Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Telekomunikacije (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TELEKOMUNIKACIJAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 122/03, 158/03, 177/03, 60/04 i 70/05) NN 122/2003, (1731
UREDBA O MJERILIMA RAZVOJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I DRUGE POVEZANE OPREME (UPT, „Narodne novine“, broj 131/12, 92/15 i 10/21) NN 131/2012, (2798
ZAKON O PRIVATIZACIJI HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA d.d. (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 65/99 i 68/01) NN 65/1999, (1195
ZAKON O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) NN 73/2008, (2420
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O NAKNADI ZA PRUŽANJE USLUGA U POKRETNIM ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA („Narodne novine“, broj 130/11) NN 130/2011, (2614
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O NAKNADI ZA PRUŽANJE USLUGA U POKRETNIM ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA („Narodne novine“, broj 76/12) NN 76/2012, (1760
ZAKON O MJERAMA ZA SMANJENJE TROŠKOVA POSTAVLJANJA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA VELIKIH BRZINA („Narodne novine“, broj 121/16) NN 121/2016, (2623
UREDBA O OGRANIČENJU U UPORABI RADIJSKIH FREKVENCIJA (“Narodne novine”, broj 66/95) NN 66/1995, (1172
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA PROVEDBE MJERA ZAŠTITE SIGURNOSTI I CJELOVITOSTI MREŽA I USLUGA („Narodne novine“, broj 112/21) NN 112/2021, (1957
PLAN DODJELE ZA FREKVENCIJSKI POJAS 26,5 – 27,5 GHz („Narodne novine“, broj 53/21) NN 53/2021, (1092
PLAN DODJELE ZA FREKVENCIJSKI POJAS 703 – 733/758 – 788 MHz („Narodne novine“, broj 53/21) NN 53/2021, (1093
PLAN DODJELE ZA FREKVENCIJSKI POJAS 3400 – 3800 MHz („Narodne novine“, broj 53/21) NN 53/2021, (1094
PRAVILNIK O PLAĆANJU NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 143/21) 111.111
PLAN NUMERIRANJA (UPT, „Narodne novine“, broj 129/15, 124/19 i 131/19) NN 129/2015, (2450
PLAN DODJELE RADIJSKIH FREKVENCIJA ZA SLUŽBE ZEMALJSKE RADIODIFUZIJE U FREKVENCIJSKIM POJASEVIMA 148,5 KHZ – 1492,0 MHZ („Narodne novine“, broj 144/20) 111.111
ODLUKA O VRSTAMA RADIJSKIH POSTAJA ZA KOJE SE NE IZDAJE DOZVOLA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 75/97 i 31/98) NN 75/1997, (1318
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNIH GOVORNIH USLUGA U NEPOKRETNOJ MREŽI IZ ČLANKA 12. ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAMA I TRŽIŠNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA U NEPOKRETNOJ MREŽI IZ ČLANKA 25. ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAMA («Narodne novine», broj 94/99) NN 94/1999, (1602
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE AGREGACIJSKE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA U KOJIMA NE POSTOJI DOSTATAN KOMERCIJALNI INTERES ZA ULAGANJA, KAO PREDUVJET RAZVOJA PRISTUPNIH MREŽA SLJEDEĆE GENERACIJE (NGA) ("Narodne novine", broj 37/18) NN 37/2018, (714
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA IZGRADNJU I UPORABU JAVNIH TELEKOMUNIKACIJA U GLOBALNOM SUSTAVU POKRETNE MREŽE GSM («Narodne novine», broj 94/99) NN 94/1999, (1603
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA IZGRADNJU I UPORABU JAVNIH TELEKOMUNIKACIJA U NMT SUSTAVU («Narodne novine», broj 95/99) NN 95/1999, (1609
ODLUKA O ODOBRENJU ZA SKLAPANJE UGOVORA O IZMJENI UGOVORA O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE JAVNIH GOVORNIH USLUGA U NEPOKRETNOJ MREŽI («Narodne novine», broj 69/01) NN 69/2001, (1156
ODLUKA O DAVATELJIMA USLUGA SA ZNATNIJOM TRŽIŠNOM SNAGOM («Narodne novine», broj 146/02) NN 146/2002, (2337
ODLUKA O PRENOSIVOSTI BROJA I PREDODABIRU OPERATORA («Narodne novine», broj 33/05) NN 33/2005, (664
ODLUKA O PRODAJI DIONICA HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. JAVNOM PONUDOM (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 91/07, 94/07, 97/07 i 99/07) NN 91/2007, (2770
ODLUKA O NAČINU PRODAJE, CIJENI, POPUSTIMA U CIJENI, UVJETIMA PLAĆANJA, VREMENU PRODAJE I DRUGIM UVJETIMA PRODAJE DIONICA HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. ZAPOSLENICIMA I RANIJE ZAPOSLENIMA U HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. I HP – HRVATSKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/07 i 58/08) NN 116/2007, (3383
ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA ZA JAVNE MREŽE POKRETNIH ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 103/12) NN 103/2012, (2260
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLAĆE PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ("Narodne Novine", broj 12/09) NN 12/2009, (247
ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNE DRAŽBE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA ZA JAVNE MREŽE POKRETNIH ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 110/13) NN 110/2013, (2439
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 2016. DO 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 68/16) NN 68/2016, (1635
ODLUKA O DONOŠENJU OKVIRNOG NACIONALNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U PODRUČJIMA U KOJIMA NE POSTOJI DOSTATAN KOMERCIJALNI INTERES ZA ULAGANJA („Narodne novine“, broj 68/16) NN 68/2016, (1636
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA KONCESIJU U JAVNIM TELEKOMUNIKACIJAMA I NAČINU PLAĆANJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 15/95, 26/96, 89/96, 95/97, 6/98, 3/99 i 45/99) NN 15/1995, (283
PRAVILNIK O KABELSKOJ TELEVIZIJI SADRŽAJ PRAVILNIKA («Narodne novine», broj 83/95) NN 83/1995, (1362
PRAVILNIK O VELIČINI ZAŠTITNE ZONE I RADIJSKOG KORIDORA («Narodne novine», broj 5/96) NN 5/1996, (80
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA I UVJETIMA UPORABE RADIJSKIH POSTAJA ZA ODAŠILJANJE RADIJSKOG PROGRAMA U UKV PODRUČJU, S FREKVENCIJSKOM MODULACIJOM (UKV/FM) («Narodne novine», broj 37/96) NN 37/1996, (747
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA PROVJERE ISPRAVNOSTI TEHNIČKE OPREME KOJA SLUŽI ZA MJERENJE I REGISTRIRANJE OBAVLJENIH TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA ("Narodne novine", broj 95/96) NN 95/1996, (1908
PRAVILNIK O DODJELI ADRESA I BROJEVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 85/12, 67/13, 129/15 i 131/20) NN 85/2012, (1957
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ODREĐIVANJA ZONE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I POVEZANE OPREME, ZAŠTITNE ZONE I RADIJSKOG KORIDORA TE OBVEZE INVESTITORA RADOVA ILI GRAĐEVINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 42/09 i 39/11) NN 42/2009, (953
PRAVILNIK O ADRESIRANJU I NUMERIRANJU U JAVNIM TELEKOMUNIKACIJAMA I PLAĆANJU NAKNADE («Narodne novine», broj 177/03) NN 177/2003, (2581
PRAVILNIK O PRISTUPU MREŽI I MEĐUSOBNOM POVEZIVANJU («Narodne novine», broj 185/03) NN 185/2003, (2698
PRAVILNIK O NAMJENI RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/13, 94/15, 32/17,19/20 i 121/20) NN 107/2013, (2391
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA DJELATNOSTI ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA I USLUGA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 154/11, 149/13, 82/14, 24/15, 42/16 i 68/19) NN 154/2011, (3242
PRAVILNIK O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA (UPT, "Narodne novine", broj 154/08, 28/09, 97/10, 92/12, 62/14, 147/14, 138/15 - Ispravak, 77/16, 126/17, 55/18, 99/18, 64/19, 73/20 i 141/21) NN 154/2008, (4201
PRAVILNIK O JAVNOM NATJEČAJU ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI RADIJA I/ILI TELEVIZIJE (“Narodne novine”, broj 138/04) NN 138/2004, (2423
PRAVILNIK O TELEKOMUNIKACIJSKIM USLUGAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 183/04, 108/05 i 154/08) NN 183/2004, (3157
PRAVILNIK O OGRANIČENJIMA JAKOSTI ELEKTROMAGNETSKIH POLJA ZA RADIJSKU OPREMU I TELEKOMUNIKACIJSKU TERMINALNU OPREMU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 183/04 i 89/11) NN 183/2004, (3160
PRAVILNIK O PRENOSIVOSTI BROJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/15 i 71/16) NN 24/2015, (514
PRAVILNIK O UVJETIMA STAVLJANJA NA TRŽIŠTE, STAVLJANJA U POGON I UPORABU RADIJSKE OPREME I TELEKOMUNIKACIJSKE TERMINALNE OPREME (“Narodne novine”, broj 5/05) NN 5/2005, (70
PRAVILNIK O PLAĆANJU NAKNADE ZA OBAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA I DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 26/05) NN 26/2005, (459
PRAVILNIK O PRISTUPU IZDVOJENOJ LOKALNOJ PETLJI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 45/05 i 99/05) NN 45/2005, (893
PRAVILNIK O DETALJNIM MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA KOJI SE SMATRAJU VLASTITOM PROIZVODNJOM (“Narodne novine”, broj 113/05) NN 113/2005, (2072
PRAVILNIK O OSNOVNIM TELEKOMUNIKACIJSKIM USLUGAMA (“Narodne novine”, broj 123/05) NN 123/2005, (2308
PRAVILNIK O UVJETIMA UPORABE NORME ZA KODIRANJE DIGITALNOG TELEVIZIJSKOG SIGNALA U ZEMALJSKIM RADIODIFUZIJSKIM SUSTAVIMA („Narodne novine“, broj 73/07) NN 73/2007, (2291
PRAVILNIK O PRELASKU S ANALOGNOG NA DIGITALNO ODAŠILJANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA TE PRISTUPU POLOŽAJIMA U MULTIPLEKSU U ZEMALJSKOJ DIGITALNOJ RADIODIFUZIJI („Narodne novine“, broj 148/08) NN 148/2008, (4074
PRAVILNIK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA KORISNIKA USLUGA („Narodne novine“, broj 52/15) NN 52/2015, (1020
PRAVILNIK O UNIVERZALNIM USLUGAMA U ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 146/12, 82/14, 41/16, 62/19 i 68/19 - Ispravak) NN 146/2012, (3170
PRAVILNIK O SVEOBUHVATNOM JAVNOM IMENIKU I SLUŽBI DAVANJA OBAVIJESTI O PRETPLATNICIMA ("Narodne Novine", broj 137/12) NN 137/2012, (2922
PRAVILNIK O PEČATU INSPEKTORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 113/11 i 124/14) NN 113/2011, (2217
PRAVILNIK O OČEVIDNIKU INSPEKTORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 113/11 i 124/14) NN 113/2011, (2216
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA ELEKTRONIČKU KOMUNIKACIJSKU MREŽU POSLOVNIH I STAMBENIH ZGRADA („Narodne novine“, broj 116/17) NN 116/2017, (2691
PRAVILNIK O PLAĆANJU NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE („Narodne novine“, broj 160/13) NN 160/2013, (3368
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA KABELSKU KANALIZACIJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 114/10 i 29/13) NN 114/2010, (3017
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 113/11 i 124/14) NN 113/2011, (2215
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 („Narodne novine“, broj 138/15) NN 138/2015, (2592
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU IZVJEŠĆA O PRUŽENIM USLUGAMA U POKRETNIM ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA („Narodne novine“, broj 17/12) NN 17/2012, (488
PRAVILNIK O SVJETLOVODNIM DISTRIBUCIJSKIM MREŽAMA ("Narodne novine", broj 57/14) NN 57/2014, (1087
PRAVILNIK O POTVRDI I NAKNADI ZA PRAVO PUTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 152/11, 151/14 i 95/17) NN 152/2011, (3151
STATUT HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 11/19) NN 11/2019, (235
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA POSTAVLJANJA I UPORABE RADIJSKIH POSTAJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 45/12 i 18/15) NN 45/2012, (1136
PRAVILNIK O UVJETIMA DODJELE I UPORABE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA (UPT, „Narodne novine“, broj 45/12, 50/12, 97/14, 116/17, 129/19 i 139/21) NN 45/2012, (1134
STATUT HRVATSKE AGENCIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 18/05, 48/06 i 54/06) NN 18/2005, (311
PRAVILNIK O AMATERSKIM RADIJSKIM KOMUNIKACIJAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 45/12, 97/14 i 116/17) NN 45/2012, (1135
PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA PROVEDBE MJERA ZAŠTITE SIGURNOSTI I CJELOVITOSTI MREŽA I USLUGA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 109/12, 33/13, 126/13, 67/16 i 66/19) NN 109/2012, (2379
POPIS MJERODAVNIH TRŽIŠTA I OPERATORA I DAVATELJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA KOJI IMAJU ZNATNIJU TRŽIŠNU SNAGU NA TIM MJERODAVNIM TRŽIŠTIMA („Narodne novine“, broj 134/07) NN 134/2007, (3858
PLAN ADRESIRANJA ("Narodne novine", broj 154/08) NN 154/2008, (4206
PLAN DODJELE ZA FREKVENCIJSKE POJASEVE KOJI SE KORISTE ZA MIKROVALNE VEZE („Narodne novine“, broj 36/19) NN 36/2019, (762
PLAN DODJELE ZA FREKVENCIJSKE POJASEVE 880-915/925-960 MHz I 1710-1785/1805-1880 MHz („Narodne novine“, broj 96/09) NN 96/2009, (2398
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 121/11) NN 121/2011, (2420
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O VRIJEDNOSTIMA POKAZATELJA KAKVOĆE UNIVERZALNIH USLUGA (“Narodne novine”, broj 70/10) NN 70/2010, (2134
GODIŠNJI PROGRAM RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2009. GODINU („Narodne novine“, broj 42/09) NN 42/2009, (968
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2009. GODINU („Narodne novine“, broj 42/09) NN 42/2009, (969
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O VRIJEDNOSTIMA POKAZATELJA KAKVOĆE UNIVERZALNIH USLUGA („Narodne novine“, broj 52/09) NN 52/2009, (1221
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2010. GODINU ("Narodne novine", broj 2/10) NN 2/2010, (36
GODIŠNJI PROGRAM RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 2/10) NN 2/2010, (35
PRIKAZ PODATAKA TRŽIŠTA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2002. GODINE DO 2008. GODINE („Narodne novine“, broj 129/09) NN 129/2009, (3181
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O VRIJEDNOSTIMA POKAZATELJA KAKVOĆE UNIVERZALNIH USLUGA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 56/11) NN 56/2011, (1245
GODIŠNJI PROGRAM RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 121/11) NN 121/2011, (2419
PRAVILNIK O USTROJSTVU I UPRAVLJANJU VRŠNOM NACIONALNOM INTERNETSKOM DOMENOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 38/10, 81/15 i 5/17) NN 38/2010, (998
PRAVILNIK O PLAĆANJU NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ("Narodne novine", broj 144/20 od 23.12.2020.) NN 144/2020, (2790
PRAVILNIK O STANDARDNIM PONUDAMA („Narodne novine“, broj 126/15) NN 126/2015, (2397
NAPUTAK O NAČINU POSTUPANJA U SLUČAJU ZLOUPORABE POZIVA NA BROJ 112 („Narodne novine“, broj 37/16) NN 37/2016, (1007
STRATEGIJA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2015. GODINE („Narodne novine“, broj 144/11) NN 144/2011, (2888
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava