Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Telekomunikacije (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O TELEKOMUNIKACIJAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 122/03, 158/03, 177/03, 60/04 i 70/05) 503.101
UREDBA O MJERILIMA RAZVOJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I DRUGE POVEZANE OPREME (UPT, „Narodne novine“, broj 131/12, 92/15 i 10/21) 111.111
ZAKON O PRIVATIZACIJI HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA d.d. (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 65/99 i 68/01) 503.201
ZAKON O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) 503.202
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O NAKNADI ZA PRUŽANJE USLUGA U POKRETNIM ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA („Narodne novine“, broj 130/11) 503.203
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O NAKNADI ZA PRUŽANJE USLUGA U POKRETNIM ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA („Narodne novine“, broj 76/12) 503.204
ZAKON O MJERAMA ZA SMANJENJE TROŠKOVA POSTAVLJANJA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA VELIKIH BRZINA („Narodne novine“, broj 121/16) 503.204
UREDBA O OGRANIČENJU U UPORABI RADIJSKIH FREKVENCIJA (“Narodne novine”, broj 66/95) 503.251
PODZAKONSKI AKT(I)
PLAN DODJELE ZA FREKVENCIJSKI POJAS 26,5 – 27,5 GHz („Narodne novine“, broj 53/21) 111.111
PLAN DODJELE ZA FREKVENCIJSKI POJAS 703 – 733/758 – 788 MHz („Narodne novine“, broj 53/21) 111.111
PLAN DODJELE ZA FREKVENCIJSKI POJAS 3400 – 3800 MHz („Narodne novine“, broj 53/21) 111.111
PLAN NUMERIRANJA (UPT, „Narodne novine“, broj 129/15, 124/19 i 131/19) 111.111
PLAN DODJELE RADIJSKIH FREKVENCIJA ZA SLUŽBE ZEMALJSKE RADIODIFUZIJE U FREKVENCIJSKIM POJASEVIMA 148,5 KHZ – 1492,0 MHZ („Narodne novine“, broj 144/20) 111.111
ODLUKA O VRSTAMA RADIJSKIH POSTAJA ZA KOJE SE NE IZDAJE DOZVOLA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 75/97 i 31/98) 503.301
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNIH GOVORNIH USLUGA U NEPOKRETNOJ MREŽI IZ ČLANKA 12. ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAMA I TRŽIŠNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA U NEPOKRETNOJ MREŽI IZ ČLANKA 25. ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAMA («Narodne novine», broj 94/99) 503.401
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE AGREGACIJSKE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA U KOJIMA NE POSTOJI DOSTATAN KOMERCIJALNI INTERES ZA ULAGANJA, KAO PREDUVJET RAZVOJA PRISTUPNIH MREŽA SLJEDEĆE GENERACIJE (NGA) ("Narodne novine", broj 37/18) 503.205
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA IZGRADNJU I UPORABU JAVNIH TELEKOMUNIKACIJA U GLOBALNOM SUSTAVU POKRETNE MREŽE GSM («Narodne novine», broj 94/99) 503.501
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA IZGRADNJU I UPORABU JAVNIH TELEKOMUNIKACIJA U NMT SUSTAVU («Narodne novine», broj 95/99) 503.601
ODLUKA O ODOBRENJU ZA SKLAPANJE UGOVORA O IZMJENI UGOVORA O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE JAVNIH GOVORNIH USLUGA U NEPOKRETNOJ MREŽI («Narodne novine», broj 69/01) 503.701
ODLUKA O DAVATELJIMA USLUGA SA ZNATNIJOM TRŽIŠNOM SNAGOM («Narodne novine», broj 146/02) 503.801
ODLUKA O PRENOSIVOSTI BROJA I PREDODABIRU OPERATORA («Narodne novine», broj 33/05) 503.901
ODLUKA O PRODAJI DIONICA HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. JAVNOM PONUDOM (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 91/07, 94/07, 97/07 i 99/07) 503.902
ODLUKA O NAČINU PRODAJE, CIJENI, POPUSTIMA U CIJENI, UVJETIMA PLAĆANJA, VREMENU PRODAJE I DRUGIM UVJETIMA PRODAJE DIONICA HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. ZAPOSLENICIMA I RANIJE ZAPOSLENIMA U HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. I HP – HRVATSKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/07 i 58/08) 503.903
ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA ZA JAVNE MREŽE POKRETNIH ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 103/12) 503.906
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLAĆE PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ("Narodne Novine", broj 12/09) 503.905
ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNE DRAŽBE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA ZA JAVNE MREŽE POKRETNIH ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 110/13) 503.906
ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 2016. DO 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 68/16) 503.907
ODLUKA O DONOŠENJU OKVIRNOG NACIONALNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U PODRUČJIMA U KOJIMA NE POSTOJI DOSTATAN KOMERCIJALNI INTERES ZA ULAGANJA („Narodne novine“, broj 68/16) 503.908
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA KONCESIJU U JAVNIM TELEKOMUNIKACIJAMA I NAČINU PLAĆANJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 15/95, 26/96, 89/96, 95/97, 6/98, 3/99 i 45/99) 504.201
PRAVILNIK O KABELSKOJ TELEVIZIJI SADRŽAJ PRAVILNIKA («Narodne novine», broj 83/95) 504.701
PRAVILNIK O VELIČINI ZAŠTITNE ZONE I RADIJSKOG KORIDORA («Narodne novine», broj 5/96) 504.801
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA I UVJETIMA UPORABE RADIJSKIH POSTAJA ZA ODAŠILJANJE RADIJSKOG PROGRAMA U UKV PODRUČJU, S FREKVENCIJSKOM MODULACIJOM (UKV/FM) («Narodne novine», broj 37/96) 504.901
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA PROVJERE ISPRAVNOSTI TEHNIČKE OPREME KOJA SLUŽI ZA MJERENJE I REGISTRIRANJE OBAVLJENIH TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA ("Narodne novine", broj 95/96) 505.301
PRAVILNIK O DODJELI ADRESA I BROJEVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 85/12, 67/13, 129/15 i 131/20) 505.401
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ODREĐIVANJA ZONE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I POVEZANE OPREME, ZAŠTITNE ZONE I RADIJSKOG KORIDORA TE OBVEZE INVESTITORA RADOVA ILI GRAĐEVINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 42/09 i 39/11) 505.701
PRAVILNIK O ADRESIRANJU I NUMERIRANJU U JAVNIM TELEKOMUNIKACIJAMA I PLAĆANJU NAKNADE («Narodne novine», broj 177/03) 506.001
PRAVILNIK O PRISTUPU MREŽI I MEĐUSOBNOM POVEZIVANJU («Narodne novine», broj 185/03) 506.101
PRAVILNIK O NAMJENI RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/13, 94/15, 32/17,19/20 i 121/20) 506.201
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA DJELATNOSTI ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA I USLUGA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 154/11, 149/13, 82/14, 24/15, 42/16 i 68/19) 506.401
PRAVILNIK O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 154/08, 28/09, 97/10, 92/12, 62/14, 147/14, 138/15 - Ispravak, 77/16, 126/17, 55/18, 99/18, 64/19 i 73/20) 506.501
PRAVILNIK O JAVNOM NATJEČAJU ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI RADIJA I/ILI TELEVIZIJE (“Narodne novine”, broj 138/04) 507.001
PRAVILNIK O TELEKOMUNIKACIJSKIM USLUGAMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 183/04, 108/05 i 154/08) 507.101
PRAVILNIK O OGRANIČENJIMA JAKOSTI ELEKTROMAGNETSKIH POLJA ZA RADIJSKU OPREMU I TELEKOMUNIKACIJSKU TERMINALNU OPREMU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 183/04 i 89/11) 507.201
PRAVILNIK O PRENOSIVOSTI BROJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/15 i 71/16) 507.301
PRAVILNIK O UVJETIMA STAVLJANJA NA TRŽIŠTE, STAVLJANJA U POGON I UPORABU RADIJSKE OPREME I TELEKOMUNIKACIJSKE TERMINALNE OPREME (“Narodne novine”, broj 5/05) 507.351
PRAVILNIK O PLAĆANJU NAKNADE ZA OBAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA I DJELATNOSTI (“Narodne novine”, broj 26/05) 507.601
PRAVILNIK O PRISTUPU IZDVOJENOJ LOKALNOJ PETLJI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 45/05 i 99/05) 507.701
PRAVILNIK O DETALJNIM MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA KOJI SE SMATRAJU VLASTITOM PROIZVODNJOM (“Narodne novine”, broj 113/05) 507.731
PRAVILNIK O OSNOVNIM TELEKOMUNIKACIJSKIM USLUGAMA (“Narodne novine”, broj 123/05) 507.741
PRAVILNIK O UVJETIMA UPORABE NORME ZA KODIRANJE DIGITALNOG TELEVIZIJSKOG SIGNALA U ZEMALJSKIM RADIODIFUZIJSKIM SUSTAVIMA („Narodne novine“, broj 73/07) 507.761
PRAVILNIK O PRELASKU S ANALOGNOG NA DIGITALNO ODAŠILJANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA TE PRISTUPU POLOŽAJIMA U MULTIPLEKSU U ZEMALJSKOJ DIGITALNOJ RADIODIFUZIJI („Narodne novine“, broj 148/08) 507.763
PRAVILNIK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA KORISNIKA USLUGA („Narodne novine“, broj 52/15) 507.764
PRAVILNIK O UNIVERZALNIM USLUGAMA U ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 146/12, 82/14, 41/16, 62/19 i 68/19 - Ispravak) 507.765
PRAVILNIK O SVEOBUHVATNOM JAVNOM IMENIKU I SLUŽBI DAVANJA OBAVIJESTI O PRETPLATNICIMA ("Narodne Novine", broj 137/12) 507.766
PRAVILNIK O PEČATU INSPEKTORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 113/11 i 124/14) 507.774
PRAVILNIK O OČEVIDNIKU INSPEKTORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 113/11 i 124/14) 507.773
PRAVILNIK O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA ELEKTRONIČKU KOMUNIKACIJSKU MREŽU POSLOVNIH I STAMBENIH ZGRADA („Narodne novine“, broj 116/17) 507.772
PRAVILNIK O PLAĆANJU NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE („Narodne novine“, broj 160/13) 507.772
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA KABELSKU KANALIZACIJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 114/10 i 29/13) 507.773
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 113/11 i 124/14) 507.772
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 („Narodne novine“, broj 138/15) 507.770
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU IZVJEŠĆA O PRUŽENIM USLUGAMA U POKRETNIM ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA („Narodne novine“, broj 17/12) 507.774
PRAVILNIK O SVJETLOVODNIM DISTRIBUCIJSKIM MREŽAMA ("Narodne novine", broj 57/14) 507.772
PRAVILNIK O POTVRDI I NAKNADI ZA PRAVO PUTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 152/11, 151/14 i 95/17) 507.773
STATUT HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI („Narodne novine“, broj 11/19) 507.802
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA POSTAVLJANJA I UPORABE RADIJSKIH POSTAJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 45/12 i 18/15) 507.775
PRAVILNIK O UVJETIMA DODJELE I UPORABE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 45/12, 50/12, 97/14, 116/17 i 129/19) 507.762
STATUT HRVATSKE AGENCIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 18/05, 48/06 i 54/06) 507.801
PRAVILNIK O AMATERSKIM RADIJSKIM KOMUNIKACIJAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 45/12, 97/14 i 116/17) 507.769
PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA PROVEDBE MJERA ZAŠTITE SIGURNOSTI I CJELOVITOSTI MREŽA I USLUGA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 109/12, 33/13, 126/13, 67/16 i 66/19) 507.770
POPIS MJERODAVNIH TRŽIŠTA I OPERATORA I DAVATELJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA KOJI IMAJU ZNATNIJU TRŽIŠNU SNAGU NA TIM MJERODAVNIM TRŽIŠTIMA („Narodne novine“, broj 134/07) 507.802
PLAN ADRESIRANJA ("Narodne novine", broj 154/08) 507.804
PLAN DODJELE ZA FREKVENCIJSKE POJASEVE KOJI SE KORISTE ZA MIKROVALNE VEZE („Narodne novine“, broj 36/19) 507.805
PLAN DODJELE ZA FREKVENCIJSKE POJASEVE 880-915/925-960 MHz I 1710-1785/1805-1880 MHz („Narodne novine“, broj 96/09) 507.804
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 121/11) 507.807
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O VRIJEDNOSTIMA POKAZATELJA KAKVOĆE UNIVERZALNIH USLUGA (“Narodne novine”, broj 70/10) 507.807
GODIŠNJI PROGRAM RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2009. GODINU („Narodne novine“, broj 42/09) 507.804
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2009. GODINU („Narodne novine“, broj 42/09) 507.805
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O VRIJEDNOSTIMA POKAZATELJA KAKVOĆE UNIVERZALNIH USLUGA („Narodne novine“, broj 52/09) 507.806
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2010. GODINU ("Narodne novine", broj 2/10) 507.805
GODIŠNJI PROGRAM RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 2/10) 507.804
PRIKAZ PODATAKA TRŽIŠTA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2002. GODINE DO 2008. GODINE („Narodne novine“, broj 129/09) 507.807
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O VRIJEDNOSTIMA POKAZATELJA KAKVOĆE UNIVERZALNIH USLUGA ZA 2010. GODINU („Narodne novine“, broj 56/11) 507.808
GODIŠNJI PROGRAM RADA HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2012. GODINU („Narodne novine“, broj 121/11) 507.809
PRAVILNIK O USTROJSTVU I UPRAVLJANJU VRŠNOM NACIONALNOM INTERNETSKOM DOMENOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 38/10, 81/15 i 5/17) 507.810
PRAVILNIK O PLAĆANJU NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ("Narodne novine", broj 144/20 od 23.12.2020.) 507.811
PRAVILNIK O STANDARDNIM PONUDAMA („Narodne novine“, broj 126/15) 507.812
NAPUTAK O NAČINU POSTUPANJA U SLUČAJU ZLOUPORABE POZIVA NA BROJ 112 („Narodne novine“, broj 37/16) 508.001
STRATEGIJA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2015. GODINE („Narodne novine“, broj 144/11) 508.002
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID