Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Trgovačka društva
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O POSTUPKU IZVANREDNE UPRAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA OD SISTEMSKOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU HRVATSKU (“Narodne novine”, broj 32/17) 508.304
ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 – Kazneni zakon, 152/11(pročišćeni tekst), 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) 508.302
ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (pročišćeni tekst) («Narodne novine», broj 152/11) 508.303
ZAKON O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST d.d. („Narodne novine“, broj 12/20) 508.304
UREDBA O UVJETIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU I NAČINU NJIHOVIH IZBORA („Narodne novine“, broj 12/19) 508.343
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O PODUZIMANJU RADNJI U POSTUPKU OSNIVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA DALJINU („Narodne novine“, broj 65/19) 508.344
PRAVILNIK O IZNOSU NAKNADE ZA POHRANU I ČUVANJE POSLOVNIH KNJIGA I DOKUMENTACIJE DRUŠTVA NAKON NJEGOVA BRISANJA IZ SUDSKOG REGISTRA („Narodne novine“, broj 6/20) 508.345
Javna poduzeća
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O OSNIVANJU JAVNOG PODUZEĆA "ASTRA" - MEĐUNARODNA TRGOVINA (“Narodne novine”, broj 60/92) 508.401
ZAKON O JADROLINIJI, RIJEKA (Urednički pročišćeni tekst “Narodne novine”, broj 11/96 i 33/09-Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu) 508.501
ZAKON O RAZDVAJANJU HRVATSKE POŠTE I TELEKOMUNIKACIJA NA HRVATSKU POŠTU I HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE (“Narodne novine”, broj 101/98) 508.601
ZAKON O PREOBLIKOVANJU JAVNOG PODUZEĆA NARODNE NOVINE (“Narodne novine”, broj 128/99) 508.701
ZAKON O PLOVPUTU, SPLIT (“Narodne novine”, broj 73/97) 508.901
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OSNIVANJU PODUZEĆA "REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK" (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 22/92, 46/92 i 70/92) 508.801
Pretvorba
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O NEPROCIJENJENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU („Narodne novine“, broj 50/20) 510.105
ZAKON O PRETVORBI KAPITALA DRUŠTAVA OSIGURANJA I REOSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 26/91) 510.201
ZAKON O DOKAPITALIZACIJI "INA - INDUSTRIJA NAFTE" D.D. («Narodne novine», broj 79/93) 510.301
ZAKON O PRETVORBI PRAVA NA DRUŠTVENIM SREDSTVIMA BIVŠIH DRUŠTVENO-POLITIČKIH ORGANIZACIJA («Narodne novine», broj 70/97) 510.401
PODZAKONSKI AKT(I)
UPUTE ZA PROVEDBU ČLANKA 11. ZAKONA O PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 26/91 i 99/03) 510.501
OBVEZATNI NAPUTAK ZA PRIMJENU ODREDABA ZAKONA O PRETVORBI I ORGANIZIRANJUPODUZEĆA U KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA I DJELATNOSTIMA UREĐENJA NASELJA IPROSTORA, PRIJEVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM PROMETU I DJELATNOSTIUREĐENJA I ODRŽAVANJA TRŽNICA NA ("Narodne novine", broj 10/93) 510.601
UPUTE ZA PROVEDBU ČLANKA 20. STAVAK 4. ZAKONA O PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA ("Narodne novine", broj 18/93) 510.801
UPUTE ZA PRIMJENU ČLANKA 1. STAVAK 3. ZAKONA O PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA ("Narodne novine", broj 42/95) 510.901
UPUTE O NAČINU KUPNJE DIONICA ILI UDJELA DEVIZNIM DEPOZITIMA GRAĐANA KOJI SE PRETVARAJU U JAVNI DUG REPUBLIKE HRVATSKE ("STARA DEVIZNA ŠTEDNJA") ("Narodne novine", broj 18/94) 510.701
Preuzimanje dioničkih društava
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 109/07, 36/09, 108/12, 90/13 - OUSRH, 99/13 - OUSRH i 148/13) 508.001
Zaštita poduzeća na zaposjednutom području
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI PODUZEĆA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA S PRIVREMENO ZAPOSJEDNUTIH PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 9/95) 508.101
ZAKON O RJEŠAVANJU POTRAŽIVANJA PREMA PODUZEĆIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA S PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE OSLOBOĐENIH AKCIJAMA »BLJESAK« I »OLUJA« I PODRUČJA ISTOČNE HRVATSKE KOJA SU INTEGRIRANA U POSTUPKU MIRNE REINTEGRACIJE ("Narodne novine", broj 97/00) 508.201
Privatizacija
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM ("Narodne novine", broj 52/18) 509.259
ZAKON O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst,"Narodne novine", broj 94/13, 130/14 - RUSRH, 18/16, 89/17 - OUSRH i 52/18 - Zakon o upravljanju državnom imovinom) 509.209
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRIVATIZACIJI HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE d.d. (“Narodne novine”, broj 21/10) 509.25
ZAKON O PRIVATIZACIJI INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. (“Narodne novine”, broj 32/02) 509.25
ZAKON O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE („Narodne novine“, broj 112/18) 509.26
UREDBA O NAČINIMA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 127/13) 509.255
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O METODAMA PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI, NAKNADE ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA I NAKNADE ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 145/14) 509.258
UREDBU O POSTUPCIMA KOJI PRETHODE SKLAPANJU PRAVNIH POSLOVA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U SVRHU OSNIVANJA PRAVA GRAĐENJA I PRAVA SLUŽNOSTI („Narodne novine“, broj 95/18) 509.257
UREDBA O NAČINU RASPOLAGANJA PRILIKOM ZAMJENE, DAROVANJA I OSNIVANJA ZALOŽNOG PRAVA NA DIONICAMA I POSLOVNIM UDJELIMA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 109/11) 509.258
UREDBA O NAČINIMA RASPOLAGANJA DIONICAMA I UDJELIMA ("Narodne novine", broj 95/18) 509.256
UREDBA O DAROVANJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 95/18) 509.257
UREDBA O OBVEZNOM SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 24/14) 509.258
UREDBA O REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE („Narodne novine“, broj 3/20) 509.443
PODZAKONSKI AKT(I)
UREDBA O POSTUPCIMA KOJI PRETHODE SKLAPANJU PRAVNIH POSLOVA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U SVRHU DODJELE NA UPORABU NEKRETNINA ZA POTREBE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE ILI DRUGIH TIJELA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA TE DRUGIH OSOBA („Narodne novine“, broj 95/18) 509.256
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE UVJERENJA KOJIM SE UTVRĐUJU NEKRETNINE („Narodne novine“, broj 64/11) 509.257
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE UVJERENJA O NEKRETNINAMA PROCIJENJENIM U POSTUPKU PRETVORBE ILI PRIVATIZACIJE („Narodne novine“, broj 81/18) 509.260
ODLUKA O PRAVNIM OSOBAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU ("Narodne novine", broj 71/18) 509.404
ODLUKA O NAČINU PRODAJE, CIJENI, VREMENU I UVJETIMA PRODAJE DIONICA INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. JAVNOM PONUDOM I POSEBNIM POGODNOSTIMA PRODAJE HRVATSKIM GRAĐANIMA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 140/06, 113/06, 122/06 i 129/06) 509.401
ODLUKA O NAČINU PRODAJE, CIJENI, VREMENU I UVJETIMA PRODAJE DIONICA INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d. JAVNOM PONUDOM I POSEBNIM POGODNOSTIMA PRODAJE HRVATSKIM GRAĐANIMA (“Narodne novine”, broj 104/06) 509.402
ODLUKA O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJA MINISTARSTVO OBRANE („Narodne novine“, broj 116/11) 509.403
PRAVILNIK O PRODAJI DIONICA, UDJELA, STVARI I PRAVA JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 44/96 i 92/09) 509.442
STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2017. GODINE ("Narodne novine", broj 76/13) 509.445
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID