I PROIZVODA OD DRVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 25/18 i 16/20) NN 25/2018, (476
UREDBA O ZAKUPU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 55/19) NN 55/2019, (1045
UREDBA O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA I PRAVA SLUŽNOSTI NA ŠUMI I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE (»Narodne novine«, broj 87/19) NN 87/2019, (1752
PODZAKONSKI AKT(I)
IZMJENA REGISTRA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA TIJEKOM 2021. GODINE („Narodne novine“, broj 23/22) NN 23/2022, (294
ODLUKA O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA ZA DONOŠENJE ODLUKA O IZDVAJANJU ŠUMA I/ILI ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE IZ ŠUMSKO-GOSPODARSKOG PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 63/06 i 66/07) NN 63/2006, (1513
PRAVILNIK O VRSTI ŠUMARSKIH RADOVA, MINIMALNIM UVJETIMA ZA NJIHOVO IZVOĐENJE TE RADOVIMA KOJE ŠUMOPOSJEDNICI MOGU IZVODITI SAMOSTALNO (UPT, „Narodne novine“, broj 46/21 i 98/21) NN 46/2021, (940
Pravilnik o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma („Narodne novine“, broj 107/21) NN 107/2021, (1887
IZMJENE REGISTRA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA TIJEKOM 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 19/21) NN 19/2021, (437
PRAVILNIK O UREĐIVANJU ŠUMA (UPT, „Narodne novine“, broj 97/18, 101/18, 31/20 i 99/21) NN 97/2018, (1875
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽAJU PROGRAMA GOSPODARENJA ŠUMSKIM SJEMENSKIM OBJEKTOM U KATEGORIJI »KVALIFICIRAN« ILI »TESTIRAN« ("Narodne novine", broj 4/11) NN 4/2011, (67
PRAVILNIK O NAČINU MOTRENJA OŠTEĆENOSTI ŠUMSKIH EKOSUSTAVA („Narodne novine“, broj 54/19) NN 54/2019, (1036
PRAVILNIK O SADRŽAJU UPISNIKA I PRIJAVE ZA UPIS UZGAJIVAČA UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA («Narodne novine», broj 23/98) NN 23/1998, (293
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIZNANJE OBJEKATA ZA PROIZVODNJU NORMALNOG ŠUMSKOG SJEMENA («Narodne novine», broj 13/68) 501.801
PRAVILNIK O NORMAMA KVALITETE I DRUGIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE U PROMET ŠUMSKOG SJEMENA I O JEDINSTVENOJ METODI ZA VRŠENJE ANALIZE ŠUMSKOG SJEMENA («Službeni list» broj 55/69 i 49/68) 501.901
PRAVILNIK O NORMAMA KVALITETE I DRUGIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE U PROMET («Službeni list», broj 45/68 i 47/68) 502.001
PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VOĐENJU REGISTRA PROIZVOĐAČA I OBRASCIMA ZA VOĐENJE EVIDENCIJE SADNOG MATERIJALA («Službeni list», broj 5/69) 502.101
PRAVILNIK O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA, SADRŽAJU I VOĐENJU UPISNIKA TE UVJETIMA KORIŠTENJA PODATAKA O ŠUMSKIM POŽARIMA („Narodne novine“, broj 82/19) NN 82/2019, (1708
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE ŠUMSKOGOSPODARSTVENIH OSNOVA PODRUČJA, OSNOVA GOSPODARENJA GOSPODARSKIM JEDINICAMA I PROGRAMA ZA GOSPODARENJE ŠUMAMA («Narodne novine», broj 42/85, 21/86, 6/91 i 52/94 ) 502.201
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 8, PODMJERE 8.5 POTPORA ZA ULAGANJA U POBOLJŠANJE OTPORNOSTI I OKOLIŠNE VRIJEDNOSTI ŠUMSKIH EKOSUSTAVA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 31/18 i 92/18) NN 31/2018, (628
PRAVILNIK O DOZNACI STABALA, OBILJEŽBI ŠUMSKIH PROIZVODA, TERETNOM LISTU (POPRATNICI) I ŠUMSKOM REDU („Narodne novine“, broj 71/19) NN 71/2019, (1506
PRAVILNIK O MJERILIMA ZA IZRADU ŠUMSKO-ODŠTETNIH CJENIKA («Narodne novine», broj 41/87) 502.401
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I TROŠKOVIMA IZDAVANJA GLAVNE SVJEDODŽBE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 4/11, 42/11 i 21/17) NN 4/2011, (72
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIK DOBAVLJAČA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 4/11, 58/11 i 21/17) NN 4/2011, (68
PRAVILNIK O PREGLEDU ŠUMSKOGA REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA KOJI SE UVOZI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 91/09 i 21/17) NN 91/2009, (2302
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA PRODAJE BOŽIĆNIH DRVACA IZ VLASTITE PROIZVODNJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 176/03, 195/03 i 135/04) NN 176/2003, (2571
PRAVILNIK O POSTUPKU PROVOĐENJA NACIONALNE INVENTURE ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE I ODOBRAVANJU NJEZINIH REZULTATA („Narodne novine“, broj 94/19) NN 94/2019, (1849
PRAVILNIK O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA IZ NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA ZA IZVRŠENE RADOVE U ŠUMAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 22/15, 93/15, 57/17 i 46/18) NN 22/2015, (455
PRAVILNIK O UPISNIKU PRIVATNIH ŠUMOPOSJEDNIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 20/19 i 26/19 - Ispravak) NN 20/2019, (418
PRAVILNIK O ČUVANJU ŠUMA („Narodne novine“, broj 28/15) NN 28/2015, (595
PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA I DORAĐIVAČA SJEMENA («Narodne novine», broj 22/67) 501.701
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NAKNADA ZA ŠUMU I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 12/20 i 121/20) NN 12/2020, (214
PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA, OBRASCIMA, POSEBNOM RAČUNU I ROKOVIMA UPLATE NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA („Narodne novine“, broj 19/15) NN 19/2015, (409
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA STRUČNIH ISPITA ZA OVLAŠTENE INŽENJERE ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 74/07 i 15/15) NN 74/2007, (2322
PRAVILNIK O PODRUČJIMA PROVENIJENCIJA SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA OD GOSPODARSKOG ZNAČAJA (“Narodne novine”, broj 107/08) NN 107/2008, (3185
PRAVILNIK O KVALITETI I DEKLARACIJI ZA ŠUMSKI REPRODUKCIJSKI MATERIJAL (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 68/13 i 21/17) NN 68/2013, (1359
PRAVILNIK O NAČINU RADA I ZADAĆAMA POVJERENSTVA ZA ŠUMSKI REPRODUKCIJSKI MATERIJAL (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 4/11 i 60/13) NN 4/2011, (69
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE JEDNAKOVALJANOSTI ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA I DRŽAVAMA IZ KOJIH SE MOŽE UVOZITI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 60/13 i 46/15) NN 60/2013, (1229
PRAVILNIK O IZRADI NACIONALNOG POPISA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA („Narodne novine“, broj 60/13) NN 60/2013, (1230
PRAVILNIK O ZABRANI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE ODREĐENOG ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA („Narodne novine“, broj 60/13) NN 60/2013, (1228
PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA INFORMACIJSKE ISPRAVE ZA ŠUMSKI REPRODUKCIJSKI MATERIJAL („Narodne novine“, broj 60/13) NN 60/2013, (1231
PRAVILNIK O PROVOĐENJU OCJENJIVANJA POTENCIJALNIH ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA I STRUČNOG NADZORA („Narodne novine“, broj 4/11) NN 4/2011, (71
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 4/11 i 21/17) NN 4/2011, (70
PRAVILNIK O UPISNIKU DOBAVLJAČA BOŽIĆNIH DRVACA („Narodne novine“, broj 17/20) NN 17/2020, (420
PRAVILNIK O PROVENIJENCIJAMA SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 147/11, 96/12, 115/14 i 114/15) 501.907
PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 8, PODMJERE 8.6 POTPORA ZA ULAGANJA U ŠUMARSKE TEHNOLOGIJE I PRERADU, MOBILIZACIJU I MARKETING ŠUMSKIH PROIZVODA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. ("Narodne novine", broj 46/18) NN 46/2018, (882
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA KVALITETE SJEMENA SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA („Narodne novine“, broj 147/11) NN 147/2011, (2988
PRAVILNIK O NAČINU FORMIRANJA REZERVI SJEMENSKOG MATERIJALA SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA („Narodne novine“, broj 13/15) NN 13/2015, (246
POPIS ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA KOJA ČINE ŠUMSKOGOSPODARSKA I ŠUMSKOKRŠKA PODRUČJA («Narodne novine», broj 54/83) 502.951
POPIS ŠUMSKIH SVOJTI (»Narodne novine«, broj 4/11) NN 4/2011, (74
POPIS ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA ŠUMSKOGOSPODARSKOG PODRUČJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 41/90 i 52/90) 502.901
POPIS ZNANSTVENIH I ZNANSTVENO-NASTAVNIH USTANOVA ODNOSNO DRUGIH PRAVNIH OSOBA OVLAŠTENIH ZA OBVEZATNI STRUČNI NADZOR PROIZVODNJE ŠUMSKOG SJEMENA (“Narodne novine”, broj 22/07) NN 22/2007, (827
POPIS PRIZNATIH SJEMENSKIH SASTOJINA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 79/01, 10/03, 112/03, 22/07, 11/08 i 11/10) NN 79/2001, (1346
POPIS IZABRANIH SJEMENSKIH SASTOJINA KOJE SU NA ZAHTJEV PROIZVOĐAČA J.P. »HRVATSKE ŠUME« P.O. ZAGREB IZBRISANE IZ UPISNIKA PROIZVOĐAČA ŠUMSKOG SJEMENA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 79/01, 10/03, 112/03, 22/07 i 11/08) NN 79/2001, (1346
STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 136/06 i 61/07) NN 136/2006, (3094
NACIONALNA ŠUMARSKA POLITIKA I STRATEGIJA («Narodne novine», broj 120/03) NN 120/2003, (1663
DOPUNA POPISA U UPISNIKU UVOZNIKA ŠUMSKOG SJEMENA I ŠUMSKIH SADNICA („Narodne novine“, broj 10/03, 22/07 i 11/08) NN 10/2003, (143
DOPUNA POPISA U UPISNIKU PROIZVOĐAČA ŠUMSKIH SADNICA („Narodne novine“, broj 22/07 i 11/08) NN 22/2007, (831
DOPUNA POPISA U UPISNIKU PROIZVOĐAČA ŠUMSKIH SADNICA („Narodne novine“, broj 11/10) NN 11/2010, (231
ŠUMSKO-ODŠTETNI CJENIK („Narodne novine“, broj 37/15) NN 37/2015, (773
IZMJENA REGISTRA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA TIJEKOM 2016. GODINE („Narodne novine“, broj 6/17) NN 6/2017, (198
IZMJENA REGISTRA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA TIJEKOM 2017. GODINE („Narodne novine“, broj 6/18) NN 6/2018, (171
IZMJENA UPISNIKA DOBAVLJAČA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA TIJEKOM 2017. GODINE („Narodne novine“, broj 6/18) NN 6/2018, (172
IZMJENA REGISTRA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA TIJEKOM 2015. GODINE („Narodne novine“, broj 8/16) NN 8/2016, (176
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava