Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Turizam (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU (UPT, „Narodne novine“, broj 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21) NN 130/2017, (2982
ZAKON O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA "Narodne novine", broj 52/19 i 144/20 NN 52/2019, (991
ZAKON O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/19 i 42/20) NN 52/2019, (990
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENA PODRUČJA I KONTINENT („Narodne novine“, broj 4/22) NN 4/2022, (40
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE („Narodne novine“, broj 4/22) NN 4/2022, (41
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA („Narodne novine“, broj 13/22) NN 13/2022, (130
PRAVILNIK O GODIŠNJEM PAUŠALNOM IZNOSU ČLANARINE ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU I NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU I O OBRASCIMA TZ ZA PLAĆANJE ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI (UPT, „Narodne novine“, broj 14/20, 88/20 i 64/21) NN 14/2020, (251
PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU U ZATVORSKOM SUSTAVU („Narodne novine“, broj 136/21) 111.111
PRAVILNIK O JAVNOJ TURISTIČKOJ INFRASTRUKTURI („Narodne novine“, broj 136/21) 111.111
ODLUKA O RASPOLAGANJU SREDSTVIMA FONDA ZA RAZVOJ TURIZMA („Narodne novine“, broj 122/13) NN 122/2013, (2606
ODLUKA O POVEĆANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2019. U DJELATNOSTI TURIZAM I UGOSTITELJSTVO („Narodne novine“, broj 67/19) NN 67/2019, (1353
PRAVILNIK O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA TURISTIČKIH ZAJEDNICA (“Narodne novine”, broj 114/09) NN 114/2009, (2866
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE VODIČE I ISPITNOM PROGRAMU ZA TURISTIČKE PRATITELJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 54/96 i 170/04) NN 54/1996, (1060
PRAVILNIK O ISPITNOM PROGRAMU ZA VODITELJA POSLOVNICE, SASTAVU ISPITNE KOMISIJE I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA (“Narodne novine”, broj 62/96) NN 62/1996, (1237
PRAVILNIK O UPISNIKU UGOVORA O ZASTUPANJU TURISTIČKIH ZASTUPNIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/96 i 153/02) NN 62/1996, (1236
PRAVILNIK O UPISNIKU ODOBRENJA ZA PRUŽANJE TURISTIČKIH USLUGA GRAĐANA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/96 i 75/97) NN 62/1996, (1233
PRAVILNIK O UPISNIKU PUTNIČKIH AGENCIJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/96, 78/96 i 75/97) NN 62/1996, (1232
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE ANIMATORE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 95/96, 39/00, 81/00 i 170/04) NN 95/1996, (1910
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 23/17 i 72/17) NN 23/2017, (526
PRAVILNIK O TURISTIČKIM USLUGAMA U NAUTIČKOM TURIZMU KOJE MOŽE PRUŽATI GRAĐANIN (“Narodne novine”, broj 109/96) NN 109/1996, (2151
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA VODITELJA POSLOVA U TURISTIČKOJ AGENCIJI („Narodne novine“, broj 81/19) NN 81/2019, (1702
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE VODIČE I ISPITNOM PROGRAMU ZA TURISTIČKE PRATITELJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/08 i 120/08) NN 50/2008, (1686
PRAVILNIK O ISKAZNICI TURISTIČKOG VODIČA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/08, 90/08, 112/09, 33/10 i 62/10) NN 50/2008, (1687
PRAVILNIK O UPISNIKU TURISTIČKIH VODIČA („Narodne novine“, broj 50/08) NN 50/2008, (1688
PRAVILNIK O VRSTAMA PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA („Narodne novine“, broj 68/19) NN 68/2019, (1369
PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI LUKE NAUTIČKOG TURIZMA I RAZVRSTAVANJU DRUGIH OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA VEZA I SMJEŠTAJA PLOVNIH OBJEKATA („Narodne novine“, broj 120/19) NN 120/2019, (2374
PRAVILNIK O POPISU TURISTIČKIH CJELINA (LOKALITETA) PO ŽUPANIJAMA (“Narodne novine”, broj 76/08) NN 76/2008, (2499
PRAVILNIK O ODGODI ILI OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU ILI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 36/20 i 105/20) NN 36/2020, (764
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA TURISTIČKIH INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 45/14) NN 45/2014, (848
PRAVILNIK O VISINI, NAČINU PLAĆANJA I RASPODJELI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA ČARTERSKA PLOVILA, BRODOVE ZA VIŠEDNEVNA KRUŽNA PUTOVANJA I OSOBE KOJE BORAVE NA PLOVILU (NAUTIČARI) TE NAČIN PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA BRODOVE NA KRUŽNOM PUTOVANJ („Narodne novine“, broj 73/20) NN 73/2020, (1416
PRAVILNIK O POTPORAMA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 132/17 i 70/18) NN 132/2017, (3058
PRAVILNIK O JAVNOJ TURISTIČKOJ INFRASTRUKTURI („Narodne novine“, broj 131/09) NN 131/2009, (3220
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA RAD NA STRUČNIM POSLOVIMA U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 121/09, 124/10, 15/13 i 65/13) NN 121/2009, (2998
PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA VAUČERA ZA NEIZVRŠENE UGOVORE O PUTOVANJU U PAKET-ARANŽMANU („Narodne novine“, broj 60/20) NN 60/2020, (1221
OSTALO
Statut Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“, broj 3/21) NN 3/2021, (69
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava