Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Trgovačka društva
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O POSTUPKU IZVANREDNE UPRAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA OD SISTEMSKOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU HRVATSKU (“Narodne novine”, broj 32/17) NN 32/2017, (707
ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (UPT, «Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 – Kazneni zakon, 152/11(pročišćeni tekst), 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) NN 111/1993, (2133
ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (pročišćeni tekst) («Narodne novine», broj 152/11) 508.303
ZAKON O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST d.d. („Narodne novine“, broj 12/20) 508.304
UREDBA O UVJETIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU I NAČINU NJIHOVIH IZBORA („Narodne novine“, broj 12/19) NN 12/2019, (237
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O PODUZIMANJU RADNJI U POSTUPKU OSNIVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA DALJINU („Narodne novine“, broj 65/19) NN 65/2019, (1279
PRAVILNIK O IZNOSU NAKNADE ZA POHRANU I ČUVANJE POSLOVNIH KNJIGA I DOKUMENTACIJE DRUŠTVA NAKON NJEGOVA BRISANJA IZ SUDSKOG REGISTRA („Narodne novine“, broj 6/20) NN 6/2020, (85
Javna poduzeća
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O OSNIVANJU JAVNOG PODUZEĆA "ASTRA" - MEĐUNARODNA TRGOVINA (“Narodne novine”, broj 60/92) NN 60/1992, (1579
ZAKON O JADROLINIJI, RIJEKA (Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 11/96 i 33/09-Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu) NN 11/1996, (155
ZAKON O RAZDVAJANJU HRVATSKE POŠTE I TELEKOMUNIKACIJA NA HRVATSKU POŠTU I HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE (“Narodne novine”, broj 101/98) NN 101/1998, (1396
ZAKON O PREOBLIKOVANJU JAVNOG PODUZEĆA NARODNE NOVINE (“Narodne novine”, broj 128/99) NN 128/1999, (2021
ZAKON O PLOVPUTU, SPLIT (“Narodne novine”, broj 73/97) NN 73/1997, (1257
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OSNIVANJU PODUZEĆA "REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK" (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 22/92, 46/92 i 70/92) NN 22/1992, (510
Pretvorba
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O NEPROCIJENJENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU („Narodne novine“, broj 50/20) NN 50/2020, (1013
ZAKON O PRETVORBI KAPITALA DRUŠTAVA OSIGURANJA I REOSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 26/91) 510.201
ZAKON O DOKAPITALIZACIJI "INA - INDUSTRIJA NAFTE" D.D. («Narodne novine», broj 79/93) NN 79/1993, (1608
ZAKON O PRETVORBI PRAVA NA DRUŠTVENIM SREDSTVIMA BIVŠIH DRUŠTVENO-POLITIČKIH ORGANIZACIJA («Narodne novine», broj 70/97) NN 70/1997, (1210
PODZAKONSKI AKT(I)
UPUTE ZA PROVEDBU ČLANKA 11. ZAKONA O PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 26/91 i 99/03) NN 26/1991, (742
OBVEZATNI NAPUTAK ZA PRIMJENU ODREDABA ZAKONA O PRETVORBI I ORGANIZIRANJUPODUZEĆA U KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA I DJELATNOSTIMA UREĐENJA NASELJA IPROSTORA, PRIJEVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM PROMETU I DJELATNOSTIUREĐENJA I ODRŽAVANJA TRŽNICA NA ("Narodne novine", broj 10/93) NN 10/1993, (142
UPUTE ZA PROVEDBU ČLANKA 20. STAVAK 4. ZAKONA O PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA ("Narodne novine", broj 18/93) NN 18/1993, (292
UPUTE ZA PRIMJENU ČLANKA 1. STAVAK 3. ZAKONA O PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA ("Narodne novine", broj 42/95) NN 42/1995, (838
UPUTE O NAČINU KUPNJE DIONICA ILI UDJELA DEVIZNIM DEPOZITIMA GRAĐANA KOJI SE PRETVARAJU U JAVNI DUG REPUBLIKE HRVATSKE ("STARA DEVIZNA ŠTEDNJA") ("Narodne novine", broj 18/94) NN 18/1994, (326
Preuzimanje dioničkih društava
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 109/07, 36/09, 108/12, 90/13 - OUSRH, 99/13 - OUSRH i 148/13) NN 109/2007, (3173
Zaštita poduzeća na zaposjednutom području
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI PODUZEĆA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA S PRIVREMENO ZAPOSJEDNUTIH PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 9/95) NN 9/1995, (124
ZAKON O RJEŠAVANJU POTRAŽIVANJA PREMA PODUZEĆIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA S PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE OSLOBOĐENIH AKCIJAMA »BLJESAK« I »OLUJA« I PODRUČJA ISTOČNE HRVATSKE KOJA SU INTEGRIRANA U POSTUPKU MIRNE REINTEGRACIJE ("Narodne novine", broj 97/00) NN 97/2000, (1911
Privatizacija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM ("Narodne novine", broj 52/18) NN 52/2018, (1023
ZAKON O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst,"Narodne novine", broj 94/13, 130/14 - RUSRH, 18/16, 89/17 - OUSRH i 52/18 - Zakon o upravljanju državnom imovinom) NN 94/2013, (2121
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRIVATIZACIJI HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE d.d. (“Narodne novine”, broj 21/10) NN 21/2010, (529
ZAKON O PRIVATIZACIJI INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. (“Narodne novine”, broj 32/02) NN 32/2002, (696
ZAKON O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE („Narodne novine“, broj 112/18) NN 112/2018, (2168
UREDBA O NAČINIMA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 127/13) NN 127/2013, (2763
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O METODAMA PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI, NAKNADE ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA I NAKNADE ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 145/14) NN 145/2014, (2713
UREDBU O POSTUPCIMA KOJI PRETHODE SKLAPANJU PRAVNIH POSLOVA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U SVRHU OSNIVANJA PRAVA GRAĐENJA I PRAVA SLUŽNOSTI („Narodne novine“, broj 95/18) NN 95/2018, (1840
UREDBA O NAČINU RASPOLAGANJA PRILIKOM ZAMJENE, DAROVANJA I OSNIVANJA ZALOŽNOG PRAVA NA DIONICAMA I POSLOVNIM UDJELIMA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 109/11) NN 109/2011, (2146
UREDBA O NAČINIMA RASPOLAGANJA DIONICAMA I UDJELIMA ("Narodne novine", broj 95/18) NN 95/2018, (1843
UREDBA O DAROVANJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 95/18) NN 95/2018, (1839
UREDBA O OBVEZNOM SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 24/14) NN 24/2014, (440
UREDBA O REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE („Narodne novine“, broj 3/20) NN 3/2020, (40
PODZAKONSKI AKT(I)
UREDBA O POSTUPCIMA KOJI PRETHODE SKLAPANJU PRAVNIH POSLOVA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U SVRHU DODJELE NA UPORABU NEKRETNINA ZA POTREBE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE ILI DRUGIH TIJELA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA TE DRUGIH OSOBA („Narodne novine“, broj 95/18) NN 95/2018, (1841
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE UVJERENJA KOJIM SE UTVRĐUJU NEKRETNINE („Narodne novine“, broj 64/11) NN 64/2011, (1425
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE UVJERENJA O NEKRETNINAMA PROCIJENJENIM U POSTUPKU PRETVORBE ILI PRIVATIZACIJE („Narodne novine“, broj 81/18) NN 81/2018, (1635
ODLUKA O PRAVNIM OSOBAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU ("Narodne novine", broj 71/18) NN 71/2018, (1450
ODLUKA O NAČINU PRODAJE, CIJENI, VREMENU I UVJETIMA PRODAJE DIONICA INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. JAVNOM PONUDOM I POSEBNIM POGODNOSTIMA PRODAJE HRVATSKIM GRAĐANIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 140/06, 113/06, 122/06 i 129/06) 509.401
ODLUKA O NAČINU PRODAJE, CIJENI, VREMENU I UVJETIMA PRODAJE DIONICA INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. JAVNOM PONUDOM I POSEBNIM POGODNOSTIMA PRODAJE HRVATSKIM GRAĐANIMA (“Narodne novine”, broj 104/06) 509.402
ODLUKA O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJA MINISTARSTVO OBRANE („Narodne novine“, broj 116/11) NN 116/2011, (2254
PRAVILNIK O PRODAJI DIONICA, UDJELA, STVARI I PRAVA JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 44/96 i 92/09) NN 44/1996, (855
STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2017. GODINE ("Narodne novine", broj 76/13) NN 76/2013, (1532
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava