Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Turizam (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU (UPT, „Narodne novine“, broj 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21) 111.111
ZAKON O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA "Narodne novine", broj 52/19 i 144/20 515.101
ZAKON O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/19 i 42/20) 515.201
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O GODIŠNJEM PAUŠALNOM IZNOSU ČLANARINE ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU I NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU I O OBRASCIMA TZ ZA PLAĆANJE ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI (UPT, „Narodne novine“, broj 14/20, 88/20 i 64/21) 111.111
ODLUKA O RASPOLAGANJU SREDSTVIMA FONDA ZA RAZVOJ TURIZMA („Narodne novine“, broj 122/13) 515.402
ODLUKA O POVEĆANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2019. U DJELATNOSTI TURIZAM I UGOSTITELJSTVO („Narodne novine“, broj 67/19) 515.403
PRAVILNIK O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA TURISTIČKIH ZAJEDNICA (“Narodne novine”, broj 114/09) 515.501
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE VODIČE I ISPITNOM PROGRAMU ZA TURISTIČKE PRATITELJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 54/96 i 170/04) 515.701
PRAVILNIK O ISPITNOM PROGRAMU ZA VODITELJA POSLOVNICE, SASTAVU ISPITNE KOMISIJE I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA (“Narodne novine”, broj 62/96) 515.901
PRAVILNIK O UPISNIKU UGOVORA O ZASTUPANJU TURISTIČKIH ZASTUPNIKA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/96 i 153/02) 516.101
PRAVILNIK O UPISNIKU ODOBRENJA ZA PRUŽANJE TURISTIČKIH USLUGA GRAĐANA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/96 i 75/97) 516.301
PRAVILNIK O UPISNIKU PUTNIČKIH AGENCIJA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 62/96, 78/96 i 75/97) 516.401
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE ANIMATORE (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 95/96, 39/00, 81/00 i 170/04) 516.601
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 23/17 i 72/17) 516.702
PRAVILNIK O TURISTIČKIM USLUGAMA U NAUTIČKOM TURIZMU KOJE MOŽE PRUŽATI GRAĐANIN (“Narodne novine”, broj 109/96) 516.701
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA VODITELJA POSLOVA U TURISTIČKOJ AGENCIJI („Narodne novine“, broj 81/19) 516.702
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE VODIČE I ISPITNOM PROGRAMU ZA TURISTIČKE PRATITELJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/08 i 120/08) 516.703
PRAVILNIK O ISKAZNICI TURISTIČKOG VODIČA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/08, 90/08, 112/09, 33/10 i 62/10) 516.704
PRAVILNIK O UPISNIKU TURISTIČKIH VODIČA („Narodne novine“, broj 50/08) 516.705
PRAVILNIK O VRSTAMA PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA („Narodne novine“, broj 68/19) 516.706
PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI LUKE NAUTIČKOG TURIZMA I RAZVRSTAVANJU DRUGIH OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA VEZA I SMJEŠTAJA PLOVNIH OBJEKATA („Narodne novine“, broj 120/19) 316.707
PRAVILNIK O POPISU TURISTIČKIH CJELINA (LOKALITETA) PO ŽUPANIJAMA (“Narodne novine”, broj 76/08) 316.708
PRAVILNIK O ODGODI ILI OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU ILI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 36/20 i 105/20) 316.713
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA TURISTIČKIH INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 45/14) 316.715
PRAVILNIK O VISINI, NAČINU PLAĆANJA I RASPODJELI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA ČARTERSKA PLOVILA, BRODOVE ZA VIŠEDNEVNA KRUŽNA PUTOVANJA I OSOBE KOJE BORAVE NA PLOVILU (NAUTIČARI) TE NAČIN PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA BRODOVE NA KRUŽNOM PUTOVANJ („Narodne novine“, broj 73/20) 316.714
PRAVILNIK O POTPORAMA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 132/17 i 70/18) 316.714
PRAVILNIK O JAVNOJ TURISTIČKOJ INFRASTRUKTURI („Narodne novine“, broj 131/09) 316.714
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA RAD NA STRUČNIM POSLOVIMA U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 121/09, 124/10, 15/13 i 65/13) 316.712
PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA VAUČERA ZA NEIZVRŠENE UGOVORE O PUTOVANJU U PAKET-ARANŽMANU („Narodne novine“, broj 60/20) 316.713
OSTALO
Statut Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“, broj 3/21) 516.801
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID