Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Prava djece
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O NAGRADI ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 96/03 i 33/05) 146.101
ZAKON O PRAVOBRANITELJU ZA DJECU (“Narodne novine”, broj 73/17) 146.103
ZAKON O ORGANIZIRANOM ODGOJU DJECE I OMLADINE („Narodne novine“, broj 32/87) 146.102
ZAKON O PROVEDBI KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM VIDOVIMA MEĐUNARODNE OTMICE DJECE („Narodne novine“, broj 99/18) 146.103
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 67/11 i 98/18) 146.141
PRAVILNIK O NAGRADI ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA («Narodne novine», broj 111/05) 146.151
POSLOVNIK O RADU PRAVOBRANITELJA ZA DJECU ("Narodne novine", broj 49/18) 146.201
ODLUKA O POTVRĐIVANJU POSLOVNIKA O RADU PRAVOBRANITELJA ZA DJECU ("Narodne novine", broj 48/18) 146.104
Dječji doplatak
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O DOPLATKU ZA DJECU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 94/01, 138/06, 107/07, 37/08 - OUSRH, 61/11, 112/12, 82/15 i 58/18) 146.301
ZAKON O SREDSTVIMA ZA DOPLATAK ZA DJECU (“Narodne novine”, broj 88/98) 146.351
UREDBA O UTVRĐIVANJU POSTOTKA O KOJEM OVISI STJECANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU (“Narodne novine”, broj 88/98) 146.401
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOÐENJA OČEVIDNIKA O KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU I DJECI ZA KOJU PRIPADA DOPLATAK (“Narodne novine”, broj 109/99) 146.501
IZNOS PROSJEČNE NETO PLAĆE SVIH ZAPOSLENIH U REPUBLICI HRVATSKOJ U PRETHODNOJ KALENDARSKOJ GODINI I SVOTE DOPLATKA ZA DJECU IZ ČLANAKA 24., 25., 26., 28. I 29. ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU (“Narodne novine”, broj 44/01) 146.601
Predškolski odgoj
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) 146.701
ZAKON O DADILJAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 37/13 i 98/19) 146.702
PODZAKONSKI AKT(I)
DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 63/08 i 90/10) 146.801
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE ("Narodne novine", broj 89/13) 146.809
ODLUKA O DIJELU PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE KOJI SU DUŽNE POHAĐATI OSOBE KOJE IMAJU ZAVRŠENU 1., 2. ILI 3. RAZINU VISOKOG OBRAZOVANJA SMJERA: UČITELJSKI, PEDAGOŠKI, PSIHOLOŠKI, EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI STUDIJ, STUDIJ SOCIJALNE PE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 108/13) 146.810
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA I MJERILIMA OSTVARIVANJA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA (“Narodne novine”, broj 133/97) 147.001
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME STRUČNIH DJELATNIKA TE VRSTI I STUPNJU STRUČNE SPREME OSTALIH DJELATNIKA U DJEČJEM VRTIĆU (“Narodne novine”, broj 133/97) 147.101
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA NAPREDOVANJA U STRUCI I PROMICANJU U POLOŽAJNA ZVANJA ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U DJEČJIM VRTIĆIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 133/97, 4/98 i 20/05) 147.201
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U DJEČJEM VRTIĆU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 133/97 i 4/98) 147.301
PRAVILNIK O OBRASCIMA I SADRŽAJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE O DJECI U DJEČJEM VRTIĆU (“Narodne novine”, broj 83/01) 147.401
PRAVILNIK O OBRASCIMA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI I EVIDENCIJE U DJEČJEM VRTIĆU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 114/02 i 63/19) 147.501
PRAVILNIK O VJEŽBAONICAMA I POKUSNIM PROGRAMIMA U DJEČJIM VRTIĆIMA TE O DJEČJIM VRTIĆIMA KAO STRUČNO-RAZVOJNIM CENTRIMA (“Narodne novine”, broj 105/02) 147.601
PRAVILNIK O UVJETIMA PROSTORA, OPREMLJENOSTI PROSTORA ODGOVARAJUĆOM OPREMOM I OSTALIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 74/13 i 27/20) 147.602
PRAVILNIK O SADRŽAJU I TRAJANJU PROGRAMA PREDŠKOLE („Narodne novine“, broj 107/14) 147.605
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST DADILJE, TE OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA IMENIKA DADILJA I IMENIKA POMOĆNIH DADILJA ("Narodne novine", broj 96/13) 147.603
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA NADZORA NAD PROVEDBOM ZAKONA O DADILJAMA I PROPISA DONESENIH NA TEMELJU TOG ZAKONA ("Narodne novine", broj 96/13) 147.604
PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE, HIGIJENE I PRAVILNE PREHRANE DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 105/02, 55/06 i 121/07) 147.701
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID